Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung [Audio]

Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung [Audio]

Một cẩm nang hướng dẫn chúng ta cách trợ niệm giúp người sắp lâm chung chuẩn bị 1 tinh thần tốt không lo sợ trước giây phút lìa trần. Giúp người sống biết cách cứu giúp người thân vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Người sống & kẻ chết được lợi ích không thể nghĩ bàn.

Phàm làm người ai cũng phải trải qua cửa ải sinh tử. Sống chết là việc đại sự của đời người. Khi người thân của chúng ta đang ở vào giây phút quan trọng nhất nơi ngã rẽ của cuộc đời, chúng ta phải làm cách gì để cứu giúp người thân của chúng ta sau khi lìa bỏ xác thân? Xin hãy nghe để chúng ta có chút kinh nghiệm giúp người thân chuẩn bị những điều cần thiết để làm hành trang cho chuyến đi xa lần cuối về cõi Tịnh.

Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung
Tác giả: Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam
Dịch: Thích Nhuận Nghi
Diễn đọc: Huy Hồ

2 Phúc đáp

 1. Hải Lạc

  QUY khứ về nơi cõi cực lạc
  TẮC thế gian nay rời hoang lạc
  TRỢ giúp sanh thiên thêm tuổi tác
  NIỆM rời đông độ đến tây phạng/.

 2. huynh sang

  Nguyện con luc bỏ xác thân này
  Tận trừ tât cả mọi chướng ngại
  Được thấy đức PHẬT A MI ĐÀ
  Liền được vãng sanh nước an lạc
  A MI ĐÀ PHẠT,A MI ĐÀ PHẬT.A MI ĐÀ PHẬT………

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *