Chàng Ngốc Thật Thà Niệm Phật 3 Năm Vãng Sanh [Video]

Ðạo sĩ Vương Si Ðầu đời Thanh, người tỉnh Trực Lệ, tánh cực ngu. Cha mẹ mất, đói ăn, nằm mọp trong căn lều nát, không biết tính cách nào. Có ai cho tiền cũng chẳng biết dè xẻn. Trần đạo nhân bèn thâu gã làm đồ đệ, sai hằng ngày quét tước, hái củi; … đọc tiếp ➝ Chàng Ngốc Thật Thà Niệm Phật 3 Năm Vãng Sanh [Video]