Pháp Môn Tịnh Độ Và 13 Vị Tổ Sư [Audio]

Pháp Môn Tịnh Độ Và 13 Vị Tổ Sư [Audio]

Nếu bạn thật sự xem sống chết là việc quan trong nhất trong đời người, muốn tìm 1 giải pháp để thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay trong đời hiện tại, pháp môn Tịnh Độ là pháp cứu cánh duy nhất cho chúng ta vào thời mạt pháp này. Xin hãy nghe để hiểu tại sao việc tu các pháp môn khác không thích hợp vào thời nay. Hòa thượng Thích Thiền Tâm – một cao tăng Việt Nam cận đại biết trước ngày giờ vãng sanh với nhiều thoại tướng đẹp – đã Việt dịch tiểu sử của 13 vị tổ sư Tịnh Độ. Nhờ đó chúng ta có dịp học hỏi nhiều hơn về đức hạnh cũng như về pháp tu Tịnh Độ từ các vị Liên Tông tổ, cũng như chúng ta sẽ có được sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn và các món tư lương thiết yếu trên đường về Tịnh Độ của Phật A Di Đà chốn Tây Phương Cực Lạc sau khi mãn báo thân nơi thế gian Ta Bà này.

Trung Tâm Sách Nói Diệu Pháp Âm thực hiện
Cố hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch


3 Phúc đáp

 1. Huỳnh Sáng

  Nam mô A Mi Đà Phật. Chúng con là:

  Huỳnh Văn Sáng PD Hoằng Diễn
  Huỳnh Văn Định PD Quảng Tánh
  Quách Thị Út PD Thanh Chủng
  Trần Văn Tới PD Hoằng Khiết
  Huỳnh Phước 93
  Phạm Thị Tương 68
  Quách Chánh
  Thị Vân PD Thanh Biện
  Huỳnh Thị Chín PD Thanh Kiều
  Huỳnh Thị Ngọc Đoan PD Thanh Độ
  Huỳnh Thị Thảo PD Thanh Chung
  Huỳnh Thị Dung PD Thanh Đức
  Nguyễn Thanh Quang PD Hoằng Sĩ
  Nguyễn Văn Quang PD Hoằng Liêm
  Huỳnh Định PD Quảng Tánh

  Sanh ra trong cõi ngũ trược thời mạt pháp này, không đủ nhân duyên phước đức ggặp được 13 tổ sư Tịnh Độ cầu ở các ngày học đạo. Nay chúng con có nhân duyên được thấy nghe các tổ sư Tịnh Độ truyền dạy chánh pháp của Phật. Tổ sư Thiện Đạo nói: nguyên nhân Như Lai ra đời là vì bản nguyện của Phật. Trong 49 năm thế tôn nói pháp 84 ngàn pháp môn chỉ có một pháp môn thù thắng nhất mà Phật giới thiệu cho chúng sanh. Đó là pháp môn Tịnh Độ một đời thành tựu giải thoát ra khỏi lục đạo sanh tử luân hồi. Gói gọn trong tam tạng 12 bộ kinh điển là câu “Nam mô A Mi Đà Phật”. Vì thế niệm Phật bằng tụng hết tam tạng kinh điển. Niệm Phật không thể nghĩ bàn. Nay con Huỳnh Thị Chín PD Thanh Kiều cùng ông bà cha mẹ anh chị em con cháu trong gia đình thân tộc cùng tận hư không khắp pháp giới chúng sanh, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, cùng con đảnh lễ cuối đầu gieo năm vóc sat đất lạy Phật A Mi Đà cùng 13 tổ sư Tịnh Độ khắp mười phương ba đời cùng tận hư không giới. Hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Mi Đá, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo.

  Nam mô A Mi Đà Phật
  Nam mô A Mi Đà Phật
  Nam mô A Mi Đà Phật

  0
  • Kha Nghĩa Tài

   Hiện tại bạn đang được nghe và nhìn thấy vị Tổ Sư Tịnh Độ Tông thứ 14 mà nhỉ?

   0
 2. con là nguyễn văn thương ở thanh hóa.con hy vọng mình có duyên với phật pháp để giúp đỡ chúng sinh

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *