Phim Quan Âm Thị Kính

Phim Quan Âm Thị Kính

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vì lòng đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn chúng sanh nên đã thị hiện xuống cõi Ta Bà này rất nhiều lần, dùng nhiều hóa thân khác nhau và các phương tiện thiện xảo để cảm hóa thế nhân, hướng về Phật Pháp. Ngài luôn lắng nghe tiếng kêu cầu cứu của chúng sanh và tìm đến để tiêu tai giải nạn.

Người bị câm, không nói chuyện được thì làm sao có thể kêu cầu cứu?Làm sao có thể niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát”? Người nghèo không có tiền mua nhang đèn,làm sao để cúng dường Đức Quán Thế Âm Bồ Tát? Dù là bị câm, không thể niệm ra tiếng nhưng có thể niệm trong tâm, và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn nghe thấy rỏ ràng. Không có tiền mua nhang đèn nhưng với tâm chí thành có thể dùng một nén “tâm hương” để cúng. Nhang thông thường thì mùi hương chỉ thoảng quanh vùng đó nhưng nén “tâm hương” thì phảng phất khắp mười phương. Mời xem qua bộ phim Quan Âm Thị Kính sẽ thấy rỏ điều này hoàn toàn là chân thật, tâm thành tất linh, hữu cầu tất ứng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

3 Phúc đáp

 1. Ngọc Lan

  Kính thưa quý phật tử,

  Lời đầu tiên, em xin thành thật cám ơn người đã upload bộ phim Quan âm thji kính rất hay này để em được thưởng thức! Sau khi xem xong tập phim em đã tìm kiếm khắp nơi trên internet mà vẫn không tìm thấy được những tập phim còn lại, em kính mong quý phật tử nào đã upload hay có thông tin về những tập phim khác thì xin vui lòng chỉ cho em biết để em có thể xem hết bộ phim này!

  Lần nữa em xin thành thật cám ơn!

  Best regards
  Ngọc Lan

 2. Phan Vũ Ca

  Lời đầu tiên, em xin thành thật cám ơn người đã upload bộ phim Quan âm thị kính rất hay này để em được thưởng thức! Sau khi xem xong tập phim em đã tìm kiếm khắp nơi trên internet mà vẫn không tìm thấy được những tập phim còn lại, em kính mong quý phật tử nào đã upload hay có thông tin về những tập phim khác thì xin vui lòng chỉ cho em biết để em có thể xem hết bộ phim này!
  Lần nữa em xin thành thật cám ơn!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *