Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

Các Hiện Tượng Người Chết Không Siêu Thoát Phải Sanh Vào Ác Đạo

1. Thân trung ấm

Sau khi tắt thở, thần thức (còn gọi là linh hồn) người chết, nếu chưa được giải thoát, phần nhiều trải qua giai đoạn tối tắm mờ mịt, đến ba ngày sau sau mới biết mình đã chết. Khi đó, người chết bắt đầu đi vào thân trung ấm, thấy được những kẻ thân thuộc của mình, nên đắn đo tự hỏi không biết ta đã chết chưa. Vì thế, hơn lúc nào hết, con cháu người thân nên luân phiên niệm Phật, để nhờ oai lực Phật dắt dìu người thân đã chết về cõi Tịnh độ.

Khi con người bỏ thân xác này, chuyển qua một thế giới mới, chính họ đang ngơ ngác không biết đi đường nào cho phải, thế nên phải nhờ vào phương pháp niệm Phật để cứu độ cho họ. Việc gia đình mời được những bậc thiện tri thức khai thị cho họ biết đường vãng sanh về cõi Phật là điều vô cùng trọng yếu. Lúc này người vừa chết chưa được giải thoát, nên quanh quẩn trong gia đình và người thân. Họ cũng kể lể khóc than, nhưng những người thân trong gia đình hoàn toàn không hiểu được. Rồi người chết buồn rầu giận dữ, khóc lóc, thấy người thân con cháu gọi đến tên mình rồi than khóc, thấy hình ảnh mình cùng các phẩm vật bày trên bàn thờ, họ tự nhủ “Ta đã chết rồi sao?”. Lúc ấy họ hết sức đau khổ, muốn đến nói với gia đình rằng “Tôi còn sống đây!”, nhưng không ai thấy nghe cả. Việc này khiến người chết giận dữ, bỏ đi, không nghĩ đến cảnh giới lành dữ thế nào. Đây là tình trạng những hương linh đang sống trong cảnh khổ bơ vơ không nơi nương tựa, sắp đi vào các đường ác. Lúc này thân trung ấm, hay linh hồn có yêu mến người thân gia đình bao nhiêu đi nữa, nhưng vì âm dương cách trở cũng không thể đến với nhau được. Vì thế, để tránh đi vào đường ác, thân trung ấm nên yên lòng niệm Phật A-di-đà hay bồ tát Quan Thế Âm, cầu xin các Ngài cứu độ. Đây cũng là lúc gia đình phải hết lòng niệm Phật để cứu độ người thân đang ở thân trung ấm bơ vơ.

Lúc đó có trận cuồng phong dữ dội thổi đến, nào đá lỡ sấm dậy, có những hạng người mặt mày hung dữ làm cho thân trung ấm khiếp sợ, thân này bèn chạy khắp nơi tìm nơi ẩn nấp như cầu cống, miếu, các lăng tháp… Khi đó thân trung ấm cực kỳ buồn khổ, sợ hãi, không có nơi nương tựa, rất muốn làm lại thân người nhưng không được, vì thi thể của mình trước kia bị gia đình người thân bỏ vào hòm, hay chôn xuống đất, hoặc đã hỏa táng rồi, không có thân xác nào nhập vào được. Đang lúc khiếp sợ đó, thân trung ấm thấy có những luồng ánh sáng yếu ớt của lục phàm hiện ra: ánh sáng cõi Người, Trời, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Các luồng ánh sáng đó chiếu đến, người chết cảm với luồng ánh sáng nào thì luồng ánh sáng đó sẽ sáng lên. Ánh sáng cõi Trời màu hơi trắng. Ánh sáng cõi Người màu hơi vàng. Ánh sáng cõi A tu la màu hơi lục. Ánh sáng địa ngục màu khói đen. Ánh sáng ngạ quỷ màu đỏ. Ánh sáng súc sanh màu hơi xanh. Ánh sáng hào quang của các cõi Phật thì sáng rực rỡ. Nhưng vì nghiệp lực nặng nề, người chết khi thấy các hào quang sáng chói của cõi Phật thì sợ hãi, chỉ ưa thích các ánh sáng yếu ớt dễ chịu trong lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Trời, Người, A-tu-la chiếu đến, nên tham đắm liền đầu thai vào lục đạo chịu khổ mãi trong vòng luân hồi. Vì thế, nếu đã biết được, ta cần phải tránh xa lục đạo ra. Khi thấy hào quang sáng chói mãnh liệt thì biết đó là hào quang của chư Phật, không nên sợ hãi, không khiếp nhược, lập tức niệm Phật A-di-đà, bồ tát Quán Thế Âm, đem toàn thân nương vào đó, tức khắc sẽ được sanh về cõi Phật an vui, xa lìa khổ não trong sáu đường khổ.

Có khi người chết vì nghiệp duyên quá nặng nên lang thang trong cõi âm, thấy nhiều cảnh tượng rất ghê sợ như: tối tăm, bão táp, sấm sét, sương mù v.v… thì khiếp sợ quá đỗi, phải tìm phương trốn tránh, bỏ cả thân mạng mà tuôn chạy. Khi ấy họ lại thấy ở trước mắt có núi đèo, hang hố, cây cối, bụi rừng. Vì muốn vội vàng tránh thoát, nên họ không kịp lựa chọn phải vào chỗ nào, chỉ cần biết phải nấp vào một nơi nào đó. Khi có chỗ nấp thì không muốn ra khỏi nữa, sợ rằng nếu ra khỏi sẽ bị khổ sở. Rốt cuộc họ không ngờ mình đã trở lại thọ thân hèn hạ và chịu thêm nhiều đau khổ!

Nay xin lược thuật nghiệp thức của kẻ chết, nếu sắp sanh vào đường A-tu-la, sẽ có các hiện tượng như sau: thấy những vườn cây khả ái và những vầng lửa lẫn lộn chuyển xoay. Nếu người chết thấy những cảnh tượng ấy mà sanh lòng vui vẻ đi đến đó, tức là đầu thai vào đạo A-tu-la.

Nếu nghiệp cảm của kẻ chết sắp sanh vào đường súc sinh, thì họ tự cảm thấy có núi non, hang hố, vực sâu hiện ra trước mắt, nếu muốn vào trong đó tức là đầu thai vào đường súc sinh.

Nghiệp cảm của kẻ chết nếu sắp sanh vào đường ngạ quỷ thì họ sẽ tự thấy có một bãi sa mạc không cây cối, hoặc có những hang hố, cỏ cây khô héo… Đó là cảnh tượng của ngạ quỷ, nếu sanh vào trong đó thì luôn luôn chịu đói khát và hết sức khổ sở.

Nếu nghiệp cảm của người chết sắp sanh vào địa ngục, thì họ cảm thấy trong thân mình như bị gió lạnh áp bức. Rồi họ lại tự thấy những ngọn lửa của địa ngục bốc lên, vì ưa sự ấm áp, nên vội đi vào trong đó. Nếu kẻ chết sanh vào địa ngục Đại hàn, thì trước hết cảm thấy trong thân mình như bị chạm phải luồng gió nóng, hay bị lửa đỏ nung đốt, cho nên khi hơi mát trong địa ngục đại hàn bốc lên, họ cảm thấy sảng khoái dễ chịu. Vì ưa mát mẻ nên vội vàng đi vào trong cảnh ấy, lập tức họ sẽ bị bó buộc không thể nào tránh thoát được nữa.

Hơn nữa, nếu lúc còn sống, trong khi gây nghiệp, thường có bạn bè hùa nhau giúp đỡ, thì khi lâm chung người chết sẽ thấy bạn bè đồng nghiệp với mình ngày trước hiện ra trước mắt. Khi đó vì xúc động, nhớ đến tình cảm ngày xưa, người chết vội vàng chạy đến với bạn. Nhưng khi đã đến rồi, thì cảnh ấy hoàn toàn thay đổi, người chết phải chịu mọi điều khổ sở.

Nếu biết được thế, khi thấy những cảnh tượng trên, ta phải giữ vững tâm chí, chớ nên vội vàng đi đến, cần phải nên chăm lòng cung kính niệm danh hiệu Phật A-di-đà, để cầu Ngài đến cứu độ cho mình là tốt nhất.

2. Chuyển sanh vào loài bàng sanh

Theo nghiệp cảm, người chết nếu sanh vào bàng sanh thì có thể thành một trong bốn loài: Thai, noãn, thấp, hóa.

2.1. Đọa vào loài thai sinh và noãn sinh

Nếu người nào lòng xan tham tật đố nặng nề, thì sẽ đầu thai làm các loài như: chó, mèo… (thai sinh). Còn ai lòng sân hận quá nặng, thì đọa làm loài rắn rết, bò cạp… (noãn sinh). Còn người nào lòng dâm dục nặng nề, thì đọa làm loài uyên ương, chim tước, chim cáp v.v… (vì những loài này dục tình lắm nặng nề). Người nào ưa chơi bời trụy lạc, thì đọa làm loài vượn, khỉ v.v… (thai sinh).

Tóm lại, cội gốc của tội lỗi là do ở ngu si mà ra.

Có khi người chết bỗng thấy những loài hữu tình đồng loại vừa ý, nên vội vàng chạy đến. Tuy các loài này cũng nương theo nhân duyên hòa hợp của cha mẹ mà đầu thai, nhưng những điều kiện trói buộc của thế giới này đơn giản hơn so với đường vào cõi Người, cho nên rất dễ bị đọa vào.

2.2. Đọa vào loài thấp sinh

Loài thấp sinh là loài nương vào chỗ ẩm thấp mà sinh sống. Người chết có khi vì ngửi được mùi vị của chỗ mình sắp đến thọ sanh, sanh lòng ưa đắm, liền đến đó nương vào. Chỗ thấp sinh là những nơi ẩm thấp, bùn lầy nhơ nhớp, người chết lấy đó làm tự thể, chứ nơi đó không có tinh huyết của cha mẹ hòa hợp. Khi đi đến nương vào chỗ ẩm thấp để thác sanh, người chết bạ vào vật gì mục nát, hoặc là phân bón v.v… tùy theo nghiệp lực của mình mà đến gần gũi ưa đắm thác sanh.

2.3. Đọa vào loài hóa sinh

Hóa sinh là những loài rồng, loài chim kim sí. Cũng là gốc ở trong bốn loài: thai, noãn, thấp, hóa mà ra, nhưng nó là loài hóa sinh đặc biệt, được hưởng thọ sự sung sướng như các cõi Trời. Tuy nhiên, những loài này thuộc về súc sanh, một trong ba ác đạo, chúng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi và phải chịu nhiều khổ não khác.

Tỳ kheo Thích Nhuận Nghi

773 Phúc đáp

 1. Hoàng Văn Điệp

  A đi dà phật. Dạ thưa thầy thầy cho con hỏi mới tuần vừa qua nhà Bác con có làm lễ 49 ngày cho Bác Trai. Khi làm lễ có vong về nhập vào mấy Cô. Các Cô đều nói cùng một câu chuyện là khi xưa trong họ nhà con có người giết người nên vong bị hại muốn bắt từng người trong họ khiến gia đình con rất hoang mang. Thầy có thể cho con xin lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy.

 2. Nguyễn Thị Cẩm Hằng

  Dạ thưa thầy,

  Thầy cho con hỏi một chuyện này có được không ạ?
  Mẹ con mất hơn một năm rồi, hôm qua e con mơ thấy mẹ,mẹ có hỏi gia đình khỏe không, rồi em nó thấy mẹ bị gãy mấy cái răng trước, máu trong miệng chảy ra rất nhiều,em nó có hỏi thì mẹ nói bị mấy người dưới đó đánh, sau đó là đi mất. Bây giờ chúng con phải làm sao để cho mẹ con sớm siêu thoát ạ,sớm nương nhờ cửa Phật.con xin kính nhờ sư thầy có thể chỉ cho con. Con cảm ơn sư thầy rất nhiều.

  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn hãy phát nguyện tụng 7 bộ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện trong 7 ngày, tốt nhất mỗi ngày nên tụng 1 quyển. Trong 7 ngày tụng Kinh bạn nên ăn chay, giữ gìn thân tâm thanh tịnh. Nếu bạn chịu khó thực hành mẹ bạn sẽ được siêu về cõi lành.

   A Di Đà Phật

 3. P.M.H

  Chào bạn Cẩm Hằng,

  Như tiền bối Hạnh Nhân chia sẻ, bạn hãy cố gắng trì kinh Địa Tạng liên tục 7 ngày, mỗi ngày trì 1 bộ Kinh. Ngoài ra, bạn có thể bố thí phóng sanh, mua hoa tươi cúng dường chư Phật. Hãy tinh tấn, đừng giải đãi.

  Vừa mới hôm qua, mình nghe được 1 câu chuyện có thật về sự nhiệm màu của Kinh Địa Tạng. Người kể chính là người con trong gia đình. Người trì tụng là người mẹ, người mất là người cha. Xin kể sơ lược bên dưới.

  Nếu là người chân thật tu hành, sẽ có cảm ứng. “Linh bất linh tại ngã”

  ———————————–
  Bà là một phật tử tại vùng An Giang, mưu sinh bằng nghề đi bán bánh dạo. Khi đi bán, gặp ai sát sanh thì bà niệm Phật , ai bệnh thì cho thuốc nam, gặp kẻ nghèo thì cho tiền…nên mọi người yêu mến. Bà trường chay, thường phóng sanh.
  Chồng bà, lúc còn sống có tánh tham, hay ít kỷ bỏn sẻn. Bà thường khuyên bảo nhưng chồng không nghe, như người đời thường bảo “lỳ như trâu” Sau ông hay bị cao áp huyết nhưng lại không chịu uống thuốc ngừa tai biến vì sợ tốn tiền. Rồi một thời gian sau, ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, bà phải nuôi suốt năm.
  Khi ông mất, sắc mặt nhìn rất xấu, mặt mày tím tái. Biết có điềm chẳng lành vì nghiệp ông quá nặng, bà thường mua hoa vô chùa cúng Phật, bố thí phóng sanh, hồi hướng công đức cho ông.
  Bà không có thỉnh chư Tăng cầu siêu. Khi tới tuần, bà tự mình trì tụng 1 bộ kinh Địa Tạng (mỗi tuần trì 1 bộ kinh, trì 1 bộ trong đúng 1 ngày). Ngay khi trì xong bộ đầu tiên, ngay đêm đó, khoảng 10h tối, trong giấc ngủ bà mơ màng thấy ông về, cả người cháu trong nhà cũng thấy điều tương tự. Mộng thấy con trâu, rồi một chút thấy con trâu đó là chồng mình. Ông chụp tay nắm chặt bà, rồi nhờ cứu giúp.
  32 ngày chồng mất, bà lại thấy ông về. Nghĩ rằng ý của chồng là tụng kinh như vậy chưa đủ (vì thường nghe người ta nói kinh Địa Tạng phải trì liên tục 7 ngày) nên bà trì tụng liên tục, 1 ngày 1 bộ, liên tục cho đến hết 49 ngày.
  49 ngày chồng mất, bà nằm mộng thấy chồng 1 lần nữa. Lúc này ông nhìn rất trẻ, nói cảm ơn bà rồi đi mất.

 4. Phương Liên

  Cho con hỏi là bố chồng con mới mất được 4 tuần, hưởng thọ 77 tuổi,bố mất do bệnh ung thư phổi! điều làm con lo lắng là sau khi bố mất mọi người niệm xong bỏ vào quan tài lúc 4h sáng và không đậy nắp quan tài,đến 9h sáng khi có ánh mặt trời thì con thấy mấy bác trong họ cho người khiêng quan tài ra cổng nhà chỗ có ánh nắng để chiếu vào.rồi mới khiêng vào nhà để đóng nắp quan tài.tại sao lại phải làm vậy ạ? Có phải làm vậy thì linh hồn của người chết sẽ không được về nhà không ạ? và làm vậy là để tránh trùng tang phải không?
  Con xin tha thiết mong giải đáp giúp con với ạ! Con rất yêu quý bố chồng lên lo sợ bố không được về nhà

  • P.M.H

   Chào bạn Phương Liên

   Mình không rõ mục đích của việc đó, xin đợi các tiền bối vào trả lời.
   Còn bạn, nếu yêu quý bố chồng, thì thỉnh KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, rồi phát tâm trì tụng 7 bộ. Xem các chia sẻ của tiền bối Hạnh Nhân và của mình bên trên.

   Sao bạn không mong bố tái sanh cõi lành gặp Phật pháp? Hay vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Mà lại mong bố về, để rồi khi chết rồi, mà không buông nổi trần thế giả tạm.

   Tránh trùng tang? Mình nghe một số câu chuyện, để tránh trùng tang mà người nhà đi mướn pháp sư, thầy bùa để yểm vong (bắt nhốt). Vậy đây, há chẳng phải là gây tội ác ư ? Tất cả là nhân quả nghiệp báo, “trùng tang” chỉ là câu nói của kẻ vô minh: không tin nhân quả, không tin Phật pháp, thói ích kỷ, sự ham sống sợ chết …

   Mình xin kể bạn nghe 1 câu chuyện sau đây để định nghĩa lại cái tình yêu của thế gian. Trước đây, mình đi viếng tang bà nội thằng bạn thân. Tối đó, mình ở lại. Mình thấy xóm làng thì đến ăn nhậu, dân xóm trổ tài hát bolero. Khi đó mình còn vô minh lắm, cùng họ nhâm nhi rượu thịt, nói chuyện phiếm. Sáng hôm sau thì gia đình đưa ra nghĩa trang để chôm. Khi chuẩn bị khiêng hòm ra xe, mọi người khóc lóc thảm thiết, đập bể cái hủ để dưới hòm (chẳng biết mục đích để làm gì?). Người thân đi hết, không ai chịu ở nhà để sửa soạn bàn thờ để lát nữa các tăng vào đọc kinh cầu nguyện. Rồi gia đình giao mình nhiệm vụ này (hợp sức với hàng xóm).

   Ôi, tình yêu thế gian là vậy đó. Âm thinh sắc tướng, chấp giả làm thật.

 5. Nguyễn Khánh

  Thưa thầy!
  Cho con hỏi một việc. Mẹ chồng con mới mất được gần 20 ngày. Nhưng trước khi mất bà cứ lo lắng cho người con út của mình (vì chú út này không đi làm). Con nghe nói trước khi mất người mất còn suy nghĩ về con cái là khó siêu thoát được và dễ rơi vào ngọa quỷ. Nên con không biết làm thế nào để mẹ chồng con sớm được siêu thoát ạ. Vì cuộc đời mẹ đã quá khổ rồi. Con xin cảm ơn

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Khánh,

   Nỗi lo của bạn là rất chính xác. Để chuyển hoá chuyện này, tốt nhất bạn nên thỉnh một quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, hàng ngày phát tâm tụng tối thiểu 1 quyển nhỏ (trong quyển lớn có 3 quyển thượng-trung-hạ), kết hợp khai thị, nệm Phật, phóng sanh hồi hướng công đức, khuyên mẹ chồng cùng niệm Phật để sanh về tịnh độ. Được vậy, nếu đủ duyên có thể giúp mẹ chồng bạn chuyển hoá được nghiệp lực, nương vào Phật pháp tu học, cơ hội sanh về cõi lành mới có thể đặt ra. Trường hợp không đủ duyên tụng kinh, bạn có thể thực hành khai thị theo nghi thức gửi kèm cũng tốt.
   Chúc bạn tinh tấn

   TN
   …………………………………………………

   NGHI THỨC
   KHAI THỊ CHO NGƯỜI LÂM CHUNG
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   (Nghi thức này dùng khai thị cho (thân quyến, bạn bè, bố, mẹ, anh, chị, ông, bà, con cháu…) những phần (…) là người khai thị tự chọn cách xưng hô với người đã mất sao cho thích hợp.
   (…) ạ! Đời người là bể khổ, là sanh-lão-bệnh-tử, ai ai trong cõi đời này đều phải trải qua con đường đó. Nay (…) đã mất thân người, nếu (…) thương (cha, mẹ, ông, bà, anh, em, vợ, con…), (…) nên buông xả vạn duyên nhất tâm cầu nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Thế gian này rất khổ, (…) không nên lưu luyến nữa. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có cây bảy báu, nước tám công đức, đất bằng vàng ròng, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. (…) nên nghe lời (…) khuyên, nếu thương (…) , (…) hãy lập tức phát nguyện đến thế giới Cực Lạc, một lòng cầu Phật từ bi đến tiếp dẫn (…) vãng sanh Tây Phương. Điều quan trọng (…) cần biết: Chỉ gặp Phật A Di Đà hoặc thấy ánh hào quang màu vàng ôn hòa của Tây Phương Tam Thánh, (…) mới theo các Ngài đi. Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào khác, tuyệt đối không nên để ý đến. Như vậy (…) nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Bây giờ (…) sẽ khai thị cho các oan gia trái chủ của (…), kế đó sẽ niệm Phật, mong (…) hãy cùng nghe rồi nhiếp tâm cùng (…) niệm Phật theo.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   Quý vị oan gia trái chủ kính mến, (…) tôi (Pháp danh nếu có) từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan thù với quý vị nhưng cũng nên coi đó là đã có duyên với nhau. Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với (…) tôi, đừng nên gây chướng ngại cho (…) tôi, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Giờ đây xin khẩn cầu quý vị hãy nhất tâm niệm Phật, để giúp giúp nhau cùng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này, sẽ hồi hướng cho quý vị thoát khỏi mọi khổ ải, được an lạc.
   Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ Đề Tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, toại nguyện vô lượng Phật độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!
   PHẦN NIỆM PHẬT
   (Sau khi khai thị xong, bạn bắt đầu nghi thức niệm Phật trợ niệm.)

   NGUYỆN HƯƠNG
   (Vị chủ lễ (bạn hay người nào cũng được) thắp 3 cây hương, đưa hương lên trán, quỳ trước bàn Phật hay bàn thờ của gia tiên hay của (…) và khấn nguyện.)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Hôm nay, đệ tử chúng con cung tựu Phật tiền, phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
   Hồi hướng cho Hương linh:
   Phật tử… Pháp danh…(tên người, tuổi, ngày sinh, ngày mất) Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc của Phật tử (…) cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật Đạo.
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. (Xá 3 xá, cắm hương vào lư và đứng dậy lễ Phật)
   KỆ TÁN PHẬT
   Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh
   Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai, Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (1 lạy)
   KỆ NIỆM PHẬT
   Phật A Di Ðà thân kim sắc
   Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
   Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
   Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
   Trong hào quang hóa vô số Phật
   Vô số Bồ Tát hiện ở trong
   Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
   Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi Tiếp Độ.
   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
   Kế đó niệm: (Nam Mô) A DI ĐÀ PHẬT hay A DI ĐÀ PHẬT . (Niệm liên tục theo nhịp tiếp dẫn tối thiểu từ 30 phút đến 1 giờ hay càng nhiều càng tốt)
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)
   Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

   HỒI HƯỚNG
   Nguyện đem công đức này
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
   Trên đền bốn ơn nặng
   Dưới cứu khổ tam đồ
   Nếu có kẻ thấy nghe
   Đều phát lòng Bồ Đề
   Hết một báo thân này
   Sanh qua cõi Cực Lạc
   Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lần)

   PHỤC NGUYỆN
   (Vị chủ lễ xướng)
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   Thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Hôm nay… đệ tử chúng con hiệp cùng gia đình tang chủ, cung tựu Phật tiền, niệm Phật hộ niệm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho Hương Linh:
   Phật tử… Pháp danh…, mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ…
   Ngưỡng nguyện Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Chư Đại Hải Chúng, từ bi gia hộ Phật tử… phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tốc thoát u minh, siêu sanh Tịnh Độ.
   Nguyện đem công đức này hồi hướng đến oan gia trái chủ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của Phật tử…, cùng pháp giới chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo.
   Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng thành Phật đạo
   Nam Mô A Di Đà Phật.
   TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
   Nguyện đem đức công này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.
   HẾT

 6. Dạ con chào thầy
  Ba con bị tai biến mất trên bệnh viện, ở nhà thì nôn hết thức ăn, vừa lên viện là hôn mê, nằm viện 1 ngày thì ba con mất
  Đã 2 tuần rồi nhưng mẹ với con không mơ thấy gì, nhưng ba con về báo mộng cho em của ba là rất đói và rất lạnh
  Giờ con phải làm sao ạ
  Và tại sao ba không về báo mộng cho mẹ con con biết ạ

Gửi hồi âm đến Phương Liên Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *