Vì Sao Nhà Phật Thường Nói Mấy Mươi Năm Của Đời Người Rất Ngắn Ngủi?

Vì Sao Nhà Phật Thường Nói Mấy Mươi Năm Của Đời Người Rất Ngắn Ngủi?

Ở quê trong những ngày trời mưa, đêm đến thường có loài mối có cánh, bay vào ánh đèn để chết. Chúng cũng là chúng sanh đó. Đời sống của chúng rất ngắn ngủi, mới nở ra ban chiều, chui lên khỏi lớp lá mục, chờ trời tối bay vào nhà đâm đầu vào lửa. Đời sống chỉ trải qua vài tiếng đồng hồ thế mà chúng cũng tranh giành, đánh nhau đến rụng cánh, sứt chân, trước khi tự sát. Cảnh giới của chúng sanh là vậy đó. Con người sống bảy, tám mươi tuổi tưởng là dài lắm, nhưng so với pháp thân Phật thì chẳng khác gì một giấc nghỉ trưa. Ví dụ, như đem thế gian này so sánh với cung trời Đâu-Suất thôi cũng đủ thấy cách biệt rồi.

Một vị Đẳng Giác Bồ-tát trước khi xuống trần thị hiện thành Phật, các Ngài tới tu tại nội viện Đâu-Suất Thiên, ở đó tuổi thọ trung bình bốn ngàn tuổi, một ngày dài bằng bốn trăm năm ở thế gian. Tính ra 100 năm ở thế gian này chỉ bằng 1/4 ngày ở đó. Khi ta bắt đầu sinh ra thì các Ngài bắt đầu đi dạo vườn xem hoa, các Ngài chưa kịp trở vào nhà thì chúng ta đã mãn đời rồi. Thế mà loài người tranh từng miếng ăn, miếng uống, giành từng chút danh vọng hão huyền. Thấy vậy các Ngài mới thương hại cho con người sao cứ mãi mê muội trong cảnh đoạn trường mà không chịu tìm lối thoát thân?

Hiểu được nhân sinh là vậy thì mau mau tìm về cảnh Phật là trí huệ nhất. Vạn pháp duy tâm, chỉ cần đem cái tâm xả bỏ thế gian, thì ta ra khỏi thế gian. Niệm Phật, tâm ta duyên với Phật, thì ta về với Phật. Người nào biết xả bỏ thế tình, coi nhẹ tiền bạc, xa lìa danh vọng… niệm Phật thì được siêu vượt tam giới đi về Tây-phương Cực-lạc trong một đời này.

Trích Khuyên Người Niệm Phật
Cư sĩ Diệu Âm

0

3 Phúc đáp

 1. Nguyễn văn Thành

  50 năm ở cõi ta bà bằng 1 ngày ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, 100 năm ở cõi ta bà bằng 1 ngày ở trời Đao Lợi, 200 năm ở cõi ta bà bằng 1 ngày ở cõi trời Da Ma, 400 năm ở cõi ta bà bằng 1 ngày ở trời Đâu suất…như thế ta mới thấy cuộc sống của cõi người thật ngắn ngủi, vì vậy con cầu mong tấc cả hãy tinh tấn tu hành, mau mau niệm phật để về với Cõi Tây Phương Cực Lạc chứ nếu không sẽ không còn kịp. Cõi người quá khổ, về được Tây phương sẽ an vui, tự tại, cầu chúc cho tấc cả chúng sanh đồng vãng sanh cực lạc quốc, thành công trên bước đường tu tập để giải thoát vô thượng.

  Mặt trời Phật thêm sáng
  Xe chánh pháp xoay hoài
  Trên đền đáp bốn ơn
  Dưới cứu khổ ba đường
  Thế giới đều hòa bình
  Nhơn dân đều an lạc
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành phật đạo.

  0
 2. Diệu Thụ

  A Di Đà Phật

  0
 3. Thượng Phẩm

  A DI ĐÀ PHẬT. Tán thán thay! Bài Pháp thật thuyết phục quá, làm cho TP thêm tinh tấn, thật tán thán thay ! Nguyện cho cư sĩ Diệu Âm niệm Phật thêm tinh tấn, sớm ngày vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *