Danh Hiệu Phật A Di Đà Có Mặt Cõi Này Lúc Nào?

Danh Hiệu Phật A Di Đà Có Mặt Cõi Này Lúc Nào?

Hỏi: Bạch Thầy, mặc dù con tu Tịnh độ, nhưng con không hiểu tại sao mình phải niệm danh hiệu Ngài? Và người ta biết đến danh hiệu Ngài vào lúc nào? Kính xin thầy giải đáp cho con được rõ.

Đáp: Sở dĩ chúng ta niệm danh hiệu Ngài là vì chúng ta nương theo bản nguyện của Ngài. Vì đức Phật A Di Đà có phát ra 48 điều đại nguyện. Nguyện nào Ngài cũng muốn tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh về nước của Ngài. Do đó, hầu hết người tu theo pháp môn Tịnh độ đều niệm danh hiệu của Ngài.

Khi chúng ta niệm danh hiệu Ngài, ngoài sự thầm gia hộ của Ngài ra, chúng ta còn cần phải nhiếp tâm chí thành mà niệm. Vì chủ trương của pháp môn Tịnh độ, ngoài phần tự lực ra còn có phần tha lực. Tuy nhiên, Phật tử nên nhớ tự lực vẫn là phần chính yếu. Phần nầy rất là quan trọng. Chúng ta cần phải gia công nỗ lực tinh cần mà niệm danh hiệu Ngài. Khi niệm Phật điều quan trọng là phải nhiếp tâm thành ý.

Không nên để tâm lăng xăng chạy loạn, mà phải để tâm an trụ vào câu hiệu Phật sáu chữ Di Đà. Vì niệm Phật là niệm tâm. Niệm Phật tối kỵ nhứt là hai chứng bệnh hôn trầm và tán loạn. Nếu niệm với tâm tán loạn, nghĩ nhớ lung tung, thì đó là niệm chúng sanh chớ không phải niệm Phật. Còn hôn trầm là chìm trong mê tối Phật nói trạng huống đó là rơi vào hang quỷ. Cho nên khi niệm Phật, chúng ta phải cố gắng tránh hai chứng bệnh nặng nề nầy.

Yếu lý của sự niệm Phật quan trọng là ở nơi ba yếu tố: “tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên”. Trong ba yếu tố nầy, thì tin và nguyện là điều kiện ắt có và đủ để quyết định được vãng sanh về Cực lạc. Còn nếu chúng ta hành chuyên, nghĩa là niệm Phật miên mật già dặn không gián đoạn, thì chúng ta sẽ được vãng sanh ở phẩm vị cao.

Tùy theo sự thật hành của hành giả chuyên cần hay không chuyên cần, mà phẩm vị ở cõi Cực lạc có cao thấp khác nhau. Vì cửu phẩm liên hoa ở Cực lạc có chia ra làm ba bậc: Thượng, Trung và Hạ. Trong mỗi bậc lại chia làm ba. Như bậc Thượng, thì có thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh v.v… Ba món trên còn gọi là ba món tư lương, tức hành trang lên đường về quê hương Cực lạc của hành giả.

Còn về phần tha lực, tức là chúng ta nương vào bản nguyện oai lực của đức Phật A Di Đà. Vì đức Phật A Di Đà có phát ra 48 điều đại nguyện. Nguyện nào Ngài cũng muốn tiếp rước chúng sanh vể cõi nước Cực lạc của Ngài. Trong lúc lâm chung, nếu hành giả nhớ niệm danh hiệu Ngài, thì sẽ được Ngài phóng quang tiếp dẫn sanh về nước của Ngài.

Dù rằng nghiệp lực của chúng ta chưa dứt sạch, nhưng nếu chúng ta chí thành niệm danh hiệu Ngài thì cũng được Ngài tiếp dẫn. Đây gọi là đới nghiệp vãng sanh. Ví như tảng đá tuy to nặng, nhưng nếu để trên chiếc thuyền thì sẽ đi rất nhanh và nhẹ nhàng không có gì khó khăn.

Ngược lại, hạt cát tuy rất nhỏ, nhưng nếu bỏ xuống nước, thì hạt cát kia cũng dễ bị chìm đắm. Sự khác biệt giữa các pháp môn tự lực và tha lực là như thế. Đại khái đó là lý do tại sao người tu Tịnh độ phải niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà.

Còn Phật tử hỏi vì sao mà chúng ta biết đến danh hiệu của đức Phật A Di Đà và biết đến Ngài vào lúc nào? Xin thưa, sở dĩ chúng ta biết đến danh hiệu của Ngài là nhờ đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ở trong các Kinh điển Tịnh độ. Nhất là Kinh A Di Đà. Đây là bộ kinh tự Ngài giới thiệu nói ra, chớ không có ai hỏi Ngài cả. Nên kinh nầy còn gọi là “vô vấn tự thuyết”.

Chính nhờ vào sự giới thiệu đó, nên chúng sanh ở cõi Ta bà nầy mới biết được. Nếu như đức Phật Thích Ca không nói, thì không ai có thể biết được. Vì đức Phật là đấng chơn thiệt ngữ, nên lời giới thiệu của Ngài là một sự thật. Chúng ta tin chắc chắn điều đó, không có gì phải nghi ngờ.

TK Thích Phước Thái

3 Phúc đáp

 1. NhatMinh

  Thầy ơi cho con hỏi có chùa nào tu tịnh độ mà cần thêm người không, năm nay con 26 tuổi sinh năm 1989,bây giờ còn chán nản cảnh sống ở xã hội rồi.Bây giờ còn muốn vào chùa tu hành được không vậy.Hoặc xin gia nhập ban hộ niệm. Thầy biết có chùa nào không chỉ cho con vào với.Con xin cảm ơn thầy.

  • Tịnh Tâm

   Chào bạn Nhật Minh
   Theo mình biết thì Chùa Hoằng Pháp( Hóc Môn, TPHCM) tu theo Pháp môn Tịnh độ đó bạn, 1 năm Chùa có 3-4 khóa tu Phật thất 7 ngày đêm( ở lại 7 ngày ko rời khỏi Chùa), mỗi tháng Chùa cũng có tu niệm Phật 1 ngày(7h sáng đến 3h chiều)… Ngoài ra mỗi tầm 5h30 chiều – 7h tối Chùa có Công phu Chiều nha bạn.
   Bạn trủy cập vô: http://www.chuahoangphap.com.vn/thong-bao/lich-khoa-tu-nam-2016/ để biết lịch tu tập nha

   A Di Đà Phật

 2. Nguyễn thanh Tâm

  Mô tả kết quả đạt được của hành giả tu theo pháp môn niệm Phật A Di Đà
  Giả sử có 3 hành giả có căn cơ và thuận duyên tuyệt hảo cùng tu theo pháp môn trì hồng danh đức Phật A Di Đà. Họ tu ở 3 noi khác nhau. Nơi tham thiền của mồi người có treo 1 tấm ảnh trong đó có hình ảnh Phật A Di Đà và cảnh giói của Ngài với sự khác biệt rỏ nét. Do có căn cơ và thuận duyên tốt cùng với việc tu hành nghiêm mật, thậm thâm họ đạt những kết quả ngay trong kiếp này.
  Kết quả đó là gì? Ngoài việc tâm họ thường tịnh nên họ đạt được cuốc sống đời thường an lạc Hơn thế nữa khi nhập định họ thấy được Phật A Di đà và cảnh giới của Ngài, và cả hào quang của Ngài nữa.
  Do trong lúc thiền định và có thể suốt ngày khi tỉnh thức họ luôn quán tưởng đến hình ảnh mà họ treo nơi tham thiền, hình ảnh này luôn chiếm ngự trong tâm trí họ nên khi nhập định nhất định họ sẽ thấy hình ảnh đó. Và đĩ nhiên 3 hình ảnh này khác nhau chớ không phải là 1 cõi duy nhất.
  Kết quả trên nói lên điều gì? Kết quả của việc tu hành trên là kết quả thực tế chủ quan, chớ không phải là thục tế khách quan. Cũng có nghĩa là những cảnh giới họ thấy là kết quả của tưởng trí của tùng cá nhân hun đúc thành, là không có thật.
  Dù sao kết quả của việc tu hành này là đạt được cuốc sống đời thường an lạc cũng là đáng kể, không tệ.
  Việc khi lâm chung họ có về cõi cực lạc không thì khó khẳng định vì không ai có thể chứng minh.
  Xin mạo muội tỏ bày ý nghĩ của minh mong được đóng góp của các bạn.
  Trân trong

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *