Bằng Chứng Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc

Đối với việc niệm Phật được vãng sinh của người xuất gia, tại gia, nam, nữ, người già, trẻ thơ, và những tướng lạ trang nghiêm xảy ra vào giờ phút lâm chung của những người niệm Phật đã có ghi chép trong truyện Vãng Sinh, nếu nói ra đây thì không sao kể hết. … đọc tiếp ➝ Bằng Chứng Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc