Niệm Phật Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ [Video]

Niệm Phật Nên Hồi Hướng Công Đức Cho Oán Thân Trái Chủ [Video]

Tôi nhận thức được, thực chất căn bản của lục đạo luân hồi đó là giữa chúng sanh với nhau, oan oan tương báo, trả nợ lẫn nhau, vô tận vô biên, không bao giờ chấm dứt, trong thời gian đó nếu không chấp nhận thọ báo, sẽ tạo thêm nghiệp mới, khiến cho việc thọ báo sau nầy lại trồng thêm nhân mới, tìm trăm phương ngàn kế, lấy của người làm của ta, kết quả là nếu số mạng có sẽ có, số mạng không có, trộm cũng không được. Nếu số mạng của chúng ta có bằng cách dùng hình thức ăn trộm để đoạt được, sẽ tạo ra tội nghiệp thâm sâu.

Bất cứ việc gì, bất cứ người nào, trong gia đình, ngoài gia đình, bề trên, cấp dưới, phàm làm khiến cho ta tổn hại, đều phải gánh chịu thọ báo. Gia quyến lục thân, đều do tứ nhân tương tụ (tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán) bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không được sân hận, ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của chính ta, tội nghiệp của đời trước nay phải trả, nếu đem lòng sân hận, làm sao không tạo thêm nghiệp mới?

Tất cả mọi nơi đều có oan gia trái chủ đến gây nạn (làm khó dễ) chúng ta phải phản tỉnh lại, tại sao họ không tìm người khác để gây phiền phức, đều do trong đời quá khứ, chúng ta có làm điều gì sai lỗi với họ, ta phải tu nhẫn nhục, làm nghịch tăng thượng duyên.

Trích Văn Phát Nguyện Sám Hối
Giảng sư: Lão hòa thượng Tịnh Không
Video trích từ đĩa Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa tập 9 do HT Tịnh Không giảng

12 Phúc đáp

 1. Tieu Tran

  Tôi xin nêu lên 1 cách hành trì NIỆM PHẬT có liên quan tới đề tài Phật Pháp hôm nay:

  Sau mỗi thời khóa NIỆM PHẬT tại gia, tôi đều xướng đọc bài “HÓA GIẢI OÁN HẬN” với oan gia trái chủ và bài HỒI HƯỚNG công đức về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC + CỬU HUYỀN THẤT TỔ + ÔNG BÀ, CHA MẸ + OAN GIA TRÁI CHỦ + CHÚNG SANH TRONG PHÁP GIỚI(hai bài HÓA GIẢI & HỒi HƯỚNG do tôi tự soạn ra bài viết để hành trì cho riêng mình). Trước khi vào thời khóa tụng kinh và niệm Phật, tôi quỳ trước bàn thờ Phật để xin Chư Phật và Bồ Tát cho phép tôi được mời các vị oan gia trái chủ của mình và mời các vong linh chưa siêu thoát được tham dự buổi thính pháp văn kinh và niệm Phật cùng với tôi. Sau thủ tục này, tôi liền bắt đầu thời khóa tụng kinh và niệm Phật như vừa nêu ở trên.
  Đây là cách thức của tôi, do tôi “tự biên tự diễn”. Theo tôi nghĩ, miễn sao vừa lợi lạc cho mình, vừa lợi lạc cho các chúng sanh ở cảnh giới khác thì tôi mới dám làm, không còn nhác sợ. Tôi cảm thấy rất an lạc, chẳng gặp chướng ngại nào. Tôi xin phép được chia sẻ điều này cùng chư vị đồng tu NIỆM PHẬT.
  A Di Đà Phật.

 2. thanhtri

  A di đà Phật!
  Xin phật tử Tieu Tran hoan hỷ chia sẻ với các bạn đồng tu nội dung hai bài HÓA GIẢI VÀ HỒI HƯỚNG .Xin cảm ơn,A DI ĐÀ PHẬT!

 3. PizMagic

  Ai được nhập tâm rồi thì Piz xin gửi link này để mọi người có thể học hỏi thêm, tiếp tục tu hành theo đúng hướng, noi hteo tấm gương người trước.
  http://www.lien-hoa.net/YNHPVHP.pdf
  Nam mô A Di Đà Phật!

 4. Tieu Tran

  Đáp theo ý muốn của bạn THANHTRI.
  Dưới đây là 2 bài do tôi tự “chế” lấy để hành trì cho riêng mình. Điều này chưa hẳn là đúng, không phải là mẫu mực. Vì có sự yêu cầu của bạn, nên tôi mới dám đưa lên đây. Kính mong sự thông cảm của các chư vị đồng tu khác hoan hỷ cho việc làm này của tôi. A Di Đà Phật.

  * Bài: HÓA GIẢI OÁN HẬN
  Nam mô A Di Đà Phật.
  Đệ tử tên là………..Pháp danh ………..
  Hôm nay đệ tử thành kính đối trước chư Phật, chư Bồ Tát xin được hướng về các vị oan gia trái chủ của đệ tử từ nhiều đời quá khứ tới hiện tại, thành tâm sám hối.
  Kính thưa quý vị oan gia trái chủ.
  Từ vô thỉ kiếp tới nay do vì vô minh, ngu si, chấp trước, tôi điên đảo mê hoặc gây ra vô số oán hận, tạo nhiều tội chướng không thể tính lường, đã cố ý hay vô tình làm tổn hại, thậm chí sát hại sanh mạng quý vị, khiến quý vị trôi lăn theo vòng sanh tử chịu lắm nỗi khổ đau không thể nói hết được.Nay nhờ duyên lành,tôi gặp được Phật Pháp nên mới tỉnh ngộ, liền hối hận vô cùng. Tôi thành tâm xin sám hối với quý vị, tha thiết kính mong quý vị từ bi tha thứ cho tôi đừng oán thù tôi. Bỡi vì, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết. Nhờ nhân duyên này, chúng ta có thể hóa giải được tất cả oán hận của quá khứ, cùng nhau đoạn ác tu thiện, cùng nhau học Phật tu hành. Quý vị hãy cùng với tôi niệm Phật, phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
  Xin nguyện, sau này từ Phật quốc, tôi sẽ trở lại Ta Bà hộ độ hết thảy quý vị tu hành chánh quả, sớm ngày thoát khỏi sanh tử khổ đau, được sanh về cảnh giới an lạc vĩnh cửu.
  Nhờ nhân duyên này, hôm nay đệ tử thành kính cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, gia hộ các vị oan gia trái chủ của đệ tử phát tâm bồ đề, chí thành niệm Phật, phát nguyện sanh về cõi Phật A Di Đà, sớm ngày lìa khổ được vui. Nam mô A Di Đà Phật.

  * Bài: HỒI HƯỚNG.
  Nam mô A Di Đà Phật.
  Con tên là: ……….. Pháp danh: ………..
  Hôm nay, nhờ lực gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, con đối trước đức Phật A Di Đà hành trì thời khóa tụng kinh và niệm Phật được viên mãn.
  – Con nguyện đem công đức tụng kinh, niệm Phật này kính hồi hướng về quốc độ trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc.
  – Hồi hướng đến hết thảy kẻ oán người thân, cửu huyền thất tổ, ông bà và cha mẹ của:(họ tên của mình)trong đời này và nhiều đời về trước.
  – Hồi hướng đến các vị oan gia trái chủ của:(nêu tên họ của mình)từ quá khứ qua nhiều kiếp tới hiện tại.
  – Hồi hướng khắp cùng mười phương pháp giới tất cả chúng sanh, từ nhiều kiếp quá khứ cho tới sau này.
  Nguyện cầu cho hết thảy quý vị cùng muôn loài chúng sanh đồng chứng đạo bồ đề, đều được sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc.
  Nam mô A Di Đà Phật.
  HẾT——————————-

 5. huynhvansang

  MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

  Trong kinh nói: “ Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau:
  1.- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
  2.- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
  3.- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
  4.- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
  5.- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
  6.- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.
  7.- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
  8.- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
  9.- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật
  10.- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!”
  Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có phân tích đến sự lợi ích của sự lạy PHẬT (còn gọi là lễ PHẬT): “Lễ PHẬT một lễ thì từ đầu gối trở lên đến đầu đều có ngôi Chuyển-Luân Thánh-Vương hiển hiện phù trì” và cũng thâu hoạch được 10 thứ công đức là:

  MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT
  1.- Được sắc thân tốt đẹp.
  2.- Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.
  3.- Không sợ sệt giữa đông người.
  4.- Được chư Phật giúp đỡ.
  5.- Đầy đủ oai nghi lớn lao.
  6.- Mọi người đều nương theo mình.
  7.- Chư Thiên cung kính.
  8.- Đủ phước đức lớn.
  9.- Lúc lâm chung được vãng sanh.
  10.- Mau chứng quả Niết Bàn. ( KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT)
  (Một lạy được 5200 công đức như vậy, huống chi lạy Phật NHIỀU
  MẮT NHÌN PHẬT 800 CÔNG ĐỨC
  TAI NGHE NIỆM PHẬT 1200 CÔNG ĐỨC
  LƯỠI NIỆM PHẬT 1200 CÔNG ĐỨC
  THÂN LẠY PHẬT1200 CÔNG ĐỨC Ý NHỚ TƯỞNG PHẬT 1200 CÔNG ĐỨC (KINH PHÁP HOA)

 6. Thuy van

  Thưa thầy !làm thế nào để không vọng tưởng,khi niệm Adida phật .xin chỉ dẫn cho con ! ADIDA PHẬT

 7. con xin hỏi Thầy làm ơn cho con biết,có 1 người con biết từ 20 năm trước đã đi tu,con thi đi làm và muốn lập gia đình nhưng không thành được với ai,cuối cùng giờ con đi tu chung đạo với anh ta và phải giới thiệu con nũa,đi tu không biết tại sao khi con buồn anh ta cũng lo an ủi,con thì thấy anh ta bệnh lại lo không ngủ dưọc,con không muốn mình phải nhớ tới ai như vậy vì đã thề nặng lắm phải thanh tịnh xin Thây giúp con,con đã niệm suốt ma vẫn không quên

 8. Lê Văn Nghĩa

  Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nghe các vị đại đức và các vị thượng tọa có tâm chỉ niệm và hồi hướng cho những chúng sanh bị chết được về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không biết như vậy có đúng không xin các vị chỉ dẫn thêm con thành thật biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Tịnh Thái

   Chúng sanh nào có đủ duyên nghe được pháp môn Tịnh Độ, chịu nghe lời khuyên, buông xả vạn duyên nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ, kiên quyết một đời này ko đổi, thì nhất định được vãng sanh sau khi xả bỏ báo thân này.

   Hay nói cách khác, chỉ có bản thân mỗi chúng sanh phải tin tưởng, phát nguyện, và tự niệm A Di Đà Phật, chứ ko có ai có thể thay thế bản thân mình mà tin dùm, rồi nguyện dùm, rồi niệm Phật dùm mình, sau đó mình được vãng sanh. Nếu có cách nghĩ như vậy thì đây là mê tín Phật pháp, mê tín Tịnh Độ.

   Những người ngoài có duyên gặp 1 chúng sanh nào đó thì chỉ có thể khuyên nhủ, cho đến nhắc nhở họ niệm Phật mà thôi, còn chuyện vãng sanh được hay ko là do bản thân người đó có chịu tin, chịu phát nguyện, chịu niệm A Di Đà Phật chí thành chí thiết cầu sanh Cực Lạc hay ko mà thôi. Việc này người khác ko giúp được. Phật Bồ Tát cũng là ko giúp được.

   Việc hồi hướng khi đó cũng là 1 hình thức trợ duyên cho chúng sanh vừa qua đời thôi, là tăng thượng duyên, là hình thức nhắc nhở hương linh phải quay về với A Di Đà Phật, phát nguyện cầu sanh Cực Lạc.

   Do đó việc hồi hướng cho chúng sanh đúng hay ko đúng là ở do chỗ dụng tâm mình hồi hướng với mục đích gì, mình đã có thông đạt ý nghĩa của hồi hướng hay ko mà thôi. Ngay đó việc hồi hướng sẽ có được hiệu quả khác nhau.

   Cho nên việc tu tập nếu có nghi hay gúc mắc gì thì nhất định phải hỏi, nhất định phải giải tỏa nghi ngờ đó càng sớm càng tốt.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 9. Quen Nguyen

  A Di Đà Phật!
  Cho con hỏi một vấn đề. Hiện tại con 26 tuổi, con xác định đi tu theo pháp môn Tịnh Độ, niệm phật. Tu tại gia
  Con đang phân vân giữa việc có nên lập gia đình hay không?

  Nhưng con nghĩ nếu có lập gia đình là để cho mọi người xung quanh con nhìn thấy rằng con cũng là một người bình thường, cũng có công việc, cũng có gia đình, biết tu hành, sống thiện lành, giúp đở mọi người. Khuyên người niệm Phật, tu hành hướng thiện sẽ dễ hơn so với việc ở 1mình tu hành.
  Lúc đó mình khác biệt mọi người vì ai cũng có gia đình và con cái phải lo. Mình không trải qua sao khuyên mọi người được. Đối với con niệm Phật tu hành là trên hết. Ai góp ý con chuyện gì sai con có thể sửa chữa vì trên bước đường tu tập về cõi Tây Phương Cực Lạc con còn phải tu sửa nhiều thứ.
  Vậy con có thể có gia đình không, có bị tội lỗi gì khi có gia đình không thưa chư vị đồng tu.
  A Di Đà Phật. Xin chư vị cho con ý kiến!

  • Vũ Văn Trung

   A Di Đà Phật
   Một lời khuyên “chân thành nhất có thể” dành cho bạn là nếu bây giờ bạn đã phát tâm tu hành cầu giải thoát rồi khi còn chưa lập gia đình đừng nên lập gia đình nhé, cứ ở vậy mà tu. Vì sao ư? Mình là người đã trải qua, mình biết rất rõ. Chỉ ngắn gọn là như vậy, mặc ai nói gì thì nói, đừng quan tâm, rồi sau này bạn sẽ hiểu điều mình nói lúc này, bây giờ có nói nhiều chắc bạn cũng không hiểu đâu!
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Nghĩa Đông

   A Mi Đà Phật.
   Mình cũng ngang tầm tuổi bạn Quen Nguyen. Nếu bạn thật sự vì sanh tử mà niệm phật cầu vãng sanh tốt nhất đừng nên lập gia đình, bạn phải tập làm quen cảm giác thích cô đơn để có nhiều thời gian rảnh rỗi niệm phật được nhiều hơn.
   Khi bạn phan duyên lập gia đình biết bao nhiêu chướng duyên giữa 2 gia đình sẽ gây cản trở cho việc tu tập của bạn. Rồi con bạn sinh ra bạn có thể chắc nó vào trả nợ, đòi nợ, báo ân hay báo oán.
   Hiện tại bạn chưa lập gia đình bạn thấy nhàn rỗi thì bạn không chịu niệm phật tinh tấn nguyện tha thiết mà lại theo những vọng tưởng của đạo thế gian lôi kéo.
   Chúc bạn tu tập tinh tấn.
   A Mi Đà Phật.

Gửi hồi âm đến Tieu Tran Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *