HT Tịnh Không Giải Đáp Thắc Mắc Về Trợ Niệm [Video]

HT Tịnh Không Giải Đáp Thắc Mắc Về Trợ Niệm [Video]

Trợ niệm nghĩa là gì? Là để giúp cho những người chưa rành niệm Phật, vậy người rành niệm Phật phải cần gì người trợ giúp, cứ tự tại vãng sanh, muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy, cần gì người khác niệm giúp. Người chưa có thuần thục thì thường ngày, tín tâm, nguyện tâm lúc có lúc không, cho nên khi lâm chung rất dễ bị mê lầm, điên đảo, tham luyến tình thâm, tài sản sự nghiệp. Khi lâm chung mà còn nghĩ đến nó, coi như xong rồi. Cho nên khi lâm chung có được bạn đạo niệm Phật giúp họ cảnh tỉnh, chính là để khi lâm chung, họ quyết không quên câu niệm Phật. Quả nhiên khi nghe được câu niệm Phật này, họ cũng sẽ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà. Được vậy họ sẽ rất may mắn, họ sẽ được vãng sanh. Khi lâm chung muốn thật sự buông bỏ thì nhất định phải nhờ vào sự trợ giúp. Khi lâm chúng có được thiện tri thức cảnh tỉnh. Bạn thử nghĩ xem, sắp chết rồi có mang theo được cái gì đâu, thôi kệ bỏ đi. Được vậy mới có thể thành công. Nếu không có thiện tri thức cảnh tỉnh thì bạn vẫn còn vướng víu và coi như cả đời niệm Phật này kể như uổng phí, bạn không đi nổi đâu. Việc trợ niệm khi lâm chung rất là quan trọng. Niệm Phật khi lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn nhưng phải có sức công phu mới được, nếu không có sức công phu thì khi lâm chung vẫn có một số oán thân trái chủ hiện ra như xưa, chính vì duyên cớ này việc trợ niệm cho người lâm chung rất là quan trọng. Trợ niệm tức là giúp họ sanh khởi chánh niệm, ý nghĩa của hai chữ trợ niệm chính là ở chỗ này. Giúp họ đừng để cho quên niệm Phật. Cho nên thời khắc lâm chung là thời khắc quan trọng nhất. Bất cứ nghi thức nào cũng không cần cả.

Trích HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM KHI LÂM CHUNG
Pháp Sư Tịnh Không

4 Phúc đáp

 1. Duyên

  Tôi niệm Phật cầu vãng sanh đã lâu.Đọc truyện vãng sanh thấy có truyện niệm Phật ba ngày,bảy ngày vãng sanh.Vậy tôi phải niệm Phật đến khi nào thì Phật mới đến tiếp dẫn tôi vãng sanh?

  • Từ Tâm

   Khi nào liên hữu niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn thì vãng sanh lúc nào cũng được. Muốn về với Phật một ngày, ba ngày tùy theo ý muốn. Còn nếu như chưa được như thế thì đành phải thọ nghiệp, khi nào mình mãn báo thân thì Phật sẽ đến tiếp dẫn. Với căn cơ của người thời nay thì e rằng không còn người nào niệm Phật tới cảnh giới nhất tâm bất loạn. Nhưng cái chúng ta có thể đạt được là niệm Phật cho thành phiến là đủ để vãng sanh rồi. Mọi việc cứ thuận theo duyên. Dục tốc bất đạt.

 2. Con xin cám ơn ngài Tịnh Không đã giáo hóa cho con và nhiều Phật tử pháp tu Tịnh Độ. Con xin hỏi người niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ có cần thiết phải ăn chay trường thì các vị Bồ Tát Hộ Pháp mới trợ niệm và bảo hộ mình không. Vì con có đọc về ngũ vị tân người nào ăn mặn sẽ có ăn các món ấy và mang lòng ăn thịt chúng sanh thì các vị ấy nghe hôi và thấy thân thể mình không trong sạch nên không đến bên mình để hộ niệm bảo vệ mình được. Con cố gắng tập ăn chay nhưng vì lòng phàm còn nhiều quá ăn chay mà trong nhà gặp đám tiệc ai nấy đều mặn và bảo mình ăn theo thì tự dưng mình thèm quá chừng muốn ăn. A Di Đà Phật con xin thỉnh ý quý Thầy.

 3. Duyên

  Mong sớm nhận được hồi âm!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *