Trang quản lý theo dõi

Quý vị có thể theo dõi hồi âm của bài Thăm Viếng Tất Cả Người Thân Trước Khi Vãng Sanh [Audio] mà không cần phải gửi phúc đáp. Đừng lo, chúng tôi sẽ không đến tận nhà của quý vị đâu. Chỉ cần hoan hỉ cho xin địa chỉ email để chúng tôi gửi thư đến. A Di Đà Phật.