Phim Quan Âm Diệu Thiện

Phim Quan Âm Diệu Thiện

Muốn cho tất cả chúng sanh đều lìa khổ được vui, chuyển mê khai ngộ, thoát vòng sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc… đó chính là tâm nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng và chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương cõi nói chung.

Để hoàn thành tâm nguyện này, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã phải thị hiện xuống cõi Ta Bà rất nhiều lần, với nhiều hóa thân khác nhau và các phương tiện khéo léo để dìu dắt chúng sanh hướng về Phật Pháp.

Trong quá trình ấy, Ngài đã không ngại trải qua bao gian nan, khổ ách, tai ương, nguy hiểm… nhưng không một lời than thở, lúc nào cũng hoan hỉ, vì lợi ích chúng sanh, hy sinh bản thân mình, đó chính là tinh thần vô ngả vị tha của các vị Bồ Tát.

Mời xem qua bộ phim Quan Âm Diệu Thiện để thấy rỏ Ngài đã gian nan khổ cực như thế nào?(Gánh nước bửa củi, thức khuya xây cối giả gạo…)Hy sinh tánh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho người khác(dùng miệng hút chất độc) và sẳn sàng chặt cụt cánh tay của mình để cho ngạ quỷ, ma đói được ăn no bụng…Ôi!…Quả là tấm lòng đại từ đại bi, thương yêu hết thảy chúng sanh,hư không dẫu có cùng tận nhưng tấm lòng đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát đối với chúng sanh bao la rộng lớn, không ngằn mé, không có chỗ cùng tận và không sao diển tả hết được vậy.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát.


Phim Quan Âm Diệu Thiện:Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8

0

1 Phúc đáp

 1. Nguyễn Đạt

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Con thành kính trước danh Người bất tận
  Quán Thế Âm, con dâng mãi khúc ca
  Xưng tán Người, ôi công hạnh nguy nga
  Như hoàn vũ, như trời mây rộng lớn.

  Con thành kính trước trái tim vĩ đại
  Thần oai Người cứu độ khắp chúng sinh
  Trong huy hoàng đại định cõi tâm linh
  Người ứng hiện, hóa thân nghìn muôn cõi.

  Con thành kính trước dung nghi tuyệt đối
  Thánh thân Người như núi báu tinh khôi
  Hỡi mênh mông, ánh mầu nhiệm sáng soi
  Cả trời đất như bồi hồi xúc cảm.

  Con thành kính trước nguyện thề ấm áp
  Người phát lên, chấn động đến vô biên
  Quyết âm thầm dẫn lối kẻ lụy phiền
  Về nương tựa, bóng Phật hiền cao cả.

  Con thành kính trước đại từ, đại xả
  Đại bi tâm, đại hỷ lực thiêng liêng
  Bao đời rồi, chất chứa đến diệu huyền
  Phước tuôn chảy thành linh thiêng chứng giám.

  Con quỳ xuống, nhỏ nhoi nào đâu giám
  Thấy mình hay khi tạo chút phước duyên
  Hay tự hào vì tài trí luyên thuyên
  Con xin nguyện cần chuyên gìn giới đức.

  Con quỳ xuống, dâng Người niềm thổn thức
  Lòng biết ơn như chất ngất, thiết tha
  Vì hiểu Người là đồng đẳng chẳng xa
  Với Chư Phật trong huyền không Vô Ngã.

  Con quỳ xuống, nguyện theo Người nghìn ngã
  Đem đạo mầu phổ độ cứu quần sinh
  Đem yêu thương dập tắt những cực hình
  Quyết dũng cảm dấn thân vào nẻo khó.

  Con quỳ xuống, khát khao niềm nho nhỏ
  Khởi lòng từ bao phủ cả trần gian
  Góp đôi tay yếu ớt, tiếng dịu dàng
  Xây thế giới đến một ngày rực sáng.

  Con quỳ xuống, kính yêu và tán thán
  Tạ ơn Người, đã đến với trần gian
  Mật hạnh Người, còn lưu dấu thênh thang
  Để bất diệt thành ánh dương chói lọi.

  Con quỳ xuống, xin phép màu tỏ rọi
  Đến muôn loài trong mạch chảy tử sinh
  Cầu chúng sinh thoát khỏi những tội tình
  Lạy danh Mẹ, xin ân tình cứu độ.

  Quán Thế Âm, lời Người còn vang vọng
  Chúng con nguyện, xin cất bước Đài Sen
  Đến vô cùng, đến tuyệt đối vô biên
  Phát đại nguyện, độ nhân thiên Giác Ngộ.

  Ai muốn thấy, phép nhiệm mầu gia hộ
  Hãy yêu thương, phụng sự khắp tha nhân
  Hãy ân cần, tinh tấn đến vạn lần
  Và thinh lặng, tọa thiền tìm Vô Ngã.

  Bao phép lạ khởi nguồn từ tất cả
  Điều thiện lành ta vất vả trồng, gieo
  Với nội tâm thanh tịnh, chẳng bám đeo
  Khởi một niệm, Quán Âm liền ứng hiện.

  -Sưu tầm-

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *