Câu Chuyện Thú Vị Của Một Vị Thiền Sư Trả Tiền Mướn Người Niệm Phật

Thiền sư Bạch Ẩn ở Nhật Bản có một tục gia đệ tử. Người này thường đến than thở rằng cha của y dù tuổi đã cao, vẫn cứ mải mê làm việc kiếm tiền chứ chẳng chịu tu niệm gì cả. Mỗi lần y nhắc nhở thì ông cụ quả quyết: “Nếu chuyện tu … đọc tiếp ➝ Câu Chuyện Thú Vị Của Một Vị Thiền Sư Trả Tiền Mướn Người Niệm Phật