Đời Sống Sinh Hoạt Ở Tây Phương Cực Lạc Như Thế Nào? [Video]

Đời Sống Sinh Hoạt Ở Tây Phương Cực Lạc Như Thế Nào? [Video]

Nơi quốc độ An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật, những người sanh về đó có đủ sắc thân thanh tịnh, các âm thanh vi diệu, thần thông công đức như vậy. Cung điện của họ ở, những thứ y phục, uống ăn, hoa hương và đồ trang nghiêm đều như là những vật ở cung Trời Ðại Tự Tại thứ sáu.

Người nước ấy muốn ăn, chén bát bảy báu tự nhiên hiện ra, những là chén bát bằng vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, minh nguyệt, chơn châu đều theo đúng ý muốn mà hiện đến, thức uống ăn trăm vị thơm ngon tự nhiên đầy trong chén bát ấy.

Dầu cho những thức uống ăn như vậy mà không có ai ăn. Chỉ thấy sắc ngửi mùi ý cho là ăn thì liền tự nhiên no đủ, thân tâm nhu nhuyến không hề tham luyến. Xong rồi tất cả biến mất, đến giờ lại hiện ra.

Nầy A Nan! Cõi nước của đức Phật ấy thanh tịnh an ổn khoái lạc vi diệu kế đạo vô vi Niết bàn.

Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

28 Phúc đáp

 1. Tâm Tịnh

  A Di Đà Phật
  Kính xin các Liên hữu, Sư huynh, Quý đồng tu từ bi giảng giải, chia sẻ cho TT được hiểu rõ hơn lời nói này của HT Hải Hiền
  “Trong mắt của ta, tất cả đều tốt, không có gì là không tốt”
  trong trích đoạn sau

  Lão Hòa thượng Hải Hiền nhìn cái thế gian này cái gì cũng tốt: thuận cảnh tốt, nghịch cảnh tốt, ác duyên cũng tốt, không có gì là không tốt, tất cả đều tốt. Ngài đã từng nói với các đệ tử: “Trong mắt của ta, tất cả đều tốt, không có gì là không tốt. Thấy gì cũng nói tốt, thấy gì cũng vui vẻ, trong tâm mới thường có pháp hỷ sung mãn, trong tâm mới có thể thanh tịnh, mới không phiền não, mới không giận hờn hận người. Không phân biệt cái này tốt cái kia xấu, cũng không có cái này ăn ngon, cái kia không ngon, tất cả đều tùy duyên, thì có thể an tâm rồi.”

  Sách CUỘC ĐỜI LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN
  Xin chân thành cảm ơn Quý vị!
  A Di Đà Phật

 2. nguyên

  2 chữ THANH TỊNH đó.
  ………….
  Đối chiếu lại với bản thân. Có cần quan trọng hoá việc này có tốt hay không .người này có tốt hay không?
  Bình thường trong công việc sinh hoạt mình thường có ranh giới tôi và anh. Phân định rạch ròi thì chuốc liền phiền não. Nếu cứ coi như người thân thuộc thì có phải tốt hơn là gây gổ thị phi đúng sai. Nếu nhanh chuyển tâm thì coi chuyện đúng sai là không quan trọng. Dụng tâm nói thì dễ nhưng gặp hoàn cảnh thì khó lắm.
  A di đà phật tuy gặp nghịch cảnh mà niệm to tiếng A DI ĐÀ PHẬT thì hiếm người niệm . Lúc ấy trong tâm dấy khởi đủ thị phi. Tâm phải trụ nơi nào? Trụ vào câu A DI ĐÀ PHẬT.

  • Tâm Tịnh

   Rất cảm ơn bạn đã Phúc đáp cho mình.
   A Di Đà Phật

 3. Tịnh Độ

  A DI ĐÀ PHẬT…

  Kính gởi sư huynh Thiện Nhân:

  Xin cảm ơn sư huynh đã phúc đáp cho đệ 25/2/17.

  -Sư huynh đang ở Việt Nam? Hay nước ngoài?

  -Cho đệ hỏi áo tràng (lam, nâu), áo khoác có chữ A DI ĐÀ PHẬT. Mình có thể giặt máy chung với quần áo, lót với áo tràng, áo khoác(Adidaphat) được không? Phải giặt máy như thế nào thì không bất kính?

  Xin chân thành cảm ơn sư huynh phúc đáp dùm cho đệ.

  A DI ĐÀ PHẬT…

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi Tịnh Độ,

   Những áo tràng, áo lam, áo khoác có hình hay hồng danh A DI ĐÀ PHẬT bạn có thể giặt bằng máy nhưng không nên giặt chung cùng những đồ bình thường, đặc biệt là những đồ lót. Với người tu học Phật thì thấy y, áo như thấy Phật. Do vậy chúng ta càng cung kính bao nhiêu tất sẽ thêm nhiều lợi ích bấy nhiêu.

   TN

 4. Dao Nhu Van

  Nam Mô A Di Đà Phật . Dạ trước khi cháu con xảy ra tai nạn đuối nước con có mua Quần áo giày mới cho cháu mặc Tết . Nhưng xảy ra chuyện nên Mẹ cháu để lên ban thờ cho cháu , dự định tới 49 ngày của cháu sẽ đốt cho cháu . Con có khuyên Vợ chồng em trai con là không nên đốt sẽ tổn phước mà nên đem tặng cho các em bé khác , hồi hướng công đức cho cháu được vãng sanh cõi lành . Xin các vị thiện tri thức cho con hỏi , con khuyên vậy đã đúng với tinh thần Phật pháp chưa ạ . Em dâu con vì thương cháu và cũng sợ là đồ của cháu mà không đốt cho cháu thì sau này cháu sẽ về đòi . Cả nhà vẫn ăn chay niệm Phật hồi hướng cho cháu ạ .
  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 5. Lien Du

  Tại sao niệm A Di Đà Phật mà không niệm danh hiệu Phật khác.

  “Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, muốn vào nhất hành tam muội, nên để tâm nhẹ nhàng, bỏ các loạn ý, không dùng tướng mạo, buộc tâm vào nơi Phật, chuyên xưng danh tự, lúc nào cũng hướng về Phật”
  “Sự nhất hành tam muội, tức tên khác của niệm Phật tam muội”, cho nên đừng coi nhẹ việc niệm Phật, niệm Phật là tu nhất hành tam muội. Vì sao vậy? Nhất tâm niệm Phật, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra đều buông bỏ hết. Vì trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, đây gọi là sự. Từ sự nhất tâm niệm đến lý nhất tâm, đây là phương pháp chúng ta có thể dùng. Nếu không có sự, chỉ dùng lý nhất tâm, chúng ta không làm được, nhất định có vọng tưởng, tạp niệm xen vào. Bởi thế chúng ta để Phật A Di Đà trong tâm, những thứ lẫn tạp khác trừ sạch hết. Khởi tâm động niệm là A Di Đà Phật, trong miệng niệm A Di Đà Phật, nhất cử nhất động của chúng ta đều là Phật sự.
  Điều này trước đây ở Đài Trung chúng tôi theo thầy Lý, thầy thường dạy chúng tôi thay đổi tâm. Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không còn gì nữa, thật sự thay đổi nó sẽ như thế nào? Thấy tất cả mọi người đều là Phật A Di Đà, thấy mọi vật đều là Phật A Di Đà, thấy mọi việc đều là Phật A Di Đà, tu như vậy là thành công. Không còn vọng tưởng, không còn tập khí phiền não, chỉ có hoan hỷ, thật sự là thường sanh tâm hoan hỷ. Bản thân thành tựu, phải phổ độ chúng sanh.
  Trong quyển hạ của Văn Thù Bát Nhã Kinh nói: “Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, muốn vào nhất hành tam muội, nên để tâm nhẹ nhàng, bỏ các loạn ý, không dùng tướng mạo, buộc tâm vào nơi Phật, chuyên xưng danh tự, lúc nào cũng hướng về Phật”. Bây giờ chúng ta niệm Phật A Di Đà, ngài ở phương tây, nên từng giờ từng phút hướng về phương tây. “Đoan tâm chánh hướng, có thể niệm niệm tương tục đối với một vị Phật, tức là trong niệm có thể thấy được Chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai”. Câu này trong cuối quyển hạ của Khởi Tín Luận Nghĩa Ký có, trong quyển hạ Vãng Sanh Lễ Tán của An Lạc Tập cũng có đoạn này, đều là mượn trong Văn Thù Bát Nhã Kinh để nói. Do đây có thể biết, chỉ cần buộc tâm vào một vị Phật, chuyên xưng niệm danh tự là được.
  Có người chuyên niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, họ không niệm Phật A Di Đà, họ học Thiên Thai. Có giống với niệm Nam Mô A Di Đà Phật chăng? Không giống, vì buộc tâm vào Phật Thích Ca, cần phải được tam muội mới có hiệu quả. Nhất tâm hệ niệm Phật A Di Đà, chưa được tam muội cũng có lợi ích, đới nghiệp vãng sanh, họ có thể vãng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, niệm Phật Thích Ca không được. Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, phải được định mới được. Như A la hán phải được cửu thứ đệ định, mới có thể vượt thoát luân hồi lục đạo. Đầu tiên chúng ta đạt được tứ thiền bát định, đây là thiền định thế gian. Định thứ chín mới vượt thoát lục đạo, gọi là xuất thế gian.
  Đức Thế Tôn ở thế giới Ta bà, không có đới nghiệp vãng sanh, không có, bởi thế ở đây không được. Ở đây bất luận là hệ niệm vị Phật nào, về lý có thể nói được, nhưng về sự ta không thể đạt được nhất hành tam muội, nghĩa là quý vị không thể được niệm Phật tam muội, không thể nào. Bởi thế Chư Phật Như Lai đều xưng Phật A Di Đà là: “Vua trong các vị Phật”, niệm Phật A Di Đà gọi là vua trong các tam muội, phải hiểu đạo lý này.
  __(((卍)))__ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
  __(((卍)))__ Tập 596
  Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không – Pháp Sư
  “Nhất môn huận tập – Trường thời huân Tu”
  Mời Chư vị đồng học xem và chia sẻ ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=w18GVyXC2QY Tập 1 trên Youtube
  Trọn bộ 600 tập MP3 viên mãn.http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/tinhdodaikinhgiai.htm
  Bản chú giải: MDF
  http://amtb.vn/download/tai-lieu/vo-luong-tho-lan-11/
  Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

 6. lê văn thăng

  Chào các cô chú là người mà chết đi bị trùng thì nên làm như thế nào ạ. Cáh để cắt trùng ra sao. Bà ấy bà biết niệm phật nhưng chết đi ko có ai hộ niệm. Mong các cô chí giúp ạ. A Di Đà Phật

  • nguyên

   Bạn THĂNG có quyển chú giải KINH VÔ LƯỢNG THỌ như bảo vật trong nhà mà lại không xem để hiểu thêm bổn nguyện thì tiếc quá. Vì người niệm PHẬT đã nằm trong nguyện của PHẬT thì nếu chẳng vãng sanh thì PHẬT chẳng thành ngôi CHÁNH GIÁC, cứ điều này thì biết nếu bổn nguyện thành tựu thì đương nhiên niệm PHẬT sẽ vãng sanh.

  • lê văn thăng

   chào chú nguyên. thú thật con ko có thời gian xem sách cho lắm. con bất dữ lắm ạ. cảm ơn chú. A di đà phật

 7. nguyên

  Chị hãy tặng KINH ĐỊA TẠNG rồi khuyên em chị đọc. Việc tốt không nên chần chừ.

 8. Đào Như Vân

  _Nam Mô A Di Đà Phật .
  Có phải Bạn Nguyên đang trả lời câu hỏi của mình không ạ. Mình rất cảm tạ công đức của Bạn nhưng Vợ chồng em trai mình rối bời vì mất con , mình chỉ dám khuyên các em ấy niệm Phật thôi , vả lại mình cũng không hiểu nhiều , cứ có khúc mắc trong việc học Phật là mình lên trang nhà Đường Về Cõi Tịnh để hỏi chư vị từ bi thiện hữu xa gần . Vậy kính mong chư Bồ Tát cho mình câu trả lời thẳng nhất không ạ , vì mình cũng hơi bị chậm hiểu ạ. Cháu mình sắp 49 ngày rồi , mình khẩn thiết mong cầu có được sự chỉ dẫn kịp thời , dễ hiểu ạ. Nam Mô A Di Đà Phật .

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Đao Nhu Van,

   Có hai điều TN muốn chia sẻ cùng bạn:

   1. Bộ quần áo của cháu bạn không nên đốt, bởi có đốt cháu bạn cũng chẳng thể nhận để mà vận được, do vậy gia đình nên đem tặng cho người nghèo, tuy nhiên trước khi đem tặng, nên nói trước với cháu bé về lý do, giúp cháu bé hiểu được công đức bố thí như thế nào. Được vậy cháu bé sẽ rất hoan hỉ với việc làm của gia đình.

   2. Theo đúng pháp trong vòng 49 ngày, gia đình mỗi tuần đều nên lên chùa, thỉnh Chư Tăng Ni làm lễ siêu độ cho cháu bé, trong đạo gọi là cúng thất tuần. Đến tuần thứ 7 tức 49 ngày, đây là cơ hội cuối cùng để gia đình có thể làm mọi phước thiện cho cháu bé có thêm phước báu để siêu sanh về cõi lành. Vì vậy ngày cúng thứ 49 gia đình nên đến chùa, thỉnh chư Tăng Ni, làm lễ cúng dường Chư Tăng, cùng nhau hợp với Chư Tăng làm lễ siêu độ cho cháu bé; kết hợp từ nay tới 49 ngày gia đình nên phóng sanh đúng chánh pháp, bố thí thanh tịnh đúng người, đúng đối tượng…tất cả những phước thiện này đều hồi hướng cho cháu bé và các oan gia trái chủ của cháu bé, nguyện cho họ đồng siêu sanh về Tịnh Độ.Trường hợp không thể lên chùa, gia đình có thể thỉnh chư Tăng về nhà để cúng thất tuần cũng không sao, quan trọng là mọi người đều nhất tâm và giữ thanh tịnh thì mới tạo được từ lực giúp cho cháu bé giác ngộ mà buông bỏ duyên trần, để siêu sanh. Nếu cả chuyện mời Chư Tăng cũng không thể, bạn và gia đình ráng làm theo Nghi Thức dưới đây nhé.
   Nguyện chúc gia đình phát tâm chánh niệm, tận sức làm phước thiện, giúp cháu bé được sanh về miền an lạc.

   TN
   ………………………………………………………………………………

   NGHI THỨC CẦU SIÊU CHO THAI LINH

   NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI
   (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực niệm)
   TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN
   Án lam xoá ha (3 lần)
   TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN
   Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần).

   (Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương)

   CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

   Nguyện đem lòng thành kính,
   Gởi theo đám mây hương.
   Phưởng phất khắp mười phương.
   Cúng dường ngôi Tam Bảo,
   Thề trọn đời giữ đạo,
   Theo tự tánh làm lành,
   Cùng pháp giới chúng sinh,
   Cầu Phật từ gia hộ,
   Tâm Bồ Đề kiên cố,
   Xa bể khổ nguồn mê,
   Chóng quay về bờ Giác
   (Xá rồi đọc tiếp bài kệ tán Phật)

   Đấng Pháp Vương vô thượng
   Ba cõi chẳng ai bằng.
   Thầy dạy khắp trời người,
   Cha lành chung bốn loài.
   Quy y tròn một niệm,
   Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
   Xưng dương cùng tán thán,
   Ức kiếp không cùng tận.

   KỲ NGUYỆN

   Nay có thai nhi tên là……………………
   Pháp danh: ………….
   Mất ngày……/Tháng/Năm
   Chúng con một dạ chí thành, ngưỡng cầu Tam Bảo, từ bi gia hộ cho hương linh, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, dứt sạch nghiệp chướng sâu dày, sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, khắp độ chúng sanh đồng thành Phật đạo.

   QUÁN TƯỞNG
   (Đứng dậy, cắm hương lên lư rồi vị chủ lễ chắp tay đứng thẳng và niệm)

   Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
   Đạo cảm thông không thể bàn,
   Lưới đế châu ví đạo tràng,
   Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,
   Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.
   Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

   ĐẢNH LỄ
   (Vị chủ lễ xá 3 xá rồi niệm lớn)

   Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

   Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

   Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

   Khai Thị Cho Thai Linh

   Cha mẹ thật đau đớn khi không được đón con chào đời (nuôi con khôn lớn để cùng cha mẹ tu đạo giải thoát), đây là phước duyên của cha mẹ với con không đủ. Nay phải rời xa con cha mẹ chỉ còn biết thành tâm sám hối tất thảy tội lỗi, tội chướng từ nhiều đời, nhiều kiếp cho dù là hữu ý hay vô ý, cho dù là tư tưởng hay hành động mà cha mẹ đã tạo những ác nghiệp với con, khiến con phải khổ. Cha mẹ nguyện con hiểu được tấm lòng của cha mẹ và nguyện con buông bỏ mọi oán thù, duyên nợ với cõi trần này, cùng cha mẹ nhiếp tâm niệm Phật, nguyện cho con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bản thân con không nên luyến tiếc thân mạng để tiếp tục thọ thai vào nhà cha mẹ, hay quay lại cõi phàm này làm gì, bởi khi khi không đủ phước báu, con sẽ ra đời trong sự đau khổ, đó là điều cha mẹ thực không mong mỏi. Mong con hãy sáng suốt nhớ lời khai thị của cha mẹ mà nhiếp tâm niệm Phật nguyện sanh Cực lạc quốc.

   CHÚ ĐẠI BI

   Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
   Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

   Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
   Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đõa bà da, ma-ha-tát đõa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn-trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn-trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
   Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
   Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
   Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
   Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật (3 lần)

   THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

   Ly bà ly bà đế, ầu ha cầu ha đế, đà la ny đế, ny ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha
   (3 lần)

   Đại từ đại bi thương chúng sanh,
   Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,
   Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,
   Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

   Nam mô Như Lai Ứng Cúng, Chánh biến chi, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
   Nam mô Đa Bảo Như Lai.
   Nam mô Bảo Thắng Như Lai,
   Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,
   Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai,
   Nam mô Ly Bố Uý Như Lai,
   Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai,
   Nam mô A Di Đà Như Lai,
   Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo (3 lần)

   QUY Y LINH (Người Chủ lễ phải giữ tâm thật chánh niệm)

   Hương linh quy y Phật.
   Hương linh quy y Pháp.
   Hương linh quy y Tăng.
   Hương linh quy y Phật,
   Đấng phước trí vẹn toàn.
   Hương linh quy y Pháp,
   Đạo thoát ly tham dục.
   Hương linh quy y Tăng,
   Bậc tu hành cao tột. (1 tiếng chuông)

   Hương linh đã quy y Phật.
   Hương linh đã quy y Pháp.
   Hương linh đã quy y Tăng.
   (1 tiếng chuông)
   Hương linh vốn tạo các nghiệp ác,
   Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
   Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
   Hương linh thảy đều xin sám hối.
   (1 tiếng chuông)

   (Vị chủ lễ niệm lớn)

   Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo, tiếp độ hương linh vãng sanh Cực Lạc Quốc
   (Đại chúng đồng hoà theo: vãng sanh Cực Lạc Quốc)

   Nguyện Ta Bà Giáo Chủ đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát tiếp độ hương linh vãng sanh Cực Lạc Quốc.
   (Đại chúng đồng hoà theo: vãng sanh Cực Lạc Quốc)

   Nguyện Tây Phương Giáo Chủ đại từ đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát tiếp dẫn hương linh vãng sanh Cực Lạc Quốc.
   (Đại chúng đồng hoà theo: vãng sanh Cực Lạc Quốc)

   Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
   Ở phương Tây thế giới an lành,
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
   Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ:
   Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
   Nam mô A Di Đà Phật (30 lần)
   Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
   Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần).
   Ba đời mười phương Phật
   A Di Đà bậc nhất
   Chính phẩm độ chúng sanh
   Oai đức không cùng cực
   Con nay vị hương linh
   Sám hối ba nghiệp tội
   Phàm được bao phước thiện
   Chí tâm nguyện hồi hướng
   Nguyện cùng người niệm Phật
   Vãng sanh nước Cực Lạc
   Thấy Phật ngộ pháp tánh
   Phát tâm đại bồ đề
   Đoạn vô biên phiền não
   Tu vô lượng pháp môn
   Thệ nguyện độ chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo
   (3 tiếng chuông)
   CHÚ VÃNG SANH
   Nam-mô a di đa bà dạ
   Ða tha dà đa dạ
   Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ
   A di rị đa tất đam bà tỳ
   A di rị đa tì ca lan đế
   A di rị đa, tì ca lan đa
   Dà di nị dà dà na
   Chỉ đa ca lệ ta bà ha.
   Triệu Thỉnh Chơn Ngôn (Chú triệu thinh hương linh):
   Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần)

   Biến Thực Chơn Ngôn (Chú biến thức ăn thành hương thực)
   Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

   Biến Thủy Chơn Ngôn (Chú biến nước thành vị cam lồ)

   Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

   Nam mô Đa Bảo Như Lai
   Nam mô Bảo Thắng Như Lai
   Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
   Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
   Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
   Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai
   Nam mô A Di Đà Như Lai. (3 lần)
   Phổ Cúng Dường Chơn Ngôn (Chú biến đồ ăn thức uống để cúng dường tận hư không giới chúng sanh)

   Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( lần)

   Chúng con nguyện cho thai nhi (pháp danh) được nương ánh từ quang của Địa Tạng Vương Bồ Tát, về đây thọ thực nghe kinh, buông xả duyên trần siêu sanh Tịnh Độ.
   TỰ QUY Y

   Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, Phát vô thượng tâm. (1 lạy)
   Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
   Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)
   HỒI HƯỚNG
   Nguyện sinh Cực Lạc cảnh Phương Tây
   Chính phẩm hoa sen là cha mẹ
   Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh
   Bồ tát bất thối là bạn hữu
   Nguyện dĩ thử công đức
   Phổ cập ư nhất thiết
   Ngã đẳng dữ chúng sanh
   Giai cộng thành Phật đạo.

   HẾT

  • nguyên

   Ai rồi cũng phải xa rời người thân của mình. Chẳng phải hôm nay chị xa rời cháu của mình mà ngày ngày, xung quanh mọi người vẫn có người sanh ra rồi lại có người mất đi. Trong nguyện đầu tiên của PHẬT A DI ĐÀ đã nguyện:
   Nguyện trong nước không có ác đạo.
   ……..
   Kinh ĐỊA TẠNG chỉ rõ ràng nghiệp duyên, đời sống của chúng ta đang sống. Cũng có phương pháp siêu độ vong linh. Thông thường người không xem kinh thường lơ là nhưng hễ đọc rồi xem rồi thì tự nhiên dè dặt, cẩn trọng.
   Bồ tát ĐỊA TẠNG nguyện chúng sanh đều thành PHẬT cả rồi thì ngài mới viên mãn lời nguyện của NGÀI.
   PHẬT A DI ĐÀ phát 48 nguyện để tiếp dẫn tất cả chúng sanh về nơi an lành để tu tập.
   Chẳng kể chị làm ngành nghề nào, quyến thuộc chị nơi nào, hễ chị niệm PHẬT thì người thân thuộc, kẻ oan gia nhờ câu PHẬT hiệu đó tự nhiên được lợi ích.

  • Nguyễn Đạt

   Kính thầy Thiện Nhân,
   Như thế nào mới là “phóng sanh đúng chánh pháp” thưa thầy ?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Nguyễn Đạt,

   *Phật dạy: muốn thân khoẻ mạnh, không tật bệnh, không ngoài phóng sanh và lìa sát sanh. Trong 3 pháp bố thí: Bố thí tài (tiền, của cải), bố thí vô uý (phóng sanh), bố thí pháp, thì phóng sanh là bố thí vô uý, tức giúp chúng sanh thoát khỏi khổ nạn, có cơ hội hồi đầu, hướng về Tam Bảo tu học, giác ngộ, giải thoát. Vì thế khi bố thí vô uý chúng ta nên tuân thủ theo hạnh nguyện mà chư Phật, chư Đại đức dạy: Không thấy người bố thí, không thấy vật bố thí và không thấy kẻ được bố thí.

   *Thời nay khắp nơi đều thấy phóng sanh, nhiều nơi hàng trăm, hàng tấn cua, cá các loại thuỷ sản được mua về rồi phóng sanh, nhưng nhiều khi chúng ta chỉ ham ưa số lượng, ưa hình thức hay vì thân thể quá lao bệnh, gia đạo bất an, công ăn việc làm không hiệu quả… mà phát tâm phóng sanh, kế đó khi thực hiện phóng sanh lại chỉ lo cầu nguyện cho bản thân, người thân, cho gia đạo của mình bình an, không tật bệnh, làm ăn, buôn bán nhiều tài, nhiều của… Như vậy là khởi đầu của hạnh phóng sanh là tốt, nhưng đi vào thực hành thì lại sai lệch, không đúng pháp. Bởi pháp phóng sanh là bố thí vô uý – mang lại niềm an vui giác ngộ và giải thoát, nhưng khi phóng sanh chúng ta lại chỉ để ý đến mạng sống, cuộc sống của mình mà quên đi những chúng sanh chúng ta đang phóng sanh cũng cần được khai ngộ, giúp họ hồi đầu, hướng về tam bảo tu học để khi xả báo thân, tuỳ theo phước báu hoặc được tái sanh làm người, gặp Phật pháp, hoặc đồng sanh về cõi an lạc. Chưa kể vì chấp nên nhiều khi chúng ta mua thật nhiều, rồi khi phóng sanh không tìm những nơi chốn xa, an toàn để phóng sanh, khiến cho nhiều chúng sanh chưa kịp phóng thì đã bỏ mạng, hoặc vừa được phóng sanh, lập tức lại bị bắt, nhốt, giết thịt trở lại.

   Do vậy phóng sanh chẳng cứ vào số lượng, và hình thức, mà phải chú tâm vào đích tối thượng giúp cho kẻ sống (người phóng sanh), kẻ được phóng sanh cùng biết hồi đầu, nương theo chánh pháp của Phật, cùng phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui, chuyển phàm thành thánh, đó mới là nghĩa đích thực của phóng sanh.

   TN

  • Nguyễn Đạt

   Nam Mô A Di Đà Phật!
   “…Không thấy người bố thí, không thấy vật bố thí và không thấy kẻ được bố thí…” Phật pháp quả là thù thắng
   Con vô cùng hoan hỉ, kính nể và biết ơn thầy đã chỉ dạy.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 9. Một Đời Vãng Sanh

  Các huynh đệ hoan hỉ cho đệ xin địa chỉ và email của Tịnh Tông Học Hội Đài Loan ạ. Xin tri ân các huynh đệ.

 10. Đào Như Vân

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Mình vô cùng Cảm Tạ ân đức bố thí Pháp của thiện hữu Thiện Nhân, thật vì chúng sanh mà tuyên giao pháp lành . Mình như được nước cam lồ của Bồ Tát. Trong các tuần thất vừa rồi của cháu nhà có mời Tăng về tụng kinh và đến chùa2 nghe kinh lạy Phật hồi hướng cho cháu siêu sanh Tịnh Độ ạ. Gia đình sẽ tiếp tục trong các tuần thất tới theo như Thiện Nhân chỉ Dẫn ạ. Còn việc Quần áo mình sẽ yên tâm làm theo đúng như thiện hữu nói , mình thật hoan hỉ với phúc đáp tường tận , dễ hiểu của Thiện Nhân Bồ Tát . Nam Mô A Di Đà Phật . Nguyện mỗi ngày càng có thêm nhiều thiện hữu như Thiện Nhân am hiểu Pháp lành của đức Như Lai chịu bỏ thời gian quý báu ra hướng dẫn dìu dắt thêm nhiều chúng sinh tốc xả mê đồ, siêu sinh Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật .

 11. Đào Như Vân

  Nam Mô A Di Đà Phật . Mình hiểu ý của thiện hữu Nguyên rồi ạ, mình và gia đình vẫn ngày ngày niệm Phật hồi hướng cho cháu . Mình thật cảm động với tấm lòng Bồ Tát của chư thiện hữu trang nhà Đường Về Cõi Tịnh , giúp lòng tin Phật pháp của mình càng ngày càng kiên cố . Mình năm vóc sát đất đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã ban pháp niệm Phật cứu độ chúng sanh , một đời thoát liễu sinh tử . Mình thật hai hàng lệ tuôn trào vì được nếm mùi vị Cam Lồ Từ Bi của Phật. Mình nguyện đến hơi thở cuối cùng vẫn là niệm Nam Mô A Di Đà Phật . Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 12. Hoàn Bảo - Con năm nay 14 tuổi ạ!

  A Di Đà Phật! Xem xong đoạn clip trên thì con lại càng muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hơn nửa, nhưng con thắc mắc là dường như con đã từng nghe thấy câu “Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” chứ không phải là “Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật” ạ? Con không biết rằng ngoài Tây Phương Cực Lạc ra còn có “Đông Phương” nửa hay sao ạ?? Kính mong các sư thầy giải đáp giúp con ạ!

  http://phimxquang.blogspot.com/2017/01/ong-phuong-giao-chu-duoc-su-luu-ly.html Mong được các sư thầy, sư cô giải thích ra ý nghĩa cảu bài viết trên giúp con ạ! con xin chân thành cảm ơn

  • Tâm Tịnh

   Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là Phật giáo chủ của một cõi nước Phật ở Phương Đông. Còn Phật A Di Đà là giáo chủ cõi nước Cực Lạc ở Phương Tây. Vậy có bao nhiêu cõi Phật? Hằng hà sa số cõi Phật như thế. Hỏi tiếp, vậy chúng ta nên tu tập để được về cõi Phật nào? Đức Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta Bà này, và tất cả Phật khắp mười phương đều đồng tán thán, khuyên chúng sanh nên tu theo Pháp Môn Tịnh Độ để cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì sao vậy? Vì cõi này thù thắng nhất, hơn tất cả các cõi Phật khác. Con hãy thỉnh cuốn Kinh Vô Lượng Thọ về đọc tụng nhé, sẽ hiểu rõ hơn.
   Chúc con chăm chỉ niệm Phật cầu về Cực Lạc nhé, rồi còn học tốt, làm người con tốt, trò tốt, bạn tốt nữa.
   A Di Đà Phật

  • Hoàn Bảo - Con năm nay 14 tuổi ạ!

   Con cảm ơn thầy Tâm Tịnh đã giải thích ạ!

 13. Thật Thà Niệm Phật

  HAI ĐIỀU TỐT KHI VÃNG SANH VỀ THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

  Đi đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, điều tốt đầu tiên là thọ mạng vô lượng, quí vị mạnh khỏe trường thọ, thân thể của quí vị không cần phải lo lắng.

  Điều tốt thứ hai là gì? Ngày ngày nghe Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp. Quí vị xem điều tốt thứ nhất: quí vị thật là vô lượng phước báu. Thọ mạng là phước báu số một trong các phước báu. Phước báu thứ hai là ngày ngày nghe kinh vô lượng trí huệ. Đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc làm gì? Tu phước, tu huệ, phước huệ song tu. Chúng ta ở đây không có cách gì. Mỗi ngày tôi giảng 4 tiếng đồng hồ, ở thế gian này cũng tốt lắm rồi, nhưng so với Thế giới Cực Lạc thì kém xa lắm. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, quí vị mới có 4 tiếng đồng hồ học tập kinh điển. Ngoài ra 20 tiếng đồng hồ là vọng tưởng. Làm sao có thể sánh với người ta được? Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Phật giảng kinh không gián đoạn, đại chúng nghe kinh không gián đoạn, cứ tiếp tục giảng như thế không có ngày đêm. Chư vị nên hiểu Thế giới Cực Lạc không có ngày đêm.

  Lão pháp sư Tịnh Không

 14. Linh

  cho con hỏi ở tây phương cực lạc có việt gì ,co gì vui không ạ

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *