Cụ Bà Miễn Cưỡng Niệm Phật 3 Năm Lục Căn Liền Rỗng Rang Thoát Khỏi Đầu Thai Vãng Sanh Tịnh Độ

Cụ Bà Miễn Cưỡng Niệm Phật 3 Năm Lục Căn Liền Rỗng Rang Thoát Khỏi Đầu Thai Vãng Sanh Tịnh Độ

Cư sĩ Dư Tông Thị đời Thanh, người Từ Châu, con là Hòa Thượng Chiếu Minh trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, lập thất đón đến ở. Bà nhớ nhà quá, bèn bảo Hòa Thượng là phải về ngay lo việc nhà. Sư giảng cho bà nghe pháp Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, khuyên mẹ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Mẹ chẳng tỉnh ngộ, sư liền tránh mặt chẳng gặp, van nài cũng chẳng đến. Không biết làm sao bà đành miễn cưỡng trì danh, cho là khốn khổ lắm.

Ở chùa ba năm, niệm hơi thuần thục bà bắt đầu sanh lòng tin sâu xa, thọ Bồ Tát giới sáng tối lễ Phật rất cung kính. Hòa Thượng đến gặp hỏi còn nhớ nhà không, bà nói: “Niệm Phật vui lắm, không nhớ nhà nữa!”

Một ngày nọ, bà ngồi ở sân trước hướng mặt về tháp niệm Phật, chợt thấy ánh sáng chói lòa, thấy thế giới sắc vàng ròng rực rỡ không bờ bến: Tường, vách, cây cối đột nhiên biến đâu mất hết. Mừng quá, bà nhỏm ngay dậy tiến đến thì chẳng thấy gì nữa. Từ đó lục căn rỗng rang, động, tịnh, đứng, ngồi chẳng sanh niệm nào khác. Lâu sau, mộng thấy đến một nhà kia, có một người đàn bà đang ngồi trên nệm, kinh ngạc bảo:

– Sao mình lại đến đây? Ta chỉ cầu sanh Tây Phương. Nhập thai, xuất thai thật đáng sợ hãi quá!

Bà chạy mau ra khỏi nơi đó, sợ đến nỗi tỉnh dậy. Sáng ra, bảo với Hòa Thượng:

– Sanh duyên của tôi đến nay đã tận, xin vì tôi nhóm Tăng niệm Phật, đưa tôi về Tây!

Bà liền ngồi hướng mặt về Tây, qua đời.

(Theo Thiện Nữ Nhân Truyện)

 • Nhận định:
Chúng ta niệm Phật sanh tâm lơ là thì phải miễn cưỡng mà hành: Người đã niệm được một thì sẽ niệm đến mười, niệm được trăm thì gắng niệm đến ngàn. Lâu dần thuần thục, thành công cũng như nhau.

Lúc lâm chung, mộng thấy người đàn bà ngồi trên đệm, nếu lục căn chẳng rỗng rang, sanh kinh sợ bỏ chạy gấp, sẽ vào trong thai người khác bèn đọa luân hồi, cầu sanh về Tây lần nữa làm sao nổi? Nguy hiểm thay!

Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính sưu tập
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ

7 Phúc đáp

 1. vô trụ

  Nếu con niệm PHẬT không cầu nhất tâm.không cầu tướng lành,không cầu vãng sanh. Niệm PHẬT như vậy có được xem là sai lầm không ạ?

  • Tâm

   Trong câu niệm Phật đã chứa đựng đầy đủ hết rồi, khi niệm bạn chỉ chuyên tâm vào câu “A Di Đà Phật!” thôi đừng khởi lên tâm khác dễ bị chướng ngại!

   A Di Đà Phật! Mong được các đạo hữu khác chỉ dạy thêm!

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Vô Trụ,
   Mục đích của người tu niệm Phật là được vãng sanh về Cực lạc, cho nên bạn cần phải phát nguyện cầu sanh về Cực lạc. Còn trong lúc bạn hành trì (niệm Phật) thì chỉ chú tâm vào Phật hiệu thôi, không chú tâm vào những ý niệm khác, ngay cả ý niệm mong cầu vãng sanh.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 2. Mau Mau Niệm Phật

  Vì sao có người bị bệnh đồng tính?

  Kinh Tạo Tương Công Đức nói: Đức Phật nói với ngài Di lặc: Có bốn thứ nhân duyên khiến cho người đàn ông chịu thân phi nam phi nữ: Một là huỷ hoại thân thể người khác, cho đến súc sinh. Hai là cười nhạo vị Sa môn giữ giới. Ba là vì ham muốn dâm dục nên cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi người phạm giới, khuyên người khác phạm giới.

  Nếu có những người trước kia đã phạm những lỗi như thế, sau đó phát lòng tin, tạo hình tượng Phật thì không còn chịu những khổ báo như vừa kể trên.

  Lại có bốn loại nghiệp có thể khiến người trượng phu chịu thân bán nam bán nữ, một là đem những thứ ô uế đến những nơi thờ phụng trang nghiêm. Hai là tham đắm thân người đàn ông. Ba là làm chuyện dâm dục ngay thân mình. Bốn là bán phụ nữ cho người khác.

  Nếu có những chúng sinh đã lỡ làm những điều đó, tự mình hối lỗi, tạo hình tượng Phật thì không chịu thân ấy nữa.

  Trích “Thiếu niên bảo thân”

 3. Nhờ Niệm Phật Hết Bệnh Kéo Dài Tuổi Thọ Chết Được Vãng Sinh

 4. Tịnh Hòa

  A di đà phật
  Gửi Cô chú Đường Về Cõi Tịnh
  Cách đây vài năm, trong một tiết học hóa học, lúc đang nghe cô giáo giảng bài, con chợt thấy như hoàn cảnh bên ngoài mất đi, lúc đó chỉ còn tiếng cô văng vẳng bên tai. Lúc trạng thái ấy mất đi, con liền hiểu bài học hôm đó rất sâu, đó có phải là trạng thái nhất tâm không ạ, con xin cảm ơn cô chú nhiều nhiều

 5. Nguyễn anh

  Nam mô adiđà phật cho con hỏi sư thầy con và mẹ già ở cách xa nhau mẹ con tu tại gia hơn hai mươi nam nay mẹ đã tám chín tuổi nếu bà ra đi mà con không về kịp thì trên đường đi về con có niệm adidda cho mẹ vãng sanh được không

Gửi hồi âm đến Mau Mau Niệm Phật Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *