Trang quản lý theo dõi

Quý vị có thể theo dõi hồi âm của bài An Trụ Trong Tâm Thanh Niệm Phật Chính Là Cảnh Giới Thù Thắng Nhất mà không cần phải gửi phúc đáp. Đừng lo, chúng tôi sẽ không đến tận nhà của quý vị đâu. Chỉ cần hoan hỉ cho xin địa chỉ email để chúng tôi gửi thư đến. A Di Đà Phật.