Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ Một Cách Trọn Vẹn Nhất?

Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ Một Cách Trọn Vẹn Nhất?

Trong kinh Phật có dạy rằng, người học Phật thì đức hạnh đầu tiên là “Hiếu dưỡng phụ mẫu”. Tại sao chúng ta lại nhắc tới sự hạnh hiếu dưỡng phụ mẫu? Vì xin thưa thật là chính ông bà, cha mẹ, những người thân kính quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp vụng tu nên bị đọa lạc nhiều lắm. Ta thường gọi là hồi hướng công đức cho các chư vị vong linh, chứ thật ra thì ông bà, cha mẹ chúng ta nhiều lắm trong đó. Khi ta biết đường tu như thế này, thường thường là ông bà cha mẹ chúng ta nghe được thì họ mừng lắm, đang hằng giờ mong cầu đứa con, đứa cháu, tức là chúng ta, hồi hướng công đức cho họ. Nếu chúng ta không có công phu tu hành, không có công đức, hoặc có mà nhiều khi quên hồi hướng công đức cho họ, thì chính những người thân của mình lại nổi cơn sân giận nhiều hơn là người thường đó.

Nếu sau này có cơ duyên đi hộ niệm cho người ta, quý vị mới thấy được những điều này, là hầu hết những hiện tượng gọi là nhập thân báo đời, thì có thể nói hơn 90% là dòng họ của người đó. Không cha thì mẹ, không mẹ thì ông nội, ông ngoại, ông chú, ông bác gì đó… Thường thường là như vậy. Có những người rất là hung hãn. Tôi đã gặp nhiều trường hợp mà chính người thân nhập vào người thân, mà mỗi lần nhập vào như vậy thì họ cầm dao cầm búa đâm vào người. Dễ sợ lắm! Họ đánh người thân, họ tìm cách giết người thân đó, và mỗi lần như vậy, họ nói:

– Tại sao mày giết tao? Tại sao mày hãm hại tao? Tại sao tao có làm gì tội lỗi với mày mà mày đối xử tệ như vậy?…

Quý vị không tưởng tượng được đâu! Họ căm hờn như vậy. Đó là những trường hợp mình biết, còn những chuyện căm hờn khác xảy ra khắp nơi mà mình không hay.

Ví dụ như trong vô lượng kiếp của chúng ta, thì chúng ta có vô lượng vô biên ông bà cha mẹ đã bị đại nạn. Khi chúng ta tu hành như thế này thì thường thường những ông bà cha mẹ đó có thể cảm ứng được, cứ mong sao cho một đứa con một đứa cháu hồi hướng công đức. Bây giờ thứ nhất là thấy một đứa con một đứa cháu đang biết tu hành mà không chịu hồi hướng. Thứ hai là tu hành tà tà, tu hành giỡn giỡn, tu hành không vững, hồi hướng không có một chút xíu nào hết, làm cho họ càng ngày càng đau khổ hơn. Góp phần làm cho niềm sân hận nảy sinh ra.

Phật dạy người Phật tử đầu tiên là phải “Hiếu dưỡng phụ mẫu”. Nếu chúng ta biết niệm Phật, biết con đường về Tây Phương, thì sự hiếu dưỡng này phải cụ thể một chút, không phải cứ đợi tới tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu, tới làm một cái lễ gì đó gọi là báo hiếu! Không có bao nhiêu hết trơn! Mà hằng ngày chúng ta niệm Phật hồi hướng công đức, thành tâm hồi hướng thì tự nhiên công đức này biến Pháp giới.

Trong công cứ của chúng ta gọi là Cửu Phẩm Liên Đài, thì tờ đầu tiên chính là tờ “Báo Ân Niệm Phật”, trong đó có bốn câu:

Phật ân Thân ân.
Hạo thiên võng cực.
Dục báo chi đức.
Niệm Phật đệ nhất.

Có nghĩa là ân Phật, ân Cha Mẹ, “Hạo thiên võng cực” là lớn bao trùm cả pháp giới, lớn lắm, không có cách nào mình có thể diễn tả nổi. “Dục báo chi đức” là muốn báo đền cái công đức này, “Niệm Phật đệ nhất” là không có gì bằng niệm Phật hết.

Chúng ta niệm Phật ở đây không phải là chỉ tu riêng cho chúng ta đâu, mà tu luôn cho Ông-Bà, Cha-Mẹ, Cửu-Huyền Thất- Tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Hằng ngày ráng cố gắng tinh tấn hơn, thay vì chúng ta dành thời gian đi chơi uổng lắm! Hãy dành thêm thời gian niệm Phật, thay vì chúng ta cứ nghĩ này nghĩ nọ, buồn khổ để làm gì?…

– Một cơn buồn xảy ra phá tan biết bao nhiêu công đức.
– Một sự lo âu nổi lên phá tan biết bao nhiêu công đức.
– Một sự khổ sở nổi lên nó nhập vào trong tâm chúng ta: Nếu không súc sanh thì cũng là ngạ quỹ, không ngạ quỹ cũng là địa ngục.

Cảnh khổ là cảnh tam ác đạo. Rơi vào đó thì làm sao có cơ hội ly khổ đắc lạc để đi về Tây Phương được?… Chính vì vậy, vì không biết tu nên nỗi khổ nó cứ đến, càng ngày càng thâm nhập vào chúng ta. Trong lúc ngồi trong Niệm Phật Đường thay vì ta nhiếp tâm niệm Phật quyết lòng về Tây Phương, thì những cái cảnh khổ đó cứ hiện ra trong lúc chúng ta đang niệm Phật, vô tình câu niệm Phật chúng ta không mang lại một công đức nào hết trơn. Chính vì không nhiếp tâm nên không có công đức. Không có công đức thì không hồi hướng được cho pháp giới chúng sanh, không có hồi hướng được cho ông bà cha mẹ…

Xin thưa thật, báo hiếu cha mẹ không phải cha mẹ còn sống mới báo hiếu, mà phải cần hồi hướng luôn cho cả cha mẹ ông bà đã qua đời rồi, tại vì ông bà cha mẹ của chúng ta nhiều khi không được sự hướng dẫn tu hành, nên thường bị đọa lạc, họ chờ từng ngày từng giờ… Đừng nên báo hiếu bằng cách chờ tới ngày giỗ kỵ làm vài con gà để cúng mà báo hiếu cha mẹ… Sai lầm vô cùng! Làm vậy cha mẹ mình càng ngày càng bị đọa lạc…

Khi chúng ta biết được báo hiếu không có gì khác hơn là quyết lòng quyết dạ vãng sanh về Tây Phương. Xin thưa thật công đức vãng sanh về Tây Phương chính là cái công đức báo hiếu triệt để. Tại sao vậy? Vì Hòa Thượng thường hay nói rằng, khi chúng ta vãng sanh về Tây-Phương thì ngày đó là ngày ông-bà, cha-mẹ, cửu-huyền thất-tổ của chúng ta thoát được cảnh tam ác đạo. Người ta đang chờ từng giây từng phút cái ngày chúng ta vãng sanh để cho họ thoát khổ. Tôi không nói là họ đi về Tây Phương, mà họ thoát được ba cảnh khổ. Mình biết rằng không phải ta chỉ có một ông cha, hai ông cha, ba ông cha, mà có tới vô lượng vô biên ông cha, vô lượng vô biên đứa con, vô lượng vô biên ông nội bà nội… họ thoát được. Cái công đức này lớn vô cùng lớn.

Chính vì vậy mà sắp tới đây chúng ta sẽ cố gắng tìm cách tăng thêm chương trình Tinh Tấn Niệm Phật. Thay vì một ngày, ta tiến lên hai ngày, tiến lên ba ngày, được bao nhiêu người tu bao nhiêu người. Để chi? Để góp phần với chư vị trên thế giới cùng nhau hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, giải bớt tai nạn và quyết lòng vững vàng đi về Tây Phương.

Một là giải cái ách nạn cho chính mình. Mỗi người chúng ta ai ai cũng đầy hết cả nghiệp ác trong này nè. Người ta chuẩn bị, người ta chờ từng giây từng phút mà khởi lên đó. Oan gia trái chủ của mỗi người nhiều lắm ở trong đó. Nếu chúng ta không thành tâm niệm Phật, không quyết lòng niệm Phật thì các vị đó không bao giờ đoạn đành bỏ quên cái mối thù sát sanh hại mạng của họ đâu. Chính vì họ không biết về nhân quả, nên họ không bỏ, họ không xả. Nghiệp ác này nó cộng vào cộng nghiệp của chúng sanh mà sanh ra tai nạn. Hòa Thượng Tịnh-Không nói, cái nạn tai trên thế giới của chúng sanh bây giờ lớn lắm rồi, tại vì trong vô lượng kiếp tới giờ ta đã làm nghiệp ác lớn quá rồi chứ không có gì cả.

Quý vị nghĩ thử coi, lập một cái Niệm Phật Đường lên tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức, tốn đủ thứ… nhưng nhiều lắm cũng chỉ có năm người, mười người, hai chục người… tới niệm Phật mà thôi. Còn hàng vạn người khác không bao giờ niệm Phật đâu à!… Hàng triệu người khác người ta vẫn tiếp tục sát sanh hàng ngày. Nạn sát sanh giải không được.

Hiểu được điều này rồi, khi đến Niệm Phật Đường niệm Phật chúng ta phải trực nhớ là mình đang ở trong cái cơ hội vãng sanh thành đạo, thoát tất cả những ách nạn mà trong vô lượng kiếp chúng ta bị đọa đày. Khi mà thoát rồi, chúng ta sẽ có năng lực đi cứu độ chúng sanh, đi cứu cái ách nạn này. Cho nên muốn hết những nạn sóng thần, thì nhiều người vãng sanh về Tây Phương thì cái nạn này mới hết. Thực sự như vậy.

Một người mà vãng sanh thì người ta có thần thông đạo lực, họ đi giải cứu những ách nạn này. Chư Phật mười phương thay phiên nhau cứu độ chúng sanh, nhưng mà cứu không hết. Nạn tai nhiều quá! Chúng ta phải hiểu được như vậy thì ráng cố gắng mà tu để về cho tới Tây Phương Cực Lạc, hợp tác với chư Phật mười phương. Rồi khi ngài Di-Lặc hạ sanh xuống, mình cũng theo Ngài xuống đây hoằng dương Phật pháp cứu độ chúng sanh. Đây là sự thực!… Xin chư vị vững lòng tin tưởng. Tín-Hạnh-Nguyện, Tín-Hạnh-Nguyện mà đi.

– Nếu Lòng Tin chưa vững, nay tin cho vững đi.
– Nếu Sức Nguyện của mình sai lầm, nay nguyện lại đi. Càng vãng sanh sớm chừng nào càng hay chừng đó. Chính sức nguyện này là cái duyên rất đậm để chúng ta về Tây Phương.
– Còn Hạnh là gì? Làm lành lánh dữ là trợ hạnh. Niệm câu A-Di-Đà Phật thiết tha về Tây Phương chính là Chánh Hạnh.

Cho nên Chánh Hạnh, Trợ Hạnh phải phân minh. Một lòng một dạ ngày ngày trì giữ câu A-Di-Đà Phật. Quyết lòng! Người nào niệm năm ngàn thì ráng cố gắng lên bảy ngàn, tám ngàn câu A-Di-Đà Phật một ngày. Đã được tám ngàn rồi thì tại sao không tăng lên chín ngàn?… Tăng lên mười ngàn? Ngài Ấn-Quang Đại Sư đưa ra cái mẫu mực năm chục ngàn là tại vì Ngài thấy cái ách nạn của thế giới lớn quá đi! Ngài đã quỳ xuống lạy chúng sanh niệm Phật để mà tiêu tai giải nạn, để mà chính mình được thoát nạn.

Xin chư vị quyết lòng niệm Phật nhất định đi về Tây Phương thành đạo Vô Thượng cứu độ chúng sanh…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Cư sĩ Diệu Âm (Minh Trị)

39 Phúc đáp

 1. Từ ngày biết đến phật pháp đến nay con ngày nào cũng niệm A Di Đà Phật và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ,ông bà tổ tiên và ba mẹ đã mất của e .Nhưng e không có thời khoá niệm Phật mà chỉ niệm thầm .Tối hôm qua e mơ thấy mẹ của em không có quần áo mặc mà vẻ mặt buồn rười rượi trong giấc mơ e đã đưa tiền cho mẹ e nói má đi mua quần áo mặc đi .Nhưng bà vẫn không đi mà đứng đó nhìn e lúc đó trong giấc mơ e đã đọc chú đại bi chứ không niệm phật được sáng dậy e biết mẹ e đã bị đoạ nhưng e không biết cứu mẹ e bằng cách nào đây lâu nay e cũng có làm việc thiện và hồi hướng công đức nhưng có phải những việc làm của e vẫn chưa đủ để cứu mẹ e có phải không? Rất mong cư sỉ cho e một lời khuyên.

  A Di Đà Phật.

  • Bạn muốn cứu giúp vong linh ông bà cha mẹ thì bạn phải làm nhiều công đức rồi hồi hướng cho họ (Theo kinh Địa Tạng). Để giải thoát họ khỏi Địa Ngục thì ngày rằm Tháng 7 (Tự Tứ) bạn phải nhờ hiệp lực của 10 phương Tăng đăng đàn làm lễ + cúng dường chư Tăng 10 phương.
   Và 1 điều rất quan trọng là Ông bà cha mẹ phải buông xả và giác ngộ đạo lý của Phật pháp. Có như vậy họ mới có thể Siêu thoát được.
   A di Đà Phật.

 2. Nguyên

  Gửi bạn Bích Liên.

  Dựa vào giấc mơ của bạn thì mẹ bạn chưa Siêu, chưa bị đọa vào 3 đường ác ( địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Vì nếu đọa vào 3 đường ác rồi thì thần thức nhất định không thể về báo mộng được. Có lẽ mẹ bạn đang ở thân Trung Ấm, lý do là nghiệp ác và thiện chưa thành thục nên chưa đủ lực đưa mẹ bạn vào cảnh giới khác.
  – Vì vậy hãy làm như sau:
  Làm một mâm cơm chay, 1 dĩa trái cây, 2 cây đèn cầy, 2 ly nước lọc, 1 bát nhang.
  – Đọc tên mẹ bạn, ngày sinh tháng sính, năm sinh, ngày mất (âm lịch) rồi thỉnh mẹ bạn dùng cơm.
  – Ngoài ra bạn nên hằng ngày niệm Phật, trì chú hồi hướng cho mẹ, nếu có tiền nên đem in kinh tặng cho người khác… tất cả đều hồi hướng cho mẹ bạn.

  • Xin cám ơn bạn rất nhiều!
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Chanh Hanh

   Phật pháp nhiệm màu
   Nam Mô A Di Đà Phật

 3. Tài

  thưa chú Tịnh Thái.!
  chú cho con hỏi là khi mình thắp hương cho người đã mất mà mình muốn nói với họ một điêu gì đó,mà mình nói thầm trong tâm liệu họ có thể có năng lực hiểu được k ah?hay là mình phai nói ra tiếng ak?mong chú hoan hi trả lời dùm con ah?A Di Đà Phật

 4. toản

  Cho tôi xin hỏi: những oan hồn sao họ ko niệm A Di Đà Phật để mà siêu thoát được, xin cảm ơn.

 5. Tài

  người chết liệu có ngũ thông viên mãn như vậy luôn ak?A Di Đà Phật

 6. võ trung tín

  Hay quá, hay quá. Con phải niệm Phật nhiều nhiều nửa!!
  A Di Đà Phật.

 7. Nhật Pháp

  Gửi bạn Bích Liên
  Theo như giấc mơ của BL và kinh Địa Tạng thì mẹ của bạn đang ở cảnh giới khổ, bạn nên theo như lời Phật dạy mà làm để giúp mẹ ra khỏi cảnh đó. Mình dẫn trích ra đây một đoạn của kinh:

  Kinh Địa Tạng – Phẩm 6 —

  “…..Phổ quảng, trong thì gian vị lai, những kẻ chiêm bao hay ngủ say, thấy các quỉ thần với bao nhiêu biến dạng buồn có, khóc có, rầu có, than có, sợ có, hãi có. Ấy toàn là cha mẹ con cái, anh em chị em, hay vợ chồng bà con, trong quá khứ một đời mười đời hay trăm đời ngàn đời, hiện ở trong đường dữ mà chưa được thoát khỏi, không biết hy vọng vào đâu làm phước cứu vớt, nên họ báo mộng cho những kẻ xương thịt trong quá khứ, trông mong làm phước để cứu họ thoát khỏi đường dữ. Phổ quảng, các người hãy vận dụng thần lực làm cho những kẻ xương thịt ấy biết đối trước tượng Phật đà hay tượng Bồ tát, chí tâm tự tụng kinh này hay cung thỉnh người khác tụng cho, số lượng phải ba biến hay bảy biến. Như vậy, những kẻ bà con còn ở trong đường dữ kia, hễ tiếng tụng kinh đủ biến chấm dứt, thì họ cũng được siêu thoát, mộng mị cũng không bao giờ còn thấy họ nữa. ….”

  Trong thời gian bạn va gia đình tụng kinh cho mẹ thì nhớ làm thêm những điều thiện cho mẹ. Bạn nên đọc hết bộ kinh Địa Tạng thì sẽ biết mình cần phải lãm gì để giúp mẹ.

  Chúc BL tin nơi Phật và đức Địa Tạng để cứu mẹ.

  NNP

  • Cám ơn bạn rất nhiều mình sẽ tìm kinh Địa Tạng để đọc.Mình rất tin Phật.Mình rất mong những việc làm của mình sẽ cứu được mẹ mình và cả người thân trong quá khứ của mình thoát cảnh khổ vãng sanh về Tây phương.
   Nam mô A Di Đà Phật.

 8. Ngươi tu luyện

  Kính gửi: Quý vị đồng tu

  Nếu ai ngồi cứ một chỗ đọc kỹ thuật trồng lúa hoặc sản xuất mặt hàng nào đó mà có được thứ mình cần bao giờ không? chắc chắn là không mà phải theo đó mà làm thì mới có kết quả.
  Kinh phật cũng vậy, đọc kinh thì phải theo lời kinh mà tu thì mới có lợi lạc chứ cứ đọc vẹt không thì chỉ như mò trăng đáy nước mà thôi.
  Niệm phật là một pháp tu thù thắng nhất, bởi vì: Dễ đọc, dễ nhớ, dễ thực hành. Nếu ai giữ được câu niệm phật càng nhiều thời gian trong ngày thì sẽ giảm bớt tạo nghiệp chừng đó. Nhưng để được vãng sanh Tây phương cực lạc thì chỉ khi đạt được bất niệm tự niệm mới chắc ăn, chứ mỗi ngày niệm chỉ được một chút thì không chắc đâu. Tổ Đỗ Nhuận đã có bài thơ:

  ” Xét ra niệm Phật dễ mà không
  Ý, khẩu buông lung giữ chẳng đồng.
  Miệng niệm Di-Đà tâm toán loạn.
  Dầu cho bể cổ vẫn là không”.

  Làm việc gì cũng phải quyết tâm thì mới hy vọng thành công, huống hồ là giải thoát là việc khó trong các việc khó.
  Một học sinh mỗi ngày phải mất thời gian cho việc học ít nhất 4 giờ và hơn 12 năm mới mong kiếm đựoc việc làm. Vậy mỗi chúng ta có mấy ai trụ được trong câu niệm phật nhiều hơn 4 giờ không mà cầu vãng sanh thì có phải khó lắm thay. Vì tất cả chúng ta niêu không niệm phật thì sẽ niệm ma ( tham sân si nổi lên làm cho con người nghĩ đủ thứ ) , mà niệm ma nhiều gấp nhiều lần thì có thể thành phật được không, thật là khó.
  Muốn vãng sanh thì phải hướng nội mà tu, mà luyện ( chịu khó niệm phật là tu luyện ) chứ hướng ngọai mà cầu là không được gì cả. Chứ niệm đựoc mấy câu mong phật độ thì không đựoc đâu. Nếu độ được thì phật và bồ tát đã độ rồi, vì các ngài là đại từ đại bi mà; nếu các ngài chờ độ cho người lễ lớn, khấn hay vậy các ngài là quan tham hay sao.
  Chúc mọi người tinh tấn niệm phật để hy vọng đựoc vãng sanh.

 9. Tuệ An

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Xin quý thầy cùng quý thiện tri thức giải nghĩa dùm cụm từ “Cửu Huyền Thất Tổ”. Có phải cũm từ này là của Phật Giáo hay là từ Đạo Khổng mà ra?

  Xin chúc mọi người thân tâm luôn an lạc,
  niệm chánh vững vàng.
  Tuệ An (nth)

  • Tuệ An

   Nam Mô A Di Đà Phật,
   Kẻ hạ cơ tìm được nguồn tham khảo rồi. Xin quý đạo hữu nếu ai có ý tìm biết xin tìm đến trang nhà: http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/cuuhuyen-thatto.htm

   Xin rút định nghĩa từ trang nhà trên ra sau đây:

   “Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ.”

   Để biết chi tiết xuất xứ của cụm từ trên xin đọc trang tham khảo như đã nêu trên.

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Tuệ An

 10. laura

  Hello,

  Ba Laura vừa mất hồi tháng 3 và Laura đọc kinh A DI ĐÀ mỗi ngày. Laura phát tâm đọc luôn cho tất cả những hương linh chưa được siêu thóat, phi nhơn, ngạ quỉ và súc sanh vì mình đọc cho Ba mình tại sao không đọc luôn cho hết tất cả luôn.

  Vì khi đọc kinh bằng tiếng Việt Nam liệu những huơng linh ngoại quốc hiểu bài kinh A Di Đà của mình không?

  Còn Phi nhơn, Ngạ Quỉ có Thiên Nhỉ Thông để hiểu bài kinh A Di Đà không? Nếu không hiểu thì làm sao họ biết tu để thoát ra cảnh khổ được.

  Cám ơn rất nhiều cho sự giải thích của các bạn.

  • Xin chào Laura,

   Nếu mà bạn mở máy tụng hoặc tụng bằng khẩu ( tâm ý tán loạn, suy nghĩ mông lung ) thì có thể hương linh ngoại quốc không hiểu được nhưng nếu bạn dùng tâm chân thành, chí thành chí kính mà tụng thì chư hương linh ngoại quốc có thể sẽ có được lợi ích. Tại sao lại như thế là bởi vì ở cõi quỷ thần, họ còn có tha tâm thông, một người phàm khi khởi lên một niệm thiện ác thì chư quỷ thần đều biết rỏ. Ví dụ như bạn đang tụng kinh thì bỗng dưng có người thân quen ở xa đến, gỏ cửa, có tiếng chó sủa… lúc này bạn vẫn tiếp tục tụng nhưng trong ý thoáng nghĩ : ” Ah! Người ấy đến rồi, chắc là có quà cho mình, hãy mau mau tụng lẹ lẹ rồi ra đó xem sao… ” Với một ý nghĩ trong tâm như thế này thì miệng vẫn tụng, người tụng kinh chung với bạn không hề biết bạn có suy nghĩ đó nhưng cả thảy quỷ thần đều biết rất rỏ ý niệm này.

   Thuở Phật còn tại thế thì có một chàng thanh niên chăn bò ghé qua Tịnh Xá của Phật, Phật cho mời vào để ăn uống và đàm đạo, trong thời gian ấy thì con bò được cột bên gốc cây ở gần đó và vô tình con bò ấy đã nhìn thấy thân tướng trang nghiêm, hào quang rực sáng của Đức Bổn Sư… và sau đó sanh lòng ái mộ tôn kính. Ít hôm sau con bò chết và vẫn giử ý niệm ái mộ tôn kính Phật nên nhờ đó mà được thác sanh về cõi trời.

   Qua câu chuyện trên thì VT nhận thấy, cho dù là hương linh không có hiểu được bài kinh nhưng nếu như nhìn thấy hình tượng Phật trang nghiêm, nhang trầm nghi ngút, chuông mỏ ngân nga và nhất là hình ảnh bạn mặc áo choàng quỳ bên dưới, thành tâm cung kính lể bái… sẽ tạo cho hương linh một ấn tượng tốt đẹp, đó chính là sự tôn kính, thờ phượng lể bái, chư hương linh khi mà khởi tâm hoan hỉ với những điều ấy thì họ sẽ được lợi lạc rất nhiều.

   Trong bài kệ hồi hướng thì 6 câu sau: ” …Trên đền 4 ơn nặng, Dưới cứu khổ 3 đường, Nếu có ai thấy nghe, cùng phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc “. Khi đọc bài ấy tức là mình đã hồi hướng công đức đi đến với tất cả chúng sanh rồi nhất là trong lúc mình tụng niệm mà có hương linh nào thấy nghe rồi sanh lòng hoan hỉ ( hoan hỉ với việc bạn tụng kinh thì cũng có công đức như là đã tụng kinh vậy ), có thể là chư hương linh cũng sẽ chấp tay quỳ gối ở gần đó để nghe và khởi lòng cung kính ( nếu như đã có duyên với Phật Pháp ).

   Nói tóm lại thì họ có thể hiểu được bài kinh hay không là do bạn có nhiếp tâm để tụng hay không. Cho dù là không hiểu được bài kinh nhưng 6 chữ hồng danh này khi mà họ nghe được và tin được thì chứng tỏ là họ đã từng gieo duyên với Tam Bảo trong nhiều đời nhiều kiếp về trước và nhờ thế mà họ sẽ được lợi ích rất lớn không riêng gì phàm phu mà cả các chúng sanh trong tam ác đạo nữa như là các bài viết sau đây:

   1:Gà Vãng Sanh
   2:Chuột Vãng Sanh
   3:Niệm Phật Cứu Được Thân Nhân Ở Địa Ngục
   4:Con Gái Vãng Sanh Cứu Được Cha Đã Mất 40 Năm Trong Cảnh Ngạ Quỷ

   Nam Mô A Di Đà Phật

 11. laura

  Cư Sỉ Viên Trí,

  Laura cám ơn VT thật nhiều cho lời giải thích vô cùng quí giá và những back-up links.

  Laura có một câu hỏi nữa là nếu Laura để MP3 của Thầy Trí Thoát tụng tất cả những bài kinh như A Di Đà, Pháp Hoa, Địa Tạng, Vu Lan, Phổ Môn,….suốt ngày thì liệu những lời tụng của Thầy qua MP3 có giúp ích cho các chư hương linh nhu nhưng lời tụng của Laura không? Laura không thể tụng hết tất cả những bài kinh đuọc vì quá dài nên để MP3.

  Một câu hỏi chót là VT có biết gì về “Nhịn ăn xã trược” như DVD sau:

  http://www.youtube.com/watch?v=oZ6ewi0ExqE

  Laura còn nhiêu oan trái với Ba của Laura nên muốn được sám hối qua cách “ Nhập Thất Nhiệm Mầu” này nhưng không thể về VN được. Nếu VT có biết gì về phương pháp này xin VT chỉ giùm Laura vì Laura đã biết cách ngồi thiền căn bản rồi và muốn biết thời khóa biểu mình phải làm gì mỗi ngày tại nhà của mình

  Xin cám ơn VT thật nhiều và xin chúc VT luôn tăng trưởng trí tuệ và công đức, luôn sống an lành trong ánh hào quang của Chư Phật

  • Xin chào Laura,

   Trường hợp để máy mp3 tụng thì nếu chư hương linh họ nghe rồi họ phát tâm tụng theo thì mới được lợi ích, còn nếu họ không thích nghe hoặc không chịu tụng theo thì không có lợi ích vậy. Có vài câu chuyện cho thấy hương linh yêu cầu mở kinh tụng cho họ nghe.

   Trường hợp mình tụng thì chắc chắn là chư hương linh được lợi ích rồi vì cho dù họ không thích nghe, không tụng theo hay không có mặt ngay lúc đó nhưng mình tụng thì sẽ được công đức, sau đó mình dùng công đức này hồi hướng cho họ vậy. Nếu mà Laura muốn cho vong linh ngoại quốc được hiểu ý nghĩa bài kinh thì VT có tìm được bản Kinh A Di Đà bằng Tiếng Anh đây. Laura ở Mỉ thì chắc là tụng / đọc bằng tiếng Anh đâu có khó gì, có phải không?

   Kinh nào cũng quá dài mà nhiều kinh quá, không biết tụng đến bao giờ mới xong…nếu mà như thế thì VT nghĩ chỉ cần niệm Phật là đủ rồi như là bài viết sau: Tu Tịnh Nghiệp Niệm Phật Tốt Hơn Tụng Kinh.

   Phương pháp ” nhịn ăn xả trược ” thì lúc nhỏ VT có xem qua một quyển sách chỉ dạy phương pháp này, cũng rất giống với đoạn video trên. VT chưa có thử qua nhưng VT nhớ lúc xưa anh của VT có vào thất mấy lần ( do vị thầy khác hướng dẩn ), kết quả tốt đẹp, không sao cả. Trước khi vào thất phải uống thuốc xổ, khi đang ở trong thất thì tới giờ nào đó là mình phải tập hít thở ( vận khí ). Phương pháp chi tiết thì VT nghĩ tốt hơn hết bạn nên tìm gặp thầy để được hướng dẫn kỷ lưỡng hơn chứ VT không dám, lở có sai sót gì thì sẽ bị đau bao tử… Tốt hơn hết là nên đến chỗ của thầy để được bảo đảm hơn. Nếu như không có sự hướng dẫn chu đáo mà mình tự ý làm liều thì lở không may có mệnh hệ gì thì quả là không hay cho lắm như là bài viết sau: Thời Nay Không Nên Tu Kiết Thất Niệm Phật Một Mình.

   Rất cám ơn Laura đã chia sẻ đoạn video này, nhờ thế mà VT như được mở rộng thêm tầm hiểu biết trong sự nhiệm mầu của Phật Pháp.

   Thời khóa biểu tu tập hằng ngày của mỗi chùa, mỗi tông phái đều có sự khác nhau. Tuy nhiên đối với đạo tràng tu Tịnh Độ nơi đây thì lấy niệm Phật làm chánh hạnh, tụng kinh, lể Phật làm trợ hạnh.

   Tuy là không thể về VN tham dự khóa tu nhập thất nhưng VT tin rằng mình ăn chay trường thì sẽ không có độc tố gì và hơn nữa mình có làm các việc công đức như phóng sanh, ấn tống kinh sách… và nhất là luôn niệm Phật ( Phật là đại y vương) thì chắc là sẽ không bị bệnh hoạn gì đâu. Với những công đức này có thể hồi hướng cho cha mẹ cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ,…và nương nhờ vào hồng ân Tam Bảo hy vọng rằng tất cả đều được âm siêu dương thới, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh Độ.

   Đối với đạo tràng nơi đây thì đa phần các liên hữu chỉ nguyện vãng sanh chứ không cầu phước báo nhân thiên hay cầu hết bệnh… như là cư sỉ Diệu Âm đã có trình bày như sau: Niệm Phật Cầu Hết Bệnh Sẽ Mất Phần Vãng Sanh.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 12. laura

  Kính chào VT,

  Laura xin cám ơn VT rất nhiều cho những thông tin thật quí báu mà Laura chưa bao giờ được đọc.

  Lý do Laura muốn đọc kinh là vì khi đọc kinh có phần Nguyện Hương, Đảnh Lể, Sám Hối nên Laura đã làm thay cho các chư hương linh vì họ đâu còn thân người để đảnh lể Phật được nữa. Laura cũng đọc bài Sám Hối cho họ vì có nhiều hương linh VN hay ngoại quốc chắc cũng chưa bao giờ biết sám hối là gì nên Laura làm thay cho họ luôn.

  Ngoài ra Laura cũng đọc bài “SÁM HỐI & QUI Y HƯƠNG LINH” để nhũng ai chưa được Qui Y Tam Bảo được Qui Y luôn. Sau đó Laura đọc CHÚ ĐẠI BI rồi đọc PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ, đảnh lể 12 danh hiệu của Phật A DI ĐÀ, rồi đọc BÁT NHÃ TÂM KINH.

  Sau đó đến phần VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHÂN NGÔN, rồi đến PHỤC NGUYỆN, SÁM NGUYỆN và sau cùng là HỒI HUỚNG.

  Như VT đã nói, chư hương linh nhiều vô số biết đâu mà kể mà đọc kinh thì có nhiều khoảng xen kẻ giữa lời kinh nên vọng niệm dể phát sinh. Niệm Phật thì niệm liên tục không gián đoạn nên vọng niệm khó phát sanh hơn, Laura hoàn toàn đồng ý.

  Lúc sinh tiền, Ba, Mẹ Laura chưa bao giờ đọc bài kinh A Di Đà và chưa bao giờ đảnh lể các Ngài cho nên Laura làm thay cho Ba Mẹ. Khi làm thay cho Ba Mẹ và với một lời chú nguyện, Laura làm thay cho tất cả luôn, mình đâu có mất thêm thời gian đâu.

  Laura nhớ cách đây rất lâu, lần đầu tiên dự khóa thiền Vipassana 10 ngày. Laura lúc đó không biết Phật Pháp gì cả, ngồi thì cứ ngồi nhưng không biết tại sao. SƯ Nam Tông dạy khóa thiền cứ nói: “ ngồi thiền đi rồi sẽ được phước” Laura cứ theo hỏi tại sao ngồi thiền mà lại được phước, không hiểu gì cả, mà tại sao cứ ngồi nhắm mắt lại, không để vọng tưởng khởi lên thì sẽ được phước. Laura không hiểu nên bỏ không ngồi thiền nữa…..

  Mấy chục năm sau, Laura nghe CDs, DVDs mỗi nơi một chút, dần dần mới hiểu được tại sao ngồi thiền mà lại được phước.

  Và Laura cũng chắc rằng rất nhiều người cũng như Laura hồi xưa không hiểu tại sao ta ngồi thiền lại được phước, cũng như tại sao ta niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thì được vãng sanh.

  Cũng tại vì Laura không đủ phước để hiểu được Phật Pháp ngay lúc ấy mà phải mất thời gian thật lâu mới hiểu được.

  Nhưng mình cũng còn đủ phước để hiểu được Phật pháp trong kiếp này, nếu không, con đường sanh tử luân hồi lang thang không biết sẽ về đâu.

  Một lần nữa, xin cám ơn VT thật thật nhiều cho những kiến thức quí báu mà Laura được học hỏi từ VT.

  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 13. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…

 14. Mình mới ấn tống kinh và hồi hướng cho cửu huyền thất tổ hai bên nội ngoại. Mình đọc kinh Phật biết là rất tốt. Mình muốn trao đổi thêm với mọi người. Mong nhận hồi âm.

 15. Boy hâm

  Đọc để biết yêu thương cha mẹ của mình hơn. Suốt đời cha mẹ chỉ biết làm lụng để cho con ăn học thành người… Thương cha mẹ nhiều lắm. Chỉ muốn niệm phật ko muốn xa vào nhữg tội ác.

  ….Nam…Mô…A…Di…Đà…Phật

 16. Hoa Như

  Thưa Cư Sỉ Viên Trí mình năm nay đã 50 tuổi và làm dâu dc. 28 năm nay chưa bao giờ mình nằm mơ thấy ông bà cha mẹ cả hay là cha mẹ ông bà nhà mình chưa siêu thoát cho mình biết với A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào chị Hoa Như,

   Em cũng không hiểu hai chữ “siêu thoát” mà chị muốn nói là ý gì? Vì trong lục đạo luân hồi có sáu đường là : địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, người, trời. Như vậy thì từ địa ngục mà sanh lên cõi ngạ quỷ hay từ ngạ quỷ mà sanh lên cõi súc sanh cũng có thể tạm gọi là siêu thoát vậy? Theo em đoán thì chắc có lẻ ý chị muốn nói sanh về cõi trời người, hưởng phước vui đẹp nên gọi là siêu thoát, có phải không? Còn nếu như siêu thoát tam giới, siêu thoát lục đạo sanh tử luân hồi, vãng sanh Cực Lạc thì chắc có lẻ nên gọi là siêu sanh Tịnh Độ vậy.

   Thật sự mà nói thì phàm phu không cách gì có thể biết được ông bà cha mẹ sau khi chết sẽ tái sanh về đâu cả, trừ phi là có những điềm báo trong chiêm bao. Điều này trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Đức Bổn Sư có nói về những cảnh mộng mị này như sau: “Lại nữa, này Phổ Quảng! Như những chúng sanh ở đời vị lai, hoặc trong mộng trong mị, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt; đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hay ngàn đời trong quá khứ, còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo.

   Cho nên RẤT HIẾM khi có những trường hợp cha đọa làm heo rồi báo mộng cho con để cầu cứu như là câu chuyện Ông cụ 78 tuổi đầu thai làm heo ở An Giang. Có lẻ là vì còn chút phước duyên nên mới xui khiến như thế chứ ĐA PHẦN thì đều bị nghiệp lực ngăn che dù có gặp nhau cũng chẳng nhận ra nhau như là câu chuyện Làm Thân Lừa Để Trả Nợ Cho Con Trai Suốt 18 Năm hay câu chuyện Mẹ Đầu Thai Làm Gà Bị Con Trai Giết Thịt Cúng Giỗ Cho Mẹ.

   Chị có tấm lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ cữu huyền thất tổ là điều đáng quý. Do vậy VT hy vọng rằng chị hoặc những ai có duyên xem qua những mẫu chuyện trên thì thiết nghĩ hãy chớ nên sát sanh mà thường xuyên phóng sanh vì biết đâu chừng trong số những con vật ấy cũng có thể chính là ông bà cha mẹ anh chị em vợ chồng con cái của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp về trước đến nay vẫn còn lâm vào cảnh khổ mà chưa được cứu. Nói chung thì Muốn Cứu Thân Bằng Quyến Thuộc Hãy Niệm Phật thường xuyên rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho họ.

   Nói tóm lại, cũng bởi vì mình còn là phàm phu vả lại không có nằm mơ thấy dấu hiệu gì thì thật sự khó mà biết được ông bà cha mẹ của mình hiện tại đã sanh về cõi nào. Điều mà mình có thể làm đó chính là ăn chay niệm Phật, tụng kinh, làm các việc phước lành như phóng sanh, bố thí, cúng dường, in kinh ấn tống…rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho họ vậy. Hiện tại thì khả năng có giới hạn, chỉ là làm được tới đâu hay tới đó mà thôi. Để được vẹn toàn thì thiết nghĩ Muốn Độ Hết Thảy Thân Bằng Quyến Thuộc Hiện Tại & Quá Vãng Hãy Nên Về Tây Phương Cực Lạc. Đến khi về Tây Phương Cực Lạc rồi thì lúc đó mình sẽ biết người thân của mình hiện tại ở đâu, đang làm gì, khổ hay vui và mình có thể báo mộng cho họ để khuyến tấn họ cùng tu pháp môn niệm Phật như là câu chuyện người tỳ thiếp của Việt Quốc Phu Nhân sau đây:

   Việt quốc phu nhơn Vương thị, nguyên là vợ của Kinh Vương. Kinh Vương lại là chú của Triết Tôn hoàng đế đời Tống. Phu nhơn chuyên niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, lại hướng dẫn các hàng tỳ thiếp đều tu Tịnh độ cầu sanh Cực lạc. Trong hàng tỳ thiếp ấy, có một cô thường hay biếng trễ. Phu nhơn gọi lên bảo: “Không thể vì một mình ngươi, mà phá hoại quy củ của ta!”. Rồi liền đuổi ra khỏi đoàn thể.

   Người thiếp sợ hãi ăn năn, phát tâm tinh tấn niệm Phật không nài mỏi nhọc. Một hôm, cô bảo bạn đồng sự rằng: “Em sắp đi xa!”. Đêm lại mùi hương lạ bay đầy phòng, cô không bịnh chi mà qua đời. Cách vài hôm sau, cô bạn đồng sự thưa với phu nhơn rằng: “Đêm vừa rồi, con mơ thấy người thiếp mãn phần nhờ chuyển lời kính xin cảm tạ ân đức vô lượng của phu nhơn. Bởi nhờ phu nhơn răn trách, mà cô đã được sanh về Cực lạc!’. Phu nhơn bảo: “Nếu nó có thể ứng mộng cho ta biết thì ta mới tin!”. Đêm ấy, phu nhơn nằm mộng thấy người thiếp quá cố đến tạ ân như lời đã nói, liền hỏi: “Cõi Tây phương có thể đến được chăng?”. Cô đáp rằng được, rồi dẫn phu nhơn bay đi. Độ giây phút, đến một bảo trì to rộng mênh mang, ánh sáng giao hòa chói suốt. Trong ao báu, hoa sen lớn nhỏ xen lẫn gồm nhiều màu sắc và quang minh, có đóa hoặc tươi màu sắc và quang minh, có đóa hoặc tươi hoặc héo. Phu nhơn hỏi duyên cớ, người thiếp thưa: “Chúng sanh ở Ta bà vừa phát tâm niệm Phật cầu về Cực lạc, thì nơi đây liền hóa sanh một hoa sen. Nếu đương nhơn mỗi ngày tinh tấn tu niệm, thì hoa càng thêm lớn và tươi đẹp. Trái lại nửa chừng lần lần biếng trễ, tất hoa sẽ héo. Như không tiếp tục tu hành, hoa liền tàn rồi ẩn mất. Còn phát tâm tinh tấn niệm Phật trở lại, thì một hoa sen khác mọc lên. Nếu công tu lâu ngày vẫn không thối chuyển, tất tịnh quả sẽ thành thục. Khi đương nhơn bỏ báo thân ở Ta bà, thần thức sẽ nương gởi vào thai sen ấy, đợi đến khi hoa nở thấy Phật”. Nhìn ra xa, trên một đài hoa có vị đầu đội mão ngọc, cổ đeo chuỗi anh lạc, phục sức và thân tướng trang nghiêm, phu nhơn hỏi: “Ai đấy thế?”. Người thiếp thưa: “Đó là Vô vi cư sĩ Dương Kiệt. Vị ấy vừa mới vãng sanh về đây”. Phu nhơn thấy một người khác mặc triều phục, ngồi trên đóa sen hơi kém hơn, lại hỏi thăm. Cô thiếp đáp: “Đó là cư sĩ Mã Vu, chờ khi công thành quả mãn, cũng lại sắp vãng sanh về đây”. Phu nhơn hỏi: “Còn ta sẽ sanh về chỗ nào?”. Người thiếp liền dẫn bà bay đi độ vài dặm. Nơi ấy có một hoa tòa to lớn, cánh bích ngọc, đài hoàng kim, phóng ánh sáng rực rỡ. Người thiếp chỉ đóa hoa nói: “Đây là chỗ sanh của phu nhơn, thuộc về kim đài thượng phẩm!”.

   Khi thức dậy, phu nhơn ghi nhớ rõ điềm mộng, nỗi vui mừng bi cảm lẫn lộn, càng tinh tấn tu hành. Đến hơn tám mươi tuổi, nhằm ngày sanh nhựt, sáng sớm bà thức dậy, hai tay bưng lò trầm hương nhỏ, khói thơm bay tỏa, nghiêm kính đứng hướng về phía Quan Âm Các. Tất cả tỳ thiếp y phục chỉnh tề, sắp thành hàng bước đến định làm lễ chúc thọ. Nhưng khi nhìn xem lại, thì phu nhơn đã thoát hóa.

   Lời bình: Ấn Quang pháp sư nói: “Tác dụng của thần thức và nghiệp lành dữ đều không thể nghĩ bàn! Có kẻ tạo ác, tuy còn sống ở trên dương thế, mà một phần hình thần đã thọ khổ nơi địa ngục. Lại có hành giả tu Tịnh độ, tuy hiện đang ở cõi trược, mà một phần thần thức đã sanh về Liên bang”. Trường hợp của Mã Vu trên đây cũng như thế.

   (Người nữ sinh về Cực lạc, đều chuyển thành thân nam đủ ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm. Nhưng cô thiếp lại hiện ra thân nữ cho đồng bạn và Kinh Vương phu nhơn trông thấy cũng chỉ là phương tiện hóa hiện, để người quen dễ được nhận thức đó thôi. Điều này độc giả nên thông hiểu và đừng lấy làm nghi hoặc).

   Nam Mô A Di Đà Phật

 17. Việt Thi

  A di đà phật

  Ấn Quang pháp sư nói: “Tác dụng của thần thức và nghiệp lành dữ đều không thể nghĩ bàn! Có kẻ tạo ác, tuy còn sống ở trên dương thế, mà một phần hình thần đã thọ khổ nơi địa ngục. Lại có hành giả tu Tịnh độ, tuy hiện đang ở cõi trược, mà một phần thần thức đã sanh về Liên bang”. Trường hợp của Mã Vu trên đây cũng như thế.

  Cám ơn câu chuyện của Bạn Viên Trí.
  Đây chính là cái thâm ý Tổ Tổ trao truyền,CHÍNH LÀ cái đề mục KIM NGUYỆN KIM SANH hay TỰ THỊ BẤT QUY QUY TIỆN ĐẮC mà hai bạn Đường Thi và Việt Thi đã tốn sức làm THI.

  Tây phong Tịnh lý bất tư nghì
  Tổ ý Phật hoài chớ dị nghi
  Gia Định Thủ Huồn thân địa ngục
  Minh Châu Từ Đạo thức A Di
  Kim đài ảnh hiện Tâm đương sáng
  Liên ngạc vinh quang Niệm chẳng si
  Tưởng lặng nhớ chuyên lìa Nhẫn độ
  Kim sanh nhất niệm Xá Vệ thì

  Làm sao hiểu được ý người xưa
  Con dại còn đây những nắng mưa
  Phật thuyết Di Đà kinh thuở ấy
  Sư thừa rát dạ quản sớm trưa
  Nan Đà tích cũ còn in dấu
  Địa ngục Thủ Huồn lẽ khác xưa?
  Lòng tự muốn về về tất được
  Vãng sanh một niệm Lý Viên thừa

  A di đà phật

  • Đường Thi

   A Di Đà Phật
   Cám ơn bạn Việt Thi rất nhiều nhé vì đã giúp mình hiểu rỏ hơn về câu :” Tự thị bất quy quy tiện đắc”.

   Khiển trách càng thêm tinh tấn tu,
   Gương cô tỳ thiếp chẳng mờ lu.
   Hôm nay chỗ đó là Dương Kiệt,
   Mai mốt nơi này chính Mã Vu.
   Việt Quốc còn ghi tranh đã dạo, [1]
   Thạch Đầu vẫn khắc cảnh từng du. [2]
   Tích xưa minh chứng lời chân thật,
   Tịnh Độ Thánh Hiền sách mãi lưu.

   Chú Thích:
   [1] Việt Quốc là câu chuyện Việt Quốc Phu Nhân mà VT kể ở trên
   [2] Thạch Đầu tức là câu chuyện Viên Hoằng Đạo

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Xin chào các bạn sen kính mến,

   @ Hoa Như:

   (Trích từ Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân)

   Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát.

   ———————————————

   SEALTBELT chặt vào (TIN) ===> “BỔN NGUYỆN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA ĐỨC A DI ĐÀ”.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 18. Việt Thi

  A di đà phật
  Cám ơn bạn Đường Thi nhiều nhé!

  Tây phương hiệp luận:
  Bởi từ trước trong vô số kiếp, khi ta bị chìm đắm ở ba ác đạo, chịu vô lượng sự khổ về thân tâm, khi thì mang lông đội sừng, lúc lại đọa nơi vạc dầu giường lửa. Những sự khổ vô ích như thế, ta đã từng trải qua và nhẫn chịu được; huống chi là muôn hạnh độ mình độ chúng sanh của Bồ tát, ta há chẳng thể làm ư?

  “Muôn hạnh độ mình độ người” cũng chính là “một câu A di đà phật niệm đến cùng”.
  Vậy còn một hơi thở thì còn niệm Phật, từng phần tâm thức vãng sanh trong hơi thở ấy. Lúc báo tận, vừa dứt hơi thở thì được Phật hộ niệm, toàn phần tâm thức thẳng đến Liên trì gá hẳn vào hoa sen!
  Diệu lý “Từng phần tâm thức vãng sanh trong mỗi niệm” thật sự có thể xác quyết cho chúng ta một niềm tin vô bờ bến: đại sự vãng sanh chẳng phải chỉ đợi đến lúc lâm chung!

  Ôi khó nghĩ lường nghiệp chúng sanh
  Chẳng cần tri kiến chạy vòng quanh
  Mã Vu thí dụ từng phần thức
  Dương Kiệt điển hình báo tận sanh
  Suối chảy hoa rơi vào Pháp tánh
  Nước trong trăng hiện tại Liên thành
  Khi còn hơi thở thời còn niệm
  Tranh thủ giờ vàng kiếp mỏng manh!

  A di đà phật

 19. minh thuần

  Nam mô A di đà phật
  Nam mô A di đà phật
  Nam mô A di đà phật

  Phật pháp cao siêu, Thật không thể nghĩ bàn!

 20. Hoa Lý

  A di đà phật
  Cám ơn quý Thầy cô
  Cám ơn ban biên tập nhiều lắm
  Như con niệm một câu Phật thành kính nguyện sanh Tây phương thì ngay bây giờ con liền có mặt ở hoa sen, thật vi diệu như vậy sao ???

 21. Tinh hoa

  Nam mô A di đà phật
  Nam mô A di đà phật
  Nam mô A di đà phật

 22. Nguyễn Văn

  Hàng ngày tôi mở máy niệm A di đà trên ban thờ cho chân linh. Vậy tốt không?
  Tôi muốn mở những bài kinh như Kinh A di đà, Kinh Vu lan cho chân linh hàng ngày cũng được không?
  Xin quý phật tử chỉ giúp

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
   Gửi đạo hữu Nguyễn Văn !
   Hàng ngày đạo hữu mở máy niệm Phật và máy đọc Kinh như vậy là rất nên. Để gia tiên trong nhà biết đến Phật Pháp,gần gũi Phật Pháp,từ đó dễ buông xả,dễ siêu thoát.
   Đạo hữu nên dành thời gian mở máy niệm Phật nhiều hơn thời gian mở máy đọc Kinh.
   Và đạo hữu cùng ngồi niệm Phật đọc Kinh thì càng tốt hơn nữa.
   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 23. Hậu

  Xin cho con hỏi mẹ con mất đến hôm nay là được 27 ngày từ lúc mẹ con mất đến giờ ngày nào con cũng mở đài niệm phật cho mẹ con, cho con hỏi như vậy có thể tích đức cho mẹ con được vãng sanh về cõi phật không ạ,

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   “mẹ con mất đến hôm nay là được 27 ngày từ lúc mẹ con mất đến giờ ngày nào con cũng mở đài niệm phật cho mẹ con, cho con hỏi như vậy có thể tích đức cho mẹ con được vãng sanh về cõi phật không”

   Bạn muốn mẹ được vãng sanh về Cõi Phật không đơn giản chỉ là mở máy niệm Phật, tự thân cần phải cận lực niệm Phật hồi hướng cho mẹ, lại vì mẹ mà làm các việc phước thiện (phóng sanh, ấn tống kinh sách, cúng dường, bố thí…). Mở máy niệm Phật, nhằm giúp hương linh nghe được tiếng niệm Phật; nhưng nếu không có sự nhắc nhở (khai thị) thì làm sao mẹ có thể giác ngộ việc niệm Phật, theo Phật? Bởi trong 49 ngày thân trung ấm này, thần thức người mất mê mê mờ mờ, không rõ phương hướng nên vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Vậy nên cần phải thường xuyên nhắc nhở hương linh buông bỏ duyên trần, chí thành niệm Phật cầu sinh Cực Lạc quốc. Bạn nên lập thời khóa 2 thời sáng tối mà niệm Phật.

   Bạn nên đọc thêm bài theo linhk http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/10/49-ngay-sau-khi-chet-gia-quyen-nen-lam-gi/, y cứ theo bài mà thực hành nhằm mang lại lợi lạc cho kẻ còn người mất.

   Nam mô A Di Đà Phật

 24. Trần Lượng

  Rất là quý xin các vị hãy cố gắng niệm thật nhiều danh hiệu phật A Di Đà.

 25. Nguyễn Thi Bích Thuỷ

  Adiddaphat.Xin chào cư si Viên Tri cho con hỏi là cha con vừa mời mất .trong gia đinh ko ai hiểu về phật pháp .riêng con đã quy y tam bảo đã 2 năm nay ,và gia đinh riêng của con cũng thỉnh tượng phật về thờ rồi .hằng ngay con tung kinh niệm phật tại nhà riêng của con để hồi hướng công Đức cho cha và khai thi cho cha cò được ko ạ .

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Bích Thuỷ,
   Lâu rồi PH không thấy phúc đáp của huynh Viên Trí trên trang này, nên PH xin chia sẻ nhanh với bạn là những việc bạn đang định làm dĩ nhiên là được và rất tốt. Nếu có điều kiện, bạn hãy vì cha mà phóng sanh, bố thí,.. Về phần tụng niệm, chắc bạn đã biết tâm chân thành, cung kính, tha thiết là quan trọng, nên hãy nhớ phát khởi những tâm như thế nhé.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 26. Duy Nghĩa

  Cảm niệm công đức chia sẻ của chư vị.
  Xin chư vị giúp con. In ấn kinh pháp là một phương tiện trong việc tu hành. Cho con hỏi, ngày nay kinh pháp rất nhiều, mình in ấn thì sẽ thực hiện ra sao cho phải đạo mà tránh vướng phải việc in rồi để không , uổng phí ạ?
  Con xin cảm ơn.
  Chúc chư vị thân tâm an lạc.
  Nam Mo A Di Đà Phật.

Gửi hồi âm đến Hậu Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *