Vì Sao Sau Khi Tụng Kinh, Niệm Phật Chúng Ta Phải Hồi Hướng?

Vì Sao Sau Khi Tụng Kinh, Niệm Phật Chúng Ta Phải Hồi Hướng?

Người tu hành bất luận là niệm Phật, hay niệm kinh, niệm xong, nhất định phải niệm kệ Hồi Hướng một lượt. Hồi Hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới!

Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về Cực Lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về Cực Lạc thế giới. Càng tích thêm được một phần công đức thì hy vọng được vãng sanh càng tăng thêm một phần. Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về Cực Lạc thế giới thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời, cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Phước báo càng lớn, càng dễ tạo tội, nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn.

Vì thế, người học Phật phải nên đem hết thảy công đức hồi hướng vãng sanh Tây Phương thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ Hồi Hướng cũng giống như niệm Phật, phải từng chữ, từng câu phát xuất từ nội tâm, chẳng thể niệm xuông nơi cửa miệng được.

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Ðều phát lòng Bồ Ðề
Hết một báo thân này
Cùng sanh cõi Cực Lạc.

Hỏi: Xin cụ giảng qua ý nghĩa từng câu trong bài kệ Hồi Hướng.

Ðáp: Câu thứ nhất và câu thứ hai nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Ðộ của Ðức Phật A Di Ðà khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường. Câu thứ ba nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức: cha, mẹ, sư trưởng và đức Phật. Câu thứ bốn nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Câu thứ năm và thứ sáu nghĩa là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm kinh sẽ đều phát khởi tấm lòng trên cầu Phật Quả, dưới độ chúng sanh. Câu thứ bảy và thứ tám nghĩa là sau khi cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi người sẽ cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ Hồi Hướng là như vậy.

Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn.

Tầng thứ nhất là: Chúng ta niệm Phật là để cầu sanh về Tây Phương, chứ chẳng phải vì cầu công danh, phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian.

Tầng thứ hai là: Chúng ta niệm Phật là để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly khổ hải, chứ chẳng phải vì riêng bản thân mình. Ðã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai này rồi thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm bất cứ điều lành gì đều luôn giữ tấm lòng như thế, hồi hướng như thế. Có như vậy mới là người học Phật phát Bồ Ðề tâm chân chánh.

Trích TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP
(Tuyển tập những bài viết về Tịnh Ðộ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam)
Trích dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

77 Phúc đáp

 1. Đức Hưng

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Thường ngày con niệm Phật và lễ Phật, khi nào xong con củng đọc bài kệ trên. Sau khi đọc bài kệ rồi, con còn nguyện thêm như sau:

  Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cửu huyền thất tổ và những oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp cho đến nay, cùng tất cả chúng sanh tiêu tai giải nạn, khi bỏ báo thân được vãng sanh cực lạc.

  Con muốn hỏi làm như vậy có cần thiết không và có ảnh hưởng gì đến con phát nguyện vãng sanh cực lạc cho con không?

  Con rất mong giải đáp, tại vì đây là công phu hàng ngày của con.

  Nam Mô A Di Đà Phật
  DH

  • tịnh thuỷ

   do lòng chân thành muốn cứu dộ tât cả chúng sanh là người thân hay oan gia đều được.mong bạn phát huy tâm bồ đề của mình a di đà phật

  • LE TRUONG SON

   NGAI LÀM RẤT TỐT, CÀU VỀ CÕI CỰC LẠC
   NHƯNG ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY NGUYỆN KHẮP PHÁP GIỚI (MỌI SINH VẬT HWCU TÌNH) ĐỂ CẦU QUẢ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ (QUẢ PHẬT)SẼ TỐT HƠN

 2. minh thiện

  Nam Mô A Di Đà Phật ..!
  Cho xin hỏi, bài viết nói về hồi hướng công đức vậy sau khi tôi phóng sanh cá hay chim có phải là hồi hướng công đức này về tây phương cực lạc và oan gia trái chủ liền có đúng không vậy hay là để tối ( lúc cúng ) mới hồi hướng.

  • LE TRUONG SON

   VỪA PHÓNG SANH NGÀI VỪA NIỆM PHẬT A DI ĐÀ LÀ NGÀI ĐÃ HỒI HƯỚNG VỀ CÕI CỰC LẠC. NHƯNG BẠN NÊN VỪA PHÓNG SANH VỪA NHỚ CÔNG ĐỨC NÀY CẦU CHO MỌI NGƯỜI, NHẤT LÀ LOÀI HỮU TÌNH THÌ TỐT HƠN RẤT NHIỀU ( KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT DẠY NHƯ VẬY)

 3. Tịnh Minh

  Tịnh Minh khi hồi hướng thì có bao nhiêu hồi hướng cho khắp pháp giới mười phương chúng sinh đều nhờ công đức này mà ác nghiệp tiêu trừ thiện căn tăng trưởng đồng phát khởi tín hạnh nguyện cầu sanh tịnh độ. Chẳng mong muốn giữ lại cho mình chút nào dù nhỏ như vi trần chỉ nguyện lâm chung Phật rước về Tây phương thôi.
  Tại vì tâm phàm phu chúng ta chướng nặng, nhiệp nhiều nếu có vọng tâm ta có tu, có nhiều công đức, phước đức ắt là tâm ngã mạn nổi lên, ma vương sẽ đến cướp hết, tay trắng khi lâm chung đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc nên Tịnh Minh ngu si gửi hết cho chúng sinh giữ hộ, dùng hộ.
  Như Đức Hưng hỏi thì tất cả các việc thiện ta làm hay việc chưa tốt mà ta tạo ra nhưng sớm sám hối thì công đức làm thiện công đức sám hồi thì nên hồi hướng luôn.
  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT

 4. Diem my

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Tâm con lúc nào cũng nghĩ điều lành nhưng có nhiều lần bắt buộc con phải sát sanh, mà lần nào sát sanh con cũng niệm Phật, vậy con làm thế thì có tạo nghiệp lớn hay không?

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • LE TRUONG SON

   VẪN TẠO NGHIỆP ĐẤY. NẾU NIỆM PHẬT GHI TÂM THÌ SAO NÀY KHÔNG NHẤT THIẾT SÁT SANH NỮA. NẾU SÁT SANH THÌ: ĂN NHỮNG ĐỘNG VẬT ĐÃ CHẾT, ĂN KHÔNG KHEN – CHÊ, ĂN NHỮNG LOÀI ĐÃ GIÀ – HẾT CÓ THỂ SỐNG, TÙY TÂM, KHÔNG ĂN CÁ QUÁ NHỎ,… ÍT TỘI HƠN

 5. dăng thi diễm thụy

  Con xin hỏi nếu niệm Phật rồi mình hồi hướng cho người thân mà ko cần đọc kệ hồi hướng có được ko? Con chỉ đọc tên những người con muốn hồi hướng có được ko ạ?

  Con xin cảm ơn ạ.

 6. Thiên Phúc

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Cho mình hỏi về phần Hồi Hướng. Hôm nay mình niệm 700 câu Nam Mô A Di Đà Phật! Giả sử 1 câu là 1 Công Đức, mình hưởng 600 Công đức, còn 100 Công đức nào là Hồi hướng cho tất cả Oan gia trái chủ, Chúng sanh trong pháp giới, nào là Cửu huyền thất tổ, và những người cò sống như Cha, Mẹ, anh , em….. Vậy xin hỏi 1 chúng sanh nhận được Bao nhiêu Công đức?
  Là 100 hay là 100/Tất cả chúng sanh hữu duyên?
  Xin thành thật cảm ơn!
  Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào bạn Thiên Phúc:

   Công đức niệm câu A Di Đà Phật là không thể đo lường theo cách nghĩ của phàm phu chúng ta thông thường có thể lý giải, bạn niệm 1 câu A Di Đà Phật mà không hoài nghi, ko xen tạp, ko gián đoạn thì liền sanh ra công đức, đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì tất cả chúng sanh đều nhận được như nhau mà công đức của bạn cũng chả vì thế mà bị mất đi hay tổn giảm. Vì công đức niệm Phật là đệ nhất, cho nên Phật mới dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là đứng đầu.

   Niệm Phật chính là trong tâm mình phải có Phật, lấy tâm của A Di Đà Phật làm tâm của mình, lấy hạnh nguyện của A Di Đà Phật làm hạnh nguyện của chính mình. Ngay trong đời sống hằng ngày, khởi tâm động niệm đều có thể tương ưng với Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi – đây chính là Niệm Phật, niệm Phật như vậy thì công đức là không thể nghĩ bàn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. Liên Hữu Tịnh Độ

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Từ lâu, tôi tu tập theo pháp môn Tịnh độ, chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Thời gian gần đây tôi có tham gia đạo tràng tụng kinh và tu Bát quan trai. Tuy nhiên, tôi được biết “tu Bát quan trai là để chuẩn bị cho kiếp sau xuất gia”. Vậy tôi có nên tham dự tu tập Bát quan trai nữa hay không? Mặt khác, trong thời khóa niệm Phật hàng ngày, tôi thường gia trì thêm chú Đại Bi nhưng một người bạn đồng tu bảo như thế là tạp tu. Mong được quý bạn hướng dẫn và chia sẻ.

 8. Thiên Phúc

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Rất cám ơn câu trả lời của Tịnh Thái. Nếu đúng như vậy thì mỗi Chúng sanh trong pháp giới mỗi ngày đều nhận được vô lượng Công đức.

 9. Đào NGọc

  Nam mô a di đà phật.
  thầy hoan hỉ cho con hỏi:
  – con có nghe giảng thầy Thích Trí Huệ có nói niệm phật giúp chúng sinh đang đọa ngã quỷ và địa ngục nghe thấy đều tâm an tịnh vì thế mà người niệm thêm công đức. Mặt khác có niệm trong đầu và niệm nhẩm… vậy con xin hỏi con niệm trong đầu như vậy thì ngã quỷ và địa ngục có nghe thấy ko? Con xin cảm ơn !!
  Nam mô a di đà phật..

  • Huệ Tịnh

   Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt và Ðại Trang Nghiêm Kinh Luận đều bảo lớn tiếng niệm Phật có mười công đức:

   1. Một là bài trừ chướng ngại mê ngủ.
   2. Hai là thiên ma kinh sợ.
   3. Ba là tiếng vọng khắp mười phương.
   4. Bốn là tam đồ được dứt khổ.
   5. Năm là những tiếng động bên ngoài chẳng lọt vào.
   6. Sáu là khiến cho tâm chẳng tán loạn.
   7. Bảy là dũng mãnh tinh tấn.
   8. Tám là chư Phật hoan hỷ.
   9. Chín là tam-muội hiện tiền.
   10. Mười là vãng sanh Tịnh Ðộ.

   Trích Niệm Phật Pháp Yếu
   Tịnh Nghiệp Ðệ Tử Dịch Viên
   Mao Lăng Vân kính cẩn biên tập Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch sang Việt ngữ

   (((((((((( Nam Mô A Di Đà Phật ))))))))))

 10. ngọc duyên

  Xin hoan hỉ cho con hỏi niệm phật xong đọc hồi hướng như thế nào là đúng.

  • Liên Hữu Huệ Tịnh

   — KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT —

   (PHẨM THỨ NHẤT – DUYÊN KHỞI)

   3-. Thế Nào Gọi Là Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm ?

   Nầy Diệu-Nguyệt, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm nghĩa là dấy động cái tâm chí như thế nầy: Không riêng gì bản thân mà cấu xuất ly Ta-bà loạn trược, khổ não. Trái lại, phải nguyện vì hết thảy chúng sanh khắp ba cõi sáu đường mà cầu vãng sanh Cực-Lạc, chóng thành tựu Phật đạo để tế độ quần mê. Tại sao vậy ? Vì muốn có cái quả đức siêu việt tối thượng thì phải phát khởi cái tâm chí quảng đại, dũng mãnh. Người Niệm Phật nếu đem cái tâm thái hời hợt, hẹp hòi, yếu hèn, chỉ riêng vì giải thoát bản thân, thì chẳng bao lâu sẽ chiêu cảm cái quả báo nhỏ bé, nông cạn, tầm thường, không xứng hợp với Bản-hoài chư Phật, chẳng tương ứng cùng Bản-nguyện vĩ đại Bi Trí Viên Mãn của Phật A-Di-Đà. Cho nên khó được tiếp dẫn về nơi cõi nước Tây-phương.

   Lại nữa, người Niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành Sáu Ba-la-mật, Bốn Nhiếp-pháp, Bốn Vô-lượng-tâm hoặc Ba mươi bảy Phẩm-trợ-đạo … mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên, chư tiên, bốn loại chúng sanh kẻ oán người thân đều được an trụ trong hồng danh Nam-mô A-Di-Đà Phật.

   =============================

   http://www.niemphat.vn/2014/03/phat-nguyen-vang-sinh-va-hoi-huong-co-rat-nhieu-linh-ung/

   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Hồi Hướng

   Trích từ bài viết ở trên, niệm Phật xong thì đọc bài kệ này:

   Kệ Hồi Hướng

   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ
   Trên đền bốn ân nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có ai thấy nghe
   Ðều phát lòng Bồ Ðề
   Hết một báo thân này
   Cùng sanh cõi Cực Lạc.

 11. Quang Sanh

  Con xin hỏi Hồi hướng cho hương linh con nguyện cầu đức Phật A Di Đà cùng 10 phương chư Phật phóng quang tiếp độ hương linh vãng sanh cực lạc có được không?

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Đức Phật A Di Đà luôn sẵn sàng tiếp độ chúng sanh về Cực Lạc, điều kiện còn lại là chúng ta có thật muốn đi theo Ngài hay ko? Thật muốn nguyện về Cực Lạc thế giới hay ko mà thôi.

   Mình hồi hướng cho hương linh là rất tốt, trợ duyên và tăng trưởng phước duyên của họ với A Di Đà Phật. Tuy nhiên chuyện họ có vãng sanh hay không là do họ có chịu Tin, chịu Nguyện cầu sanh Cực Lạc và niệm A Di Đà Phật hay không mà thôi.

   Việc này là việc của mỗi chúng sanh, ko ai làm thế ai được. Chúng ta người ngoài cuộc chỉ có thể “Tận hết sức” mà thôi.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 12. Ngọc Anh

  A di đà phật. con xin hỏi hàng ngày con hồi hướng cho gia đình gồm những người đã khuất, nhưng người đang sống cho chồng con,em con, các con của con thì con nên hồi hướng như thế nào ạ.
  Con có con tính khí không được thuần vậy con xin cầu nguyện và hồi hướng cho con của con như thế nào để con của con được tĩnh tâm bình an.con xin cảm ơn. A di đà phật.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Chị có thể tham khảo bài hồi hướng sau đây, Tịnh Thái thấy cũng tương đối đầy đủ và dễ hiểu:

   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Bạn có thể một ngày đặt ra cho mình phải niệm 1000 câu A Di Đà Phật hay nhiều hơn tùy tâm bạn mà hồi hướng cho con của bạn. Với tâm chân thành và sự kiên trì thì một thời gian sau bạn sẽ thấy kết quả tốt không chỉ nơi con bạn, mà ngay cả bản thân bạn.

   Và tốt nhất bạn nên ăn chay nhiều hơn thì tính khí sẽ ôn hòa hơn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 13. Sơn Hà

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Trước hết con xin cảm ơn người chủ bài viết này và mọi người đã tranh luận, bàn bạc về sự hồi hướng công đức tụng niệm.

  Theo sự hiểu biết hữu hạn của con khi mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà sau đó hồi hướng công đức này đến tất thảy chúng sanh khổ nạn và oan gia trái chủ ở khắp pháp giới để giúp họ giảm bớt nghiệp chướng hoặc có thêm cơ hội vãng sanh vào cõi Cực Lạc.

  Xin hoan hỉ cho con hỏi một câu như thế này, khi mình muốn hồi hướng công đức riêng cho những người thân trong gia đình, bà con anh chị em, và cả bạn bè người quen khuất mặt khuất mày thì con niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có được không ? Ví dụ những lần đi đám tang nào đó, lúc thắp nhang con hay niệm vài lần “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” mong họ sớm giải thoát. Mong mọi người chỉ giáo, phân tích thêm cho con hiểu.

  Xin chân thành cảm ơn !

  • Phúc Bình

   Trong Ấn Quang pháp sư văn sao tục biên – Tổ Ấn Quang đã viết:
   “Cửu Hoa Sơn là đạo tràng ứng hóa của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước đã chứng Pháp Thân từ lâu, đã thành Phật đạo, nhưng chẳng ở địa vị Phật. Do phát nguyện “độ hết chúng sanh mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống thề chẳng thành Phật”, tâm xót thương chúng sanh chịu nỗi khổ sanh tử sâu đậm, thiết tha không cách nào diễn tả được! Vì thế, khi đức Phật vì mẹ thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, mười phương thế giới chư Phật, Bồ Tát, thiên long bát bộ đều đến dự hội, dẫu dùng Phật nhãn vẫn chẳng thể tính biết được! Những vị Phật, Bồ Tát ấy đều do ngài Địa Tạng giáo hóa nên mới đắc đạo quả, nhưng ngài Địa Tạng vẫn hiện thân dưới hình thức Thanh Văn. Ngoài việc hiện đủ mọi loại thân để thuyết pháp trong mười phương thế giới ra, Ngài lại thường trụ trong chốn u minh khổ sở tột bậc để cứu độ. Mười phương chư Phật, Bồ Tát không vị nào chẳng tán thán tấm lòng sâu thẳm ¡§hưng lòng Từ, vận lòng Bi¡¨ của Ngài. Đại sư Ngẫu Ích vừa đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện liền phát đại Bồ Đề tâm, do đức Địa Tạng là thầy của chư Phật, là mẹ của các Bồ Tát vẫn còn miệt mài chuyên chú độ bọn ta, nếu [bọn ta] chẳng coi “ta và người cùng thoát sanh tử” là chí hướng, sự nghiệp thì cô phụ từ ân cũng lớn lắm thay!”
   Cho nên việc bạn niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đem lại vô lượng công đức hồi hướng cho người đã khuất là rất đáng tán thán.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Sơn Hà

   Lời đầu xin cảm ơn giảng sư Phúc Bình đã diễn giải về tích Phật Thích Ca ngợi khen ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy từ nay khi cần thiết con sẽ tích cực tụng niệm danh hiệu Địa Tạng Vương để giúp vong linh người đã khuất sớm siêu thoát.

   Xin chân thành cảm ơn !

 14. Bình thuờng sau khi đọc kinh Địa Tạng hoặc niệm danh hiệu Đức phật Di Đà thì con đọc kệ hồi huớng là: Nguyện đem công đức này huớng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.

  con cảm thấy có lỗi khi hỏi câu này , nhưng xin tha lỗi cho lòng ích kỹ của con .

  Sau khi niệm phật và đọc kinh , nếu k hồi hướng mà giữ lại công đức cho mình có đc k ? vì hoàn cảnh con đang đói khổ , con hứa với lòng là khi nào có cơm ngày 2 bữa và nơi ở ổn định, chỉ như vậy thôi, k cầu giàu có đâu , như vậy thôi thì con từ đó mà có làm điều gì thiện : phóng sanh, niệm phật, đọc kinh, trì chú, cúng dường và tất cả việc có công đức , con sẽ nguyện đem hết công đức hồi huớng cho tất cả chúng sinh , k giữ lại cho riêng mình .

  nhưng hiện tại con nghĩ là mình đang bị “âm” đức , k có đức gì hết nên mới khổ thế này đây , nên con muốn tích chút phuớc báo cho mình và mẹ càng nhanh càng tốt để có thể giữ mạng này để tiếp tục tu hành thôi , nên con muốn giữ lại công đức , tạm thời k hồi huớng nữa , như vậy có đuoc k ? ! hay là ý nghĩ con đã sai rồi ? Xin chỉ dạy cho con biết ạ .

  • Xin Nhớ Điều Này

   Trích bài trên:

   “Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về Cực Lạc thế giới thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời, cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Phước báo càng lớn, càng dễ tạo tội, nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn.”

  • vô danh

   Chào bạn út

   Bạn đang có cái tâm ích kỷ chỉ muốn giữ công đức cho riêng mình mà bạn không biết rằng chính vì cái suy nghĩ này mà công đức của bạn vốn nó là được 10 phần nhưng vì cái tâm ích kỷ mà chỉ còn có 1 phần. Bạn phải nên biết ví dụ như bạn có 1 cây nến, dù cây nến này có cho lửa cho bao nhiêu cây nến đi nữa thì cây nến của bạn vẫn không bị bớt đi chút lửa nào, bớt sáng đi tí nào cả. Công đức cũng như cây nến dù có hồi hướng cho 10 phương chúng sinh thì nó cũng không mất đi chút nào cả.

   Bạn cảm thấy mình nghèo khổ, thiếu phước, muốn tích đức thì hàng ngày phải nên lạy Phật sám hối tội chướng ngoài ra phải nên bố thí, phóng sinh dù chỉ là 2 nghìn 3 nghìn thì vẫn là tích đức.

   Ví dụ như Đại đức Thích Giác Nhàn khi xưa ở nơi núi voi lập ra Tịnh Thất Quan Âm không có tiền để mua bình ga phải đi mua thiếu mà giờ đây nhờ công đức bố thí, phóng sinh, niệm Phật mà giờ đây nuôi hơn 400 cụ hơn 100 chú tổ chức nhiều lễ lón với hơn chục nghìn người tham gia như lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát ở Đại Tòng Lâm. Ngoài ra còn có tấm gương của Hòa Thượng Tịnh Không, khi xưa vì ngài không làm pháp sự không đi tụng kinh cầu siêu cho người khác mà chỉ mong chuyên đi làm công việc giáo dục tức là giảng kinh thuyết pháp cho nên bị dồn ép vào đường cùng vì theo con đường “khác người” phải sống nhờ ở trong nhà 1 vị cư sĩ (mình không nhớ tên). Cũng nhờ vào tu tập các thứ công đức mà giờ đây đĩa giảng của ngài truyền đi khắp nơi trên thế giới độ vô số chúng sinh, tổ chức các pháp hội lớn với nhiều người tham gia như Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự ở Hongkong trong đĩa chuyến thăm HT Tịnh Không của Đđ Thích Giác Nhàn. Hay như tiên sinh Viên Liễu Phàm được đoán là số chết yểu nghèo khó nhưng nhờ vào làm việc thiện biết cách tích âm đức mà làm quan con cháu đầy nhà.

   Cho nên muốn tích phước tích đức thì nên làm ngay từ 2 nghìn 3 nghìn từ những con số nhỏ này mà dần tiến lên chứ không nên đợi, cõi đời này vô thường lắm đợi tới lúc mà mình thấy đủ rồi thì như ông cụ chỉ lo tích trữ tiền đến khi muốn sử dụng thì Thần chết đã gõ cửa rồi. Ngoài phóng sinh, bố thí thì nên giữ khẩu nghiệp đừng nên nói lời ác, giữ thân nghiệp đừng làm điều ác, giữ ý nghiệp đừng nghĩa việc ác. Làm được như vậy tự nhiên cảm được chư Phật gia trì, phước báo tự nhiên tăng trưởng.

   Nói đến đây không biết bạn có còn băn khoăn về việc giữ công đức lại cho mình nữa hay không?

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật bạn Út.

   Nhơn nhỏ hạng hẹp thì quả nhỏ hạng hẹp.

   Nhơn rộng lớn khắp mười phương thì quả phải rộng lớn mười phương.

   Nếu đem tâm hạng hẹp nhỏ xíu gieo trồng phước đức mà hồi hướng cho cha mẹ cá nhân gia đình thì chắc chắn sẽ đem lại sự lợi ích hạng hẹp nhỏ xíu.

   Điều quan trọng là phải Bồ Đề tâm rộng lớn vì:
   “Trên đền bốn trọng ân
   Dưới cứu ba đường khổ”
   Mà bạn tu tập gieo trồng công đức để hồi hướng cho cha mẹ, gia đình, ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ và mười phương pháp giới chúng sanh, tiêu trừ nghiệp chướng sớm ngày vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

   Còn về việc kiếp này gia đình nghèo khổ thiếu thốn là do nhơn kiếp trước gieo nghiệp ích kỹ mà ra thì hôm nay phải chấp nhận quả báo. Tuy sống trong hoàn cảnh khổ như vậy bạn vẫn biết niệm Phật và làm các việc thiện khác đem hồi huớng khắp tất cả pháp giới chúng sanh được vãng sanh về Cực Lạc chấm dứt khổ đau đó mới là đáng quý giàu sang nhất trên đời.

   Thân tuy nghèo nhưng tâm phải rộng lượng “Từ Bi”. Bạn có tâm như vậy thì công đức phước đức thuộc về rộng lớn, thì tất cả mọi người và pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình sẽ cùng được hưởng chung lợi ích lớn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 15. Trần Thị Thanh Huyền

  A di đà phật
  Con xin hỏi người yêu con bị bệnh hiểm nghèo được hơn 2 năm hưởng dương 25 tuổi mất ngày 28/2/2015 đúng là ngày sinh nhật bạn ấy, con thành tâm mong muốn bạn ấy được thanh thản sớm được siêu thoát vào cảnh giới tốt đẹp. Mọi người khuyên con không nên khóc và nên niệm phật, hồi hướng cho bạn con. Con tuổi còn trẻ đi chùa cũng từ tâm nên khi bạn còn con chỉ biết niệm phật và chú đại bi cho bạn ấy. Bây giờ bạn mất con không rõ phải cúng như thế nào.Mong người chỉ giáo cho con nên làm như thế nào? và người có thể gửi cho con bài cúng cụ thể được không ạ?
  Con xin thành tâm cảm ơn

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Mọi người khuyên bạn như vậy là đúng đấy. Bạn nên niệm Phật và chú Đại Bi như bạn chia sẻ, phát tâm ăn chay thì lại càng tốt, tự mình quy định một ngày niệm Phật bao nhiêu câu Phật hiệu và bao nhiêu biến chú Đại Bi. Cuối ngày đứng trước bàn thờ đọc bài hồi hướng như sau:

   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Bạn của con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của bạn ấy. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   A Di Đà Phật.

 16. Vì tính con hay quên nên sau khi làm việc lành như: Niệm Phật, Phóng Sanh, Đọc Kinh… con đều nói ngắn gọn Hồi Hướng Công Đức Cho Khắp Pháp Giới Chúng Sanh. Như Vậy cho con hỏi có ngắn gọn quá ko ạ.
  Con xin thành tâm cảm ơn

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Xin chào bạn Hai,

   Bạn có thể hồi hướng ngắn gọn như vậy cũng đầy đủ ý nghĩa và dễ nhớ.

   Nguyện đem công đức này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đồng sanh về Cực Lạc.

   Quan trọng là lúc nào sau khi làm việc lành tâm bạn nên nhớ hồi hướng khắp pháp giới (nhớ tâm Bồ Đề) rồi “Nguyện” quy tụ về một chỗ cõi Cực Lạc để nương nhờ (lòng TIN) Bổn Nguyện của Phật A Di Đà mà thoát ra sanh tử luân hồi khi hết báo thân này.

   Cho dù hoàn cảnh thuận/nghịch cực kỳ đến với bạn ra sao, bài hối hướng tâm nguyện đó vẫn mãi không thay đổi thì tâm bạn sẽ cảm nhận được cái niềm an lạc tuy gặp hoàn cảnh nghiệp chướng khó khăn trong cuộc sống “Vô Thường”.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. quyên

  A DI ĐÀ PHẬT
  Cho con hỏi nếu đi đường con hát được không ạ,vì như thế tai con nghe con thấy không có tạp niệm,và hồi hướng liền ngay khi con dừng niệm có được không ạ,hay nên tối về hồi hướng ạ,con xin cảm ơn
  A DI ĐÀ PHẬT

 18. Tấn Thắng

  Hiện nay con đang trì niệm chú đại bi . Sau khi trì niệm xong thì con không biết hồi hướng như thế nào? Mong mọi người có thể giúp con cách hồi hướng và niệm chú đại bi như thố nào mới đúng cách.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Gửi bạn Tấn Thắng,

   NGHI THỨC TRÌ CHÚ ĐẠI BI
   http://www.thuongson.net/chudaibi.htm

   Thế nào là tụng trì chú Đại Bi đúng pháp?

   http://loiphatday.org/tri-niem-chu-dai-bi-dung-cach

   Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ“.

   Cố gắng tụng trì chú với tâm thành cầu lòng Đại Bi thì có ngày sẽ được thành tựu viên mãn, như câu cuối cùng của chú:

   “An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.”

   Giảng Giải Chú Đại Bi – Hòa thượng Tuyên Hóa
   http://tinhdo.net/luangiaikinhsach/47-giang-giai-chu-dai-bi.html?showall=1

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 19. Tấn Thắng

  Cho con hỏi hiện nay thì trên thị trường có bán các loại máy niệm Phật vậy nếu như trong nhà mình có người mất nhưng ban hộ niệm không tới kịp thì mình niệm Phật tốt hơn hay mở máy tốt hơn.

 20. T K Thanh

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Cho con hỏi.
  – Con hay niệm Phật và lâu lâu cũng đọc chú Đại Bi ( con hay bùn ngủ chảy nưóc mắt khi đọc Chú Đại Bi mà con ngưng đọc là con tỉnh queo ^^) nhưng con lại k bíết hôi huớng vì con chuă bik nhiều như m.n. Con chỉ nghĩ trong tâm là con cầu cho gia đình và tất cả m.n trên thế gian này đều thân tâm an lạc, vậy có đc k àh? Có bị thiếu k àh?
  – Mỗi lần đi ngang qa đám ma hay chuột chết con hay niệm Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) r cầu cho ng đó đc zề miền cực lạc, con làm z họ có đc phần nào k àh?
  Nếu k đúng xin hãy huớng dẫn con Cầu sao cho đúng. Con xin cảm ơn rất nhìu.
  ✨✨Đang có bão Ngoài miền Trung, nếu ai thấy đc những dòng này xin hãy niệm phật cùng con cầu cho m.n tai qua nạn khỏi Nam Mô A Di Đà Phật ? ? ?

 21. Nhung tran

  Con có con gái được 16 tháng bị bệnh hiểm nghèo, con muốn hồi hướng cho cháu và tụng kinh cho cháu…con ko biết tụng kinh gì và hồi hướng như thế nào. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con ạ.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Bảo Cẩm

   Bạn nên đi bệnh viện khám cho bé để có cách điều trị nào thuyên giảm bệnh tình của cháu không. Kết hợp việc chữa bệnh bằng khoa học và tâm linh thì sẽ có kết quả tốt hơn.
   Thường thì tất cả kinh đều có linh ứng như nhau. Nhưng người Việt mình thì thường tụng kinh Dược Sư khi cầu khỏi bệnh đấy bạn ạ! Khi tụng xong thì bạn có thể hồi hướng:
   – Nguyện đem công đức tụng kinh hay niệm phật này
   – Con xin hồi hướng cho cháu bé mau khỏi bệnh hay gì tùy lời nguyện của bạn thôi
   Nhưng quan trọng trong lúc tụng kinh hay niệm phật thì bạn phải thật thành tâm mà tụng, niệm và có lòng tin sự gia hộ của chư phật và bồ tát sẽ gia hộ cho con bạn mau hết bệnh. Lại vì bé mà bạn nên sám hối với oan gia trái chủ. Lại nữa theo mình bạn nên vì cháu bé mà phóng sanh rồi hồi hướng cho cháu bé mau khỏi bệnh và cho cả những oan gia trái chủ của bé từ nhiều đời nhiều kiếp nữa. Mong cháu bé mau khỏi bệnh nhé.

 22. Nguyễn Hòa Hạnh

  A Mi ĐÀ Phật. Cho con hỏi thường ngày con đi làm con thường trì chú ĐẠI Bi và thập chú xong con niệm Phật và hồi hướng:

  Nguyện đem công Đức trì chú, Niệm Phật này hồi hướng cho khắp tất cả Pháp giới chúng sinh đều tròn thành Phật đạo như vậy có đúng ko ạh. Thưa thầy?

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn có thể đọc bài hồi hướng ngắn gọn, đầy đủ:

   Nguyện đem công đức này

   Hướng về khắp tất cả

   Đệ tử và chúng sanh

   Đều trọn thành Phật đạo.

   _()_

   Chúc thường tinh tấn!

   Nam mô A Di Đà Phật

 23. Nguyễn Xuân Hoàng

  A di đà phật. cho con hỏi thầy, con đi tụng kinh nhưng vẫn ăn mặn trên công ty. con không uống bia rượu, cờ bạc, thuốc lá…nói chung là chỉ ăn mặn. vì cũng chưa quen ăn chay. Vậy như vậy, phật có chấp nhận cho con đến tụng kinh hằng ngày được không. Con cũng mới đi tụng kinh khoảng 1 tuần thôi ạ. Cảm ơn thầy.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Xuân Hoàng,
   Bạn phát tâm đọc, tụng kinh Phật hằng ngày là rất đáng quý, bạn nhớ lưu ý súc miệng, rửa mặt sạch sẽ trước khi tụng nhé. Việc bạn ăn mặn, tụng kinh không có gì sai cả, bạn đừng lo lắng. Cốt yếu của việc ăn chay là nuôi dưỡng lòng từ bi và tránh giết hại các chúng sanh khác. Khi chưa ăn chay được thì bạn cứ ăn mặn, nhưng nhớ tránh sát hại sanh mạng chúng sanh để ăn, ví dụ mua thịt, cá đã chết để ăn, tránh mua cá tôm còn sống mà ăn. Chúng ta không giết hại chúng sanh để ăn vì thương chúng sanh, họ đều thấy đau đớn khổ sở khi bị giết hại. Ngoài ra, dù ăn mặn, nhưng bạn có thể tập lần tánh từ bi cứu giúp chúng sanh từ những việc nhỏ, ví dụ không giết kiến, gián, muỗi,..thấy kiến rớt xuống nước thì vớt nó lên,…
   Một điều quan trọng nữa là, bạn nhớ để ý tập cho tâm mình giảm bớt tham, sân, si, đó là mục đích chính của việc tu học Phật bạn nhé.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 24. *Từ Minh Hào

  Nam Mô A Di Đà Phật. Con nay13 tuổi và đang hành trì pháp môn Tịnh Độ, con thắc mắc là khi con niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho oan gia trái chủ vậy có ảnh hưởng đến việc vãng sanh của con không ? Xin hành giả giảng giải cho con được rõ. Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đặng Nguyệt Ánh ( 13/9/2000,Quảng Ninh )

   A Di Đà Phật, khi em niệm Phật hồi hướng cho oan gia trái chủ thì đừng quên hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc nhé ! Chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc vãng sanh của em mà còn là công đức nữa, oan gia trái chủ của em cũng được hưởng công đức từ em. Cố gắng niệm Phật thật tốt nhé ! A Di Đà Phật

  • Từ Minh Hào

   Em xin cám ơn. Nam Mô A Di Đà Phật.

 25. liên hoa

  Con chào thầy.Thưa thầy,cho con hỏi:ngoại con vừa mất.nhà con cũng k am hiểu gì về tụng kinh.và hoàn cảnh nhà con củng rất khó khăn nên k có điều kiện để gửi lên chùa tụng kinh cho ngoại.này con đi làm xa phải ở phòng trọ,trong phòng cũng không có bàn thờ phật.xin hỏi con phải làm sao để tụng kinh giúp cho ngoại con có thể giảm bớt tội.và con phải tụng như thế nào ạ…có khi con nằm môt thấy ngoại về,con rất mừng và ôm ngoại ,con xin lỗi vì không về kịp.ngoại chỉ cười nhưng con thấy ngoại rất vui vẻ k đau đớn.ngoại vẫn mặc đồ bình thường…sạch sẽ và gọn gàng.như vậy ngoại con có tốt hơn ở thế giới bên kia không.vì khi sống ngoại phải chịu nỗi đau về thể xác.xin trả lời giúp con .Con cảm ơn thầy ạ

 26. Hồ Thanh Truyền

  con xin hỏi:
  1.con phát tâm muốn lạy sám hối 35 vị Phật nhưng nhà con chưa có bàn thờ Phật thì con phải làm thế nào cho đúng?
  2.sau khi lạy xong con đọc bài hồi hướng thế nào cho đúng?
  3.rằm và mùng 1 con cũng phát tâm phóng sanh nhưng con chỉ niệm A Di Đà Phật rồi con thả thôi sau đó con niệm lại A Di Đà Phật rồi con về thế có đúng không?

 27. Trần quang khanh

  Con đã phát tâm ăn chay trường và tụng chú đại bi được nữa tháng,nhưng con tụng hết cuốn kinh trì trú đại bi luôn,…tán thán phật,chú đại bi(tụng 3 biến),kinh cứu khổ,kinh bát nhã ba la mật đa,kinh cầu tịnh độ,văn sám hối,quy y phật,pháp,tăng,..Con tụng như vậy có được không
  Bữa nay con đang có ước nguyện… Sáng tụng chú đại bi (ở nhà) tối lên chùa thầy tụng kinh gì mình tụng kinh đó, (14,15,30,mùng 1, con tụng kinh địa tạng ).như vậy có bị gọi là tạp tu không,tu không đúng
  Mong quý thầy hoan hỷ giải đáp và hướng dẫn cho con..

 28. Lê văn bình

  Kính bạch thầy con có một vấn đề rất muốn thưa hỏi mong thầy và các vị đồng tu khai thị giúp con ạ. Từ ngày con niệm phật tới nay con cũng chưa biết hồi hướng và phát nguyện vãng sanh. Con từ sáng đến tối vẫn niệm phật nhưng con chỉ mặc niệm thôi ạ. vì chỗ ở của con là tập thể mà người ở cùng với con lại khác tôn giáo nên vấn đề lễ bái hoặc thờ tượng Phật hay là niệm phật trước mặt họ thì con không làm ạ. vì thế từ sáng tới tối con chỉ biết mặc niệm thôi ạ. Và con rất thắc mắc là nếu con phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công Đức thì con nên thực hành như như thế nào và thời gian nào trong ngày ạ vì con niệm phật cũng không có định khóa tu giống mọi người được ạ. Con kính mong thầy và các vị đồng tu hoan hỷ chỉ giúp con ạ. Nam mô a di đà phật

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Lê Văn Bình,
   Bạn hãy học cho thuộc lòng một bài phát nguyện hồi hướng ngắn gọn, sau đó chọn một thời điểm thích hợp trong ngày (nếu thuận lợi thì nên thực hiện vào buổi sáng, tối, nếu không thì lúc nào cũng được), bạn hoặc đứng hoặc ngồi hướng về phía Tây, khởi tâm cung kính, cúi đầu, chắp tay (nếu e ngại có người thấy rồi dị nghị thì không chắp tay cũng được, nhưng nhớ khởi tâm cung kính như đang ở trước Phật), rồi thành tâm đọc thầm bài hồi hướng phát nguyện, xong rồi cúi đầu xá, vậy là xong.
   Chư Phật thường tại mười phương, cho nên bạn đừng e ngại là phải có bàn thờ thì Phật mới “chứng”. Chúng sanh chúng ta khởi động niệm gì, chư Phật mười phương đều rõ biết. Đức A Di Đà có quang minh chiếu khắp mười phương, thường nhiếp thọ chúng sanh niệm Phật, cho nên bạn hãy tin như thế mà cung kính, chân thành phát nguyện nhé.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Lê văn bình

   Dạ vâng con cám ơn lời khai thị của thầy. Nhưng thầy cho con hỏi thêm là phát nguyện vãng sanh và hồi hướng là đọc chung với nhau hay là đọc riêng ạ. Vì con đang làm việc ở nước ngoài nên chẳng có nhiều kinh sách. Mong thầy chỉ dạy cho con cách đọc bài phát nguyện và hồi hướng .xin thầy hoan hỷ khai thị nam mô a di đà phật

 29. Cư sỹ Phước Huệ

  Chào bạn Lê Văn Bình,
  Bạn có thể thầm đọc bài phát nguyện, hồi hướng như sau nhé.

  “Con tên là…. Một lòng quy mạng, thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà. Xin đem ánh tịnh, soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi, mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm, xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề, cầu sanh Tịnh Độ. Xưa Phật lập thệ: ‘Nếu chúng sanh nào, muốn về nước ta, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm, như không được sanh, ta không thành Phật.’ Nay con nguyện nương, nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ, của đức Như Lai, nhờ sức Thế Tôn, tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không bịnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định. Phật cùng Thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật Thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn Bồ Đề nguyện”

  Bạn cũng có thể phát nguyện ngắn gọn như “Con tên là…, nay con xin niệm danh hiệu của đức Từ phụ A Di Đà, nguyện cho lâm chung được đức Thế tôn tiếp dẫn con vãng sanh về cõi nước Cực lạc của ngài. Xin đức A Di Đà Thế tôn từ bi gia hộ, nhiếp thọ đệ tử như nguyện”

  Tiếp sau bạn có thể niệm vài chục câu Phật hiệu tuỳ ý, xong rồi đọc bài hồi hướng như phía dưới.

  “Xin đem công đức trì tụng này
  Hồi hướng bốn ân và ba cõi
  Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
  Đều sanh Cực Lạc thành Phật đạo.”

  Bạn có thắc mắc gì cứ gởi lên trang này nhé, PH và các bạn sen nếu biết sẽ chia sẻ với bạn.
  (PH cũng là cư sỹ như bạn vậy)
  Chúc bạn thường tinh tấn.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Lê văn bình

   Dạ vâng ạ.con cám ơn thầy đã khai thị. Con sẽ thực hành như lời thầy dạy. Nam mô a di đà phật

 30. Diệu Hiền

  Con kính chào quý thầy và các vị đồng tu. Hôm nay con xin quý thầy và các vị giải đáp giúp con 1 vấn đề sau: Người yêu con vừa bị tai nạn và qua đời cách đây hơn 1 tuần. Vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của anh ấy nên mấy hôm nay con cứ đau buồn hoài. Biết là không nên quá đau buồn để anh ra đi thanh thản nhưng con chưa làm được.Con có nghe qua là nên niệm Phật và hồi hướng công đức thì sẽ rất tốt cho anh ấy nhưng con không biết phải làm thế nào cho đúng.Con chỉ biết niệm A Di Đà Phật và an chay nhưng không biết hồi hướng ra sao. Cũng 1 phần vì gia đình anh ấy bảo đã gửi anh ấy theo học đạo rồi nên đừng gọi tên gì cả để anh ấy chuyên tâm học đạo nên con không biết làm như thế nào để hồi hướng công đức cho anh ấy để anh ấy sớm siêu thoát vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc hết. Kinh mong chư vị hướng dẫn con. Con thành tâm cảm tạ ạ!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   *”Vì người chết mà niệm Phật hồi hướng thì Phật A Di Đà phóng quang minh soi chiếu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kẻ bị chìm trong ba đường dữ mà chịu khổ thì hết khổ. Người chết sau khi lâm chung được giải thoát.” (Niệm Phật Tông Yếu- Pháp Nhiên Thượng Nhân)

   về niệm Phật, bạn nên niệm mọi lúc mọi nơi. Lúc ở nơi không sạch sẽ, thân thể không sạch sẽ, lúc nằm ngủ nghỉ thì nên niệm thầm. Ngoài ra nên lập thời khóa niệm Phật hàng ngày, sau thời khóa đọc bài hồi hướng:

   Nguyện đem hết thảy công đức
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo

   Xin hồi hướng đến bạn của con, họ tên… tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh độ.

   Chúc bạn tu tập ngày càng tinh tấn!

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Diệu Hiền

   A Di Đà Phật! Con xin cảm ơn. Nhưng cho con hỏi thêm vài điều là con nên đọc hồi hướng khi nào ạ? Vào buổi tối hay cứ mỗi lần con niệm Phật xong là con đọc bài hồi hướng ạ? Với lại con còn đang đi học xa, nơi ở con không có bàn thờ thì con hồi hướng ngay trong phòng con ở được không hay phải ra ngoài trời và con chỉ niệm Phật thầm như vậy có được không ạ?

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Diệu Hiền!

   *Với các hành giả mới phát tâm niệm Phật thì niệm Phật ra tiếng là điều rất nên, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của bạn (trong phòng chắc còn những người khác cùng trọ) sợ làm phiền đến người khác thì những lúc mọi người đi vắng bạn có thể niệm ra tiếng. Còn khi niệm thầm bạn phải lưu ý: niệm rõ ràng từng chữ từng câu, câu nào chắc câu ấy; tránh tình trạng bị tạp niệm quá nhiều, câu Phật hiệu không rõ ràng, lúc được lúc mất, mơ mơ hồ hồ.

   *Không có bàn thờ Phật thời khi hồi hướng bạn cứ xoay về hướng Tây mà khấn nguyện. Dụ như những lúc thuận tiện, bạn nên ra ngoài, đứng chấp tay, xoay mặt về trời Tây mà đọc hồi hướng; còn những lúc không thuận tiện (như mưa gió chẳng hạn…) thì bạn cứ ở trong phòng xoay về hướng Tây mà đọc hồi hướng cũng được. Về phần hồi hướng, cứ lúc nào niệm Phật xong, hoặc làm được việc thiện lành gì, bạn liền hồi hướng lúc đó; nếu không hồi hướng ngay thì đến lúc tối bạn gom tất cả công đức rồi hồi hướng chung.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • lá bối

   Kể cả những lúc đẹp trời”trăng thanh gió mát”,Diệu Hiền ngồi trong phòng mà hồi hướng cũng đc.Ko có trở ngại gì hết.Ko cần phải ra ngoài trời mà hồi hướng.

  • Diệu Hiền

   Con xin cảm ơn các vị. Con sẽ làm theo những lời mà các vị đã hướng dẫn con!
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 31. Thanh T hanh

  Nam Mô A Di Đà Phật.Xin quý thầy cho con hỏi:loài vật khi chết sẽ đi về đâu ạ? Mấy con mèo ở nhà con vừa bị dịch chết nhưng con không biết là có nên chôn chúng không tại vì con nghe mọi người bảo nếu chôn thì chúng sẽ không siêu thoát được, nhưng vứt chúng đi thì còn không nỡ. Xin quý thầy giải đáp thắc mắc này giùm con. Con xin chánh thành cảm ơn .
  Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Thanh T Hanh,

   Mỗi loài chúng sanh trong sáu đường (trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) tuỳ theo phước-nghiệp mà thọ sanh vào những đường tương xứng. Con mèo cũng không vượt qua vòng nghiệp nhân đó. Vì thế bạn có thể hoan hỉ tìm cách chôn con mèo đó tại một nơi mà bạn thấy thích hợp nhất. Khi chôn bạn nên có vài lời khai thị. Ví dụ: Phật dạy thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Sở dĩ quý vị phải thọ thân súc sanh vì phước mạng không được tốt. Nay thọ mạng đã tận, mong quý vị hãy buông xả vạn duyên, nương theo Phật pháp mà tu hành để thoát khỏi kiếp súc sanh, chuyển hoá làm người rồi tu đạo, giác ngộ, giải thoát. Kế đó bạn tụng 3 biến Thần Chú Vãng Sanh sau:

   Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ,
   A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa,
   Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha. (đọc 3-7 lần)

   vậy là được rồi.

   *Khởi từ tâm trước chúng sanh khác là tốt, nhưng bạn chớ quên bạn cũng chính là một chúng sanh đang sống trong khổ nạn, vì thế bạn cũng phải phát tâm tu học Phật pháp mà tự cứu mình.

   TN

 32. nguyễn thị hiền

  Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình muốn tụng kinh sám hối và đọc chú Đại Bi, muốn sám hối lỗi lầm mình gây ra và muốn vong linh người đã mất mẹ con được siêu thoát về nơi Tây Phương Cực Lạc thì phải làm như thế nào? Mong được giúp đỡ ghi rõ bài kinh, kệ, bài chú Đại Bi, hồi hướng.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   NGHI THỨC TỤNG Kinh A DI ĐÀ

   —————-

   CÚNG HƯƠNG
   Nguyện đem lòng thành kính,
   Gởi theo đám mây hương,
   Phưởng phất khắp mười phương,
   Cúng dường ngôi Tam Bảo
   Thề trọn đời giữ đạo,
   Theo tự tánh làm lành,
   Cùng pháp giới chúng sinh,
   Cầu Phật từ gia hộ,
   Tâm Bồ Đề kiên cố,
   Xa bể khổ nguồn mê,
   Chóng quay về bờ Giác.
   [Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện]

   TÁN THÁN PHẬT
   Đấng Pháp Vương vô thượng,
   Ba cõi chẳng ai bằng
   Thầy dạy khắp trời người
   Cha lành chung bốn loài
   Quy y tròn một niệm
   Dứt sạch nghiệp ba kỳ
   Xưng dương cùng tán thán
   Ức kiếp không cùng tận.

   QUÁN TƯỞNG
   Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
   Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
   Lưới đế châu ví đạo tràng
   Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
   Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
   Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam bảo. [1 lạy]

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo Chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát.[1 lạy]

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Aâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. [1 lạy]

   TÁN LƯ HƯƠNG
   Kim lư vừa bén chiên đàn
   Khắp xông pháp giới đạo tràng mườiphương
   Hiện thành mây báu kiết tường
   Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
   Pháp thân toàn thể hiện tiền
   Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
   Nam mô hương vân cái Bồ Tát [3 lần]
   CHÚ ĐẠI BI
   Nam Mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát. [3 lần]
   Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
   Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
   Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
   Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. [3 lần]
   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật [3 lần]

   NGHI THỨC SÁM HỐI
   TRƯỚC KHI TỤNG KINH
   [Dùng ba nghiệp thân khẩu ý, thanh tịnh mà tụng kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng kinh cần phải sám hối. Sám hối tức là làm cho ba nghiệp thanh tịnh.]
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật. [1 lạy]
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp. [1 lạy]
   Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. [1 lạy]
   [Qùy, tay cầm hương cúng dường phát nguyện]
   Nguyện mây hương mầu này
   Khắp cùng mười phương cõi
   Cúng dường tất cả Phật
   Tôn Pháp, các Bồ Tát,
   Vô biên chúng Thanh Văn
   Và cả thảy Thánh Hiền
   Duyên khởi đài sáng chói
   Trùm đến vô biên cõi,
   Khắp xông các chúng sinh
   Đều phát lòng Bồ Đề,
   Xa lìa những nghiệp vọng
   Trọn nên đạo vô thượng.
   [Cắm hương, lạy 1 lạy]
   [Đứng chắp tay, xướng]

   Sắc thân Như Lai đẹp
   Trong đời không ai bằng
   Không sánh, chẳng nghĩ bàn
   Nên nay con đảnh lễ.
   Sắc thân Phật vô tận
   Trí huệ Phật cũng thế,
   Tất cả pháp thường trú
   Cho nên con về nương.
   Sức trí lớn nguyện lớn
   Khắp độ chúng quần sanh,
   Khiến bỏ thân nóng khổ
   Sanh kia nước mát vui.
   Con nay sạch ba nghiệp
   Quy y và lễ tán
   Nguyện cùng các chúng sanh
   Đồng sanh nước An Lạc.
   Án phạ nhựt ra vật [7 lần].

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Thường tịch quang tịnh độ
   A Di Đà Như Lai
   Pháp thân mầu thanh tịnh
   Khắp pháp giới chư Phật. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Thật báo trang nghiêm độ
   A Di Đà Như Lai
   Thân tướng hải vi trần
   Khắp pháp giới chư Phật. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Phương tiện thánh cư độ
   A Di Đà Như Lai
   Thân trang nghiêm giải thoát
   Khắp pháp giới chư Phật. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Cõi An Lạc phương Tây
   A Di Đà Như Lai
   Thân căn giới Đại Thừa
   Khắp pháp giới chư Phật. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Cõi An Lạc phương Tây
   A Di Đà Như Lai
   Thân hóa đến mười phương
   Khắp pháp giới chư Phật. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Cõi An Lạc phương Tây
   Giáo hạnh lý ba kinh
   Tột nói bày y chánh
   Khắp pháp giới Tôn Pháp. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Cõi An Lạc phương Tây
   Quán Thế Aâm Bồ Tát
   Thân tử kim muôn ức
   Khắp pháp giới Bồ Tát. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Cõi An Lạc phương Tây
   Đại Thế Chí Bồ tát
   Thân trí sáng vô biên
   Khắp pháp giới Bồ Tát. [1 lạy]

   CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:

   Cõi An Lạc phương Tây
   Thanh tịnh đại hải chúng
   Thân hai nghiêm: Phước, Trí
   Khắp pháp giới Thánh Chúng. [1 lạy]

   [Đứng chắp tay, nguyện:]

   Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng (1) nên qui mạng (2) sám hối (3).

   [1 lạy, qùy, chắp tay sám hối]

   Chí tâm sám hối:

   Đệ tử … và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián (5) và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên, nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong, chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

   Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết, vì nhơn duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: Đức Tỳ Lô Giá La thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịch Quang, cho nên phải biết cảø thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ, lại theo giòng vô minh vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ, ăn năn phụng đối trước các đức Phật và A Di Đà Thế Tôn mà phát lồ (7) sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc biểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

   Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm tịnh độ, khắp với chúng sinh, đồng sanh về nước An dưỡng.

   Nguyện đức A Di Đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành, niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Đà cùng các Thánh Chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảnh sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ Tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.

   Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Đà Như Lai, biến pháp giới Tam Bảo. [1 lạy]

   [Lạy xong tiếp nghi thức tụng kinh.]

   NGHI THỨC TRÌ TỤNG
   BÀI TÁN LƯ HƯƠNG
   Lư hương vừa ngút chiên đàn
   Khói thơm ngào ngạt muông ngàn cõi xa
   Lòng con kính ngưỡng thiết tha
   Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh.
   Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma Ha Tát. [3 lần]
   CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
   Án Lam [7 lần]
   CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP:
   Tu rị Tu rị ma ha Tu rị Tu rị ta bà ha. [3 lần]
   CHƠN NGÔN PHỒ CÚNG DƯỜNG:
   Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. [3 lần]
   BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo [3 lần]
   Lạy đấng tam giới tôn
   Quy mạng mười phương Phật
   Nay con phát nguyện lớn
   Trì tụng Kinh A Di Đà
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cưú khổ tam đồ
   Nếu có ai thấy nghe
   Đều phát Bồ đề tâm
   Khi mãn báo thân này
   Sanh qua cõi Cực lạc.
   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật [3 lần]

   BÀI KỆ KHAI KINH
   Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
   Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
   Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,
   Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
   Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ Tát Ma Ha tát [3 lần]

   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ

   Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là:
   Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Na-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những vị đại đệ tử như thế.
   Và hàng Đại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát. cùng với các vị Đại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội (4)
   Y BÁO CHÁNH BÁO
   Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.
   Y BÁO TRANG NGHIÊM (5)
   Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc?
   Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. (6)
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bẩy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. [7]
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bẩy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.
   Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.
   Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch. [8]
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
   Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành. [9]
   Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạt, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
   Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
   Xá-Lợi-Phất! Oâng chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?
   Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. [10]
   Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí dụ như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung.
   Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
   Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.
   Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà. [11]
   Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã được mười kiếp.
   Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.
   Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
   Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.
   Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
   Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.
   Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ. [12]
   NHƠN HẠNH VÃNG SANH
   Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn.
   Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.
   Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. [13]
   Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
   Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
   SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỔNG KHUYÊN TIN
   Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Aâm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Aâm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
   Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Aâm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật. Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. [14]
   Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?
   Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.
   Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
   THUYẾT KINH BẤT KHÓ
   Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.
   Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó! [15]
   Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra.
   PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
   BỒ KHUYẾT CHƠN NGÔN
   Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, a bát ra đế, yết đa chiết, chiết nại di. Aùn, kê di kê di, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa sơn đính, bát ra đeá, ô đát ma đát ma, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa hồng phấn tóa ha [7 lần]

   Nam mô Hoa-Tạng Giáo Chủ Tỳ-Lô Giá-Na Phật [3 lần]

   BỒ KHUYẾT TÂM KINH

   Ma-Ha Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh

   Quán-Tự-Tại Bồ Tát hành thâm Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

   Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

   Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức: vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật y Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa cố, đắc a-nậu đa-la tam-miệu tam bồ đề.

   Cố tri Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng-đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thật bất hư.

   Cố thuyết Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa chú. Tức thuyết chú viết:

   “Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la- tăng yếr-đế, bồ đề tát-bà-ha”. [3 lần]

   VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

   Nam mô A Di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị già già na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. [3 lần]

   Khể thủ Tây Phương An Lạc quốc

   Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư

   Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh

   Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

   Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu, cập pháp giới chúng sanh cầu ư chư Phật, nhứt thừa vô thượng bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật vạn đức hồng danh kỳ sanh Tịnh Độ. Duy nguyện Từ phụ A Di Đà Phật ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ.

   A Di Đà thân kim sắc

   Tướng hảo quang minh vô đẳng luân,

   Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di,

   Hám mục trừng thanh tứ đại hải,

   Quang Trung hóa Phật vô số ức,

   Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên,

   Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh

   Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

   Nam Mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật [niệm 10, 20, 30 câu, tùy ý]

   Nam mô Quán Thế Aâm Bồ tát [10 niệm]

   Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát [10 niệm]

   Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát [10 niệm]

   Nam mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ Tát. [10 niệm]

   Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

   Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

   Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,

   Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

   Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

   Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

   Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

   Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

   Nguyện sanh Tây phương Tịnh Độ trung,

   Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu,

   Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

   Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

   Nguyện dĩ thử công đức,

   Phổ cập ư nhất thiết,

   Ngã đẳng dữ chúng sanh

   Giai cọng thành Phật đạo.

   TỰ QUY Y

   Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm [1 lạy]

   Tự quy Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải [1 lạy]

   Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. [1 lạy]

   HỔI HƯỚNG

   Nguyện đem công đức này,
   Hướng về khắp tất cả.
   Đệ tử và chúng sinh,
   Đều trọn thành Phật đạo.

   ————————–

   Bạn có thể trì tụng Kinh A Di Đà để sám hối và siêu độ vong linh, trong Kinh A Di Đà đã có Chú Đại Bi.

   Chúc bạn thường tinh tấn tu học!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 33. A Di Đà Phật
  Thầy cho con hỏi con có mua 1 dây chuỗi bằng gỗ con đeo sao mà con ngủ con toàn thấy ác mộng, con không thấy người Chết Thì cũng liên quan đến mồ mả không ah, con đeo 1 tuần thì con thấy hết 1 tuần , lúc đầu con đeo thì con cứ nghĩ la trùng hợp ,ngủ thì thấy người chết là chuyên bình thường ,khi con bỏ con không đeo nữa thì con không thấy ,dậy con phải bỏ dây đó luôn hay sao ah.
  Kính chúc các thầy an lạc tinh tấn
  A Di Đà Phật

  • Trang

   Con thấy phúc đáp của liên hữu Mỹ diệp có vài chỗ sai đúng không?Như chơn ngôn tịnh tam nghiệp thì con đọc trong quyển kinh Trường thọ thì đúng là tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị .hơn nữa đó ghi là chú tịnh khẩu nghiệp. Và chỗ ghi là thuyết kinh bất khó có lẽ là thuyết kinh rất khó.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Thu,
   Dây chuỗi mà bạn đang đeo là một dạng trang sức hay là chuỗi dùng để niệm Phật? Nếu bạn không thấy ổn khi đeo nó lúc đi ngủ thì thôi, không nên đeo nữa.
   Bạn hãy tập thêm thói quen, khi vào giường chuẩn bị ngủ thì hãy thầm niệm Phật cho đến lúc ngủ quên, lâu dần sẽ được lợi ích lớn.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 34. Nguyễn Thị Mai Soan

  A Di Đà Phật!
  Xin thầy giải đáp cho con 2 câu thơ dưới đây nghĩa như thế nào ạ:
  Công đức vô cùng đề tạo cửu
  Cương thường hữu sở tín trung chương.
  Nam mô A di đà phật.

 35. Như Chi

  A DI DA PHẬT. Xin quý thầy cho con hỏi , con mỗi ngày đều trì chú, niệm thánh hiệu A Di ĐÀ PHẬT xong thì hồi hướng hết cho chúng sanh hữu tình và chúng sanh ở khắp mọi nơi. Nhưng con không hiểu vì sau trước và sau khi ăn cơm phải hồi hướng, và hồi hướng như thế nào.? Xin Quý thầy giải thích cho con được hiểu và dạy con cách hồi hướng, lợi lạc cho chúng sanh. Hiện nay con phát tâm ăn chay vì con và vì tất cả chúng sanh, con xin Quý Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Chân thành cảm ơn……..

 36. Hà Nguyễn

  Nam mô ADi Đà Phật! Xin giúp đỡ, tôi muốn khắc câu “Nguỵện sanh Tây Phương tịnh độ trung” lên bia mộ chồng tôi. Có được không? Xin hồi đáp.

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Hà Nguyễn,
   PH nghĩ là được, tuy nhiên đó chỉ là thể hiện ý muốn của người mất, hoặc của người thân, chứ sẽ không có tác dụng gì đối với việc vãng sanh. Để giúp chồng bạn có thể vãng sanh, bạn và người thân cần ra sức tu tập, đọc tụng kinh, nhiếp tâm niệm Phật mỗi ngày thật nhiều rồi hồi hướng chia sẻ công đức đến chồng bạn, bên cạnh đó cần khai thị vong linh về Tịnh Độ và khuyên ông niệm Phật theo. Vì người được hồi hướng chỉ nhận được một phần công đức thôi, cho nên bạn và người thân cần kiên trì thực hành trong thời gian lâu dài thì may ra giúp được người mất.
   Chúc bạn an lành.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 37. Duy Long

  A DI ĐÀ PHẬT. Con rất mong quý thầy, anh chị em đã tu tập tinh tấn dạy bảo cho con với. Tâm con muốn tu học tu mà còn mông lung lắm chưa biết bắt đầu từ đâu cho đúng. Không có thầy các bạn đồng tu chỉ bảo con chưa dám tu. Con sợ tu sai lại vướng vào ma chướng hay bị ngộ nhận thì quả là không tốt. Hiện tại con chưa biết bắt đầu từ đâu. Con rất mong được giúp đỡ ạ. Sdt của con. 01692.941.941

 38. Nguyen thi kim hoàn

  Nam mô a di đà phật . Con xin kính chúc thầy và toàn thể các phật tử có sức khỏe và thân tâm an lạc . Con xin có câu hỏi xin được hỏi quý thầy xin thầy giảng giải hộ con .
  Thầy ơi có lần con có nghe các thầy giảng là hễ mình làm được điều gì tốt mình sẽ hồi hướng . Càng hồi hướng nhiều thì công đức mình càng nhiều . Mình không lên hồi hướng có riêng bản thân mình mà lên hồi hướng cho khắp chúng sinh . Có như vậy mới phât triển được cái tâm đại bi . Lên con hàng ngày hễ làm được điều gì tốt đẹp con cũng hồi hướng rất rộng lớn . Tuy công đức của con làm điều rất nhỏ nhưng con hồi hướng cho thế giới hồi hướng cho chúng sinh . Hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc . Hồi hướng cho oan gia trái chủ . Hồi hướng cho chiến sỹ trận vong đồng bào tử nạn . Và con hồi hướng cho vong linh quá cố nhà con nhiều đời kiếp . Tiếp đó con hồi hướng cho bố bẹ hiện tiền nghiệp chuóng tiêu trừ phươca làn tăng chưởng . Sau đó là con hồi hướng cho con về nơi tây phương . Thầy cho con hỏi có phải con hồi hướng như vậy là tham lắm không ạ . Vì hôm nay con được nghe 1 bài giảng của một cô . Con thấy điều con hồi hướng là tham quá . Việc công quả thì ít mà hồi hướng thì nhiều . Xin thầy hoan hỉ cho con . Con rất băn khoăn . Cho phép con hỏi 1 câu nữa ạ . Và khi con hồi hướng tất cả công đức con đều thêm câu. Ví dụ như . Con xin đươc hồi hướng tất cả công đức phước báu mà từ vô lượng kiếp đến nay con đã và đang thành tựu con xin được hồi hướng tất cả xông đức cho tất cả chư vị oan gia trái chủ đang ngự tại thân thể con . Đều được vô lượng thọ công đức và đều được vãng sanh tịnh độ.
  Hàng ngày con toàn làm và thực hành hồi hướng như thế . Con đều thêm câu vãng sanh tịnh độ . Như khi con nghe 1 bài giảng thì sao con thấy mình buồn ơi là buồn . Vì cô bảo hồi hướng như vậy là sai . Làm được ít hồi hướng thì nhiều . Và lại còn hồi hươnga vãng sinh tịnh độ nữa . Tất cả oan gia trái chủ sẽ theo con đeo bám con đến suốt cuộc đời khi nào họ được siêu thoát mới thôi . Vì con hồi là đều được vãng sinh tịnh độ . Xin thầy hoan hỉ cho con .
  Thầy chỉ bảo con nên hồi hướng như thế nào để đúng ạ . Hay chỉ đọc . Nguyện đem công đức này
  Trang nghiêm phật tịnh độ
  Trên đền bốn ơn nặng….
  Nam mô a di đà phật

 39. Vũ Lưu

  Nam mô a di đà phật. Nguyện đem công đức niệm phật hồi hướng sang tây phương cực lạc thế giới trên đền ơn bốn đặng dưới cứu dưới cứu khổ ba đường. Nếu ai nhìn thấy dòng chữ này đều vẹn tròn phật đạo

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *