Làm Thế Nào Để Tâm Được Yên Khi Niệm Phật?

Hỏi: Khi hành trì niệm Phật, con tưởng ngồi một mình chỗ yên vắng thì không bị vọng tưởng. Nhưng trái lại, càng thanh vắng chừng nào thì tâm con càng loạn tưởng nhiều chừng nấy. Hễ con cố đè nén, thì chỉ được một chút thôi, rồi bao nhiêu thứ nghĩ nhớ lung tung … đọc tiếp ➝ Làm Thế Nào Để Tâm Được Yên Khi Niệm Phật?