Phương Pháp Kỳ Diệu Nhất Để Tiêu Nghiệp Chướng Chính Là Niệm Phật

Phương Pháp Kỳ Diệu Nhất Để Tiêu Nghiệp Chướng Chính Là Niệm Phật

Người có phước báo mới có thể tu học pháp môn Tịnh Độ này. Nhưng lúc chúng ta tu học lại có rất nhiều nghiệp chướng, tại sao vậy? Vì không có phước. Vì sao không có phước? Vì cứ lo chuyện bao đồng của thiên hạ, không chịu buông xuống vạn duyên, cho nên người như vậy không có phước. Người có phước báo thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là có phước báo; tâm không thanh tịnh là không có phước. Chẳng phải nói là chúng ta có tiền, có quyền thế là có phước, những thứ đó rỗng tuếch! Có tiền, có quyền thế, khi chết cũng không thể mang theo! Danh vọng, tiếng tăm, lợi dưỡng trong thế gian bất quá chỉ là cho chúng ta mượn dùng vài ngày mà thôi, chẳng phải là thật. Phước báo thật sự là tâm thanh tịnh, là trí huệ không gì sánh bằng. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ.

Cho nên nói niệm Phật là pháp kỳ diệu hạng nhất, có thể tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng có lớn đến đâu, sâu đến đâu, nặng đến đâu, một câu A Di Đà Phật đều tiêu trừ hết, nhưng điều then chốt là phải giác. Người xưa thường nói: “Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. Thí dụ như chúng ta vừa khởi lên một niệm sân hận, lập tức liền nhận biết: “Như vậy là ta sai rồi”, biết như vậy chính là sám hối. Khi một niệm đố kỵ khởi lên liền nhận biết và nói: “Tôi sai rồi. Tôi là một người niệm Phật, muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới diện kiến A Di Đà Phật, làm sao tôi có thể khởi lên ý niệm này được”. Khi ý niệm này khởi lên liền lập tức giác ngộ, đó gọi là khai ngộ, người như vậy là người giác chứ không mê. Khi chúng ta giác ngộ thì ý niệm này liền không còn nữa, liền tiêu mất, nghiệp chướng liền tiêu trừ; nếu ý niệm [đố kỵ, sân hận] này cứ tăng lên hoài, đó là không giác, đó là mê.

Nếu chúng ta muốn thật sự giác ngộ, thật sự không mê thì phải coi lợt lạt tất cả những pháp thế gian và xuất thế gian, phải buông xuống. Lý do khiến con người mê hoặc, điên đảo, không thể giác ngộ chính là vì quá coi trọng các pháp trong thế gian này, không chịu buông xuống; do vậy, những niệm mê tình tăng trưởng, không chịu giác ngộ. Do vậy có thể biết, khi chúng ta coi lợt lạt tất cả sự việc sẽ dễ giác ngộ. Khi giác ngộ liền dấy lên một câu Phật hiệu, tức là nói ý niệm thứ nhất của tôi là vọng niệm, ý niệm thứ hai liền là A Di Đà Phật, đó là chuyển nhanh chóng như câu “không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. Không sợ ý niệm khởi lên, ý niệm thứ hai liền giác ngộ, liền chuyển thành A Di Đà Phật. Làm cho tâm niệm A Di Đà Phật này luôn tăng trưởng, làm cho khi hết thảy vọng niệm khởi lên, ý niệm thứ hai liền là A Di Đà Phật. Nhiều lắm là khởi lên vọng niệm thứ hai liền chấm dứt. Người như vậy là người có phước, người như vậy đời này nhất định thành Phật. Người như vậy có phước đức to lớn, trí huệ to lớn, chẳng có gì cao hơn trí huệ này.

Chúng ta là phàm phu là vì chúng ta bị nghiệp lực trói buộc. Nghiệp là gì? Thiện nghiệp và ác nghiệp. Trong thiện nghiệp, khởi tâm tham ái, bị tham ái trói buộc. Trong ác nghiệp, khởi tâm sân hận, bị tâm sân hận trói buộc. Nói cách khác, nhìn thấy sắc, nghe âm thanh, chúng ta sanh phiền não, hỷ, nộ, ái, lạc, thất tình, ngũ dục là phiền não. Chúng ta bị nghiệp trói buộc, không được tự tại, đó là phàm phu; phàm phu bị nghiệp lực trói buộc. Vì thế, đức Phật dạy chúng ta buông xuống vạn duyên, tức là buông xuống nỗi khổ vì bị nghiệp lực trói buộc, khiến cho trong đời sống bất luận là trong thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, chúng ta luôn luôn giữ được thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh là trong hết thảy pháp chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, cũng không khởi vọng tưởng. Tại sao vậy? Những thứ đó đều không chân thật. Do vậy, người xưa dạy chúng ta: “Ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật”. Những chuyện khác đều là chuyện nhảm nhí, nên niệm Phật nhiều hơn!

Niệm Phật nhiều, niệm Phật tức là tiêu nghiệp chướng, tại sao vậy? Chúng ta khởi tâm động niệm, khởi vọng tưởng là nghiệp chướng, cả ngày từ sáng tới tối nói chuyện vô ích là nghiệp chướng. Khi niệm Phật, chúng ta không khởi vọng tưởng, cũng không nói chuyện vô ích, như vậy không phải là nghiệp chướng của chúng ta đều tiêu mất hay sao? Chúng ta mỗi ngày đều cầu tiêu tai, dùng phương pháp gì? Niệm Phật chính là phương pháp tốt nhất để tiêu tai, là phương pháp tốt nhất để tiêu nghiệp chướng. Chúng ta phải biết cách dùng, phải giác ngộ, quá báo rất thù thắng! Nếu không biết cách dùng thì quả báo sẽ không thù thắng. Quả báo thù thắng hay không đều do một niệm giác hay mê của chúng ta.

Trích từ sách Nhìn Thấu Là Trí Tuệ Chân Thật
Trích lục từ giảng ký của Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không
Minh Trí và Mẫn Đạt chuyển ngữ
Như Hòa nhuận văn

34 Phúc đáp

 1. Khang

  Ai chỉ mình cách phát nguyện vãng sanh cực lạc đc ko mình ko bit cách phát nguyện. A DI ĐÀ PHẬT

  • Tâm Thành

   A Di Đà Phật! Chào đạo hữu ạ, bạn có thể phát nguyện thế này nè!

   Nguyện vãng sinh, hành giả phải khởi nguyện liên tục giống như niệm Phật. Hành giả có thể khởi nguyện như thế này:
   “Nam Mô A Di Đà Phật
   Con nguyện sinh về Tây phương Cực lạc
   Xin Phật từ bi đến tiếp độ con”.
   Hoặc nguyện theo bài kệ:
   “Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành
   Con nay xin phát nguyện vãng sinh
   Cuối xin đức từ bi tiếp độ”

   http://www.vangsanhcuclac.vn/2015/01/phat-nguyen-vanh-sanh-nao.html

   Mong đạo hữu tinh tấn nha!

  • hướng về tây phương

   bạn niệm thế này nhé
   nguyện đem công đức này
   trang nghiêm phật tịnh độ
   trên đền 4 ơn nặng
   dưới cứu khổ 3 đường
   nếu có ai thấy nghe
   đều phát tâm bồ đề
   hết 1 báo thân này
   đồng sanh nươc cực lạc
   hai thời khóa trong ngày bạn nhé, buổi sáng khi dậy và buổi tối trước khi ngủ

 2. hướng về tây phương

  Các bạn ơi cho mình hỏi chúa giesu thoát luân hồi chưa sao ngài từ bi thế mà ko hướng dẫn chúng sinh thoát luân hồi? Mình định vào trang web về chúa để hỏi và đưa 1 số đưa hình ảnh và video vãng sanh cho họ thấy sự thù thắng của đạo phật nhưng mình sợ họ tự ái lại thôi, mình lại quyết định vào đây hỏi bạn đồng tu.

  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Hướng về Tây Phương thân mến’
   Mình nghĩ là bạn không nên vào những trang web của đạo Chúa mà hỏi về những điều liên quan đến đạo Phật; đơn giản là vì mình tôn trọng niềm tin của tất cả tín đồ trong mọi tôn giáo, dù mình biết rằng niềm tin của họ là mù quáng, và cho dù họ chẳng biết tôn trọng niềm tin của người khác là gì!? Đây cũng là sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác.
   Đối với người phật tử, thì giáo pháp của đức Phật là tuyệt đối siêu việt, không thể nghĩ bàn; cũng vậy, đối với người Hồi giáo, mọi thứ trong kinh Koran là nhất nhất; đối với người Thiên Chúa giáo, lời Chúa của họ được ghi trong kinh thánh của họ là tuyệt đối đúng, không hề sai khác cho dù một dấu phảy. Mình có người quen khi học ở college, theo đạo Tin Lành (người Công giáo gọi là Phản Thệ giáo, thật ra phải gọi là Phản Kháng giáo mới đúng, vì dịch từ chữ Protestant, tên chính thức của họ), anh ta quả quyết và tin chắc rằng quả đất và con người tồn tại đến nay chưa tới 10,000 năm (!?), vì theo kinh thánh, từ đời khởi thủy ông Adam và bà Eva cho đến đời chúa Jesus, tổng cộng là 28 đời, được ghi rõ tên từng đời trong kinh thánh!!!
   Cho nên bạn vào trang web của họ mà nói về những lợi ích của đạo Phật, thì mình tin rằng chỉ tạo thêm ác nghiệp cho họ mà thôi!
   Vài lời cùng bạn, và chúc bạn luôn tinh tấn trong tu học.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • hướng về tây phương

   cảm ơn bạn nhiều lắm

 3. hy vọng

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Khang xem ở bên phải chỗ “Các trang hữu ích” vào phần ” Nghi thức niệm Phật hằng ngày” thì có.

 4. Khang

  Cám ơn mấy bạn nhìu nhé

 5. Tâm Thống

  A Di Đà Phật!

  Mình là một người đồng tính ạ, mình chỉ thích người cùng giới với mình thôi, không biết kiếp trước mình gieo nhân gì nữa!

  Người đồng tính như mình niệm Phật được không ạ.

  Sao con đọc ở đây http://thuvienhoasen.org/a5222/dong-tinh-luyen-ai-co-duoc-phat-giao-chap-nhan-khong

  “Đối với hàng xuất gia, đức Phật không cho phép những người đồng tính được thọ giới Tỳ kheo, trong đó bao gồm cả người ái nam ái nữ và cả loại người mà kinh điển Pali gọi là Pandakas.”

  Sao lạ vậy ạ T__T đạo hữu nào giúp con hiểu với, con bối rối quá!

  A Di Đà Phật!

  • Cư sĩ Hữu Minh

   A Di Đà Phật. Có lẽ Đạo hữu có chút hiểu lầm khi đọc đoạn văn ấy. Đúng là những người muốn xuất gia để thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni thì giới luật của Phật có khắt khe, nhưng bạn không muốn xuất gia mà chỉ ở nhà niệm Phật thì không sao cả.

   Nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh của Phật A Di Đà đã nói trong Kinh Vô Lượng Thọ không phân biệt mọi chúng sanh, miễn là khi lâm chung niệm được danh hiệu ngài tất sẽ được Phật hiện thân đến tiếp rước về cõi nước của ngài. Bạn là Phật tử tại gia không thuộc hàng tỳ kheo nên không sao cả. Đạo hữu hãy yên tâm và tiếp tục niệm Phật.

   A Di Đà Phật.

  • Tâm Thống

   A Di Đà Phật! Dạ cảm ơn đạo hữu Hữu Minh ạ! Vậy là mình có thể yên tâm niệm Phật được rồi!

 6. Tịnh Pháp

  Kính chào quí Thầy Cô giáo thọ của trang Đường Về Cõi Tịnh
  Con là Tịnh Pháp muốn xin websites của Hòa Thượng Tịnh Không, giảng về các kinh Vô Lượng Thọ, Địa Tạng , và các kinh khác . Con có ý muốn hàng ngày mở ra để cho chư vị vô hình ở xung quanh con cũng được nghe pháp âm. Ngoài việc mở websites(audio) đúng giờ hàng ngày, con có cần phải làm thêm gì nữa không ? Con vẫn còn phải đi làm , công việc đôi khi phải đi công tác xa nhà , ở khách sạn 1, 2 ngày. Nếu như trong những ngày ở trong khách sạn, con không mở websites lên ( vì khách sạn là không thanh tịnh) thì có bị lỗi gì không? Kính mong quí Thầy Cô chỉ dẫn. Con xin cám ơn rất nhiều. Kính chúc quí Thầy Cô sức khỏe, mọi sự thuận duyên trong khi hoằng pháp độ sanh.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Nếu bạn nghĩ khách sạn là nơi ko thanh tịnh thì bạn có thể nghe pháp bằng headphone. Còn việc mở website Phật pháp trên máy là ko việc gì, miễn là bạn ý thức khi đó thân thể cũng nên mặc quần áo tươm tất 1 chút, chớ nên cởi trần, mặc quần dài thì lại càng hay (hoặc đắp chăn che kín chân, ngồi ngay ngắn trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp cũng được). Tất cả đều cố gắng trang nghiêm nhất trong chính hoàn cảnh sinh hoạt của mình là đúng…Nhớ lại năm xưa Đức Phật thuyết pháp trực tiếp cho người gánh phân, người ông ấy rất là hôi thối, ông ấy đang gánh phân, cũng chẳng có chướng ngại gì, mà tâm cung kính của ông ấy với Đức Phật thì vượt hẳn phần lớn chúng ta ngày nay…Chỗ này chúng ta phải nhìn cho thấu để học tập Phật pháp một cách thật thành kính mà cũng rất tùy duyên, chứ chẳng quá chú trọng nơi hình thức.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. nguyên

  Cho.con hỏi hồi hướng được hiểu như thế nào?

  • Quốc Huy

   Chào bạn nguyên,
   Hồi là hồi tưởng, hướng là mục tiêu là quyết tâm mà ta phải đi đến. Ta hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc tức là nhớ về cõi Tây Phương và tu đủ mọi thứ công hạnh để đạt đủ tiêu chuẩn để có VISA trở về Tây Phương.
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • nguyễn vân

   Còn nếu như khi bạn làm đc một việc thiện,rồi nguyện hồi hướng cho cha mẹ,thì cha mẹ bạn đc một phần công đức của việc thiện đó. Chỉ đc 1 phần thôi,6 phần còn lại vẫn là công đức của bạn.
   Nam môâ DI ĐÀ PHẬT.

 8. Viên Yến

  Kính gửi các Cô chú của trang Đường về cõi Tịnh
  Con là Viên Yến rất mong được Cô chú chia sẻ giúp con.
  1/ Dạo gần đây mỗi khi con niệm Phật thì cơn buồn ngủ cứ ập đến liên tục, con biết mình đang bị nghiệp nên con cứ tiếp tục niệm (niệm nhỏ và thầm vì Bố con không thích nên không dám niệm to) và không sao tập trung niệm Phật được.
  2/ Trí nhớ của con một ngày giảm sút, con không biết kiếp trước mình đã phạm tội gì mà hôm nay con cảm nhận được trí nhớ của con không còn tốt như trước. Thậm chí việc của 1 tháng trước đây mà con hoàn toàn không nhớ, phải ngồi suy nghĩ lâu hoặc có ai gợi ý thì con mới nhớ.
  Con rất mong Cô Chú chia sẻ và giúp đỡ cho con, có cách nào hóa giải những nghiệp tội của con không ạ.
  Mong sớm nhận được hồi âm của Cô chú.
  Con chân thành cảm ơn.
  A MI ĐÀ PHẬT

  • Quốc Huy

   Chào bạn Viên Yến,
   Nếu như ngồi niệm Phật mà bạn cảm thấy buồn ngủ thì có thể đi dạo, vừa đi vừa niệm Phật. Như vậy sẽ đỡ buồn ngủ hơn

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Xin chào bạn Viên Yến!
   1. Buồn ngủ hay còn gọi là hôn trầm khi niệm Phật là lẽ thường. Hàng tu sĩ còn không tránh được, chúng ta là cư sỹ tại gia, tất bật với công việc, gia đình, cơm áo gạo tiền thì hôn trầm là lẽ thường. Thường thì khi niệm Phật lớn tiếng có thể đuổi được hôn trầm nhưng vì điền kiện của V.Y không cho phép, thôi thì bạn hãy theo cách của ĐĐ Thích Giác Nhàn đi, tức là cũng là niệm thầm nhưng miệng mở rộng, và nghe được tiếng niệm Phật thì thầm. Quan trọng là nguyện thiết, còn về tán tâm bạn đừng để ý đến, tán tâm niệm Phật vẫn được vãng sanh, tuy vậy cũng cố gắng niệm Phật, nhớ Phật, niệm rành rẽ thì tán tâm sẽ giảm.
   2.Về trí nhớ giảm, MD nghĩ là bạn cần đến chuyên khoa.
   Nam mô A Di Đà Phật. Chúc bạn an lạc, tinh tấn.

  • Viên Yến

   Viên Yến xin cảm ơn những lời chia sẻ và những phương thức của các cô chú anh chị Quốc Huy, Mỹ Diệp để mình có thể chuyên tâm niệm Phật một cách rành rẽ mà không lo hôn trầm nữa.
   A Mi Đà Phật.

 9. nguyên

  Con xin hỏi một miếng ăn.một miếng uống đều do nhân duyên tiền kiếp mà có.vậy khi một thứ gì đó rời xa mình ví như trâu bò nhà cửa,…có phải những thứ ấy đều do trong mạng mình có thì nó có.khi hết rồi thì nó xa rời mình phải ko?

  • Quốc Huy

   Chào bạn nguyên
   Các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt. Nếu như đủ duyên thì nó sẽ đến còn khi hết duyên thì sẽ rời xa ta

 10. Thu Bui

  Gửi Viên Yến .
  Lúc niệm Phật mà buồn ngủ thì ai cũng có , đừng lo lắng nhé , sáng sớm tinh thần sáng suốt nên niệm Phật , niệm từng chử rõ ràng , miệng niệm tai lắng nghe , từng âm thanh lọt vào tai, lập thời khóa niệm Phật lúc không có cha thì bạn được niệm lớn , niệm nhỏ cũng công đức như nhau đừng lo , niệm Phật đi rồi bạn sẽ thấy , đừng lo nghiệp chướng , rời xa 2 chữ nghiệp chướng chỉ nhớ niệm Phật thì bạn sẽ thấy 1 câu A DI ĐÀ PHẬT mà niệm thì ” diệt tội hà sa ” có nghĩa là diệt tội nhiều nhiều ……. lắm . “học Phật là sự hửơng thụ tối cao của đời người ” Hòa Thượng Tịnh Không dạy như vậy . Cố gắng nghe băng giảng của hoà thượng Tịnh Không thì sẽ giải đáp những nghi hoặc của bạn , bạn có thiện căn nên biết pháp môn niệm Phật này , cố gắng lên để về Tây Phương . vài lời chia sẻ cùng bạn.
  A DI ĐÀ PHẬT

  • Viên Yến

   Được nghe những lời chia sẻ và động viên của Thu Bui Viên Yến cảm thấy rất hoan hỷ vô cùng. Mình sẽ cố gắng hành trì và ngày một tinh tấn hơn để sớm được về quê hương Cực Lạc Tây Phương.
   Chân thành cảm ơn Thu Bui rất nhiều.
   A MI ĐÀ PHẬT.

 11. Khang

  Mấy bạn cho mình hỏi Kinh A Di Đà ấy mình muốn mỗi ngày tụng 1 (biến) nhưng nói thiệt là mình không biết tụng vậy cho hỏi là mình Đọc có được không ai trả lời giúp mình vs ☺

  • Hoan Hỉ

   A Di Đà Phật! Bạn có tâm thành thì đọc hay tụng gì cũng được mà! Mong bạn tinh tấn ạ!

  • hướng về tây phương

   bạn nghe bài hát trường ca kinh a di đà thử xem ngày nào mình cũng rất dễ nghe và tâm thanh thản vì phổ thành bài hát

  • Quốc Huy

   Chào bạn Khang
   Nếu như tụng với giọng như quý thầy ở chùa thì cần hơi phải dài, còn bản thân chúng ta ở nhà thì chỉ cần đọc thành tiếng cho rõ ràng không quá nhanh cũng không quá chậm là được rồi.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Bạn Khang thân mến!
   Xin tán thán sự nỗ lực tu tập của bạn. Về vấn đề tụng Kinh, nếu chúng ta không thể tụng thì đọc vậy, không có gì sai cả, nếu ta không biết tụng mà cố ca kệ thì e sẽ bị lỗi.
   A Di Đà Phật

 12. Khang

  Cám ơn mấy bạn nhìu nha.☺

 13. Ngoc Tam

  Nam Mô A Di Đà Phật

 14. Thu Hằng

  Xin các vị thiện hữu trí thức cho hỏi: nhà không có bàn thờ Phật thì tụng kinh có được không?

 15. Trần Thị Yến Nhi

  Nam Mô A Di Đà Phật.Các vị cho mình hỏi: Nếu đọc kinh bằng mắt mà không phát ra tiếng thì có vấn đề gì không ạ
  Và có người nói ” Căn này mà phước báu tuổi tầm ba mươi lăm ” thì được hiểu như thế nạo ạ. Chân thành cảm ơn ạ. Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *