Người Càng Buông Bỏ Được Nhiều Phẩm Vị Vãng Sanh Càng Cao

Người Càng Buông Bỏ Được Nhiều Phẩm Vị Vãng Sanh Càng Cao

Chúng ta trong kinh Đại-thừa hiểu được, thực sự có thể triệt để buông xuống tất cả các pháp thế gian xuất thế gian, nhất tâm chuyên niệm vậy là đến thượng bối rồi. Vấn đề là quí vị có thể buông bỏ hay không?

Trong giáo lý Đại-thừa nói với chúng ta buông bỏ chấp trước, quí vị liền sanh cõi Phương Tiện. Buông bỏ vọng tưởng chính là buông xuống khởi tâm động niệm, quí vị liền sanh cõi Thật báo trang nghiêm. Chúng ta có thể trong cuộc sống hằng ngày luyện công phu gì? Luyện không khởi tâm động niệm, nhìn cho rõ ràng minh bạch đó là trí tuệ. Như như bất động đó là thiền định. Định huệ tu ở đâu? Tu trong cuộc sống hằng ngày. Thực sự luyện tập, luyện không khởi tâm, không động niệm. Nếu như luyện không phân biệt, không chấp trước, vậy quí vị vãng sanh là cõi Phương Tiện Hữu Dư. Nếu như vẫn khởi tâm động niệm, vẫn là phân biệt chấp trước, quí vị vãng sanh Thế giới Cực Lạc là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Chúng ta thực làm, thực sự luyện, chúng ta liền có phần, không cần phải chứng đắc quả vị địa thượng Bồ Tát. Chúng ta thực sự có thể làm liền có thể bình đẳng với họ, cùng tương đồng với họ. Thực sự thượng thượng phẩm vãng sanh, thượng bối thượng phẩm vãng sanh, người này vãng sanh tự tại, họ muốn lúc nào đi thì lúc đó đi.

Thực sự mà nói chúng tôi giảng kinh này giảng nhiều rồi, thực sự có thể tự tại vãng sanh, biết trước giờ đi. Muốn lúc nào đi thì lúc đó đi, thượng phẩm của công phu thành phiến, thượng tam phẩm, cũng chính là ở đoạn này chúng ta nói hạ bối. Hạ bối thượng sanh liền có năng lực này. Liền có thể tự tại vãng sanh, muốn lúc nào đi cũng được. Vì sao vậy? Tôi đối với tất cả pháp thế gian xuất thế gian không chấp trước, tất cả đều buông bỏ, chúng ta đều buông bỏ rồi, A Di Đà Phật có biết hay không? Biết. Tin tức của chúng ta truyền đến nơi Ngài. Tôi nay muốn đi, Ngài liền đến tiếp dẫn. Không có chuyện không được tiếp dẫn. Chúng ta vừa khởi tâm động niệm Ngài hoàn toàn biết được. Từ bi của Phật, hoằng nguyện của Phật, ân đức của Phật đối với chúng ta, chúng ta không biết được, Phật quang soi chiếu chúng ta, chúng ta không có cảm xúc, nguyên nhân là gì? Bản thân chúng ta có nghiệp chướng, nghiệp chướng là gì? Chính là phân biệt chấp trước. Cho nên phân biệt chấp trước nhạt một chút, qua đó chúng ta sẽ có được chút ít cảm xúc.

Thực sự buông bỏ được vài phân không cần nói là một trăm phần trăm, buông bỏ mười phần trăm, hai mươi phần trăm, chúng ta và Tây Phương A Di Đà Phật, đường dây nóng này đã nối thông được rồi, tức không còn chướng ngại nữa. Cho nên buông bỏ thực sự là quan trọng. Tôi bắt đầu học Phật, ngày đầu tiên gặp Chương Gia đại sư, Ngài dạy tôi buông xả, vô cùng quan trọng!

Trính Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng

12 Phúc đáp

 1. Tín Nguyện Niệm Phật

  Tâm Phân Biệt Càng Nhiều Càng Khổ

  Ba thứ ấy (phân biệt, chấp trước, vọng tưởng) càng nhiều, khổ não càng lắm! Ba thứ ấy càng ít, quý vị vui sướng càng nhiều. Đều là ngay trong cuộc sống bình phàm. Người niệm Phật tuy chẳng thể đoạn [phân biệt, vọng tưởng, chấp trước], phải hờ hững [đối với chúng], chớ nên chấp trước quá lố, [chấp trước] càng nhạt mỏng càng tốt! Nói thật ra, những thứ ấy chính là nghiệp chướng. Quý vị có bao nhiêu nghiệp chướng, chính mình tự biết, chẳng cần phải hỏi ai khác. Những thứ ấy rất nhạt mỏng, nghiệp chướng của quý vị bèn nhẹ nhàng. Chấp trước rất nặng nề, coi chúng rất thật, nghiệp chướng cũng rất nặng! Nghiệp chướng nặng nề, sẽ chướng ngại quý vị vãng sanh, đáng ngại lắm!

  Điều xảo diệu của pháp môn Tịnh Tông là quý vị thích phân biệt, ưa chấp trước, [pháp môn niệm phật bèn dạy] quý vị thay đổi cảnh giới: Hãy phân biệt ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của A Di Đà Phật, dạy quý vị chấp trước A Di Đà Phật. Nếu quý vị hoan hỷ, mến luyến, hãy mến luyến A Di Đà Phật, chắc chắn sẽ vãng sanh. Quý vị mến luyến người thế gian, mà muốn chẳng luân hồi trong lục đạo sẽ chẳng thể được! Quý vị phải chuyển dời mục tiêu và quan niệm, ta yêu A Di Đà Phật, ta thích Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạng người ấy quyết định vãng sanh. Trong tâm chẳng có phân biệt, chỉ có A Di Đà Phật, hằng ngày ngắm nhìn hình tượng A Di Đà Phật, hằng ngày niệm giáo huấn của A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa là gia thư, gia phả của Tây Phương Cực Lạc thế giới, nêu rõ khái lược trạng huống [trong cõi ấy]. Quý vị hằng ngày đọc những sách ấy, suy tưởng những điều ấy, chắc chắn sẽ được sanh về Cực Lạc. Hễ còn nghĩ tưởng những điều khác, bất luận nghĩ tưởng ai, nghĩ tưởng chuyện gì, thảy đều là lục đạo luân hồi, quyết định chẳng thể thoát khỏi lục đạo!

  Pháp Sư Tịnh Không

 2. nguyên

  A.Đợi mãi không ai nhận KINH. Như vậy đời sống tinh thần của quý thầy cô rất tốt.Vì trong nhà của quý thầy cô đều có KINH PHẬT. Đều có PHẬT gia trì.Đều có may mắn an lạc.Vì nơi nào có KINH PHẬT nơi đó đều bình an

 3. Hướng về Cực Lạc

  Gửi bạn Nguyên,
  Bạn có thể gửi tặng tôi 1 bộ kinh. Vì trong nhà Tôi chưa có quyển Kinh Phật nào!
  Địa chỉ xin gửi về:
  Nguyễn Thị Bích-Phòng Bảo Dưỡng-Cty TNHH Denso Vietnam-Lô E1- KCN Thăng Long-Đông Anh- Hà Nội.
  Cám ơn lòng tốt của bạn!
  A Di Đà Phật!

 4. nguyên

  Để tiện gửi dễ dàng hơn xin quý thầy,cô,bạn gửi luôn số điện thoại tránh việc bị trả lại ạ.
  Xin nhận kinh sách cũ để tu bổ và cúng dường .Địa chỉ mình.:
  Trần sĩ nguyên,đội 8 thôn phao sơn ,phường phả lại.thị xã chí linh,tỉnh hải dương.
  Sdt 01698317498

 5. nguyên

  Đã gửi KINH A DI ĐÀ và KINH VÔ LƯỢNG THỌ cho chị BÍCH rồi nhé.

 6. Hướng về Cực Lạc

  A Di Đà Phật,
  Xin cám ơn bạn Nguyên rất nhiều!
  Mình cũng có ý định khi nhận được rồi sẽ làm lợi mình,lợi người.Sẽ cho in thêm để nhân số lượng và cúng dường những ai cần đến!
  A Di Đà Phật!

 7. Một Đời Vãng Sanh

  NHÂN GIAN THỌ MẠNG CHỈ MẤY MƯỜI NĂM, XIN ĐỪNG THAM TÍNH CHUYỆN NGÀN NĂM.

  Đời người ở thế gian chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi, bỗng chốc là không còn nữa. Năm 22 tuổi, tôi đến Đài Loan, trong nháy mắt đã thành người già, hơn 70 tuổi rồi. Bạn bè đồng trang lứa, cùng đi học của chúng tôi, bạn bè làm việc, bạn bè học đạo, hai phần ba đều đã qua đời, cho nên đời người ngắn ngủi như vậy. Con người sau khi chết, không phải cái gì cũng không còn. Sau khi con người chết rồi, cuộc sống vẫn còn rất dài. Thánh hiền thế xuất thế gian đều nói với chúng ta quá nhiều, quá tường tận, quá phong phú rồi. Làm thiện có thiện báo, sau khi chết rồi có nơi tốt để đi, ở mức thấp nhất là phước báo ở cõi trời hoặc nhân gian, vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ. Phước báo nhân gian thì ngắn ngủi, còn phước báo ở cõi trời thì dài lâu, nhưng phải biết rằng, cho dù có dài đi nữa thì vẫn là hữu hạn. Khi hưởng hết rồi lại đọa tam ác đạo. Người thật sự thông minh trí tuệ, không có ai không mong cầu ra khỏi tam giới. Người chân thật sáng suốt thì niệm Phật cầu sanh Tây Phương.

  Không cần phải nói thoát khỏi tam giới, phước nhân thiên cũng có pháp tu của phước nghiệp nhân thiên, tại sao phải tạo ác, tại sao phải niệm ác, phải nghĩ ác? Chúng ta muốn đoạn ác tu thiện, hãy đem ý niệm ác, tư tưởng ác nhổ bỏ sạch, sau đó hành vi của bạn tự nhiên sẽ thiện. Cái thiện này không phải do tạo tác, làm thiện qua kiểu dáng, hình thức mà là từ trong nội tâm lưu xuất ra một cách tự nhiên.

  Lão pháp sư Tịnh Không

 8. Tịnh Hiếu

  Xin chào anh Nguyên.
  Anh có thể cho Tịnh Hiếu thỉnh kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà được không?
  Nam Mô A Di Đà Phật

 9. Diệu Âm Nguyên Đăng

  A Di Đà Phật, xin hoan hỷ tán thán công đức của bồ tát Nguyên.
  Mình cũng có một ít Kinh Vô Lượng Thọ muốn ấn tống, nên bồ tát nào muốn thỉnh mình xin cúng dường ạ. Có gì các vị cứ liên hệ với mình, mình sẽ gửi tới các bạn. SĐT: 0905724281.
  A Di Đà Phật

 10. NguyenPhu

  Tham sân si càng nhiều thì ta lại càng nhiều phiền não, sinh từ càng mãnh liệt, cuộc sống càng rối ren, tham sân si càng giảm, phiền não càng giảm, thân tâm ta càng thanh tịnh càng giải thoát. Người thế gian bị trói buộc bởi vật chất, bị đánh lừa bởi những thứ dục lạc, đắm mình trong chúng nó, trôi nổi luân hồi mà không hay biết, ngày đêm nghĩ tưởng mong cầu tranh giành hại nhau thật đáng thương. Thời mạt pháp, quá nhiều thứ độc, quá nhiều giặc bùa vây, minh sư dẫn đường lại khó gặp thật đáng buồn. Hãy nổ lực tinh tấn tu hành, buông càng nhiều ta càng thanh tịnh giải thoát, đừng để lũ giặc kia đánh lừa điều khiển dẫn dắt, làm chủ chúng nó, ta sẽ thấy được Tây Phương, sẽ thấy được niết bàn.
  Tham ái càng nhiều sinh từ càng nhiều
  Ngã chấp càng nhiều phiền não càng theo ta
  Buông bỏ càng nhiều tâm ta càng giải thoát.

  • lê văn thăng

   cảm ơn chú NP bài viết rất hay. con xin rút ra kinh nghiệm cho mình.

  • NguyenPhu

   Thăng ráng tu học nhé. Mong rằng ngay đời này Thăng sẽ giải thoát, sẽ là người lăn bánh xe pháp.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *