Cụ Bà 82 Tuổi Dời Ngày Vãng Sanh Sớm Hơn Dự Định Cho Tiện Việc Hậu Sự

Cụ Bà 82 Tuổi Dời Ngày Vãng Sanh Sớm Hơn Dự Định Cho Tiện Việc Hậu Sự

Hôm qua Lý cư sĩ nói với tôi (tôi sợ quên đi nên bảo người viết một tờ giấy cho tôi), lão cư sĩ Lý Á Trị 62 tuổi, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước vãng sanh, rất nhiều ngày trước đó bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng ròng. Lão cư sĩ thường hay ở niệm Phật đường chúng ta niệm Phật, bà bị ung thư, ở niệm Phật đường niệm Phật đến khi trọng bệnh. Ngày 18 bà thông báo cư sĩ Lý Mộc Nguyên, yêu cầu Lý cư sĩ đưa bà vãng sanh, giúp bà làm hậu sự. Lý cư sĩ nói với bà, ngày 26 tháng này ông phải dẫn một đoàn đến Trung Quốc bái sơn, nếu bà muốn vãng sanh, bà phải đi sớm hơn

Vị Sư 112 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh [Video]

Vị Sư 112 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh [Video]

Trong Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng Tịnh Không luôn tán thán vị Hòa Thượng Hải Hiền: Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống 112 tuổi, đó không phải là thọ mạng vốn có của ngài mà là A Di Đà Phật giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Lão Hòa Thượng chính mình nói rõ với chúng ta. Ngài thấy được A Di Đà Phật, tôi tin tưởng rằng không chỉ một lần ngài thấy được Phật. Ngài mỗi lần thấy được Phật, ngài đều mong Phật mang ngài đến thế giới Cực Lạc. Nhưng A Di Đà Phật nói với ngài: “Thời tiết nhân duyên vẫn chưa đến, con nên ở lại thế gian làm biểu pháp.”

Cẩn Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ – Giọng đọc: Hạnh Quang

Cụ Bà Niệm Phật 1 Năm Ngồi Tự Tại Vãng Sanh [Video]

Cụ Bà Niệm Phật 1 Năm Ngồi Tự Tại Vãng Sanh [Video]

Một cụ bà niệm Phật bằng tâm chân thật chỉ một năm rưỡi nhưng đạt được kết quả bất khả tư nghì: cụ đã biết trước ngày giờ mình vãng sanh về với Phật và ngồi tự tại vãng sanh một mình làm cả gia đình cụ vô cùng ngỡ ngàng.

Bài giảng do sư cô Thích nữ Như Lan thuyết trình.

Ba Tấm Gương Cư Sĩ Tại Gia Vãng Sanh Thượng Phẩm

Ba Tấm Gương Cư Sĩ Tại Gia Vãng Sanh Thượng Phẩm

Sách Báo Ân Luận có nói: “Ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật, [được Phật] dùng áo phủ lên, [được] tay Ngài xoa đầu, tự thấy mình thuộc về Thượng Phẩm, nhưng ông chẳng phải là bậc xuất gia. Với chư tổ của Liên Tông và các vị Duy Ma, Hiền Hộ v.v… hết thảy các bậc vãng sanh danh đức tăng lẫn tục, ta đều có thể dựa theo đó mà suy vậy”. Ðời Tấn, ông Lưu Di Dân hợp cùng ngài Huệ Viễn niệm Phật ở Lô Sơn, được vãng sanh trước cả ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn lúc sắp tịch, vừa xuất định thấy A Di Ðà Phật thân chật cả hư không. Trong viên quang của Ngài có các hóa Phật, Quán Âm, Thế Chí

Chàng Ngốc Thật Thà Niệm Phật 3 Năm Vãng Sanh [Video]

Chàng Ngốc Thật Thà Niệm Phật 3 Năm Vãng Sanh [Video]

Ðạo sĩ Vương Si Ðầu đời Thanh, người tỉnh Trực Lệ, tánh cực ngu. Cha mẹ mất, đói ăn, nằm mọp trong căn lều nát, không biết tính cách nào. Có ai cho tiền cũng chẳng biết dè xẻn. Trần đạo nhân bèn thâu gã làm đồ đệ, sai hằng ngày quét tước, hái củi; khóa chiều thì niệm Phật vài trăm câu, lễ bái, thắp hương làm lệ thường.

Vương tụng Phật hiệu chẳng thành câu, mỗi lúc hôn trầm sắp ngủ gục, ông Trần dùng gậy dài đập, quở:

– Mày đã ngu muội như vậy, lại còn

Vợ Chồng Cùng Thê Thiếp Một Nhà Đều Vãng Sanh

Vợ Chồng Cùng Thê Thiếp Một Nhà Đều Vãng Sanh

Trần Tánh Lương tự Tích Châu, quê ở huyện Vô Vi, tỉnh An Huy. Ông là người thuộc giới thương chánh, tuổi trung niên mới sanh được một đứa con trai đặt tên là Thiện Thọ, bẩm sinh tánh khá thông minh, nhưng chẳng may lại yểu số vào lúc mười bốn tuổi. Tánh Lương tự nghĩ mình xưa nay giữ lòng nhân hậu thường làm điều phước đức, tại sao lại tuyệt tự, nên đối với việc nhân quả báo ứng hoàn toàn không tin. Bà bạn kế phối là Hồ phu nhơn tánh hiền lành rất tin Phật pháp, biết mối chấp của chồng không thể giải thích, chỉ gắng sức âm thầm tu trì, niệm thánh hiệu Quán Thế Âm để cầu tự. Không bao lâu cô có thai

15/33Đầu...10...141516...20...Cuối