Trang quản lý theo dõi

Quý vị có thể theo dõi hồi âm của bài Ngồi Vãng Sanh Sau 3 Ngày Thân Vẫn Tỏa Hương Sen mà không cần phải gửi phúc đáp. Đừng lo, chúng tôi sẽ không đến tận nhà của quý vị đâu. Chỉ cần hoan hỉ cho xin địa chỉ email để chúng tôi gửi thư đến. A Di Đà Phật.