Một Người Tu Đắc Đạo Cửu Huyền Thất Tổ Sinh Thiên

Căn nhà lá xiêu vẹo mục nát bên bờ ao, ra vào chỉ có hai mẹ con. Mẹ buôn gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm; đứa con trai còn nhỏ dại, đỡ đần mẹ những việc lặt vặt hàng ngày. Một hôm mẹ bảo con: – Sáng nay mẹ bắt được mấy con cua, … đọc tiếp ➝ Một Người Tu Đắc Đạo Cửu Huyền Thất Tổ Sinh Thiên