Người Niệm Phật Bắt Buộc Phải Quy Y Thời Khoá Tu Mỗi Ngày

Người Niệm Phật Bắt Buộc Phải Quy Y Thời Khoá Tu Mỗi Ngày

Người học Phật, từ khi quy y Tam Bảo trở về sau, nhất định phải quy y thời khoá tu tập. Bắt đầu cần cầu tự mình mỗi ngày thực hành lạy Phật và niệm Phật. Số mực tu hành nhiều hay ít có thể căn cứ vào tình huống thời gian của mình mà sắp xếp. Mỗi ngày cứ theo thời khoá đều đặn lấy đó làm định kế lâu dài cho đời tu của mình. Một thời gian sau, dần dần tăng thêm phần lượng số mục tu hành, khiến cho đạo nghiệp của mình ngày càng tiến bộ. Cách quy định thời khoá này mới có thể thật sự được lợi ích trong Phật pháp. Nếu không thì quy y uổng ghi tên suông; giống như học sinh đến trường ghi tên báo danh lại chẳng lên lớp học, thì làm sao có thể đạt đến chỗ tốt đẹp của việc học Phật!

Ngoài thời khoá tu hành lễ Phật, lạy Phật mỗi ngày, người học Phật phải chú trọng vào việc sửa đổi thói quen xấu nơi thân, khẩu, ý của mình. Sửa đổi thói quen xấu chính là ngừng lại và diệt tham, sân, si. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày phải kiểm thảo mỗi lời nói và từng cử chỉ của bản thân. Nhất cử nhất động quán chiếu xét lại chính mình, từng bước vững chắc cố gắng đem thói quen xấu sửa đổi ngay.

Trích Liên Trì Cảnh Sách
Thích Quảng Ánh dịch

CHIA SẺ BÀI PHÁP:

28 Phúc đáp

 1. Nguyễn Đăng kiêm

  Nam mô quán âm bồ tát
  Sao con lại bỏ chỗ sáng đi vào chỗ tối
  Sao trời sinh con lại nhút nhát vậy
  Sao con lại bỏ công việc về làm kẻ thất nghiệp
  Xin các thầy, các cô chỉ dạy cho con biết với ạ
  Con vẫn niệm phật hàng ngày mà sao con ngu muội suy nghĩ nông cạn thế ạ

  • Hồi hướng Tây Phương

   có thể mình niệm chưa nhiều, hoặc công phu chưa đắc lực thôi. Trăm người niệm Phật thì chỉ có vài người thành tựu là ở chỗ còn quyến luyến trần gian, chưa chịu buông xuống thật thàniệm Phật. Nếu ta thật tâm tu hành thì phải chịu cực chịu khổ ngày đêm niệm Phật, lạy Phật, tùy duyên có thể in kinh, phóng sanh. Làm được như vậy công đức vô lượng, phật A DI ĐÀ nhất định không để chúng ta thiệt thòi.

 2. Lê Kim Thúy

  Tâm và ý là hai hay một? Xin chư vị thiện tri thức khai thị cho được rõ vì lúc mình niệm Phật thì miệng niệm tai nghe, tâm nhớ câu Phật hiệu nhưng trong đầu mình lại hiện lên suy nghĩ khác hình ảnh khác?

  • Lê Kim Thúy

   Ấn Quan Đại Sư có dạy chúng ta nên niệm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu trừ nghiệp chướng vậy là vừa niệm A DI ĐÀ PHẬT vừa niệm QUÁN THHẾ ÂM cả hai danh hiệu vô cùng thù thắng không thể nghĩ bàn thế nhưng mình có nghe được bài giảng của TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ dạy rằng oan gia trái chủ có khả năng biến ra những vị Phật khác nhưng không giả mạo được vị Phật Bổn Tôn
   Phật Bổn Tôn là hàng ngày mình niệm một vị Phật duy nhất thì vị Phật đó chính là Phật Bổn Tôn ví dụ như ngày thường chúng ta niệm A DI ĐÀ thì A DI ĐÀ PHẬT chính là Phật Bổn Tôn, hàng ngày niệm Đức Bổn Sư Thích Ca thì Thích Ca Mâu Ni chính là Phật Bổn TÔN của bạn, bạn niệm Qán Thế Âm Bồ Tág thì Quán Thế Âm chính là Bổn Tôn của mình. Ma không thể biến giả ra vị Phật được” Nếu vậy mình niệm cả hai danh hiệu luon thì lúc lâm chung gặp khó khăn rồi?

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Lê Kim Thuý,

   Tu thì có chánh hạnh và trợ hạnh. Người niệm Phật thì lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh, bái sám, niệm hồng danh Bồ tát là trợ hạnh. Quán Thế Âm Bồ Tát là Đại Bồ tát phát nguyện tầm thinh cứu khổ và nguyện độ tận chúng sanh khổ. Hơn thế Quán Thế Âm còn là một Đại Bồ Tát luôn cùng Đại Thế Chí Bồ Tát cùng hiện thân tiếp dẫn chúng sanh về Tịnh Độ. Vì thế việc niệm thêm hồng danh Quán Thế Âm nhất quyết không có vấn đề trở ngại, kể cả khi cận tử nghiệp ập tới, nếu bạn nhiếp tâm niệm Quán Thế Âm, bạn vẫn có thể được Ngài tiếp dẫn về Tịnh Độ. Lý do? Bởi đó là hạnh nguyện của Ngài. Vấn đề chỉ còn ở nơi bạn: Tín sâu-nguyện thiết-thực tâm hành và hàng ngày lấy gì làm chánh và lấy gì làm trợ hạnh thôi.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Lê Kim Thuý,

   *Tâm và ý là hai hay là một? Để các bạn Sen hiểu rõ hơn về tâm và lý do tại sao khi niệm Phật thường có vọng tưởng đan xen trong các Phật hiệu, TN xin kể câu chuyện của Ngài Huệ Khả. Một lần Ngài Huệ Khả đến xin gặp Tổ Đạt Ma, nhưng Tổ không tiếp và ngài Huệ Khả đã quỳ trong tuyết xuốt 1 ngày 1 đêm. Sáng tới, Tổ thấy vậy bèn hỏi:
   – Ông tới đây làm gì?
   – Ngài Huệ Khả đáp: Xin hãy an Tâm cho con.
   Tổ trả lời rằng: Hãy đưa Tâm đây ta an cho.
   Huệ Khả thưa: Con tìm Tâm không được!
   Tổ trả lời: Ta đã an tâm cho ông rồi!
   Ngay đó ngài Huệ Khả hoát nhiên đại ngộ.

   Có 2 chi tiết trong câu chuyện chúng ta nên tư duy thật kỹ:
   – Tâm bất an, xin người khác an tâm cho mình/Đem tâm ra đây, ta an cho.
   – Tìm không ra tâm / Ta đã an rồi.

   *Tâm bất an là tâm gì?

   Trong đạo gọi là vọng tâm, tâm phan duyên, tâm phóng dật – tâm khởi lên từ sự phân biệt, chấp trước khi các căn tiếp xúc các trần. Tất cả những vọng này sẽ được ghi lại rất đầy đủ vào bộ nhớ (còn gọi là a lại da) và chúng sẽ nằm vĩnh viễn trong đó, không bao giờ mất, nhưng khi đủ duyên, chúng sẽ hiện lên rõ mồn một như từng cảnh trong phim vậy. Khi chưa niệm Phật, hàng ngày, mọi nơi, mọi thời chúng ta đều sống trong vọng tưởng và đã quen, coi vọng như bạn nên thấy rất bình thường. Nay niệm Phật, thay vì khởi nghĩ lăng xăng hết chuyện đông-tây kim cổ…vui, buồn, thương, ghét, tham, sân, si… nay chúng ta dùng hồng danh A Di Đà Phật để khắc chế cái tâm lăng xăng nói trên, đương nhiên những niệm lăng xăng đó sẽ hiện khởi không ngưng nghỉ. Hiện khởi không phải khi niệm Phật nó mới hiện, mà vốn dĩ nó thường khởi, nhưng chúng ta quen, quá quen nên không để ý nữa, nay dùng pháp niệm Phật, niệm niệm tiếp nối nên nhất thời vọng niệm bị đè xuống không thể khởi. Điều này giống như ta lấy hòn đá nặng đè lên cỏ. Cỏ nhất thời bị đè xuống, nhưng chỉ cần khẽ nhấc hòn đá lên, cỏ tất sẽ trồi lên như cũ. Tới đây chúng ta đã hiểu: tại sao khi niệm Phật, lúc tâm an, lúc bất an, lúc ít vọng, lúc nhiều vọng?

   Như vậy “tâm bất an, xin được an tâm cho” đây là ý niệm của vọng tưởng, phân biệt, chấp trước khởi. Các vọng này khởi lên không ngừng nghỉ nhưng không biết cách khắc chế, sanh tâm hoảng sợ, chạy tìm người an tâm cho mình. Thực tế không ai làm được chuyện đó, bởi vọng khởi từ tâm phân biệt, chấp trước của chúng ta khi căn tiếp xúc cảnh trần. Nay muốn giảm, triệt vọng thì ngay lúc các căn của chúng ta tiếp xúc cảnh trần, đừng để chúng (các căn) khởi vọng thức: đẹp-xấu, giàu-nghèo, sang-hèn, chánh-tà, thiện-ác… Cụ thể: khi mắt nhìn thấy bông hoa đẹp, chỉ cần ghi nhận cái đẹp là đủ, ngoài đẹp ra không khởi thêm một niệm nào khác=nhãn căn (mắt) tiếp xúc trần (bông hoa) nhưng không sanh vọng thức (tức phân biệt, chấp trước không khởi). Tương tự khi niệm Phật: Miệng niệm A Di Đà Phật – Tai nghe rõ A Di Đà Phật – Tâm phải nhớ rõ A Di Đà Phật = trong đầu không thể hiện thêm niệm khác ngoài A Di Đà Phật. Sở dĩ có niệm khác khởi là do tâm không nhớ rõ A Di Đà Phật nên niệm khác mới lên vô được; nói khác đi là lúc này hòn đá bị nhấc lên nên cỏ mới có dịp trồi lên vậy. Do vậy để khắc chế hiện tượng này chúng ta đừng hoảng sợ mà ngưng việc niệm Phật, mà phải niệm chậm lại, rõ ràng hơn bình thường để đè vọng niệm xuống, không cho chúng khởi nữa. Cách tốt nhất lúc này là nên dùng Thập Niệm Ký Số. Tới đây chúng ta có thể hiểu: tâm bất an từ đâu khởi? và ai có thể an tâm cho chúng ta?

   *Đem tâm ra đây, ta an cho!

   Người hỏi: tâm con bất an, nhờ Tổ an tâm cho.
   Người đáp: đem tâm ra, ta an cho.
   Ngụ ý của Tổ: cái tâm mà Phật nói đến vốn dĩ vô phương sở, không có xứ lai, nguồn gốc, trong cả 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thể tìm và nắm giữ. Tại sao? Vì nó là vọng. Vọng chỉ có khi căn-trần tiếp xúc rồi có phân biệt, chấp trước. VD bông hoa đẹp nói trên: đẹp là 1 niệm, ngoài niệm này không khởi thêm niệm nào nữa=vọng không có duyên để khởi. Vọng=sanh-diệt không ngưng nghỉ, niệm nọ nối niệm kia không gián đoạn, vì thế muốn tìm, đem vọng ra là điều không thể, nói gì an cho hết vọng?

   Trở lại khi niệm Phật, vọng lăng xăng khởi liên tục, chúng ta hoặc chạy theo, hoặc lo để an những niệm lăng xăng đó=giống ngài Huệ Khả, đến nhờ Tổ Đạt Ma an tâm cho mình vậy.

   *Tâm-ý là 2 hay 1?
   Nói 2 thực tế chỉ 1, bởi chúng có gốc khi các căn tiếp cảnh trần rồi sanh ra ý thức. VD: hoa đẹp. Nếu dừng lại niệm đẹp=cái đẹp tịnh lặng, nhưng nếu có có đẹp hơn, đẹp kém, đẹp vừa phải, đẹp ít, đẹp nhiều…thì trùng trùng ý thức phân biệt khởi, lúc này được gọi là tâm sanh. Hễ có sanh, ắt có diệt. Phật gọi tâm sanh-diệt đó là vọng. Diệt vọng là chân.

   *Tìm tâm không được/Ta đã an cho ông rồi:

   Tại sao tìm tâm không được? Vì tâm là vọng. Vọng=sanh-diệt không ngưng nghỉ. Đi tìm cái sanh-diệt đó vốn chẳng thể nên Ngài Huệ Khả nói: không tìm được! điều này khéo tư duy 1 chút chúng ta sẽ hiểu: vọng không tìm được=không nên níu kéo, truy tìm nó=tâm an. Cách an tâm của Tổ Đạt Ma chỉ đơn giản vậy.
   Vấn đề an hay bất an khi niệm Phật vốn phụ thuộc vào chúng ta, chẳng do hồng danh cũng chẳng do Phật A Di Đà. Điều này chúng ta phải thực tư duy chân chánh ắt sẽ nhận ra.

  • Lê Kim Thúy

   Cảm ơn Thiện Nhân đã giải đáp thắc mắc cho mình, còn câu hỏi thứ hai không biết có vị thiện tri thức nào giúp mình không vì mình còn phân vân tại sao danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT một niệm thành tâm tiêu được tám mươi vạn ức trọng tội vậy tại sao Ấn Quan Đại Sư lại khuyên ta nên trì thêm danh hiệu Quán Thế Âm? Pháp sư Tịnh Không thì dạy rằng ma (oan thân trái chủ) có thể biến ra vị Phật khác nhưng vị Phật bổn tôn thì không có khả năng biến hiện ra! Bây giờ mình niệm cả hai danh hiệu vậy khi mình lâm chung ma có thể biến ra Quán Thế Âm Bồ Tát không? Mình còn chưa rõ điều này xin chỉ dạy thêm! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Lê Kim Thúy!

   *niệm một câu A Di Đà Phật có thể tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử, câu này chính từ kim khẩu Đức Bổn Sư Thích Ca nói ra thời không nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều Phật dạy như vậy, song không có nghĩa là niệm danh hiệu các chư Phật- Bồ Tát khác không tiêu trừ được tội nghiệp. Nếu bạn đã đọc Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện phẩm thứ 9 “Xưng danh hiệu Chư Phật” sẽ thấy rằng có hằng sa ức chư Phật như thế, khi xưng niệm danh hiệu các Ngài đều đạt sự lợi ích không thể nghĩ bàn.

   Ấn Quang Đại Sư khuyên người niệm Phật niệm thêm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ 1000 câu A Di Đà Phật thì niệm 500 lần danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm mỗi khi có bệnh khổ. Cũng bởi bổn nguyện của Bồ Tát là tầm thinh cứu khổ cứu nạn, Ngài có nhơn duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, và sẽ là vị Phật kế vị làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Tổ Ấn Quang dạy người niệm Phật như vậy, nhưng nếu chúng ta chỉ niệm A Di Đà Phật thời cũng được Phật gia trì không khác. Tổ dạy như vậy, nhưng tùy vào duyên của chúng sanh với vị Phật, Bồ Tát khác nhau mà họ xưng niệm danh hiệu vị Phật, Bồ Tát cũng không giống nhau và đều nhận được sự gia trì không khác.

   Điều lưu cẩn ở đây, Phật Thích Ca khuyên người niệm Phật và các vị Tổ Liên Tông đều giải bày phương tiện: lấy niệm Phật làm chánh với đầy đủ tín- nguyện- hạnh thì chắc chắn vãng sanh.

   *”Pháp sư Tịnh Không thì dạy rằng ma (oan thân trái chủ) có thể biến ra vị Phật khác nhưng vị Phật bổn tôn thì không có khả năng biến hiện ra”. Điều này nếu chậm rãi quán xét sẽ hiểu vì sao Ân Sư Tịnh Không lại dạy như vậy. Oán thân trái chủ có thể có thể biến ra các hình cha mẹ, người thân quyến, các vị Phật, Bồ Tát. Nhưng người sắp lâm chung, oán thân trái chủ chẳng thể giả dạng A Di Đà Từ phụ bởi nếu giả dạng sẽ “phạm” với bổn nguyện tiếp dẫn, giả như có một A Di Đà Phật thứ hai thì lẽ nào bổn nguyện của Từ phụ là không đáng tin hay sao? Chắc chắn thần hộ pháp sẽ không để cho bất kỳ chúng sanh nào “vi phạm” vào bổn nguyện tiếp dẫn chúng sanh của A Di Đà Phật. Vì thế chúng ta niệm Phật A Di Đà, cầu A Di Đà Phật tiếp độ, thì nhất định phải đợi A Di Đà Phật đến.

   Hòa Thượng Tịnh Không cũng dạy: hình tượng Phật A Di Đà để chiêm ngưỡng lễ bái chỉ nên chọn một tướng hảo duy nhất. Vì hàng ngày chúng ta chiêm ngưỡng, lễ lạy tướng hảo A Di Đà Phật nào thì nhất định lúc lâm chung A Di Đà Từ phụ sẽ đến tiếp độ chúng ta bằng chính tướng hảo ấy.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Lê Kim Thúy

   Xin chào chị Mỹ Diệp! Gọi bằng chị vì thấy kiến thức của chị cao hơn em và tuổi Đạo chắc cũng nhiều hơn em^-^. Xin cảm ơn chị đã giải đáp thắc mắc cho em. Nói thật mình cũng ngại lắm khi đăng câu hỏi lên đây vì mình nghĩ mọi người đều rất bận, ai cũng lo tròn trách nhiệm của mình với gia đình với công việc trong cuộc sống giữa đời thường rồi thời khóa công phu tu tập…v.v
   Cho nên khi đăng câu hỏi mà thấy không được trả lời thì mình cũng không buồn đâu ạ và biết đâu câu hỏi của mìmh đã trùng với câu hỏi trước đây của người khác cũng không chừng. Bản thân mình căn cơ thấp kém nghiệp chướng sâu dày cho nên lời văn cao thâm mình không lãnh hội được xin sám hối ạ, mọi người bỏ thời gian bỏ công sức ra trả lời chỉ dẫn cho mình mà mình đọc vẫn không hiểu thấy có lỗi vô cùng ạ!

  • Lê Kim Thúy

   Mình đang gặp một vấn đề có thể nói là nan giải với mình! Mình đang sống ở Hàn cùng với gia đình có ba mẹ chồng cùng chồng và hai con. Mẹ chồng mình lúc trước có đi chùa nhưng giờ lại chuyển qua tôn giáo khác không tin Phật nữa. Nơi mình ở có âm khí nặng, mọi người đều cảm nhận được đều này. Mẹ chồng tuy không tin Phật nhưng không phản đối chuyện mình đi chùa tụng kinh niệm Phật, có hôm bà bảo mình sống ở Hàn thì phải tụng kinh niệm Phật bằng tiếng Hàn chứ bằng tiếng Việt ai mà nghe được! Cho nên mình có thỉnh máy niệm Phật bằng tiếng Hàn và mở liên tục. Đây là điều tốt đúng không ạ? Thế nhưng mình thì hồi còn sống ở Việt Nam quen niệm bằng tiếng Việt nhưng không nhiều và cũng chưa biết gì đến Tịnh Độ, sau khi qua Hàn có thời gian tìm hiểu qua trên mạng nghe những bài giảng của quý thầy và Khuyên Ngườ i Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm Minh Trị cùng với nghe giảng của Tịnh Không Pháp Sư nên mình mới biết về Tịnh Độ và Cầu vãng sanh.Hồi nhỏ trước khi ngủ sợ ma nên cứ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT có lẽ vì vậy mà đã vô tình gieo được chủng tử Phật vào a lại gia thức chăng? Có lúc trong mơ mình thấy mình bị rơi xuống vực, rơi xuống nước chơi vơi mà trong mơ vẫn niệm được NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nhờ vậy mà đánh mình tỉnh giấc, lúc nằm mơ này là khoảng thời gian mình sống ở Hàn và chuyển sang niệm 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT. Niệm 4 chữ thì số lượng câu nhiều hơn 6 chữ trong cùng một thời gian và theo quán tính cứ A DI ĐÀ PHẬT…thế nhưng có lần mình nghe được tiếng niệm của tịnh tông học hôi Đài Loan NAM MO A MI FOFO trên mạng nghe rất là an lạc và tự dưng cảm động nước mắt tự dưng rơi. Tại sao mình niệm Phật thời gian qua mà không có cảm giác này tại sao nghe câu Phật hiệu của ngôn ngữ khác mà lại như vậy? Rồi có lần lên chùa người Hàn nghe giọng của Sư cô tụng kinh cũng lại có cảm giác như vậy mặc dù là bằng tiếng Hàn! Phải chăng do oai lực với năng lượng từ trường của người niệm Phật và nơi niệm Phật lan tỏa ra ảnh hưởng lên không gian?
   Bây giờ mình vẫn niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nhưng trong thời khóa công phu chỉ phát nguyện vãng sanh vừa niệm vừa lạy 300 lạy lúc này thì không mở máy niệm Phật khi nào công phu xong thì mới mởi mấy. Có lúc mình nghĩ như vầy có khi nào bị tẩu quả nhập ma không sao mà xen tùm lum vậy tự hỏi bản thân mình như vậy nhưng mình nghĩ rẳng tiếng Hàn hay việt thì cũng đều là danh hiệu của một vị Phật A DI ĐÀ là Giác Chánh Tịnh cho nên mình không chấp thế nhưng mình lo là tiếng niệm của mấy cứ văng vẳng bên tai rồi khi lâm chung không biết phải làm sao khó nhiếp tâm lắm ạ!

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Bạn Kim Thúy.Người mới học thì có những lý luận về pháp môn niệm Phật chưa rõ nên đụng cảnh thì dễ sanh nghi,nên thời đầu vừa niệm Phật vừa nghe giảng kinh,giảng kinh cũng là giúp đoạn nghi sanh tín.
   Muốn có niềm tin về điều nào đó thì bí kíp ở đây chính là sự lặp lại về nó thường xuyên.Người xưa có nói đọc kinh ngàn lần sẽ hiểu.Trong kinh A Di Đà,sáu phương chư Phật đều lặp lại cũng chỉ một câu:”Chúng sanh các người nên tin kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này”.Nếu ko lặp đi lại e rằng chúng sanh quên mất điều quan trọng này.
   Vì thế,bạn có niềm tin về điều gì đó hãy đọc và nghe nó lặp đi lặp lại tới từ một vạn lần trở nên thì nó sẽ trở thành niềm tin một cách hết sức tự nhiên,còn chỉ vài trăm lần thì như gió thoảng qua.
   Khi nghe tới 1 vạn lần thì bạn không thể nghe nhiều bài được vì không có thời gian,do đó bạn hãy chọn một bài tâm đắc nhất để nghe thường xuyên hàng ngày,còn các bài khác thì tùy duyên .Cá nhân tôi xin chia sẻ với bạn 2 cuốn Quán Kinh Tứ Nhiếp Sớ và Niệm Phật Kính của Đại Sư Thiện Đạo.Nếu bạn có đủ kiên nhẫn thực hành nghe một trong 2 cuốn tới 1 vạn lần thì lý luận về pháp môn này sẽ có niềm tin mãnh liệt sẽ chẳng đến nỗi hoài nghi,khi đó mỗi câu dù niệm Phật dù là ít nhưng cũng tương ưng
   https://www.youtube.com/watch?v=Yt0nO-s3_aY
   http://www.bodetam.org/ThuVien/PDF/Quan%20Kinh%20Tu%20Thiep%20So.pdf
   A Di Đà Phật.

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật.

   Tất nhiên con số 1 vạn là mình minh họa thôi,tùy từng hoàn cảnh căn cơ mỗi người,nếu đã tin sâu rồi thì chỉ cần niệm Phật là được rồi.

 3. Nguyễn Đăng kiêm

  Tâm và ý, Ý át tâm làm con thấy có lỗi quá xin chỉ cho con con đường tốt nhất ạ. Con rất khó trong thời gian này. Con không biết phải làm sao. Xin thầy, cô cứu vớt con qua đường đời này

 4. Việttb

  Theo mình nghĩ thì những câu niệm có tạp sẽ không thể thâm nhập vào được trong thân tạng của Phật và Bồ Tát, vì thân tạng của Phật và Bồ Tát là bất khả, miễn nhiễm tất cả những thứ độc hại xấu xa. Chỉ những câu niệm nào thành tâm không có tạp niệm thì mới được cảm nhận. Khi niệm Phật mà có những ý nghĩ khác xen vào thì biết đó là oan gia trái chủ phá mình rồi, cần hồi hướng tích cực cho những oan gia đó, dần dà những câu niệm sẽ được thành tâm. Khônh biết mình nghĩ thế có đúng không, nếu sai mong các bạn góp ý sửa sai cho mình. Xin chân thành cảm ơn!
  Nam mô A Di Đà Phật!
  Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát!

 5. Unknown

  Thưa các liên hữu cho em hỏi này chút
  1/Em có nghe tới chữ thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ nên em hơi có thắc mắc không rõ em tham ăn hay không. Thường là trưa em ăn cơm xong em thuờg cảm thấy mình ăn chưa đủ muốn ăn thêm tráng miệng. Em cảm thấy có lỗi vì em nghĩ mình có gì đó tham ăn nhưng có những lúc em ăn xong em cảm thấy thức ăn tiêu hóa trong bụng quá nhanh cảm thấy bụng mình rỗng rỗng em hơi khó chịu thậm chí có lúc nghe tiếng kêu.

  Nên em muốn lên đay hỏi cho chắc là do em quá tham ăn hay cơ thể có vấn đề và em cần bổ sung chất dinh dưỡng?

  2/ Em hơi mờ mịt về chuyện tu. Ý em là em biết mình tu thiện bỏ ác hiểu thì dễ nhưng lúc trong sinh hoạt em thừa nhận em có nhiều lúc không rõ là tham si hay đó là điều bình thường giống như chuyện ở (1) em mới nêu trên. Em thừa nhận em không biết tu lắm có những cái em biết được nhưng có những cái em không biết là vi tế hay là điều bình thường. Em cảm thấy em cần có sự chỉ dẫn rõ ràng và bám sát từ người có rất nhiều kinh nghiệm. Em cảm thấy rất khó khăn khi lẳng lặng tu 1 mình như thế này. Em sợ sai mà em tưởng là đúng rồi dẫn tới hành sai rồi thối thất vân vân.

  Xin các liên hữu có ai góp ý cho em được không ạ?

  • Hanh gia tinh đo

   Định Nghĩa

   Thiểu Dục là muốn ít; Tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có, mà vì nhu cầu, mong cho có. Như muốn có cái nhà ở vừa sạch, vừa che kín nắng mưa; cần đi cho mau, muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cốt đỡ mỏi chân, đỡ tốn thì giờ là được, chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy, mấy trăn nghìn, quá sức tài chánh của mình.

   Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn, mặc và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa, mà phải khổ sở về tinh thần. Người Đời Thường Tham Muốn Những Gì?
   Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai khiến:

   a) Tham muốn tiền của
   b) Tham muốn sắc đẹp
   c) Tham muốn danh vọng
   d)Tham muốn ăn ngon
   đ) Tham muốn ngủ kỹ

   Người tham muồn tiền của, thì tiền kho bạc đống, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh, cũng chưa cho là vừa, mà vẫn còn mong muốn được làm giàu thêm nữa.

   Người tham muốn sắc đẹp, thì suốt đời rong ruổi đi tìm hoa; thấy ai có nhan sắc là mê mết, tìm cách này cách khác để gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn, thì lại ruồng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác; luôn luôn bị vật dục sai khiến, mất hết cả nhân cách.

   Người tham muốn danh vọng, thì suốt đời rong ruổi theo chức cả, quyền cao, tiếng danh hay tốt. Họ còn cúi hết chỗ này đến chỗ khác, để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm, khổ trí, tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái hư danh.

   Người tham muốn ăn ngon, thì suốt đời lân la bên cạnh những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon, vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu.

   Người tham muốn ngủ nghỉ, thì quá nửa đời mình lẩn quẩn trên chiếc giường; ăn xong lại nghỉ chuyện đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình.

   Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ ấy, thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia, chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình và làm tôi mọi cho vật dục mỗi ngày mỗi thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự tham muốn trên, ngoài sự tham muốn danh vọng là do kiêu căng ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác, đều do ngũ dục là động lực chính cả. Ngũ dục là: Sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục.

 6. Việttb

  Bạn Unknown, “Thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ” thì mình cũng mù tịt. Nhưng theo mình nghĩ bụng bạn hay sôi lên và kêu réo có thể do thói quen ăn mặn. Mình nghĩ trong bụng chúng ta thường có rất nhiều giun, sán. mình ăn mặn là chúng cũng có thói quen ăn mặn, ăn chưa no một chút là chúng kêu gào quậy phá gây ra hiện tượng sôi sục bụng và cảm giác đói. Mình mới ăn chay được khoảng 1 tuần, trước kia ăn mặn bia rượu nhiều cũng hay bị hiện tượng đó lắm, khi mới ăn chay được 2 – 3 ngày cũng có hiện tượng đó, đêm nằm bụng nó kêu réo dữ lắm, nhưng bây giờ thì cũng ổn rồi, khi đói bụng cũng ít kêu réo hơn. Theo mình nghĩ ăn chay sẽ khiến giun sán trong bụng cũng trở lên lành tính hơn. NHưng hôm qua do không biết ăn chay kiêng trứng nên mình lỡ ăn 1 quả trứng luộc thế là bụng lại kêu réo lại và đau bụng cả ngày.

 7. Nguyễn Đăng kiêm

  Con biết cách để nhìn thấy phật rõ hơn nhưng con lại do dự bởi chữ nhẫn và chữ sĩ nếu nói ra thì quả thật rất khó. Con rất do dự nếu nói ra lại thêm chữ khổ cho người và thêm chữ họa cho con. Nhưng không nói ra thì người niệm phật lại niệm một câu “nam mô quán âm bồ tát”cả một đời như thế mà chưa thấy được quán âm thì con lại phạm phải chữ sát. Người ta một đời niệm mà mình không nói. Nếu 10 niệm vãng sinh ngay con lại phạm vào chữ hiếu vì nhà chỉ có con con trai, bố mẹ kì vọng vào con. Quả thật con biết quán âm là người phù hộ độ trì con. Con không biết phải làm sao giữa “nam mô quán quán âm bồ tát ” và nhiều thứ trần gian nữa. Buông bỏ, buông xả sẽ vào chữ tâm các chữ của Phật đều liên quan đến nhau. Con biết các chữ con học này chỉ quán âm chỉ. Nếu là a di đà phật thì chắc phải những chữ khác, con vẫn còn do dự là nên nói hay là không.vậy nên con sẽ không cố cầu vãng sanh mà ắt vãng sinh. Con biết nhưng phải làm sao với người niệm cả đời. Chữ tâm và chữ sát. Xin các vị thiện Chi thức, các vị đồng tu, các cô, chú, các chú tiểu ai hiểu thì chỉ cho con con đường đi ạ. Làm người tốt lại là người xấu, làm người xấu cũng là người tốt vậy con làm người tốt hay là người xấu đây ạ

 8. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Nguyễn Đăng Kiêm,

  1/ Người học Phật tư duy và lời nói không nên úp mở như vậy. Chánh là chánh, tà là tà, thiện-ác, phải-quấy, đen-trắng cũng như vậy. Nếu bạn cứ tư duy kiểu lưỡng thiệt như vậy, đường tu học của bạn sẽ gặp ma chướng.

  2/ Quán Thế Âm chỉ dạy người bỏ ác, hành thiện, dùng tứ vô lượng tâm và hành bình đẳng tâm. Việc bạn thủ ngữ, cho rằng những điều bạn đang hành, đang do dự đều có liên quan tới Quán Thế Âm thì bạn phải cẩn trọng, bởi Phật, Bồ Tát thị hiện để giúp chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui chứ không dạy chúng sanh lối tư duy hành pháp loanh quanh như bạn đang hành.

  Hiện bạn đang trở ngại rất lớn trong tư duy và hành trì giáo pháp của Phật. Bạn phải thận trọng và cảnh giác cao độ để không lọt vào ma chướng mà cứ ngỡ mình đang được Bồ tát gia hộ.

  • Nguyễn Đăng kiêm

   Vậy TĐ có thể dạy cho con biết tứ vô lượng tâm và bình đẳng tâm là gì không ạ. Con chỉ biết vô lượng thọ và kinh cầu an đã từng đọc qua một vài lần thôi ạ

 9. Phúc Bình

  Phúc Bình gặp tình huống hơi khó xử, mong các vị liên hữu cho ý kiến để giải quyết được: Vốn là phòng thờ tại gia nhà PB ko hiểu sao ong hay về làm nơi trú ngụ. Mà con ong vò vè này nó đốt thì đau lắm, nó bay vù vù trong phòng khiến mình cũng phát hoảng. Cũng nghĩ ong bay mà vẫn thời khóa đc mới tốt nhưng không làm được. Nếu thắp hương khói mù lên ong sẽ phải bay đi nhưng sợ đoạn mất thiện căn của chúng vì phòng thờ tại gia PB lúc nào cũng mở đâí tiếng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khó quá ạ!

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào huynh Phúc Bình,
   PH nghĩ huynh có thể dùng một tấm lưới lớn, hoặc vải mùng (mắt lưới nhỏ đủ để ngăn không cho ong chui qua) ngăn tổ ong với phần còn lại trong phòng, để ý dành đủ không gian cho ong bay đi kiếm ăn (ví dụ qua đường cửa sổ). Như vậy huynh sẽ không lo bị chích nữa. Nếu thắp hương mà mở cửa sổ, hoặc cửa phòng thì khói sẽ tỏa ra, ong không bị ngộp. Nếu không thể thì huynh có thể thắp nến thơm thay cho nhang. Còn về tiếng ồn thì chắc huynh phải ráng nhẫn thôi. Ý tưởng là vậy, huynh tham khảo để có biện pháp phù hợp.

   PH thấy các bạn sen trên đây thường chia sẻ cách đọc kinh/chú/niệm Phật, xin các bạn kiến, gián,..dời nhà. Huynh hãy thử xem.
   Kính chúc huynh tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Phúc Bình huynh kính mến!

   Các loài thấp sanh đến nhà trú ẩn có khi chúng ta hoài nghi: có thể tâm chúng ta chưa tịnh nên bị quấy nhiễu chăng? Thật ra cũng chưa hẳn như vậy. MD có nghe một người bạn đạo kể: bạn ấy thường mở máy niệm Phật ở gian thờ lúc về đêm, một lần chuẩn bị lễ lạy Phật thì thấy một chú Thằn Lằn đang đứng gần máy niệm Phật chắp tay bằng 2 chi trước lạy Phật rất hăng say (rất đáng yêu phải không ạ?)

   Nếu các chú Ong đến đây để tu tập chắc chắn sẽ ko làm hại, còn giả như huynh không an tâm có thể áp dụng: cách hóa giải nạn kiến bằng cách trì 20 biến chú Đại Bi như huynh Trung Đạo xem sao. Nhà MD hôm nọ có cả một ổ Kiến Lửa, mẹ MD một mực đòi mua phấn kiến về vẽ, MD ngồi niệm thánh hiệu A Di Đà Phật cầu Phật gia hộ mách bảo cho đàn kiến chuyển đến nơi khác an toàn, niệm chừng gần 10 phút thì chúng lảng đi thật.

   🙏

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Phúc Bình,

   *Có hai điều TN khuyên bạn:
   – Nhất quyết không được khởi niệm xua đuổi hay sát hại đàn ong
   – Không được khởi niệm sợ hãi.

   *Bạn phát tâm thanh tịnh thực hành theo bài sám hối nguyện sau để hoá giải nhé. Nếu bạn tịnh tâm hành, chỉ trong vòng vài tiếng, vài ngày ắt có hiệu quả.

   Các vị Bồ tát (ong, kiến, ruồi, muỗi, mối, gián…) kính mến! Rất có thể từ vô thỉ kiếp, hoặc kiếp này vì tôi hay thân quyến của tôi vì vô minh, không hiểu nhân quả nên đã ra tay sát hại sinh mạng của quý vị, khiến cho quý vị phải bỏ mạng trong sân hận và oán thù. Hôm nay đối trước Tam Bảo, trước Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trước Đức Phật A Di Đà, Chư Đại Bồ Tát, chư A La Hán, chư hiền Thánh Tăng, chư Long thiên, Hộ pháp tôi (Pháp danh nếu có) xin thành tâm sám hối mọi tội lỗi, tội chướng mà tôi hoặc thân quyến của tôi vì mô minh, mê mờ nhân quả nên đã tạo ra những nghiệp chướng tội, khiến cho chư vị phải sống trong sân hận và oán thù. Tôi xin nguyện từ nay vĩnh viễn về sau không bao giờ sát sanh, hại vật nữa và nguyện phát tâm tu học thanh tịnh, đem công đức đó hối hướng cho các chư vị cùng thân quyến nhiều đời, nhiều kiếp của các chư vị, nguyện cho các chư vị đồng phát tâm tu học thanh tịnh, cùng với tôi niệm Phật A Di Đà để khi xả báo thân sanh về Tây Phương Tịnh Độ, vĩnh ly sanh tử luân hồi. Phật dạy muốn sanh về Tịnh Độ phải quy y Tam Bảo, bỏ ác, hành thiện và sám hối nghiệp chướng. Nay tôi hướng dẫn quý vị thọ lễ quy Y Tam Bảo, mong chư vị tịnh tâm lắng nghe để thọ trì:

   Đệ tử chí tâm quy mạng:
   Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.
   Quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật.
   Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tà ma, ngoại đạo.
   Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu, ác đảng.
   Chư vị đã quy Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nay quý vị phải phát tâm sám hối tam nghiệp để làm nhân sanh về Tịnh độ:

   Đệ tử xưa nay thường tạo nghiệp
   Đều do vô thỉ tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý mà khởi khởi
   Đệ tử chí thành xin sám hối.
   Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).
   Nguyện chư Phật, Chư Bồ tát đồng thuỳ gia hộ, giúp cho chư vị (ong, kiến, ruồi, muỗi, mối, gián…) từ nay về sau phát tâm thanh tịnh, không oán thù, và gây trở ngại cho cuộc sống của chúng con nữa; nguyện chư Bồ tát an bài cho các chư vị đến một nơi khác mà an trú, không bị tổn hại, và khi xả báo thân được sanh về Tịnh Độ.

   Giờ tôi xin niệm hồng danh A Di Đà Phật để hồi hướng cho quý vị, nguyện cho quý vị khi xả báo thân, sanh về Tịnh Độ.

   Chúc bạn sớm an lạc.

  • Phúc Bình

   Phúc Bình cảm ơn các quý liên hữu đã quan tâm, hướng dẫn rầt nhiều, PB sẽ cố gắng thực hành theo lời quý liên hữu. PB tin rằng những chú ong này nhờ những lời pháp nhũ trên sẽ thêm phần thiện căn, chuyển nguiệp mà mau thoát kiếp bàng sanh về miền Tịnh độ.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 10. Niệm Phật

  Xin chào các đạo hữu em biết mọi người ai cũng phải bận bịu với cuộc sống cá nhân và thời khóa công phi của mình nhưng thật tình hoàn cảnh em không có điều kiện nên đối với em duongvecoitinh là nơi em thực sự có thể giải tỏa vấn đề của mình. Em năm nay mới là học sinh và theo em cách hiểu thì bớt 1 câu chuyện thêm 1 câu Phật hiệu nhưng mà lúc bước vào trường em nhận ra nghe thì dễ hiểu nhưng em thấy có rất nhiều trường hợp phức tạp mà không phải lúc nào em cũng bám chặt lời khuyên lời răn dạy được. Em nghĩ nếu em chỉ nói chuyện với người khác khi thực sự cần thiết thôi thì người bên cạnh em sẽ cố đẩy không khí lên nên em đaz bắt đầu nói nhiều và bây giờ em nhận ra em trở nên chủ động hơn trước em biết nghĩ nhiều hơn trước khi em chia sẻ với người khác về bản thân em thì có người đã giúp em chút ít trong chuyện tu tuy rằng họ không biết chuyện tu học. Mặt khác em thấy tháng nào em cũng bị dính mắc vọng nhưng em sẽ cố gắng nên em thắc mắc thông qua những lời nói của em là em đang hành Phật pháp có đúng hướng không? Tại em nghĩ tuổi em là phải như vậy phải giao tiếp nhiều chủ động nhiều hơn nhưng em sẽ cố không đi quá giới hạn.

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Niệm Phật,
   Lời khuyên “bớt một câu chuyện, niệm thêm một câu Phật hiệu” là hoàn toàn chính xác nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Không thực hiện được bởi vì chúng ta thường cảm thấy có nhu cầu cần hành động, cần nói.. PH nghĩ người thực hiện được lời khuyên trên là người đã thấy được tính vô thường trong tất cả các hành động, lời nói và từ đó mà buông xả được nhu cầu đó và cố gắng niệm Phật cho nhiều. PH nghĩ tùy trình độ cũng như hoàn cảnh cuộc sống mà chúng ta thực hành. Nếu chưa thực hiện được lời khuyên như trên thì khi nói chúng ta cần để ý giữ gìn khẩu nghiệp, tập nói lời chân thật, nói lời ái ngữ, tránh nói những chuyện vô bổ, lời dối trá, thô ác.. thì sẽ không gieo nhân xấu, như vậy cũng là một cách thực hành theo lời Phật dạy.
   Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 11. Kelly Kelly

  Cho mình hỏi làm thế nào để hành đúng Pháp? Mình chỉ mới sơ phát tâm mình cảm thấy mình giống 1 đứa trẻ mình nhiều lúc không phâm biệt tà chánh không phân biệt đúng sai may ra có những lúc nghe Pháp còn phát hiện chút nhưng mình cảm thấy khá lo sợ vì mình sợ bị đi sai hướng. Mình thực sự cần giúp đỡ.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *