Ba Lần Thấy Phật Hiện Thân Vẫn Không Nói Cho Đến Ngày Vãng Sanh

Ba Lần Thấy Phật Hiện Thân Vẫn Không Nói Cho Đến Ngày Vãng Sanh

Huệ Viễn Đại Sư họ Cổ, người Nhạn Môn. Lúc thơ ấu, bẩm tánh ngài rất hiếu học, đã thông Nho điển lại rất giỏi về học thuyết Lão, Trang.

Bấy giờ Đạo An Pháp Sư lập chùa ở Hằng Sơn, vân tập Tăng chúng thuyết pháp. Ngài nghe tiếng mến đức, bèn đến Hằng Sơn quy y với Pháp Sư.

Khi nghe Đạo An Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, tâm trí ngài mở thông tỏ ngộ diệu lý. Ngài bèn than rằng: “Nào ngờ Phật thừa thâm diệu! Mấy lâu nay uổng công ta đeo đuổi theo bã rác Khổng, Mạnh, Lão, Trang!

Một Lần Hộ Niệm Vãng Sanh

Một Lần Hộ Niệm Vãng Sanh

Tôi là một Phật tử cư ngụ tại miền Đông Bắc nước Mỹ, tiểu bang Pennsylvania. Tiếng là Phật tử nhưng thật ra tôi chỉ mới chập chững bước vào cửa đạo. Tôi biết rất ít về Phật pháp. Nhưng có lẽ nhờ nhân duyên đặc biệt nào đó từ đời trước nên tôi tin tưởng hết lòng vào pháp môn Tịnh độ. Còn nhớ lần đầu tiên khi mới bắt đầu tìm tòi học hỏi về Phật pháp đã gặp ngay pháp môn này, tôi mừng còn hơn bắt được vàng, không gì có thể so sánh được với nỗi vui mừng của tôi lúc đó, không gì có thể đánh đổi được giá trị của pháp môn Niệm Phật đối với tôi.

Tôi thầm nhủ: “Thì ra mình có thể thoát ly sanh tử ngay

Cư Sĩ Thiện Nhơn Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Và Những Điềm Lạ Lúc Lâm Chung

Cư Sĩ Thiện Nhơn Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Và Những Điềm Lạ Lúc Lâm Chung

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe Cổ đức dạy: “Buông xả tất cả sẽ được tất cả”. Hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ, không những phải đủ ba điều kiện Tín, Hạnh, Nguyện mà còn phải tập buông xả vật bên ngoài thân và trong tâm và không còn tâm lý “tham sống sống sợ chết” thì giờ phút lâm chung chắc chắn vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Câu chuyện cư sĩ Thiện Nhơn là một tấm gương cho hàng Phật tử chúng ta noi theo.

Ông Nguyễn Xuân Phương, pháp danh Thiện Nhơn ở

Cụ Lưu Tố Thanh Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ

Cụ Lưu Tố Thanh Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ

CƯ SĨ LƯU TỐ THANH (Chị Của Cư Sĩ Lưu Tố Vân) BIỂU DIỂN TỰ TẠI VÃNG SANH

Lưu Tố Thanh:

Từ lúc sanh ra đến nay tôi rất ngoan, khi còn bé thì nghe lời mẹ, còn bây giờ học Phật rồi, nghe lời của Phật.

Bây giờ tôi chỉ được 2 chữ: ĐỔI TÂM … Tôi phải tự thành tựu, rồi mới có thể thành tựu người khác, cho nên vì sao mỗi một ngày tôi đều cười vui vẻ.

Sát Sanh Bị Quả Báo Mụt Ghẻ Miệng Người Khổng Lồ

Sát Sanh Bị Quả Báo Mụt Ghẻ Miệng Người Khổng Lồ

Do không hiểu về nhân quả báo ứng nên anh Nguyễn Văn Công cùng gia đình đã sát sanh rất nhiều. Do vậy báo ứng hiện tiền anh đã phải trả nghiệp dưới hình thức ung thư xương. Chân anh mọc lên một mụt ghẻ khổng lồ hình miệng người đã làm cho anh phải chịu nhiều đớn đau. May thay nhờ nhân duyên tiền kiếp nên kiếp này anh đã gặp được ban hộ niệm và đại đức Thích Giác Nhàn khai thị cho pháp môn Tịnh Độ. Từ đó anh quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, và kết quả cuối cùng anh đã ra đi với thoại tướng ấm mềm.

Cư Sĩ Tịnh Hải Vãng Sanh Lưu Lại 13.000 Viên Xá Lợi

Cư Sĩ Tịnh Hải Vãng Sanh Lưu Lại 13.000 Viên Xá Lợi

Cư sĩ Tịnh Hải người viết sách khuyến tấn mọi người tu Tịnh độ đã được vãng sanh Cực Lạc quốc ngày 10 tháng 2 năm Canh Dần để lại ấn chứng 13.000 viên ngọc Xá lợi và nhiều xá lợi ngọc khác. Cái chết của ngài Tịnh Hải Cư sỉ phải chăng là tấm gương để hàng Phật tử chúng ta noi gương tu tập? Ngài thọ mạng 82 tuổi, hiểu biết đạo Phật rất muộn trên dưới khoảng hơn 20 năm và rốt ráo tu hành khoảng một thập niên Nhưng nhờ công đức viết sách dẫn chứng vấn đề vãng sanh và thu hút nhiều người bao gồm Tăng và Tục

15/30Đầu...10...141516...20...Cuối