Vì Sao Chúng Ta Nên Phóng Sanh?

Vì Sao Chúng Ta Nên Phóng Sanh?

Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.

Phóng sinh có những công đức gì?

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.
4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.
7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.”

Sau khi phóng sinh, tự mình có những thay đổi gì?

Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng trân quí. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hằng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài; các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm; khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian.

Pháp sư Viên Nhân

30 Phúc đáp

 1. Hùynh Sáng

  Lời Phật dạy: Tất cả chúng sanh đều có phật tánh.
  Đức Thế Tôn nói: Ta là PHẬT đã thành chúng sanh là PHẬT sẽ thành.
  Chư tổ nói: Chúng sanh vốn vĩ là PHẬT.
  Do vậy tổ Liên Trì đại sư nói: Sát sanh là giết hại PHẬT vị lai, là tội lớn nhất (cực ác)
  Phóng sanh là cứu mạng sống PHẬT vị lai là phước lớn nhất (cực thiện)

 2. Lương y Phan văn Sang

  PHÓNG SANH GẶP ĐƯỢC MAY MẮN

  Ngày còn trẻ khoảng 20 tuổi , sống nơi vùng sâu vùng xa, tuy ở tại gia nhưng tôi rất mê tu, tụng kinh niệm Phật, mà nhất là phóng sanh.

  Vào mùa nắng, những đám ruộng khô nước đọng lại thành vũng nhỏ, trong đó có vô số loài cá bơi lúc nhúc. Nếu có ai bắt gặp họ cho là may mắn và xúc về kho nấu cho gia đình trong bữa ăn. Còn nếu không ai gặp thì nắng khô cá cũng sẽ chết hết. Riêng tôi thì đi tìm và bắt đem ra sông, niệm Phật quy y cho chúng rồi thả. Lúc đó cũng là năm 1976-1977, ở lứa tuổi thanh niên, tôi và tất cả mọi người phải lên đường đi nhập ngũ theo lệnh của nhà nước. Trên đường đến nơi nhập ngũ, gặp 1 người ôm con rùa, tôi vội chạy lại xin mua, người ấy không bán mà lại cho tôi. Mừng quá, tôi liền mang đến con sông niệm Phật, quy y cho nó xong thả xuống nước, hồi hướng rồi cầu xin Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm cho con ra đi gặp nhiều may mắn.

  Sau những tháng nắng mưa, gian nan học tập ở quân trường, ngày mãn khóa hàng ngàn đồng đội nhận lệnh đến vùng Tây Nam để bảo vệ biên giới và cũng đã hy sinh cho Tổ Quốc rất nhiều. Riêng tôi ( với 12 người nữa ) không hiểu sao lại được cấp trên giữ lại để công tác hậu cần tại Tỉnh. Trong quân ngũ, dù ở đâu cũng là phục vụ cho Tổ Quốc, nhưng dù sao người ở đơn vị hậu cứ bao giờ cũng sung sướng hơn. Nhưng với tôi lúc đó là do sự sắp đặt trên là Bồ tát Quán Thế Âm, mà dưới là cấp chỉ huy của đơn vị Tỉnh. Đã qua rồi 34 năm, tôi luôn nhớ đến và có dịp kể cho bạn bè nghe kỷ niệm xưa, ngày ra đi, gặp con rùa bị nạn, xin phóng sanh với lời hồi hướng, cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ và có được sự linh ứng nhiệm mầu đó. Nếu quý vị, là người Đạo Phật, hay dù không là Đạo Phật, nhưng quý vị không sát hại mà thường xuyên biết phóng sanh sẽ thấy được sự may mắn đến với mình.

  • vậy còn khi ta sát những côn trùng có hại( muỗi, kiến…) thì có phải sát sinh không ạ?

  • Diệu Liên

   dạ xin trả lời, có bồ tát ạ, con kiến và con muỗi cũng là 1 sinh vật mà, chẳng qua vì nhưng kiếp trước nó tạo nghiệp nặng nên kiếp này thọ quả bảo thành kiến và muỗi… Vô tình ta đi dẫm lên chúng thì cũng là sát sinh chúng. Nhưng vì chúng quá nhỏ bé khi vô tình như vậy thì lỗi cũng không nặng, nhưng tránh được thì vẫn là tốt nhât ạ….

 3. thugiang

  có, tốt nhất chỉ nên xua đuổi nếu ko chịu được, còn ko thì kệ nó, nếu đã lỡ tay sát hại thì nên khởi tâm sám hối. cách tốt nhất là hãy học cách yêu thương chúng nữa.

 4. gia hoa

  Nam Mô A Di Đà Phật
  KÍnh thưa các quý vị. XIn được hỏi : khi ta phóng sinh ,muốn khai thị cho chúng sinh thì ta phải làm gì để khai thị và quy y cho chúng?
  A Di Đà Phật

  • Hoa Sen Vũ

   Mình gửi cho bạn Nghi thức phóng sanh của Tịnh Thất Quan Âm ( thầy Giác Nhàn)
   Nghi thức phóng sanh Của Tịnh thất Quan Âm

   NGUYỆN HƯƠNG
   Giới hương định hương giữ huệ hương. Giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biến pháp giới. Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền.
   Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).
   KỲ NGUYỆN
   Hôm nay ngày : ……………………………………………………………………………….
   Dệ tử Diệu Âm chúng con pháp danh là :……………………………………………..
   Vân Tập tại :…………………………………………………………………………………….
   Phát Bồ Đề Tâm mua các loại chúng sanh Phóng Sanh, nguyện cho các vị thoát khỏi thân súc sanh quy y Tam Bảo, nhất tâm niệm phật vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A DI ĐÀ. Sớm mau thành phật.
   Nguyện đem công đức này trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báu thân nàysanh qua cõi Cực Lạc.
   NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT(3 lần).
   Vô chuông mõ (đại chúng đồng tụng).
   Dương chi tịnh thuỷ, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhơn thiên, pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên, hoả diệm hoá hồng liên.
   NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT. (3 lần)
   (lấy ly nước đọc bài sái tịnh,trong ly nước có cành bông).
   Phù thử thuỷ giả bát công đức thuỷ tại thiên chơn, tiên tảy chúng sanhnghiệp cấu trần, biến nhập tuỳ lô hoa tạng giới, cá trung vô sứ bất siêu luân, thuỷ bất tẩy thuỷ diệu cực pháp thân, trần bất nhiểm trần phản tát tự kỷ, quên trừ nội ngoại đản địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tát dương xuân, kiết uế ban nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nộ ngoại trung gian vô trược uế,thánh phàm u huyễn tổng thanh lương.
   Bồ tát liễu đầu cam lộ thuỷ, Năng Linh nhất đích biến thập phương, tinh chuyên cấu uế tận quên trừ, phổ sáipháp diên tất thanh tịnhbạt nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản Tinh Độ đà la ni.
   Nam Mô a di đa bà dạ.Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (tụng 7 biến).
   PHẦN KHAI THỊ
   Hỡi các loại chúng sanh ơi! Các vị đã tạo các vọng nghiệp, từ đời vô thỉ đến nay.
   Do thân miệng ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tánh, nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến nay các vị đã mang thân làm súc sanh, thân mạng sống chết mong manh gởi trên dao thớt.
   Hôm nay quý vị có nhân duyên lành với phật pháp được chư vị đồng tu mua quý vị về để sám hối, quy y và cùng với quý vị niệm Phật A DI ĐÀ để vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
   Hôm nay các vị quy y với Phật A DI ĐÀ được một pháp danh là DIỆU ÂM. Khi vãng sanh về Cực Lạc đồng một danh hiệu là DIỆU ÂM NHƯ LAI.
   (Đại chúng đồng tụng)
   Này các loài chúng sanh kia Các ngươi nên nhớ cho Khi bỏ thân súc sanh Hướng tâm về TAM BẢO Được trở lại làm người Đầy đủ gặp chánh pháp Tin sâu cùng nguyện thiết
   Chuyên niệm PHẬT DI ĐÀ Cầu vãng sanh tịnh độ Được chứng ngôi bất thối Để độ tận chúng sanh.
   NAM MÔ TINH ĐỘ PHẨM BỒ TÁT MA HA TÁT(3 LẦN).
   KỆ PHÓNG SANH

   Chúng sanh đây có bao nhiêu
   Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
   Các ngươi trước lòng trần tục lắm
   Nên đời này chìm đắm sông mê
   Tối tăm chẳng biết tu trì,
   Gây bao tội ác lại về mang thân
   Sống đoạ đày, chết thường đau khổ,
   Lông vẩy sừng có đỡ được đâu.
   Dù là bay trước lặn sâu,
   Lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi,
   Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,
   Lúc đó dù kêu khóc ai thương,
   Hồn cồn phảng phất nấu rang xoong rồi.
   Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,
   May sao nhờ các bậc thượng nhân,
   Cứu cho ngươi được thoát thân,
   Đến đây lại được nhờ ơn phép mầu.
   Vậy ngươi kịp hồi đầu quy PHẬT
   Xong dốc lòng quy pháp, quy Tăng
   Hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng.

   SÁM HỐI

   Này các chúng sanh kia
   Các ngươi xưa đã tạo
   Bao nhiêu điều tội lỗi
   Gốc là tham sân si
   Từ thân miệng ý mà sanh ra
   Tất cả các ngươi nên sám hối.

   NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT (3lần).
   QUY Y VỚI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
   Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi! Quy Y Phật Đà lưỡng túc trung tôn
   Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi! Quy y Đạt Ma ly dục trung tôn
   Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi! Quy y Tăng Gìa Trung Chúng Trung Tôn.
   Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi! Quy y Phật bất đoạ địa ngục
   Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi! Quy y Pháp bất đoạ ngạ quỷ
   Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi! Quy Y Tăng bất đoạ bàng sanh.
   Chúng DIỆU ÂM đã quy y Phật rồi. Chúng DIỆU ÂM đã quy y Pháp rồi.
   Chúng DIỆU ÂM đã quy y Tăng rồi. Quy y tam bảo viễn ly tam đồ khổ.
   Chúng sanh đã tạo các vọng nghiệp, từ đời vô thuỷ tham sân si, từ thân
   miệng ý phát sanh ra, chúng sanh thảy đều xin sám hối.NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT(3lần).
   MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.
   Nam Mô Đa Bảo Như Lai.
   Nam Mô Bảo Thắng Như Lai.
   Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
   Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai.
   Nam Mô Ly Bố Uý Như Lai.
   Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai.
   Nam Mô A Di Đà Như Lai.
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương tây thế giơi an lành. Để tử chung con Pháp Danh Diệu Âm nay thành tâm xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
   A DI ĐÀ PHẬT (Niệm càng nhiều càng tốt.)
   (Niệm Phật đến khi thả cá cho xong rồi hồi hướng)
   Tự quy y Phật Xin nguyện chúng sanh Thể theo đạo cả Phát lòng vô thượng.
   Tự quy y pháp Xin nguyện chúng sanh Thấu rỏ kinh tạng Trí huệ như biển.
   Tự quy y tăng, Xin nguyện chúng sanh Thống lý đại chúng Tất cả không ngại.
   Nguyện đêm công đức này, hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phất tâm Bồ Đề, hết một báu thân này sanh qua cõi Cục Lạc.

  • Pháp Tâm

   A Di Đà Phật.
   Nghi thức phóng sanh như Tịnh Thất Quán Âm là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, 1 số loài như cá, ếch,… khi người ta bán, chúng bị đè lên nhau, đem ra khỏi nước,…làm cho chúng rất mệt. Vì vậy, khi phóng sanh phải thả thật nhanh.
   Mình thường trên đường đi thả sẽ Khai Thị cho mấy vị Bồ Tát này về Nhân Quả, Quy Y Tam Bảo, đọc chú Vãng Sanh 3 biến, niệm Phật A Di Đà và khuyên vãng sanh Tây Phương.
   Phóng sanh phải Hộ sanh, ngoài việc thả thật nhanh mà còn phải tìm nơi thả phù hợp với chúng (như ếch thì thả ở nơi sình lầy, ít nước, không thể thả ra sông lớn, nước lớn quá chúng sẽ bị ngộp vì chúng còn mệt; lươn
   và cá kèo cũng vậy;…)
   Đã cứu thì hãy cứu cho trót. Khi mình đã làm hết mình mà chúng vẫn bị bắt thì đó là do nghiệp nhân của chúng.
   Phóng sanh thì phải tuỳ duyên, không nên dặn người bán. Hễ đi gặp thì mua.
   Đừng vì có người nói phóng sanh sẽ bị người ta bắt mà mình không phónh sanh. Ấn Quang Đại sư nói giống như kẻ đang đói nhưng vị sợ nghẹn mà không dám ăn, đến nổi bị chết vì đố thì có oan uổng không.
   Người phóng sanh có công đức của phóng sanh. Người bắt có nghiệp của người bắt. 2 việc này hoàn toàn tách biệt.
   Thí dụ như chúng ta bị bắt làm con tin, đang mong mỏi có người bỏ tiền ra chuộc. Nhưng có người khác xen vô nói là có bị chuộc tiền cũng không cứu đươc. Chúng ta hãy suy ngẫm việc này.
   A Di Đà Phật.

 5. Trả lời bạn Gia Hoa

  Nghi Thức
  LỄ PHÓNG SANH

  (Ứng dụng nghi thức này, khi có nhiều người tham dự. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ mặc niệm bài “CHÚ NGUYỆN” 3 lần, rồi thả ngay. Phúc báo cũng vô lượng vô biên.)
  (Thắp đèn đốt hương, đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, chủ lễ mật niệm)

  CHÚ TỊNH PHÁP GIỚI

  Án lam xoa ha.
  (3 lần)

  CHÚ TỊNH TAM NGHIỆP

  Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.
  (3 lần)

  CÚNG HƯƠNG

  Giới Hương, Định Hương, và Huệ Hương
  Giải Thoát, Giải Thoát, Tri Kiến Hương
  Sáng ngời, chiếu khắp mười phương
  Hiện tiền Tam Bảo, Năm Hương cúng dường.
  Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
  (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

  CẦU NGUYỆN

  Hôm nay, chúng con phụng trì di giáo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một dạ chí thành, thiết lễ phóng sanh, ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho: (tên người mua sinh vật), đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, mạng vị bình an, thân tâm thường lạc, và tất cả chúng sanh, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
  Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật tác đại chứng minh.
  (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)
  KHEN NGỢI PHẬT
  Đấng Pháp Vương vô thượng
  Ba cõi chẳng ai bằng
  Thầy dạy khắp trời, người
  Cha lành chung bốn loại
  Quy y tròn một niệm
  Dứt sạch nghiệp ba kỳ
  Xưng dương cùng tán thán
  Ức kiếp không cùng tận
  (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

  QUÁN TƯỞNG PHẬT

  Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
  Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
  Lưới đế châu ví đạo tràng
  Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
  Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
  Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.
  (1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng)
  ĐẢNH LỄ
  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.
  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

  TÁN HƯƠNG CÚNG PHẬT

  Lư hương vừa ngún chiên đàn,
  Khắp xông pháp giới, đạo tràng mười phương,
  Quyện thành mây báu kiết tường,
  Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành,
  Pháp thân ảnh hiện rành rành,
  Chứng minh hương nguyện, tâm thành kính dâng.
  Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  CHÚ ĐẠI BI
  Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Dả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
  (1 tiếng chuông, chỉ chủ lễ xướng)

  KỆ GIẢI NGHIỆP

  Chúng sanh đấy có bấy nhiêu
  Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
  Các ngươi trước lòng trần tục lắm
  Nên kiếp này chìm đắm sông mê
  Bấy lâu chẳng biết tu trì
  Gây bao tội ác lại về mình mang.
  Sống đọa đầy chết thường đau khổ
  Lông, da, sừng có đỡ được đâu
  Dù là bay trước lặn sau
  Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi
  Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
  Lúc đó dù kêu khóc ai thương
  Nằm trên chốc thớt lạ thường
  Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi.
  Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
  May sao nhờ các bậc thiện nhân
  Cứu cho ngươi được thoát thân
  Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu.
  Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
  Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng

  Chúng sanh quy y Phật
  Chúng sanh quy y Pháp
  Chúng sanh quy y Tăng.
  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Chúng sanh quy y Phật,
  Không đọa địa ngục.
  Chúng sanh quy y Pháp
  Không đọa ngạ quỷ.
  Chúng sanh quy y Tăng
  Không đọa bàng sanh.

  (3 lần, 1 tiếng chuông)
  Chúng sanh quy y Phật rồi
  Chúng sanh quy y Pháp rồi
  Chúng sanh quy y Tăng rồi.
  (3 lần, 1 tiếng chuông)

  Quy rồi tội chướng sạch băng
  Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi
  Phát tâm tu, sau rồi được hưởng
  Về phương Tây sung sướng đời đời
  Lên tòa sen hưởng thảnh thơi
  Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày.
  Xin đại chúng ra tay cứu khổ
  Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh
  Cùng nhau dốc một lòng thành
  Cầu cho thoát khỏi trong vành trầm luân.
  (1 tiếng chuông, đại chúng đồng tụng)

  NIỆM PHẬT

  A Di Đà Phật thân sắc vàng,
  Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,
  Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,
  Mắt trong ngần, bốn biển long lanh,
  Ánh hào quang hóa vô số Phật,
  Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát,
  Qui mạng lễ A Di Đà Phật,
  Ở phương Tây thế giới an lành
  Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
  Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ.
  (1 tiếng chuông)

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  (mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

  CHÚ NGUYỆN

  (Mang sinh vật ra ngoài, chủ lễ mật niệm)
  Nguyện cho (các) ngươi (chim, cá, rùa…), đời đời tội diệt phước sanh, bỏ thân này, đời sau gặp gỡ Ngôi Tam Bảo tu hành, chứng quả Bồ Đề. Sau khi đắc Đạo rồi, ta sẽ độ cho ngươi được giải thoát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu thoát chúng sanh, kiếp mãn viên trần, chứng vi viên tướng, Bồ Đề Đạo độ chúng sanh.
  (Niệm 3 lần, chủ lễ thả sinh vật. Trở lại bàn Phật, để hồi hướng)

  HỒI HƯỚNG

  Phóng sinh công đức, hạnh nhiệm mầu
  Thắng phước bao nhiêu con nguyện cầu
  Tất cả chúng sanh trong pháp giới
  Hướng về Phật pháp tỏ đạo mầu.
  (1 tiếng chuông)

  Nguyện cho ba chướng tiêu tan
  Phiền não dứt sạch, huệ căn sáng ngời
  Cầu cho con được đời đời
  Hành Bồ Tát đạo, cứu đời lầm than.
  Nguyện sanh Tây phương, cõi Lạc Bang
  Chín phẩm sen vàng, nơi hóa sanh
  Hoa nở, thấy Phật, quả viên thành
  Các vị Bồ Tát bạn lành với ta.
  Nguyện đem công đức lành
  Đệ tử hướng tâm thành
  Cầu cho khắp chúng sanh
  Đều chứng thành Phật quả.
  (1 tiếng chuông, chỉ chủ lễ phục nguyện)

  PHỤC NGUYỆN

  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tác đại chứng minh.
  Hôm nay, chúng con một dạ chí thành, trì tụng Kinh, Chú, niệm Phật công đức, cầu nguyện cho Phật tử (Tên:…, Pháp danh …), đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bịnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn, thiên thượng nhân gian, đều thành Phật quả.
  (1 tiếng chuông, đồng niệm)

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  TAM QUY Y

  Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanh
  Tin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng.
  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

  Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanh
  Thấu rõ Kinh Tạng, trí huệ như biển.
  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

  Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanh
  Kính tín hòa hợp, tất cả không ngại.
  (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)

  • nguyen~ dac hung

   Cho hỏi nha bạn. Phóng sanh rùa cá chim thỏ rắn vịt gà … và nhiều thứ khác có được lợi ích gì không? Tránh được thiên tai hạn hán được không bạn? Hồi hướng cho người chết được không?

   Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 6. Nguyễn Yến

  Hôm nay con vừa mon men bảo bạn nên làm nhiều việc tốt như phóng sinh chẳng hạn, bạn con phản đối luôn bảo đó là việc ác. Con choáng váng quá, hỏi ai bảo thế, thì bạn con bảo được một sư trụ trì bảo thế với mẹ và bạn cũng đồng ý như thế. Bạn ấy lý giải là ng ta bây giờ làm việc phóng sinh là cố tình, vì vạn vật sinh sôi trong tự nhiên là có lý lẽ của nó hết cả
  giả dụ phóng sinh chim, nếu đi mua chim để phóng sinh sẽ khuyến khích người ta bắt chim, con gì có kiếp nghiệp con đấy, cứ làm việc thiện với con người đi.
  Con cũng không biết nói gì nhiều nữa, dù muốn làm được gì đó cho bạn (vì bạn đang gặp một vấn đề khiến tâm bạn ấy rất buồn phiền, hối hận).

  • Chào bạn, việc phóng sanh rất tốt cho bạn sau này, những tai họa sẽ tiêu tan, may mắn đến, ví dụ nếu bạn cứu được 8 thì lấy số 8 ấy nhân cho 10000, chính vì vậy việc phóng sanh càng nhiều thì số nhân ấy càng cao. Quan niệm như bạn đã nói là sai lầm. Việc phóng sanh nó sẽ tốt cho chính bạn về tương lại, còn việc chúng sanh còn sống hay chết là do duyên số của chúng, chẳn may nếu gặp thợ săn thì thợ săn sẽ mang nghiệp ác nếu giết chúng. Cũng chính vì việc phóng sanh rất quan trọng trong những ngày tháng tu hành của tất cả mọi người nên người ta xem việc đó là điều lành trong Phật Giáo. Chỉ cần niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật rồi nói với chúng sanh ” hãy về với thiên nhiên đi, nơi mà các bạn ra đi.
   Không cần phải cầu kỳ như vậy đâu, trừ khi có các Bạch Thầy tổ chức phóng sanh thì moi tụng kinh nhiều như vậy.
   Đôi Lời Chia sẽ với bạn.

  • Chào bạn, mình xin chia sẽ phương pháp phóng sanh đơn giản nhất.
   Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới sát phóng sinh như sau: “Chúng sinh từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai ai cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có thể chia làm hai loại: Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng sinh, cắt xẻo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến cho người khác phải làm việc giết hại để phục vụ mình.

   “Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái quả của nạn đao binh, chiến tranh. Có người cho rằng, muốn cứu vãn nạn chiến tranh thì phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm đường… Lời nói như vậy không thể tin cậy được. Bởi vì nay phải chịu nạn đao binh chẳng phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống, đường sá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa cầu cống mà giải trừ, thì là hai việc hoàn toàn khác nhau.

   “Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản nói với các vị: Trước tiên phải gia trì chú Đại bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh, miệng niệm bài sám hối như sau:

   Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
   Đều do ba độc tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
   Nay đối trước Phật cầu sám hối.

   “Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:

   Quy y Phật
   Quy y Pháp
   Quy y Tăng

   Quy y Phật không đọa địa ngục
   Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ
   Quy y Tăng không đọa súc sinh

   “Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng.”

   Pháp sư Viên Nhân dạy rằng: “Tật bịnh, ung thư, tai nạn… sở dĩ có thể bất hạnh sinh ra là duyên nơi nghiệp giết hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chiêu cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết chính là phóng sinh. Nhờ vào việc bỏ tiền, bỏ sức để cứu mạng phóng sinh nên có thể đền trả vô số món nợ sát sinh trước kia mà chúng ta đã thiếu.

   “Điều quý báu nhất của mỗi chúng sinh đều là mạng sống. Giết hại chúng thì chúng oán hận nhất, oan cừu kết sâu nhất, cho nên nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, cứu sống được chúng thì chúng cảm kích nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất, cho nên nói công đức phóng sinh là đệ nhất.

   “Những ai phê phán, hủy báng việc phóng sinh, hoặc cản trở nghi ngờ việc phóng sinh cần phải lưu ý. Vì cản trở người phóng sinh thì cũng giống như sát sinh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn sinh mạng không được giải cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là vô lượng vô biên. Nhất định phải gấp rút sám hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình nơi địa ngục nhất định không tránh khỏi.”

   Trích lục từ Phóng Sanh Vấn Đáp của PS Viên Nhân.

   Bạn Tâm Đại Bi đã nói thiếu rồi. xin bạn bỏ qua nha.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. Nguyễn Yến

  Nam mô A Di Đà Phật con đã không cố ý, nhưng trong tâm cũng đã có ý trách người, xin xá tội cho con. Nam Mô A Di Đà Phật.

 8. mỹ lệ

  Nam mô a di đà phật.
  Dạ, chào chú Sang. Chú cho con hỏi là con có khoảng hơn 2 triệu, con định mua chim về tự đem ra chỗ trống để phóng sanh, vì số tiền ít nên con không vào chùa ạ. Vậy chú cho con hỏi là trước khi phóng sanh con phải quy y như thế nào cho mấy con chim đó ạ. Chú chỉ cho con cách nào mà gọn nhất nha chú.
  Cảm ơn chú nhiều ạ.

  • Mô Phật

   Đây là phương pháp phóng sanh của pháp sư Viên Nhân trích từ Phương Pháp Phóng Sanh Đơn Giản. Trước tiên phải gia trì chú Đại bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh, miệng niệm bài sám hối như sau:

   Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
   Đều do ba độc tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
   Nay đối trước Phật cầu sám hối.

   Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:

   Quy y Phật
   Quy y Pháp
   Quy y Tăng (3 lần)

   Quy y Phật không đọa địa ngục
   Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ
   Quy y Tăng không đọa súc sinh (3 lần)

 9. mỹ lệ

  Nam mô a di đà phật.
  Con thấy cách phóng sanh như Tâm thiền định đơn giản và dễ thực hiện. Nhưng mà con còn vướng mắc 1 chỗ là gia trì chú đại bi vào 1 ly nước là con phải làm sao ạ.
  Mong mọi người giúp con.

  • Mô Phật

   Đạo hữu để ly nước trước mặt và đọc chú Đại Bi với tâm thanh tịnh. Nếu quán tưởng nước và thần chú là một thì rất tốt nhưng không quán tưởng cũng không sao, chỉ chú trọng tâm phải lắng lòng không tạp niệm. Chớ nên ăn ngũ vị tân trước khi tụng chú.

   A Di Đà Phật.

 10. mỹ lệ

  Nam mô a di đà phật.
  Dạ cho con hỏi là gia trì chú đại bi vào ly nước là làm như thế nào ạ.

 11. Nam mô a di đà phật.
  Dạ cho con hỏi là giữa tự mình mua vật phóng sanh với gửi tiền cho chùa mua vật phóng sanh công đức giống nhau k ạ.
  Nếu mình gửi tiền dzô chùa để phóng sanh mà chùa k phóng sanh thì mình có công đức k ạ.
  Khi chùa đi phóng sanh mình k đi có công đức gì k ạ.
  xin hoan hỉ giải đáp giùm con ạ.

 12. Nam mô a di đà phật.
  Dạ cho con hỏi là ví dụ như con cầm 100ng tới cúng chùa nếu có ghi tên nhưng con k ghi tên con mà con ghi tên bạme con, làm như vậy có mang tội lừa dối k. Tại vì con muốn làm chút phước cho ba mẹ a.
  xin hoan hỉ giải đáp giúp con ạ.

 13. Nam mô a di đà phật.

  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Ly

   Trước tiên xét về nhân quả: Khi một ý niệm muốn đi phóng sanh từ trong tâm phát sanh thì đó là nhân. Khi con cá được thả xuống nước là quả. Trong quá trình từ nhân thành quả cần phải hội đủ duyên, có rất nhiều duyên. Ví dụ như là mình phải có tiền, phải có thời gian, phải có sức khỏe, khi mình nói với người khác nghe thì người ta ủng hộ, hoan hỉ phát tâm hùn thêm tiền rồi còn phụ với mình đi theo để ra chợ mua rồi mang ra sông…đó là thuận duyên. Khi gặp thuận duyên thì nhân sớm trổ thành quả. Ngược lại mình không có tiền, bận rộn nhiều việc, lại bị bệnh, khi mình nêu ý định với người thân, gia đình, bạn bè thì bị người ta phản đối, chế nhạo rồi sanh ra nản chí…đó là nghịch duyên, khi gặp nghịch duyên thì nhân chưa thể trổ thành quả được cho nên vẫn còn là “nhân phóng sanh ở trong tâm”. Nếu còn gần gủi Phật Pháp, tiếp xúc với chùa chiền thì cái nhân đó vẫn còn có cơ hội khác để gặp thuận duyên mà trổ thành quả. Còn nếu như bỏ quên Phật Pháp, dấn thân vào đời, gần gủi bạn ác, lâu ngày chày tháng thì cái nhân kia sẽ bị hư mất, không còn nữa.

   Do đó việc tự mình mua vật phóng sanh chính là nhân quả do mình tự làm tự chịu, không có chia sẻ với ai, nhanh chóng tiện lợi mà hưởng được 100% công đức. Nếu gửi tiền để người khác phóng sanh thì mình đã gieo nhân, còn duyên là tùy thuộc nơi người khác, khi nào đủ duyên thì mới trổ thành quả. Khi trổ thành quả thì công đức kia sẽ chia ra như dân gian thường nói là :”của một đồng, công một lạng”. Cho nên người có tiền cũng có phước báo, người bỏ công đi mua cá cũng có phước báo, người nhìn thấy, nghe kể mà sanh lòng hoan hỉ cũng có phước báo.

   Phước báo nơi ý nghiệp: Là những người nhìn thấy mà sanh lòng hoan hỉ, cho dù họ không có bỏ công và bỏ tiền hay nói một lời tán thán.

   Phước báo do khẩu nghiệp: Là những người khi nghe nói bạn có ý định phóng sanh thì động viên, khích lệ, khi bạn đã phóng sanh rồi kể họ nghe thì họ nói lời tán thán mặc dù họ không có hùn tiền hay phụ giúp gì trong lúc đi phóng sanh.

   Phước báo do thân nghiệp: Là những người hùn tiền mà không có đi phóng sanh hoặc người có đi phóng sanh mà không có hùn tiền và người vừa bỏ công vừa bỏ tiền. Dỉ nhiên là người vừa bỏ công vừa bỏ tiền sẽ được nhiều hơn người có công không tiền và có tiền không công.

   Người có phước báo lớn nhất là người mà thân, khẩu, ý đều dốc lòng lo việc phóng sanh, vừa bỏ công vừa bỏ tiền. Ngoài ra không phải tiền nhiều là phước báo nhiều mà phải xem nơi tấm lòng của họ. Ví như người giàu, trong túi hiện có dư một triệu mà phóng sanh một trăm ngàn thì tấm lòng của họ là 10%. Người trong túi có dư một trăm ngàn mà bỏ ra sáu chục ngàn thì tấm lòng của họ là 60% vậy.

   Khi mang tiền cúng rồi ghi tên người khác thì phước báo đó cũng vẫn là của bạn mà thôi. Muốn chuyển phước báo đến người nào thì nên đối trước bàn Phật mà đọc bài hồi hướng để chuyển đến người đó. Việc ghi danh vốn dỉ là là việc của người tổ chức muốn thống kê để biết chi tiết nhằm giao phó cho minh bạch rỏ ràng. Có những người không muốn ghi danh thì ghi là “vô danh” hoặc “xin được dấu tên”. Công đức phước báo vẫn chuyển giao đến người đó tơ hào không sai.

   Việc ghi danh không khéo lại trở thành phiền não, tổn giảm công đức. Ví dụ như ở một ngôi chùa nọ có một người đã cúng chùa $5000 nhưng trong ý bà muốn phải đưa tên bà lên hàng đầu vì là cúng nhiều để bà khoe với người bạn tranh hơn thua vì bạn của bà chỉ cúng có $3000. Người thư ký đánh máy vì hấp tấp vội vả, sơ ý nên đã bỏ mất một con số 0 thế là số tiền của bà cúng chỉ ghi là $500 và theo cách sắp xếp của máy vi tính thì người nhiều nhất sẽ lên trên do đó tên của bà bị rơi xuống hàng dưới. Người bạn của bà khi xem bảng danh sách thì gọi điện cho bà nói là :” Tôi thấy trong danh sách bà chỉ cúng có $500 vậy mà sao bà lại nói là $5000?” Thế là qua ngày hôm sau, bà đã nổi sân rồi tìm đến người thư ký đánh máy để hạch tội nhưng người thư ký nói :”việc đã lở, bài đã công bố, mọi người đều biết, làm sao có thể đính chính lại được?”. Chính vì thế cho nên nếu cúng dường để “cầu danh” thì có khi sẽ bị chướng ngại.

   Còn những người thật tâm cúng dường thì có khi người ta chẳng cần danh phận gì cả nhất là các vị bồ tát thị hiện. Như là trường hợp trong câu chuyện mà thầy Thích Tịnh Từ kể khi mà chùa có pháp hội lớn, đang lo ngại thiếu nước thì bỗng dưng có một chàng thanh niên xuất hiện đưa cho thầy một phong thư và nói:” Đây là một ít tâm ý, mong thầy hoan hỉ nhận dùm “. Sau đó chàng thanh niên đi vào trong chánh điện lể Phật. Thầy mở phong thư ra thì thấy số tiền là $10000 (mười ngàn mỉ kim). Thầy giật mình và cũng rất hoan hỉ vì đã kịp thời mướn xe tải chở nước lên núi để phục vụ cho khóa tu của đại chúng. Thầy đứng ở ngoài cổng, đợi chàng ra để hỏi tên tuổi, lai lịch, tông tích nhưng đợi hoài không thấy. Sau đó thầy vào trong tìm khắp chùa vẫn không thấy bóng dáng tông tích đâu cả. Người này có thể là hóa thân của Phật, Bồ Tát. Cho dù không phải thì nghĩa cử trên cũng chính là tinh thần bố thí ba la mật, người cúng dường kia vốn dỉ đã không chấp vào ngã nhân hay danh vọng gì cả, chỉ có một tâm nguyện duy nhất là “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” hay “khéo đem phương tiện lợi quấn sanh, nguyện lấy trần lao làm Phật Sự” đúng là tinh thần bồ tát đạo:”vô ngã vị tha” (quên mình vì người). Thiết nghĩ người này nếu không phải bồ tát quả (bồ tát thị hiện) thì cũng là bồ tát nhân (người tu hạnh bồ tát) vậy. Công đức của người này chắc chắn rất lớn.

   Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé. Có chỗ nào sơ sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 14. Nam mô a di đà phật.
  Con cảm ơn chú Viên Trí ạ.

 15. HNHoai

  Phóng sinh là động tác thả một con vật về với tự nhiên. Hiện nay đa số phật tử đi chùa thường phóng sinh con chim sẻ. Vừa thả nó ra tự nhiên, mồm niệm chưa xong câu “A DI ĐA PHAT” thì chú chim đã bị người ta tóm lại cho vào lồng rồi lại bán cho phật tử tiếp theo. Cứ như thế, mỗi ngày người đó thực hiện động tác này khoảng 10 lần là chú chim “Được” vãng sanh, người đó kiếm được khoảng 100.000 đồng về lo cơm áo gạo tiền xăng xe, đường sữa nuôi con nhỏ, hối lộ khi bị công an thổi còi …vv. Người này trong hoàn cảnh này có được phật tử cảm ơn không vậy? nếu không có họ thì làm sao có chim mà phóng sinh đây?

  • vãng sanh

   chào bạn HNHoai. ai cũng có tư tưởng tiêu cực như bạn thì ai sẽ giám phóng sinh nữa hả bạn. thả 10 con chim sẻ thì ít nhất có 1 con thoát lướt cngwuowif bắt lại là tốt lắm rồi. nếu mà tính toán con nào sống đc sau khi thả thì ai chắc chắn ra tự nhiên nó sống đc, chi bằng nhốt trong lồng chắc ăn hơn, như thế lại càng sai. Bạn nói “Cứ như thế, mỗi ngày người đó thực hiện động tác này khoảng 10 lần là chú chim “Được” vãng sanh, người đó kiếm được khoảng 100.000 đồng về lo cơm áo gạo tiền xăng xe, đường sữa nuôi con nhỏ, hối lộ khi bị công an thổi còi …vv. Người này trong hoàn cảnh này có được phật tử cảm ơn không vậy? nếu không có họ thì làm sao có chim mà phóng sinh đây?người bắt có tội của người bắt, cho dù kiếm đc 100.000 về nuôi con nhưng đó là nhân,.. sau này chính người đó sẽ nhận lấy quả. đây là quy luật bạn ko phải lo thay cho họ. cho dù họ kiếm 1 triệu thì sau này cái giá bạn đó phải trả ngang ngửa với số tiền đó. a di đà phật. cầu mong những người đó thâm tín nhân quả chuyên tâm niệm phật để tiêu trừ nghiệp chướng hết một đời về với phật, a di đà phật

 16. phương

  Con xin chào thầy . thầy cho con hỏi mua cá phóng sanh mà không niệm Phật mà thả liền có đuợc không ah. mong thầy giải thích giúp con. Nam mô a di đa phật

  • Tịnh Thái

   Khi cá đang trong tình trạng yếu cần phải thả gấp thì thả ngay, vừa thả vừa niệm Phật to tiếng, vậy là được. Tay mình thả cá cùng miệng niệm Phật ko hề chướng ngại nhau. Sau khi thả cá xuống nước vẫn có thể tiếp tục niệm Phật 5,10 phút, sau đó đọc bài nghi thức hồi hướng là tốt rồi.

   Còn khi thấy cá còn khỏe mạnh thì chúng ta nên làm lễ quy y Tam Bảo đơn giản cho các chúng sanh đó, sau đó niệm A Di Đà Phật – là việc tốt, nên làm.

   A Di Đà Phật.

 17. Dung

  Xin cho con hỏi nếu người nhà con bệnh, con phóng sanh xin cho người đó hết bệnh có tốt không? Vì đó là muốn gom cái tốt cho gia đình mình. Như vậy con có phước không?

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 18. Tâm Từ

  Nhờ Phóng Sanh Một Con Cá Sống Thọ Thêm 12 Năm

  Ở tại địa phương kia có một thầy đồ họ Khuất. Một hôm đang đi dạo bên bờ sông, thấy ngư phủ câu được một con cá lý ngư màu đỏ, định đem ra chợ bán. Khi nhìn con cá đang giãy giụa, thầy Khuất bỗng khởi lòng từ bi, thấy như ánh mắt đau đớn của nó đang hướng về thầy cầu cứu. Lòng không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, thầy liền bỏ tiền mua lại con cá, xong đem đến chỗ vắng thả lại xuống sông.

  Về sau, thầy mang chứng bệnh trầm trọng, sắp phải qua đời. Một đêm, đang nằm thoi thóp trong phòng, bỗng mơ thấy có một người tướng mạo oai phong lẫm liệt, tự xưng là Long vương. Long vương bảo thầy Khuất: “Thọ mạng của tiên sinh lẽ ra đến đây đã dứt, song vì thầy có lòng từ bi cứu mạng con ta là thái tử Long cung nên được phước báu, có thể sống thêm 12 năm nữa.” Nói xong biến mất. Năm ấy, Khuất tiên sinh mới được 48 tuổi.

  Thầy Khuất tỉnh dậy, bệnh tật dường như tiêu mất, trong người khỏe khoắn bình thường. Từ đó tiếp tục sống cho đến 60 tuổi, rồi không bệnh mà chết, con cháu đông vầy, nhiều đời vinh hiển.

  Trích Công Đức Phóng Sanh

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *