Phim Quán Âm Diệu Duyên

Phim Quán Âm Diệu Duyên

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát quả thật là đại từ đại bi,  xưng một tiếng,  ứng vạn tiếng.  Đúng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn đã nói.  Khi đao phủ đã chém đầu mấy lần mà không đứt cổ,  lại bị gảy đao,  quả thật là nạn nhân bị xử oan,  nhờ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát,  nương nhờ sức oai thần của Quán Thế Âm Bồ Tát mà được tai qua nạn khỏi,  quả thật là linh nghiệm thần kỳ.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phim Quan Âm Diệu Duyên:Phần 1   Phần 2  Phần 3

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

2 Phúc đáp

  1. hung

    Xin vui lòng thuyết giảng về giàu nghèo nhân quan. Xin cảm ơn.

    Đường Về Cõi Tịnh: xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để đọc giả tiện theo dõi. A Di Đà Phật.

  2. liên hương

    nam mô quán thế âm bồ tát

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *