Bỏ Tụng Chú Để Niệm Phật

Bỏ Tụng Chú Để Niệm Phật

Cư sĩ Trương Trân Ngọ thời Dân Quốc, sang Nhật học Y và học Mật Tông. Sau ông mắc bịnh thũng, nghiệp cảnh hiện tiền. Lúc bình thường, ông trì chú thấy có linh nghiệm, lúc này trọn không có hiệu quả gì. Ông bèn chuyên niệm Phật thì nghiệp cảnh mới tiêu diệt. Ông liền dẹp hết thuốc men, nhất tâm trì danh. Vợ ông khuyên hãy nên ăn uống, ông bảo:

– Bà đừng khuấy nhiễu tôi, chỉ nên giúp tôi niệm Phật và thỉnh đạo hữu họp lại trợ niệm. Tôi sẽ đi trong ngày hôm nay.

Ðạo hữu đến, đồng thanh trợ niệm. Ông cũng nương theo đó, niệm theo rõ ràng; đoạn kết ấn, niệm Phật mà qua đời.

(Theo Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục, bản in lần thứ ba)

Nhận định:

Lâm chung nghiệp cảnh hiện tiền, há chẳng phải là để thấy trước ác đạo đó chăng? Lúc ấy, trì chú hoàn toàn chẳng có công năng gì, may nhờ chuyển sang niệm Phật và nhóm đạo hữu lại trợ niệm thì nghiệp mới tiêu, được vãng sanh. Những kẻ bỏ Tịnh Ðộ để tu Mật, khá nên lấy đó làm gương!

Trích: Niệm Phật Pháp Yếu
Gương Sáng Niệm Phật
Tịnh nghiệp đệ tử Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính kết tập

0

7 Phúc đáp

 1. tinhhungqv

  adiđàphật.
  Liệu còn có chữ gì hơn được chữ A di đà Phật chăng. Có chữ gì hơn được câu vạn đức hồng danh chăng? adiđàphật.

  0
 2. Vậy niệm ‘Nam mô bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật thì sao? Nghe nói ngũ bộ chú của Mật tông cũng là niệm hồn danh các vị Phật và Bồ tát bằng tiếng Phạn thôi mà.

  0
 3. Nguyễn Thị Hương

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Kính bạch thầy: Pháp danh của con là Diệu Huyền
  Xin thầy chỉ bảo cho con:
  Buổi sáng con dậy sớm đi làm con về mới trì CHÚ ĐẠI BI
  Đến tối trước khi đi ngủ con nằm niệm PHẬT A DI ĐÀ có được không thầy?
  Xin thầy chỉ dẫn giúp con.
  Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe!
  A DI ĐÀ PHẬT.

  0
  • Diệu Ngọc

   Tổ sư Ấn Quang dạy lúc nằmg chỉ nên niệm Phật thầm, đừng niệm ra tiếng nhé bạn, vừa hao khí vừa tổn phước ah, vì nằm mà niệm ra tiếng là bất kính, lúc đi vào nơi dơ bẩn cũng niệm thầm luôn ạ _()_
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _()_

   0
 4. Nguyên

  Tịnh Độ có các pháp tu sau đây:
  1) Thuần Tịnh: chuyên niệm Phật
  2) Giáo Tịnh: tụng kinh A Di Đà và niệm Phật
  3) Mật Tịnh: trì chú vãng sanh và niệm Phật
  4) Thiền Tịnh: Ngồi thiền kết hợp niệm Phật.

  Các cách trên đây ai thấy phù hợp với mình nên ứng dụng.

  0
 5. cù thị hoa

  a di da phật.
  bạch thày: con là phật tử tại gia, nếu xuống tóc và đội khăn tu tại gia thì có lỗi gì không ạ?
  a di đa phật.

  0
  • trung

   nếu xuất gia thì phải xuống tóc theo uy nghi của người xuất gia,tại gia thì giữ ngũ giới là được cần gì phải xuống tóc,trừ khi bị nấm đầu cần cạo tóc để chữa trị!nếu là cư sĩ mà lấy hình tướng của người xuất gia gây tạo lầm lẫn cho mọi người thì lỗi rất lớn.a di đà phật

   0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *