Niệm Phật Vấn Đáp [Video]

Niệm Phật Vấn Đáp [Video]

Để những hành giả đang hành trì theo pháp môn Niệm Phật được thêm phần lợi ích, chúng tôi xin giới thiệu một bài pháp rất hay do hòa thượng Thích Nguyên Hiền chủ giảng liên quan đến những thắc mắc thường gặp trên đường tu đạo. Kính mời các bạn sen cùng lắng lòng nghe và hành trì.

2 Phúc đáp

 1. Nam mô A Di Đà Phật,
  Mến chào các liên hữu và quý bạn đồng tu:
  Trong mấy ngày qua có một số quý chư vị có thắc mắc,e mail cho VT nhưng mà VT xin lỗi vì VT ít khi check mail lắm nên trả lời trể.
  VT nghĩ là trừ phi có điều chi khó nói nơi công cộng thì mới nên dùng e mail để gở rối tơ lòng 🙂
  Còn nếu như câu hỏi vốn là bình thường thì nên hỏi nơi đây để được nhiều vị liên hữu khác phụ trả lời,vừa đầy đủ,vừa mau lẹ…và cũng để cho những vị khác có cùng thắc mắc,nhân cơ hội đó mà được thông suốt.
  Vả lại VT hiểu biết nông cạn,nếu trả lời một mình như vậy,chỉ e sẽ bị thiếu sót,không chinh xác…Nói tóm lại,có gì thì nên hỏi nơi đây để được nhiều vị liên hữu khác trợ giúp,giải đáp thắc mắc…


  ĐƯỜNG tắt là đây,chỉ kiếp này,
  VỀ môn niệm Phật,mấy ai hay?
  CÕI này khổ lắm,không nên ở,
  TỊNH độ hồi tâm,nguyện hướng Tây.

  Đường về cõi Tịnh ở nơi đâu ?
  Lắm kẻ còn trong biển khổ sầu !
  Lục đạo trầm luân sanh với tử,
  Biết ai chỉ lối,hỏi vài câu?

  Đường về cõi Tịnh nghĩa là chi?
  Lắm kẻ còn đang chẳng biết gì?
  Lúc sống thì lo danh với lợi,
  Chết rồi lại chẳng biết đường đi !

  Đường về cõi Tịnh chính là đây,
  Hội ngộ cùng nhau ở chốn này,
  Kinh sử dồi trao huynh với đệ,
  Tâm thành một tấc gửi trời Tây.

  Đường về cõi Tịnh quả là hay,
  Dẫn dắt cùng nhau đến chốn này,
  Sớm tối dồi trao kinh với kệ,
  Mai chiều niệm Phật nguyện về Tây.

  Đường về cõi Tịnh,hãy còn xa!
  Lử khách hoài mong,nỗi nhớ nhà!
  Sớm mỏ chiều chuông,kinh với kệ,
  Canh khuya thao thức,niệm Di Đà.

  Đường về cõi Tịnh,hãy còn xa,
  Sanh tử trầm luân,biển ái hà,
  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn,
  Nương thuyền Tịnh Độ lướt sông qua.

  Đường về cõi Tịnh,chẳng còn xa,
  Lử khách giờ đây,sắp đến nhà,
  Xả bỏ trần duyên,không cấu nhiễm,
  Nhất tâm chuyên niệm Phật Di Đà.

  Đường về cõi Tịnh chẳng còn xa,
  Lử khách rồi đây sẽ đến nhà,
  Hoa nở liền sanh ao thất bảo,
  Tây Phương Tam Thánh đón chờ ta.

  Thôi,xin chào tất cả
  Nam mô A Di Đà Phật

 2. Nam mô A Di Đà Phật
  Mến chào các liên hữu
  VT tìm được phim này thấy cũng hay nên mang về đây,xin được chia sẻ cùng quý bạn đồng tu
  Giải Oan – Phim Truyện Phật Giáo

  Cái am cũ của Viên Trí bị sập rồi (server down)
  Viên Trí đang xây chùa mới đây 🙂

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *