Dùng Thân Thuyết Pháp Là Cách Hoằng Dương Phật Pháp Hiệu Quả Nhất

Dùng Thân Thuyết Pháp Là Cách Hoằng Dương Phật Pháp Hiệu Quả Nhất

Tâm bình thường thì đạo càng cao, lòng thành thật thì pháp phật mầu nhiệm. Pháp môn tu hành cao siêu, mầu nhiệm chính là giữ tâm rất bình thường. Tu hành và học vấn sâu xa chính là hết lòng thành thật. Một câu Nam mô A-di-đà Phật rất bình thường nhưng rất cao siêu và mầu nhiệm. Một câu Nam mô A-di-đà Phật rất thành thật nhưng rất sâu xa. Chúng ta có thể giữ tâm như ngu, nhưng bình thường và thành thật, thường niệm một câu Nam mô A-di-đà Phật. Từ thuỷ đến chung, vĩnh viễn không thay đổi, chính là hạng người bậc nhất trong số người tu tập Phật pháp.

Dùng lời nói để người tuân theo rất khó, nhưng dùng thân giáo để người tuân theo thì rất dễ. Vì thế, người học Phật nghĩ muốn hoằng dương Phật pháp để được tư lợi và lợi tha, phương thức đơn giản chính là lấy thân làm phép tắc. Trong sinh hoạt phải luôn nghiêm chỉnh, lúc tu hành phải trang nghiêm, suy nghĩ phải chín chắn. Trong cuộc sống phải giữ tâm khiêm nhường, từ tốn tiếp đãi người. Giữ hạnh không sát sinh, luôn ăn chay và chuộc mạng phóng sinh. Tâm thành thật niệm Phật cầu sinh Cực Lạc, khiến cho người cùng làng, cùng phố cảm lây đến sự lợi ích của việc học Phật. Tâm luôn vui vẻ cùng nương tựa học Phật và được thấm nhuần ân Phật. Đây chính là sự hoằng pháp rất tốt có hiệu quả cao.

Trích LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH
THÍCH QUẢNG ÁNH dịch

9 Phúc đáp

 1. Tìm bài

  Mình cần tìm bài nói về chuyện đức phật Di Đà biến hóa ra cá để độ người ở một hòn đảo sau này ở đó vãng sanh hết ko còn ai. Mình đọc ở trang thấy hay cần chia sẻ, lưu lại mà tìm kiếm từ khoá “phật hóa cá độ người niệm phật” lại ra không đúng quản trị hay ai biết cho mình xin link. A Di Đà Phật

 2. Tìm bài

  Mình lênh google tìm dc rồi mọi người ạ A Di Đà phật

 3. Lê Kim Thúy

  Kính thưa quý tiền bối! Trong thời khóa hành trì mỗi ngày phát nguyện cầu sanh Tây Phương, chúng ta có cần đọc thêm 12 lời nguyện khi lạy Phật và niệm Phật không?

  • Lê Kim Thúy

   Con xin ghi lại 12 lời nguyện này, con không biết lời nguyện trên là của ai.
   “1.Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Hôm nay và mãi mãi.

   2.Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Cho trí sáng tâm khai

   3.Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Sống an vui tự tại

   4.Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Không ác ý với ai
   5. Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Luôn nói lời từ ái
   6.Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Không gây khổ cho ai
   7.Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Hằng trì trai giữ giới
   8. Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Luôn nhẫn nại khoan dung
   9. Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Sắc tài không đắm nhiễm
   10. Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Trừ phiền não trái oan
   11. Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Trải lòng thương muôn loài
   12. Kính lạy Phật Di Đà
   Con nay xin phát nguyện
   Thường niệm danh hiệu Ngài
   Chí vãng sanh không phai.”
   12lời nguyện trên con nghe thầy Thích Chân Tính giảng giải có ý nghĩa nhưng không biết những lời nguyện trên của vị tổ sư nào? Cúi xin được chỉ dạy vì trong thời khòa hàng ngày thì thực hành thế nào mới là đủ?

  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Lê Kim Thúy!

   Khi đọc 12 lời nguyện trên, HN thấy rất quen thuộc vì đã từng đã đọc qua, nhưng không tài nào nhớ nổi đã đọc ở Kinh sách nào vì Kinh điển và sách Phật giáo rộng lớn quá. Song khi tìm sách “Ý nghĩa của 12 lời nguyện niệm Phật” của thầy Thích Chân Tính thì HN có chú ý đến phần cuối sách “Tóm lại: Chúng tôi soạn ra 12 lời nguyện niệm Phật này để giúp cho quý vị ý thức được đường hướng tu tập của mình về pháp môn niệm Phật. Nếu thường xuyên đọc và thực hành theo những lời nguyện đó ta sẽ có được an vui hạnh phúc, không chỉ cho mình và cả cho mọi người. Tương lai chắc chắn sẽ vãng sinh về thế giới Cực Lạc của đức Phật A-di-đà. Đó là ý nghĩa của 12 lời nguyện niệm Phật mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị”. Qua đó có thể khẳng định 12 lời nguyện niệm Phật là do thầy Thích Chân Tích chủ biên.

   Trong thời khóa hằng ngày, nếu đọc 12 Lời Nguyện Niệm Phật thì hành giả nên đọc trước rồi mới niệm Phật, sau niệm Phật thì đọc bài hồi hướng.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Lê Kim Thúy

   A DI ĐÀ PHẬT!
   Xin cảm ơn lời chỉ dạy của tiền bối.

 4. Người Em Tịnh Độ

  Một câu Phật hiệu miên miên mật mật thường luôn ức niệm. Hễ khi nào giận dữ, dâm dục, hiếu thắng, gắt gỏng v.v… vừa mới nhen nhúm thì hãy liền nghĩ rằng: “Ta là người niệm Phật, lẽ nào lại có phát khởi ý niệm này?” thì niệm vừa khởi lên liền dứt.

  Tập lâu ngày thì hết thảy những ý niệm khiến nhọc lòng tổn xác đều không có cách chi phát khởi được; trọn ngày được công đức bất khả tư nghị của Phật gia trì thân tâm, tôi dám bảo đảm là chẳng cần đến mười ngày đã thấy hiệu nghiệm lớn.

  ẤN QUANG ĐẠI SƯ

 5. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Thầy cho con hỏi bố con mất 35 ngày đưa lên chùa, có người nói phải làm lẽ phá ngục thì có đúng không ạ? Lễ phá ngục thì làm vào lúc nào có kết hợp làm vào lễ 35 ngày được không ạ?

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Nguyễn Thị Thu Thủy,

   1/ Bạn và gia đình cần cẩn thận với những đề xuất không đúng chánh pháp. Tại sao phải làm “lễ phá ngục”? Người bị đoạ địa ngục là nghiệp đại sân hận, đại ác. Bố bạn có phải người như vậy không? Nếu không phải, tại sao lại bị đoạ địa ngục? Cụm từ “phá ngục” chỉ có thể xảy ra khi các đại Bồ tát (hoá thân Phật) thấy chúng sanh bị đoạ địa ngục nhưng hội đủ duyên để cứu độ, lập tức các ngài sẽ hiện thân để cứu độ giúp chúng sanh đó tái sanh về cõi an lạc. Ngoài điều này ra, không ai có thể làm việc đó, kể cả các bậc chứng quả A La Hán cũng không thể làm nổi nếu chúng sanh đó không giác ngộ. Cho nên bạn không nên nghe theo những luận lý thế gian mà vướng vào những chuyện tà đạo, mê tín.

   2/ Việc tối quan trọng bạn và người nhà cần làm là nếu gia đình có điều kiện, từ nay tới 49 ngày, mỗi tuần nên lên chùa, thỉnh Tăng làm lễ siêu độ cho bố bạn theo đúng chánh pháp. Tại nhà, bạn và người thân nên phát tâm thỉnh kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, mỗi ngày tụng tối thiểu 1 quyển nhỏ rồi niệm Phật, hồi hướng cho bố bạn, nguyện cho ông buông bỏ mọi duyên trần, cùng niệm Phật rồi nguyện sanh về Tịnh độ. Nếu có thể phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam Bảo để hồi hướng thêm công đức cho bố bạn thì càng tốt.
   Đó là những việc làm thiết thực và đúng chánh pháp. Còn những chuyệt giết, thịt chúng sanh để làm lễ tế quỷ thần hay lễ phá ngục như bạn nói là tà pháp, chỉ khiến bố bạn thêm tăng nghiệp.
   Mong bạn sáng suốt để giúp cho bố bạn có thêm phước duyên mà sanh về cõi lành.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *