Vì Sao Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh? [Video]

Vì Sao Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh? [Video]

Dựa trên lý mà nói pháp môn Tịnh Độ là nhờ Phật lực của Phật A Di Đà cứu giúp, thì bảo đảm vãng sanh một trăm phần trăm, nhưng vì sao thấy người niệm Phật hiện nay rất nhiều, nhưng người chân thật có thể vãng sanh thì lại rất là ít vậy?

Đây là một vấn đề rất quan trọng , mổi một người niệm Phật phải nghiêm túc đối với việc này, nhất định không được xem thường ! Ngày nay chúng ta niệm Phật không cách gì vãng sanh, then chốt là ở “ không có Tín Nguyện, hoài nghi bất an, sợ chết, vốn không cầu vãng sanh”.

Tâm Thành Niệm Phật [Video]

Tâm Thành Niệm Phật [Video]

Trong buổi thuyết giảng nhân khóa tu Phật thất lần thứ 6 tại chùa Pháp Thường, đại đức Thích Giác Nhàn đã có 1 buổi chia sẻ giáo lý rất hay về pháp môn niệm Phật. Đại đức đã chia sẻ những kinh nghiệm và cảm ứng của chính bản thân mình khi niệm hồng danh bồ tát. Với lối giảng vui nhộn làm cho bài pháp thêm sinh động thầy đã khéo léo giảng giải về lý do vì sao chúng ta nên niệm Phật và chỉ nên đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Thầy cũng không ngại trả lời những thắc mắc của các Phật tử về những khúc mắc về pháp môn Tịnh Độ và pháp hộ niệm. Xin chia sẻ cùng quý liên hữu khắp nơi.

Có Nên Cho Trẻ Em Ăn Chay Từ Nhỏ? [Video]

Có Nên Cho Trẻ Em Ăn Chay Từ Nhỏ? [Video]

Mọi người luôn cho rằng ăn chay trường là điều chỉ dành cho tu sĩ – những con người tu khổ hạnh, chỉ biết thiểu dục tri túc. Và ăn chay sẽ không có lợi cho sức khỏe, sẽ làm cho con người thiếu sức đề kháng, cũng như trí tuệ không được phát triển toàn diện. Trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 9, qua trường hợp chị em Nguyễn Ngọc Huyền – PD Quảng Lành và Nguyễn Thị Thu Huyền – Quảng Hiền, chúng ta hoàn toàn thấy trái ngược với những nhận định trên. Bởi hai em sinh ra trong một gia đình tri thức trẻ, bố làm dược sĩ, mẹ làm y sĩ, nhưng cả hai em đã ăn chay từ nhỏ và đều

Niệm Phật Vì Tiền [Video]

Niệm Phật Vì Tiền [Video]

Có hai cha con người Nhật rất giàu có, người con đã quy y theo Phật, thường đến chùa cúng dường, nghe giảng pháp, tụng kinh. Nhưng trái lại người cha tánh tình tham lam keo kiệt, chỉ biết tiền, không tin Phật Pháp, tự mình không cúng dường bố thí, nhưng nếu thấy người khác cúng dường thì không ưa, mà còn sanh tâm đố kỵ, hủy báng. Ông có 99 đồng tiền thì phải tìm thêm được một đồng nữa để đủ 100 đồng mà bỏ vào ngân hàng.

Người con thấy vậy rất buồn, đến chùa thưa với vị thầy mà mình đã quy y để tìm cách hóa độ người cha

Cô Ba Cháo Gà Du Địa Ngục [Audio]

Cô Ba Cháo Gà Du Địa Ngục [Audio]

Thích Nữ Huệ Hiền, tục danh Cô Ba Cháo Gà đã thật sự chứng kiến về việc Âm Phủ rõ ràng, cho nên cô đã sợ hãi, từ đó quyết lo tu hành, dứt sạch nghiệp chướng oan khiên, đã tự lợi sao nỡ điềm nhiên chẳng vì tha lợi, nên cô đã đem việc này nhắc nhở cho người đời sớm mau thức tỉnh, kẻo để đến lúc ấy thì ăn năn cũng muộn.

Vì có người nghe, thấy biết những việc kể về Âm Phủ đúng chứng bịnh của mình, nhưng cũng cứ chạy theo danh lợi mà làm càng nói bướng, cho rằng: “Thuyết của Cô Ba Cháo Gà là mị ngữ tà đạo”.

3/26Đầu...234...10...Cuối