Vì Sao Niệm Phật Có Thể Thấy Được Tự Tánh Di Đà?

Vì Sao Niệm Phật Có Thể Thấy Được Tự Tánh Di Đà?

Thiền Tông lấy sự thấy tự tánh để làm nhân hạnh tu tập, sau đó có kết quả là giác ngộ thành Phật. Chúng sanh từ nhiều đời bị vô minh che lấp tự tánh, không tự mình nhìn thấy được ánh sáng chiếu diện nơi tự tâm, giống như mây mờ che ánh sáng mặt trời vào mùa đông. Hôm nay nhờ thiền tập, vén được màn vô minh nhìn thấy được tự tánh vốn hằng thường trong sáng. Từ nơi đây hành giả lặn sâu vào tàng thức lấy trí tuệ diệt tận gốc rễ sự vô minh u tối của phiền não để hiển bày toàn bộ chơn giác mà xưa nay sẵn có, nên gọi là giác ngộ, là thành Phật. Giống như mây tan thì ánh sáng mặt trời sẽ hiển lộ, chiếu rọi khắp muôn phương vô phân biệt. Nhưng muốn thấy được tánh, tức mỗi thời khắc trôi qua thân phải thiền tập, ý phải gạn lọc tư tưởng rời xa phiền não, luôn ở trong chánh niệm. Cũng có nghĩa là mỗi thời khắc phải rời xa ác nghiệp, thực hành thiện nghiệp cho đến khi nhìn thấy được tự tâm.

Cũng vậy, liên hữu niệm Phật là niệm tự tánh Di Đà. Vì mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, Phật tánh không khác khi ẩn tàng trong mỗi sắc thân ngủ uẩn khác nhau của từng loại chúng sanh. Phật tánh cũng không thêm khi thành Phật, và không bớt đi khi đọa vào địa ngục. Vả lại Phật Phật đồng nhất thể; vậy thì tọa thiền để thấy tự tánh, giác ngộ thành Phật, không khác gì khi chúng ta niệm Phật để hiển bày tự tánh Di Đà. Tự tánh Di Đà là Phật nhân, sanh về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật Di Đà, tu, nghe pháp, chứng ngộ thành Phật là Phật quả.

Hiện tại chúng ta niệm Phật là niệm tự tâm. Vì tự nơi mỗi chúng sanh ai cũng có Phật nhân, khi đã có Phật nhân thì liền có Phật quả, là thành Phật. Nhưng vì xưa nay phiền não nghiệp chướng của ta quá dày nên Phật nhân không có cơ hội phát triển. Vậy, ta niệm Phật, tiếng niệm Phật từng giờ từng phút gieo vào tâm tưởng vọng động của ta; bao nhiêu những thứ vọng tưởng ác nghiệp lần hồi tan biến, và thiện nghiệp phước huệ sẽ hiển bày.

Chúng ta niệm Phật muốn hiểu bày tự tánh Di Đà, thì hằng ngày phải tinh chuyên đừng để tâm thối lui. Giống như em bé vừa sanh, người mẹ phải hằng ngày chăm sóc cho em bé cẩn thận, cho em bé bú sữa, cho em bé ngủ lớn, lớn lên một chút cho ăn cháo cơm… phải chăm sóc thường xuyên. Nếu người mẹ cho em bé bú sữa một ngày; hai ba ngày không cho bú, hoặc em bé khóc mà không tìm cách làm cho em bé nín, bỏ em bé vào những nơi có ánh nắng mặt trời buổi trưa… Như vậy chẳng những em bé không thể lớn mà có nguy cơ mất mạng. Cũng vậy, niệm Phật muốn thấy được tự tánh Di Đà, muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà không tinh chuyên, một ngày niệm năm ba ngày nghỉ, hoặc niệm mà chỉ muốn cầu chút ít phước đức hữu lậu ở cõi trời và cõi người thì chúng ta sẽ không đạt được công đức vô lượng vô biên của sáu chữ Di Đà. Những công đức ấy sẽ bị hạng hẹp ở nơi hữu lậu; giống như em bé bị bệnh hoạn ốm yếu do người mẹ chăm sóc không chu đáo.

Em bé mỗi ngày được bú sữa thường xuyên, và được chăm sóc cẩn thận thì sẽ lớn lên một cách mập mạp dễ thương đầy đủ sức khỏe. Cũng thế niệm Phật tinh chuyên, siêng năng, đầy đủ tín, hạnh, nguyện, thì ta nhất định sẽ thấy được tự tánh Di Đà, nhất định sẽ sanh về Tây Phương, và sẽ thành Phật.

Thấy tự tánh Di Đà hay sanh về Tây Phương cũng có nghĩa là đã dứt trừ được phiền não vô minh, kiến hoặc tư hoặc, chuyển tâm phàm phu nơi thế giới Ta Bà đau khổ thành tâm thanh tịnh của Thánh Chúng nơi Cảnh giới Cực Lạc, chuyển thức thành trí, mà, hiển bày được vô lượng công đức. Vì niệm Phật đạt được công đức vô lượng vô biên như thế, cho nên chúng ta ai là người đang tu pháp môn niệm Phật thì nên cố gắng niệm thường xuyên hơn; ai chưa chọn pháp môn niệm Phật, thì nay nên phát tâm chọn pháp môn niệm Phật để tu; tất cả chúng ta nên niệm Phật với đầy đủ tín, hạnh, nguyện,vững chắc để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, thấy Phật Di Đà, nghe pháp, chứng quả vị bất thối, hành trì hạnh Bồ Tát tiến vào Phật quả.

Trích từ sách Niệm Phật Thành Phật
Tác giả: Hòa thượng Thích Phước Nhơn

0

38 Phúc đáp

 1. Phattutaigia

  Đời sinh tử, luân hồi khó thoát
  Nên phải chăm tinh tấn tu hành
  Đã tu thì phải Chân Thành
  Một lòng Tín, Nguyện, Trì Danh suốt đời
  Hãy gắng sức hằng ngày tu tập
  Đã gieo Nhân ắc Quả sẽ thành
  Hiện đời cảm được phước lành
  Khi rời thân huyễn chốn lành hóa sinh
  Cõi Cực Lạc muôn bề an ổn
  Hưởng an vui nhưng vẫn tiến tu
  Sớm hôm nghe pháp thâm sâu
  Mở mang trí tuệ đẩy lùi vô minh
  Các nghiệp cũ từ từ tiêu diệt
  Mãi đến ngày hết sạch bụi trần
  Thần thông, phước huệ viên tròn
  Tịnh niệm hóa hiện khắp cùng thế gian
  Trước lễ kính cúng dàng chư Phật
  Lòng thành tâm xưng tán Như Lai
  Mười phương hóa độ chúng sanh,
  Khiến lìa ác đạo, niết bàn vô vi

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Chư Phật

  0
 2. Hãy Niệm A Di Đà Phật

  Bí kíp niệm Phật chỉ đơn giản là chân thành Niệm Phật.Miệng Niệm Phật giống như trẻ con đang tập đánh vần.Tâm nhớ tới Phật như con thơ nhớ mẹ.Mọi người thử nghe tiếng Niệm Phât theo ca khúc này nhé.Mình thấy rất hay cho những người mới Niệm Phật :
  tinyurl.com/NiemPhatThanhPhat

  0
 3. Hương quang

  Di Đà lục tự phi Tự tánh
  Phi Thiền phi Tịnh phi tha tánh
  Bách phi tứ cú diệc câu phi
  Lão thật chấp trì phi hý luận

  0
  • Hướng Đạo

   彌 陀 六 字 非 沮 性
   非 禪 非 净 非 他 性
   百 非 四 句 亦 勾 非
   老 實 執 持 非 喜 論

   Thâm thúy? Khó hiểu quá? Bài này mình dịch sang tiếng Hán rồi search bên google cũng không thấy có nói đến. Không biết tác giả có phải là Hương Quang không vậy nhỉ? 😉

   A Di Đà Phật _()_

   0
  • Huệ Tịnh

   Sáu chữ Di Đà tự tánh duyên khởi
   Không Thiền không Tịnh vốn không phân biệt
   Không niệm Di Đà chẳng phải không niệm Di Đà
   Không chấp giữ lấy bàn luận với ai?

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 4. Hương

  Con xin kính chào cả nhà (xin cho phép con được gọi như vậy ạ)
  Con mới tìm hiểu về Phật pháp và cũng chưa biết được nhiều. Con xin hỏi một chuyện như sau, mong các cô chú, anh chị giúp đỡ con ạ:
  Mẹ con làm nghề sát sinh. Bố con con ai cũng khuyên bỏ nhưng mẹ con là một người khá phàm phu, mẹ con không tin nhiều vào Phật pháp, tức là một năm cũng có đi chùa vài lần, đi thì tôn kính nhưng rồi không tín, không tin vào luật nhân quả, tính tình bình thường của mẹ quả thật rất ngông cuồng, mẹ hay nói tục chửi bậy, mẹ có tính hay thích dằn vặt người khác, con không biết miêu tả mẹ kiểu gì cho đúng. Nhưng có thể tưởng tượng mẹ con qua các bà bán cá bán thịt ở ngoài chợ. Khuyên mẹ bỏ việc sát sinh rất nhiều nhưng luôn bị chửi mắng, hiện tại con mắc bệnh khó nói chưa xin được việc, con rất muốn xin được việc để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, để mẹ con không làm nghề đó nữa, vì mẹ con làm nghề đó kiếm tiền cũng vì gia đình con(con rất đau khổ và dằn vặt về việc này). Nhưng mãi con vẫn chưa xin được việc. Con muốn hỏi các cô các chú là con muốn tụng kinh cho các sinh linh mà mẹ con sát sinh được vãng sanh thì con nên tụng kinh gì ạ?(Con hứa sẽ vẫn kiên trì khuyên nhủ mẹ và sẽ cố gắng tìm việc để mẹ con sớm từ bỏ nghề này)

  0
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật! Xin chào bạn Hương,

   Mẹ của bạn như vậy thì rất khó khuyên. Tuy nhiên cũng không phải vì vậy mà mình nản lòng, bỏ cuộc. Trước tiên thì mình hãy cố gắng tu cho thật tốt rồi mỗi ngày mình sẽ tùy duyên mà xem tình hình như thế nào rồi mới có thể tùy cơ ứng biến. Người ta nói “nước chảy đá mòn” là như thế, tuy hiện tại không có tác dụng nhưng những lời khuyên chân thành của bạn lâu ngày chày tháng cũng sẽ có sức ảnh hưởng với mẹ. Có một câu chuyện cũng rất cảm động trong bài Dùng Phương Tiện Thiện Xảo Độ Mẹ Thoát Mê.

   Cho dù cả đời này bạn không khuyên được mẹ bạn đoạn ác tu thiện nhưng mỗi ngày bạn đều quỳ trước bàn Phật mà thành tâm lể Phật niệm Phật rồi đọc bài hồi hướng “…nếu có ai thấy nghe, cùng phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc” thì những lúc như vậy tình cờ mẹ bạn nghe được, thấy được thì tiếng niệm Phật đó cũng đã đi sâu vào tâm thức của mẹ bạn. Đến một lúc nào đó, khi đủ duyên thì mẹ bạn sẽ phát tâm niệm Phật như là câu chuyện của Trương Ngươn Thọ trong bài Cứu Cha Mẹ Thoát Địa Ngục Nhờ Tạo Tượng Phật A Di Đà.

   Những con vật bị mẹ sát hại thì bạn nên thay mẹ mà sám hối rồi nguyện mang công đức tu hành có được trong ngày mà hồi hướng cho chúng. Ngoài ra trước khi chúng chết, nếu có cơ hội thuận tiện thì bạn nên niệm Phật cho chúng nghe. Trong giờ phút lâm chung mà nghe được câu Phật hiệu thì còn gì quý giá bằng. Cho nên khi xưa chị Liên Hương đã từng hộ niệm và tiển đưa cả đàn heo được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc trong câu chuyện phim Nghịch Duyên. Nếu bạn làm được như vậy thì công đức quả là bất khả tư nghì.

   Bị thất nghiệp, tìm không được việc làm cũng là một cái nghiệp của mình, do vậy cũng cần phải thành tâm mà niệm Phật, lể Phật sám hối thì từ từ mới có thể chuyển hóa được. Nếu như bạn có niềm tin và sự chí thành thì nhất định sẽ thấy hiệu nghiệm như Câu Chuyện Cảm Ứng Chuyển Nghiệp Kỳ Diệu.

   Có thể nói rằng hoàn cảnh của bạn gần giống như Nghịch Duyên vậy cho nên cần phải dũng mảnh kiên cường nhiều hơn. Chúc bạn có đủ niềm tin, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
  • Hương

   “Những con vật bị mẹ sát hại thì bạn nên thay mẹ mà sám hối rồi nguyện mang công đức tu hành có được trong ngày mà hồi hướng cho chúng”. Cho con hỏi là Cư sĩ Viên Trí nói như trên thì con nên thực hiện cụ thể là như thế nào ạ?

   0
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Hương,

   Xin lỗi bạn nhé, trong câu nói trên, VT dùng chữ “sám hối” thì nó không hoàn toàn chính xác mà cần phải điều chỉnh lại :”Những con vật bị mẹ sát hại thì bạn nên thay mẹ mà xin lỗi chúng, an ủi linh hồn chúng, hóa giải thù hận của chúng… rồi nguyện mang công đức tu hành có được trong ngày mà hồi hướng cho họ để bù đắp lại lỗi lầm của mẹ”. Tình hình cụ thể sẽ là như thế này:

   I) ĐỐI VỚI CÁC CON VẬT ĐÃ CHẾT RỒI (xác bị bán hay ăn thịt)

   Đến trước bàn Phật thắp 3 nén hương, y áo chỉnh tề, sau khi bái lạy xong thì cứ xem như các chư vị oan gia trái chủ của mẹ bạn (các con vật bị mẹ bạn sát hại như là heo bò, gà vịt, tôm cua cá…) vẫn đang có mặt và ở gần bên cạnh bạn. Sau đó đọc bài Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ:

   1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

   Mẹ tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ của mẹ tôi (tức các vong linh heo bò gà vịt, tôm cua cá… bị mẹ tôi sát hại) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì mẹ tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng xót xa vô cùng. Tất cả đều do mẹ tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho mẹ tôi, đừng trả thù mẹ tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù mẹ tôi, mẹ tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do mẹ tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

   2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

   Mẹ tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ của mẹ tôi (tức các vong linh heo bò gà vịt, tôm cua cá… bị mẹ tôi sát hại) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

   Quy Y Phật
   Quy Y Pháp
   Quy Y Tăng.

   Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
   Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
   Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

   Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
   Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
   Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
   (niệm 3 lần)

   Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.
   (niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

   3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

   BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

   Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

   Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

   Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

   Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

   Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

   Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

   Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

   4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

   Chú Vãng Sanh

   Nam mô a di đa bà dạ
   Đa tha dà đa dạ
   Đa địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ
   A di rị đa, tất đam bà tỳ
   A di rị đa tì ca lan đế
   A di rị đa tì ca lan đa
   Dà di nị dà dà na
   Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

   Kệ Hồi Hướng

   Nguyện đêm công đức này,
   Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
   Trên đền bốn ơn nặng,
   Dưới cứu khổ tam đồ,
   Nếu có ai thấy nghe,
   Đều phát tâm Bồ Đề,
   Hết một báo thân này,
   Đồng sanh cõi Cực Lạc

   5. Lời Kết Thúc:

   Tất cả oan gia trái chủ của mẹ tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho mẹ tôi, mau rời khỏi thân mẹ tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

   Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

   II) ĐỐI VỚI CÁC CON VẬT CÒN SỐNG NHƯNG SẮP CHẾT

   Những con vật khi còn sống, nếu nuôi trong nhà thì bạn nên cho chúng ăn uống rồi vuốt ve để làm quen, rộng kết thiện duyên. Sau đó niệm Phật cho chúng nghe để gieo câu Phật hiệu vào tâm thức chúng.

   Khi chúng sắp bị chết thì bạn nên hộ niệm cho chúng. Khi chúng tắt hơi rồi thì bạn vẫn tiếp tục hộ niệm cho chúng (nếu hoàn cảnh bị mẹ phản đối thì niệm thầm trong tâm). Tình hình cụ thể thì bạn nên noi theo tấm gương là chị Liên Hương trong phim Nghịch Duyên.

   Bạn nên biết rằng không phải con heo nào cũng đều được hộ niệm vãng sanh. Đây là những con heo mà những đời trước đã có tu, tích lũy rất nhiều THIỆN CĂN & PHƯỚC ĐỨC. Chỉ là chúng còn thiếu chút đỉnh NHÂN DUYÊN và phải trả nghiệp làm heo để bị giết và ăn thịt. Trong giờ phút lâm chung mà gặp chị Liên Hương hộ niệm chính là NHÂN DUYÊN HỘI TỤ vậy. Cho nên trong kinh A Di Đà mới có đoạn:”…Bất khả dỉ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc…” (…không thể dùng chút ít thiện căn phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi kia…). Cho nên đối với việc này bạn chớ nên hồ nghi vì nhân quả thông ba đời.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
 5. Hương quang

  A di đà phật ! Bạn HĐ dịch nhầm chữ “tự” trong “tự tánh”, chữ “hý” và chữ “câu” rồi.

  0
  • Hướng Đạo

   🙂 Mình chỉ biết sơ sơ về chữ Hán thôi mà. Nếu vậy thì để mình thử lại lần nữa nghen. Chữ Tự trong Tự Tánh chắc là chữ 自 này rồi. Chữ câu thì chắc có lẻ là chữ 拘 này. Còn chữ hý thì hy vọng sẽ là chữ 咥 này. Có phải không?

   A Di Đà Phật _()_

   0
 6. Hương quang

  自 性,戲 論,俱 非
  A di đà phật

  0
  • Hướng Đạo

   Ồ! Thì ra là như vậy! Thôi, mình chẳng dám “múa rìu qua mắt thợ” nữa. Cám ơn bạn đã chia sẻ một bài pháp rất ý nghĩa:
   Đệ nhất cú: lìa chấp trước
   Đệ nhị cú: lìa phân biệt
   Đệ tam cú: lìa vọng tưởng
   Đệ tứ cú: y giáo phụng hành, nếu nói nữa sẽ bị lạc vào “hý luận” 🙂

   A Di Đà Phật _()_

   0
 7. Hoang thi thao

  Kính chào các cư sỉ!
  Thời gian gần đây tôi ko hiểu sao mỗi lần thấy một con vật nào đi ngang qua là tự nhiên trong tâm tôi lại phát ra tiếng adidaphat.Sau đó tôi tiếp tục niệm liên hồi chừng 10lần như vậy rồi ngưng.Xin quý cư sĩ giải thích giúp là như vậy có tốt cho những con vật đó ko ạ.xin chân thành cảm ơn.Nam mô a di đà Phật.

  0
 8. Hãy Niệm A Di Đà Phật

  A DI ĐÀ PHẬT
  Chào bạn Thảo.Mình thì niệm Phật chưa nhiều nên những hiện tượng như vậy chưa gặp.Nhưng theo mình nghĩ như thế này:
  Hiện tượng thì có nhiều vô lượng vô biên.Nếu cứ gặp một hiện tượng lại khởi lên một suy nghĩ thì có đến tận kiếp hải vị lai thì cái suy nghĩ ấy cũng chẳng dừng lại.Đã chọn phương pháp tịnh độ thì hãy như như niệm Phật.Việc trước mắt tốt hay xấu nếu không cần thiết thì hãy kệ nó đi.
  Bạn hãy chỉ tập chung vào câu niệm Phật,cảnh giới Cực lạc.Còn hiện tượng trước mắt vẫn chỉ là suy đoán,bạn hãy lìa bỏ,không chấp trước hiên tượng trước mắt dù là tốt hãy xấu.Mang cái tâm lìa bỏ,không nghĩ thiện,không nghĩ ác để mà niệm Phật.Hãy để Tâm Ta chỉ có một niệm A Di Đà Phật,không có niệm khác. Bạn vãng sanh rồi thì đó là chuyện tốt nhất cho chính bạn và cho các chúng sanh khác.
  Chúc bạn và tất cả các chúng sanh hãy tiếp tục niệm A Di Đà Phật,thẳng tiến vãng sanh Tây Phương Cực lạc.
  A Di Đà Phật

  0
 9. nguyên diệu

  Xin kính chào các vị Liên hữu trang duongvecoitinh !
  Qua bài pháp của Hương quang, ý kiến của Hướng Đạo và đặc biệt là nhờ bản dịch chữ Việt của Thầy Huệ Tịnh đã giúp con thấu hiểu sâu sắc thêm lời Phật đã dạy: một câu A di đà Phật vốn là vô thượng thâm diệu Thiền, chẳng phải chỉ là pháp của ông già bà lão! Nguyện cầu cho tất cả những ai đã gặp pháp bảo này hãy nên trân quý vui mừng, một câu A di đà Phật này suốt đời gìn giữ, tín tâm kiên cố quyết không lui sụt. Xin cám ơn chư vị Liên hữu rất nhiều!
  Nam mô A di đà phật!

  0
  • Hướng Đạo

   Nguyên Diệu ơi! Pháp môn niệm Phật thâu nhiếp hết cả ba căn thượng trung hạ, không phải chỉ dành riêng cho ông già bà cả. Tuy “một câu A di đà Phật vốn là vô thượng thâm diệu Thiền” nhưng mình đừng nên có tâm chấp trước như vậy vì nếu có tâm chấp trước như vậy thì tự nhiên mình sẽ dể sanh cái tâm xem thường các pháp môn khác vô tình sẽ trở thành báng pháp và cống cao ngã mạn. Do vậy cần phải buông xả hết toàn bộ, coi chừng bạn hiểu lầm ý của Hương Quang đấy nhé. Để cho chắc ăn, mình sẽ dịch luôn chữ Việt để các bạn khỏi phải hiểu lầm. (Nếu có sai nhờ bạn Hương Quang đính chính lại dùm nhé)

   彌 陀 六 字 非 自 性
   Di Đà lục tự phi Tự tánh
   非 禪 非 净 非 他 性
   Phi Thiền phi Tịnh phi tha tánh
   百 非 四 句 亦 俱 非
   Bách phi tứ cú diệc câu phi
   老 實 執 持 非 戲 論
   Lão thật chấp trì phi hý luận

   Có nghĩa là:

   1. “Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vốn không hề có tự tánh gì cả”. Nương câu này mà chúng ta trừ được tâm chấp trước. Vì nếu có tâm chấp trước như vậy thì nhiều người đang niệm Phật lại khởi nghĩ mong cầu cho Tự Tánh hiển lộ. Khi có tâm mong cầu như vậy thì ma sẽ dựa vào để cho mình có thần thông thây được thế giới Tây Phương Cực Lạc, mình lầm tưởng là tự tánh hiển lộ.

   2. “Không phải tánh Thiền, không phải tánh Tịnh mà cũng không có bất kỳ tánh nào khác”. Nương câu này mà chúng ta lìa được tâm phân biệt, chứ nếu bằng không thì mình lại khởi nghĩ bên thiền thì niệm Phật kiểu này (niệm phật = mỗi sát na đều thức tỉnh), bên tịnh thì niệm kiểu kia (chấp trì danh hiệu), cái nào mới đúng đây?

   3. “Tất cả đều không phải, bốn câu này cũng không phải luôn”. Nương câu này mà chúng ta lìa được vọng tưởng. Chứ nếu bằng không thì lại khởi nghĩ lung tung như là niệm Phật như thế nào mới đúng? Như vậy là đúng chưa? Sai là sai ở chỗ nào?…

   4. “Cứ lão thật mà chấp trì, đừng có bàn luận gì nữa hết”. (vì chỉ có Phật với Phật mới hiểu rốt ráo mà thôi). Nương câu này mà chúng ta có thể được nhất tâm bất loạn. Vì không còn suy nghĩ lung tung để tìm hiểu, suy gẫm, chiêm nghiệm, nghiên cứu…

   Có lẻ bạn Hương Quang đã được minh sư chỉ dạy hay do công phu đã đạt đến chỗ “như vậy” nên mới chia sẽ với chúng ta để làm tư liệu tham khảo. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn bạn Hương Quang rất nhiều. Cũng vì giải thích 4 câu kệ trên mà mình lại bị lạc vào “hý luận” nữa rồi. 🙂

   A Di Đà Phật _()_

   0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Nguyên Diệu,

   Thật ra HT (là Phật tử tại gia) không dám dịch mấy câu kệ chữ hán quá thâm sâu của đạo hữu Hương Quang. Các câu kệ của HQ là diễn nói đến thật tướng của Chơn Tánh cho nên làm sao HT dám dịch thẳng chữ đen được?

   HT chỉ mô phạm làm câu kệ bằng tiếng Việt qua sự hiểu biết ý nghĩa nông cạn để mong giúp một phần cho các vị liên hữu đạo hữu cùng nhau cố gắng tu tập pháp môn niệm Phật thành tựu viên mãn tâm nguyện vãng sanh TPCL mà thôi.

   Muốn được vãng sanh về cõi Cực Lạc phải bắt buộc khởi tâm Bồ Đề làm chánh “Nhơn”, dụng tâm niệm Phật làm trợ “Duyên”. Trong Kinh A Di Đà Phật có thuyết đoạn này rất quan trọng nếu để ý tham khảo qua Kinh A Di Đà Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư thì sẽ nắm vững chắc Đức Tín Tâm Nguyện tư lương vãng sanh.

   Hán Âm: “Xá Lợi Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhơn duyên, đắc sanh bỉ quốc.”

   Việt Âm: “Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.”

   Sáu chữ Di Đà tự tánh duyên khởi
   (Tự tánh Đại Bi mà khởi niệm sáu chữ Di Đà)

   Không Thiền không Tịnh vốn không phân biệt
   (Lấy tâm bình đẳng đừng phân biệt Thiền Tông – Tịnh Tông – hay Không Thiền Không Tịnh )

   Không niệm Di Đà chẳng phải không niệm Di Đà
   (Tuy bề ngoài nhìn không thấy niệm Phật nhưng bên trong chẳng phải không tỉnh giác niệm Phật)

   Không chấp giữ lấy bàn luận với ai?
   (Khi thật sự niệm Phật bên trong lặng lẽ đi vào tánh không thị phi thì lấy gì để bàn luận với ai?)

   HT tự biết chưa đủ duyên còn nhiều chướng ngại để thực hành nổi nhưng nếu ai có duyên thù thắng hiểu được và thẳng đường tu tập thành tựu viên mãn thì quá tốt. Vài dòng chia sẻ mục đích chỉ là vậy mong các liên hữu chỉ dạy thêm.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào các liên hữu,

   Theo VT nhận thấy thì 4 câu kệ của đạo hữu Hương Quang không phải diển tả Thật Tướng Chân Tánh như Huệ Tịnh nói đâu mà chỉ là phương tiện giúp hành giả buông xả những kiến chấp để lão thật niệm Phật mà thôi. Nhờ vậy mới có thể được nhất tâm, quả là phương tiện khéo nhưng cũng không được chấp vào phương tiện qua câu ” Trăm sai, bốn câu này cũng sai luôn ” . Với câu này thì không ai có thể bắt bẻ được nữa. 🙂

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. 🙂

   0
  • Hoàng Phúc

   A di đà phật
   Sao dạo này không thấy Cư sĩ Viên Trí, Hướng Đạo, Huệ Tịnh, Hương Quang lên diễn đàn nữa nhỉ?
   Các vị cư sĩ này vẫn khoẻ chứ, thông qua diễn đàn này, tôi xin kính gửi đến các vị một lời chúc, một lời vấn an tốt đẹp nhất.
   Cũng xin kính chúc các vị cư sĩ trong Ban biên tập và nhiều vị cư sĩ khác luôn mạnh khoẻ để có những bài chia sẻ pháp tuyệt vời, lợi ích cho rất nhiều người
   Nam mô A di đà phật

   0
 10. Nguyên diệu

  A di Đà phật, con xin cảm ơn những lời pháp quý báu của Thầy Hướng Đạo, rất đúng với tâm lý những người mới tu học như con: hoặc bị dao động giữa Thiền và Tịnh do nhận thức chưa sâu hoặc bị rơi vào chấp trước rằng pháp Tịnh độ cầu tha lực là bậc nhất. Hai thứ tâm lý này thảy đều sai lầm vì đều rơi vào chấp trước phân biệt. Cám ơn Thầy Hương quang, Thầy Hướng Đạo, Thầy Huệ Tịnh rất nhiều!

  0
 11. Thiền minh sát tuệ

  A di đà phật! quả thật là:
  Phật pháp cao siêu quá nhiệm mầu ,
  Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu
  Nay con gặp được xin gìn giữ
  Nguyện liễu nghĩa chân thật của Như Lai
  Con xin đê đầu thành kính đảnh lễ cảm tạ ân đức của quý Thầy Huệ Tịnh,Hướng Đạo, Viên Trí, Hương quang.Bản thân con nghĩ mình có phước đức nhơn duyên lớn mới gặp được trang duongvecoitinh để rồi gặp được những lời pháp quý báu như thế này.Con lâu nay thực hành pháp Thiền minh sát tuệ, lấy quán niệm hơi thở làm đề mục chính, thường xem nhẹ pháp môn Tịnh tông. Nay con xin chí thành sám hối cái tội báng pháp này, như Thầy Hướng Đạo đã nói:”mình đừng nên có tâm chấp trước như vậy vì nếu có tâm chấp trước như vậy thì tự nhiên mình sẽ dể sanh cái tâm xem thường các pháp môn khác vô tình sẽ trở thành báng pháp và cống cao ngã mạn”
  Nay con muốn niệm Phật cầu vãng sanh nhưng con vẫn muốn chánh niệm tỉnh giác trong hơi thở, như thế có được không và có trở ngại gì nhau không, con xin chư vị Thiện hữu tri thức chỉ dạy

  0
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Thiền Minh Sát Tệ,

   VT vốn không có phải thầy gì cả, cũng chỉ là bạn đồng tu như mọi người mà thôi. Có duyên gặp ở đây thì chúng ta trao đổi Phật Pháp với nhau để học tập lẫn nhau vậy mà. Những gì VT viết ra đây là trình bày cách suy nghĩ của mình để các bạn đồng tu cùng tham khảo, nếu có gì sai sót thì hy vọng các liên hữu cùng bổ sung ý kiến đóng góp, qua đó cũng là dịp để VT có cơ hội được mở mang kiến thức. Do vậy chớ có hiểu lầm nhé.

   Thật ra là vì chúng ta có sự phân biệt và chấp trước nên mới sanh ra có Thiền có Tịnh chứ vốn dỉ trong Thiền có Tịnh mà trong Tịnh cũng có Thiền. Thiền hay Tịnh vốn cùng chung một cửa Phật mà ra. Thiền thì chỉ dành cho bậc thượng căn thượng trí còn Tịnh thì thâu nhiếp cả ba căn thượng trung hạ. Con đường đi tuy có khác nhau nhưng điểm gặp nhau cuối cùng đều giống nhau đó là chỗ minh tâm kiến tánh của Thiền cũng tức là chỗ lý nhất tâm bất loạn của Tịnh Độ vậy. Do đó có rất nhiều đạo hữu đã chuyển từ Thiền sang Tịnh hay từ Tịnh sang Thiền hoặc Thiền Tịnh song tu.

   Thiền quy Tịnh là những vị đã từng tu Thiền, nếu đã đến chỗ khai ngộ, minh tâm kiến tánh rồi thì chỉ cần khởi Tín và Nguyện để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nữa là xong.

   Tịnh quy Thiền là những vị tu Tịnh Độ nhưng lại đi thẳng vào lý tánh, muốn đến ngay chỗ “lý nhất tâm bất loạn” cho nên các vị này cũng niệm Phật nhưng niệm Phật lại được hiểu theo nghĩa là như thế này: niệm=sát na, Phật =giác=tỉnh thức. Do đó niệm Phật có nghĩa là mỗi sát na đều tỉnh thức, mỗi sát na đều chánh giác. Cách niệm Phật này quá cao sâu và nếu quên đi Tín Nguyện cầu sanh Cực Lạc vậy thì vô tình đã từ Tịnh mà chuyển sang Thiền hồi nào không hay biết.

   Thiền Tịnh song tu là người niệm Phật:“Cần phải từng câu từ trong miệng mình lưu xuất ra, tai nghe một cách rỏ ràng, rồi từng tiếng thức tỉnh tâm mình”. Nói chung thì Thiền và Tịnh đã được trình bày rất rỏ ràng trong bài Tứ Liệu Giản.

   Trường hợp của bạn là Thiền Quy Tịnh nhưng bạn chưa minh tâm kiến tánh và lại đã quen với “chánh niệm hơi thở” vậy thì bạn có thể chọn thiền tịnh song tu bằng cách hít vô niệm A Di Đà Phật, chánh niệm thức tỉnh rỏ ràng, thở ra niệm A Di Đà Phật, chánh niệm thức tỉnh rỏ ràng. Phương pháp này lúc trước VT thấy có vài đạo hữu cũng đang tu tập. Tuy nhiên theo lời Tổ Sư Thiện Đạo:”

   “Đấng đại thánh xót thương, khuyên người chuyên xưng danh hiệu, bởi vì phép xưng danh rất dễ, nếu có thể giữ mỗi niệm nối nhau, lấy suốt đời làm hạnh, thì mười người tu, mười người vãng sanh, trăm người tu, trăm người vãng sanh. Tại sao thế? Vì không có duyên tạp nên được chánh niệm, vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau, vì không trái với kinh giáo, vì thuận theo lời Phật. Nếu bỏ chuyên niệm mà tạp tu trong trăm người may ra được một hai người, trong ngàn người hy vọng được ba bốn người vãng sanh mà thôi”.

   Do vậy thiết nghĩ chỉ cần “lão thật niệm Phật” là được rồi, không cần phải kiêm thêm nhiều thứ. Nếu kiêm thêm nhiều thứ vô tình những duyên tạp đó lại khiến cho tâm loạn động mà lạc mất chánh niệm.

   Nói chung thì chánh niệm tỉnh giác trong hơi thở là điều rất tốt, nếu kết hợp với trì danh niệm Phật thì cũng không có trở ngại gì trong thời khóa tọa thiền niệm Phật nhưng nếu như đang làm việc nặng nhọc hay đang ngủ mà nằm mơ hoặc bị chết chìm dưới nước thì lúc này hơi thở sẽ bị trục trặc kỹ thuật. Chỉ có một câu lục tự hồng danh mới có thể đưa một người phàm phu thoát ly tam giới, vượt khỏi sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vì nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thì tại sao không nắm chặt lục tự Di Đà mà lại cố bám vào hơi thở chỉ là phương pháp tự lực cánh sinh mà thôi.

   Nói tóm lại, Ngẫu Ích Đại Sư dạy:”Được vãng sanh hay không là ở nơi Tín và Nguyện còn phẩm vị cao hay thấp là do hạnh trì danh sâu hay cạn“. Do vậy pháp môn niệm Phật thu nhiếp cả ba căn thượng trung hạ và chia làm 4 cõi 9 phẩm tùy theo mức công phu tu tập của từng người. Những pháp môn khác, môn nào cũng đều tốt cả nhưng chỉ là tự lực cánh sinh mà thôi. Pháp môn niệm Phật dể thành tựu là nhờ nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà được đới nghiệp vãng sanh. Nếu đã chọn pháp môn niệm Phật thì nên chuyên nhất, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, không nên kiêm thêm nhiều thứ khác.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
  • Hướng Đạo

   Tịnh Độ Tông như là một căn nhà có ba tầng lầu cho nên dung chứa được cả ba hạng người thượng căn, trung căn, hạ căn:
   Tầng 1: Niệm Phật công phu thành phiến, thành khối
   Tầng 2: Niệm Phật đạt đến Sự Nhất Tâm Bất Loạn
   Tầng 3: Niệm Phật đạt đến Lý Nhất Tâm Bất Loạn tức tương đương với Minh Tâm Kiến Tánh của Thiền Tông. Qua đó cho thấy Thiền Tông chính là tầng lầu thứ 3, chỉ dành riêng cho người thượng căn thượng trí vì họ có thể “phi thân” một cái là lên luôn.

   Do vậy Thiền Tịnh vốn dỉ là chung một nhà. Nếu bạn xem khả năng không đủ sức để “phi thân” lên tầng thứ 3 thì thôi đừng có rán, sẽ té chết đấy, chi bằng bước vào từ tầng 1 sẽ bảo đảm an toàn hơn. Chỉ cần vào được nhà là có thể tránh được nắng mưa sương gió rồi, không còn phải lo gì nữa. Mình cũng không phải thầy đâu nghen. 🙂

   A Di Đà Phật _()_

   0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Bạn Thiền Minh ST thân mến,

   Cho dù bạn tu pháp môn nào đi nữa thì cũng được tuỳ duyên mà, nhưng cái tư cách của một người tu hành không thể thiếu phát tâm Bồ Đề bình đẳng.

   Nên kinh Hoa Nghiêm nói: “Nếu quên mất tâm Bồ đề mà tu các pháp lành, gọi đó là nghiệp ma”. Quên mất mà còn như thế, huống chi chưa phát ư? Cho nên muốn học Như lai thừa thì trước phải phát Bồ tát nguyện, không thể chậm trễ vậy.

   Cho nên phải hằng ngày quì thắp hương cầu nguyện oan thần mười phương Tam Bảo gia hộ cho tâm Bồ Đề kiên cố tăng trưởng rất quan trọng.

   Người tu pháp môn Tịnh Độ khi còn hơi thở thì vẫn còn niệm Phật mục đích cầu nguyện vãng sanh về cõi Cực-Lạc.

   Người gieo nhân tu niệm Phật ước nguyện sanh về TPCL thì lâm chung khi tắt hơi thở thì theo Phật và Thánh chúng xuất hiện lai nghinh lên liên đài vãng sanh về Tây Phương, đó là quả phù hợp với bổn nguyện Phật A Di Đà.

   Còn bạn quán theo hơi thở àm đề mục chính, khi tắt thì sẽ đi về đâu? Bạn theo nghiệp lực “bất khả tư nghì” mà đầu thai trong sáu nẻo luân hồi hay sao? Cái đề mục chính này bạn nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu bạn có duyên gặp được trang DVCT thì cố gắng cùng tham khảo các bài pháp hay để phát tâm Bồ Đề bình đẳng mà đồng tu đồng sanh về cõi Cực-Lạc nhe.

   ==================================

   — Kinh Niệm Phật Ba La Mật —
   1. Phẩm Thứ Nhứt – Duyên Khởi

   Diệu-Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân nào, đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được Y báo, và Chánh báo của Phật A-Di-Đà ở cõi Cực-Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ-đẳng Tam-muội của đức A-Di-Đà được Phật tiếp dẫn về Tịnh-độ Tây-phương. Vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị Bất-thối-chuyển. Từ lúc ấy nhẫn nại về sau, vượt qua Thập-địa, chứng Vô-thượng-giác.

   Diệu-Nguyệt nên biết, đây thật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại thế, thành Phật trong một đời.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 12. Thanh Diệu Tĩnh

  A Di Đà Phật! Xin chào cư sĩ Viên Trí,
  Tôi là người phật tử rất thường xuyên vào trang “duongvecoitinh” để học hỏi phật pháp từ các thiện tri thức, các liên hữu đồng tu. Nay, tôi 1 điều muốn hỏi: tôi muốn đọc bài cách giải trừ oán thù của oan gia trái chủ của Pháp sư Tịnh Không cho oan gia trái chủ của Mẹ tôi và bản thân nhưng tôi không biết đọc bài này trước thời khóa tụng kinh vô lượng thọ, lạy phật, niệm phật hàng ngày của mình hay đọc sau thời khóa.
  Mong cư sĩ chỉ dẫn giúp. Chân thành cám ơn.

  0
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Thanh Diệu Tĩnh,

   HT Tịnh Không dạy chúng ta nên TÙY DUYÊN, có nghĩa là tùy theo thời gian của từng người có nhiều hay ít mà có thể thay đổi, thêm bớt sau cho phù hợp với hoàn cảnh của từng người. Do vậy đối với bài Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ thì nếu ai có thời gian quá ít thì có thể niệm 1000 câu hay 500 câu, bớt đi bài kinh Bát Nhã cũng không sao. Còn nếu như bạn có thời gian nhiều, muốn niệm ba, bốn ngàn câu Phật hiệu hay muốn tụng thêm Kinh Vô Lượng Thọ thì lại càng tốt chứ có sao đâu, mình sẽ thêm kinh Vô Lượng Thọ vào phần số 2 nhé, cụ thể là như thế này:

   1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.
   Trong phần này thì bạn thay chữ “tôi” băng “tôi và mẹ tôi” vậy là xong.

   2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ
   Trong phần này, thì bạn có thể thêm vô:
   Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ, niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Trong phần này nên tụng kinh trước rồi niệm Phật sau. Niệm ba ngàn hay bốn ngàn câu… cũng được, lại càng tốt.

   Phần 3,4 Tâm Kinh và chú vãng sanh thì cứ giử nguyên như vậy, không thay đổi gì.

   5. Lời Kết Thúc:
   Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi và mẹ tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, TỤNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ một lần, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi và mẹ tôi, mau rời khỏi thân tôi và mẹ tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

   Điều quan trọng mà bạn cần nên lưu ý đó là trước khi bắt đầu, chúng ta nên khởi tâm CHÂN THÀNH đối với các chư vị ấy, tức là không phải chỉ nói suông mà phải có thành ý sám hối. Kế đến là mình phải khởi tâm TỪ BI đối với các chư vị ấy. TỪ BI có nghĩa là mình biết các chư vị ấy đang rất đau khổ nên muốn xoa dịu nỗi đau đó và mang niềm vui đến cho họ, nói chung là thật sự muốn cho các chư vị ấy lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ. Trong suốt thời khóa tụng kinh niệm Phật nên giử tâm THANH TỊNH. Vì nếu tâm không thanh tịnh thì lợi ích cho mình đã không có nhiều thì lấy đâu mà hồi hướng cho các chư vị ấy. Tâm mình mà không thanh tịnh thì chắc cũng không ai muốn tụng niệm chung với mình đâu. Có lẻ điều này bạn đã biết, VT chỉ nhắc lại để đặc biệt lưu ý thôi.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
 13. Thiền minh sát tuệ

  A di đà phật!
  Con xin cám ơn những lời khuyên của các vị Thiện hữu!
  Khi con vừa phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì lập tức bị mấy vị bạn tu Minh sát tuệ của con trước đây từ bỏ không chơi với con nữa…hu hu…họ đi đạo tràng cũng không rủ con đi nữa…Nhưng cái này thì con chịu được.
  Khi con niệm Phật cái tâm lý “tiếc tiếc” pháp môn cũ -Minh sát tuệ này con đã hành trong mấy năm nay- vẫn hiện hữu trong đầu mãi, con nghĩ là do tín tâm còn cạn cợt, con xin các Thiện tri thức giúp đỡ con với…con là con gái mà, yếu đuối lắm…hu hu hu

  0
  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn TMST,

   Hoàn cảnh thay đổi, môi trường thay đổi, con người thay đổi…đó là việc bình thường, có lẻ ngay nhất thời bạn chưa thích nghi được nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi. Đạo tràng tu Tịnh Độ người ta nhóm họp cũng rất đông như là chùa Hoằng Pháp hay Tịnh Thất Quan Âm của Đại Đức Thích Giác Nhàn…khi nào có thuận tiện, bạn nên đến đó để gieo duyên rồi sẽ quen được nhiều bạn mới trong Tịnh Tông mà thôi. Tuy nhiên cái này gọi là rộng kết thiện duyên, có nghĩa là trợ duyên để góp phần khuyến tấn lẫn nhau mà thôi. Còn cái chánh nhân vẫn là nơi tự tâm mình. Bạn phải thật sự hiểu được Tu Thiền Thời Nay Khó Thành Tựu bởi vì Trong kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) tu Giới Luật được thành tựu. Thời Tượng Pháp (1.000 năm kế tiếp) tu Thiền Quán được thành tựu. Thời Mạt Pháp (10.000 năm tiếp theo) tu Tịnh Độ được thành tựu. Hiện nay Phật lịch của chúng ta là năm 2554 (2010 DL) tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp. Cho nên nếu người tu Phật thời nay muốn thành tựu lý tưởng giải thoát thì nên tu theo pháp môn Tịnh Độ (hay còn gọi là Niệm Phật).

   Do vậy mình cần xác định rỏ mục đích tu học của mình là để làm gì? Nếu chỉ muốn có bạn bè để trò chuyện vui đùa thì đến đâu cũng có. Nếu muốn thân tâm an lạc thì tu pháp môn nào cũng được nhưng nếu thật sự muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì phải nương vào pháp môn niệm Phật thôi. Bởi vì chúng sanh thời mạt pháp phước mõng nghiệp dày, chướng sâu huệ cạn ví như tảng đá lớn nặng ngàn cân. Đại nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật như là con thuyền lớn có thể chở được tất cả những tảng đá nặng kia. Nếu không nhờ con thuyền này thì làm sao mà mình có thể ôm tảng đá nặng đó mà bơi qua sông được. Vì vậy có Mười Lý Do Nên Tu Pháp Môn Tịnh Độ Để Vãng Sanh về Tây Phương Cực Lạc.

   Những chuỗi ngày đầu mới đến với Tịnh Độ, bạn nên nghe pháp của HT Tịnh Không cho thật nhiều để thêm vững niềm tin vì niềm tin là lối vào cửa đạo. Khi niềm tin càng sâu thì chí nguyện mới tha thiết, khi chí nguyện tha thiết thì tự nhiên mình sẽ nổ lực tinh tấn tu hành. Khi đã tinh tấn tu hành, tìm được “pháp vị giải thoát” thì mình sẽ không còn luyến tiếc bất kỳ một thứ gì nữa.

   Pháp ví như là thuyền để qua sông, khi qua sông thì cũng phải bỏ thuyền lại, không nên luyến tiếc làm gì. Thiền Minh Sát Tuệ giúp cho bạn chánh niệm tỉnh giác, thân tâm an lạc thì pháp môn niệm Phật cũng làm được điều này nhưng pháp môn niệm Phật còn có thể giúp bạn tiến xa hơn đó chính là thoát vòng sanh tử luân hồi, Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.

   Hy vọng là bạn sẽ sớm thích nghi với pháp môn niệm Phật và tìm được pháp vị giải thoát cứu cánh viên mãn của pháp môn này.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   HT chỉ xin góp vài ý kiến mong sẽ giúp bạn TMST một chút trên đường bắt đầu bước chân về quê huơng Cực Lạc nhe.

   1. Khi mới tu tập bất kỳ pháp môn nào đó, bạn nên tránh nói ra là bạn đang tu như vậy như kia. Vì sao? Bạn chưa đủ đạo lực để đối đầu với thị phi dễ động tâm sanh phiền não vô ích vì những lời nói đúng sai. Cái này bạn đã mới bị rồi cho nên tự hiểu mà nên “né duyên”.

   2. Bạn đã hành quán hơi thở đem lại sự thanh tịnh nào đó mấy năm nay tại sao phải bỏ? Nên nhớ các pháp là phương tiện tuỳ duyên mà thực hành đừng chấp rồi lại sanh phiền não. Theo ý kiến của HT thì tại sao bạn không dùng thiền quán bạn đã rành kinh nghiệm tu tập để trợ duyên cho pháp niệm Phật? Nếu quán hơi thở (5 phút) đem lại tâm thanh tịnh trước khi niệm Phật (15-60 phút) mỗi thời khoá thì quá hay. Lấy phụ thiền quán trợ chánh niệm Phật có sao không? Dù sao bạn cũng đã có chút công lực qua thiền quán mấy năm nay, bạn cứ tuỳ duyên bất biến mà diệu dụng. Đi đứng nằm ngồi ngoài thời khoá ra thì chỉ cố gắng nhớ thầm chuyên niệm Phật thôi (4 hay 6 chữ tuỳ).

   3. Đối với đạo tràng thật ra HT chưa bao giờ có duyên bước chân vào đạo tràng nào cả từ khi phát tâm tu pháp môn niệm Phật. Tuy cũng muốn nhưng cũng tuỳ duyên thôi không quan trọng.

   Đạo tràng thì có bóng và có hình thức.

   Bóng thì lặng lẽ tuỳ duyên mà niệm Phật khắp mọi nơi giữ tâm thanh tịnh thì ở đâu cũng là đạo tràng.

   Tâm không phân biệt thị phi như bà 8 ở chợ ồn ào là đạo tràng.
   Tâm từ bi giúp đỡ bạn bè khi làm việc trong công ty hay trường học là đạo tràng.
   Tâm trí tuệ không luyến ái gia đình vợ con tài sản khi còn sống chung là đạo tràng.
   Tâm hoan hỷ nhường nhịn khi lái xe trên đường phố là đạo tràng.
   Tâm bình đẳng bố thí người nghèo, ăn chay phóng sanh là đạo trạng.

   Nói tóm lại tùy duyên lấy sự lợi ích ban vui giải thoát đau khổ cho mọi người mọi chúng sanh là đạo tràng. Nếu gặp chướng ngại do nghiệp chướng thì phải cố gắng định tâm niệm Phật nhớ lời thệ nguyện phát tâm Bồ Ðề mà lấy lòng từ bi ra hóa giải nghịch cảnh. Tu tập như vậy lâu ngày sẽ chuyển phiền não thành Bồ Đề. Đem công đức tu tập hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc, để trên đền bốn ơn sâu, dưới cứu ba đường khổ thì sẽ thành tựu như ý.

   Hình thức ở chùa, thiền viện hay tịnh thất thì là những nơi phương tiện tốt đẹp cho sự tu tập nhưng đừng chấp đó là cứu cánh phải có mới gọi là đạo tràng tu tập. Tuỳ duyên tới tuỳ duyên đi mà tu tập. Chân thật tu hành là tự chiếu soi bên trong bất kỳ người tu Thiền tông hay tu Tịnh độ tông không có ngoại lệ, cho nên Thiền Tịnh bình đẳng không phân biệt là vậy.

   Nếu hướng ngoại không nắm vững điều này mà tu hành e rằng sẽ đi lạc đường không có ngày tháo gỡ ra bệnh kiến chấp phân biệt. Bạn nghĩ cầu sanh về cõi Cực Lạc là ngoài tâm hay sao? Tuy biết ngoài tâm không cảnh nhưng vẫn cầu nguyện vãng sanh do phát tâm Bồ Đề vì đó là Lý Sự viên dung. Chấp Lý tự tánh Di Đà không cầu nguyện vãng sanh, cho là cứu cánh thì có khác gì kẻ còn nghèo mà tự cho mình đã giàu sang ư? Có tâm rộng lớn muốn tự giác giác tha viên mãn không có chúng sanh nào có thể thành tựu nếu không ở gần gũi bên Phật thường cúng dường học Bồ Tát đạo. Đó là Sự chúng sanh phải đi con đường đó cho nên phải cầu nguyện sanh về Cực Lạc của Phật A Di Đà bổn nguyện trong kinh đã quá từ bi khuyên cho chúng ta (kẻ cùng tử nghèo hèn thiểu thiện căn phước đức đạo lực). Tự tánh Di Đà khắp mười phương pháp giới tận hư không mà chỉ nhờ một chút đạo lực trong kiếp này làm sao thâm nhập cho cùng tận? Đừng mơ Lý tưởng mà quên đi Sự thật. 🙂

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 14. Thanh Diệu Tĩnh

  Xin chân thành cám ơn những lời chỉ dẫn và những điểm lưu ý quan trọng của Cư sĩ. Tôi sẽ thực hành theo đúng như lời cư sĩ đã chỉ dẫn.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  0
 15. Trần Minh Tuấn

  Có phải tôi đang ở Cực Lạc không?
  Tôi đã thấy tự tánh.

  0
  • Gia Hữu

   Đối với bạn Tuấn, thì ‘thấy tự tánh có nghĩa là gì?

   Người khôi phục tự tánh thì chẳng đều gì không biết. Nếu bạn đã thấy được tự tánh, tức đã có đủ trí tuệ Bát Nhã, có thể quán chiếu ngũ uẫn đều không, vậy thì sao chính mình có đang ở Cực Lạc hay không cũng không biết, vẫn cần phải hỏi?
   Người có thể trở về với tự tánh, tức đã là Pháp Thân Đại Sĩ.
   Còn phàm phu, tuy tự tánh của chúng ta ở trước mặt, nhưng không thấy được!
   Nếu một người thật sự đã “minh tâm kiến tánh”, thời chẳng còn có Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Và GH nghĩ người ấy cũng chẳng tự có ý niệm nghĩ ”Tôi đã thấy tự tánh”, và càng sẽ không nói trước đại chúng như thế. Bởi vì tự tánh vốn thanh tịnh.
   Chưa chứng nói chứng là tăng thượng mạn, phải đọa A Tỳ. Hãy cẩn thận với lời nói của mình.
   A Di Đà Phật

   0
  • Trần Minh Tuấn

   Ở trên tôi đọc thấy:” nhất định thấy tự tánh Di Đà, nhất định sẽ sanh về Tây Phương.
   Mà ý tôi là tôi đã thấy tự tánh Di Đà, vậy tôi đảm bảo vãng sanh hả?

   0
 16. Trần Minh Tuấn

  Làm sao để biết mình đã được bất niệm tự niệm?

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *