Hành Nghề Giết Trâu Bị Quả Báo Thê Thảm

Hành Nghề Giết Trâu Bị Quả Báo Thê ThảmVới da tay sạm màu đồng thau, mặt mày râu ria, đôi mắt đỏ lộ ra vẻ hung khí, người đó chính là Cổ Yến Long, là tay đồ tể nổi tiếng là “hung thần” tại địa phương, ai ai trông thấy cũng đều sợ ông như gặp cọp.

Nhà ông gần chợ, một căn nhà gỗ tương đối thoáng mát để ông cùng vợ và hai con sinh sống. Hai đứa con ông Cổ tuy không biết võ nghệ, thế nhưng tướng mạo của chúng cường tráng như bao thanh thiếu niên thô lỗ khác. Cả cha lẫn con tính tình đều rất hung bạo, đồng thời rất sành sỏi trong nghề giết chóc. Hơn thế nữa, bà vợ ông Cổ đao pháp nhanh nhẹn, lanh lợi cũng không thua gì chồng. đọc tiếp ➝

Người Niệm Phật Lâm Chung Tâm Không Bấn Loạn Là Nhờ Phật Lực Gia Hộ

Người Niệm Phật Lâm Chung Tâm Không Bấn Loạn Là Nhờ Phật Lực Gia HộPháp sư Linh Chi đời Tống nói: “Phàm người lâm chung thần thức chẳng thể làm chủ. Hạt giống nghiệp thiện hay ác không gì chẳng phát hiện. Hoặc khởi ác niệm hoặc khởi tà kiến, hoặc sanh luyến ái hệ lụy hoặc phát ngông cuồng. Ác tướng chẳng giống nhau hết thảy đều là điên đảo”.

Nghĩa là phàm phu lúc lâm chung tâm chẳng thể làm chủ, hạt giống thiện ác nghiệp tập trong thức điền khởi lên tơi bời. Có người khởi ác niệm có người khởi tà kiến, chửi bới Phật phỉ báng Pháp. Có người tham luyến tài sản, quyến thuộc, có người tâm thần phát cuồng. Mọi thứ ác tướng này đều là điên đảo. đọc tiếp ➝

Người Ăn Chay Có 2 Lợi Ích Lớn Là Tiêu Nghiệp Tự Thân Và Giúp Cha Mẹ Siêu Sinh

Người Ăn Chay Có 2 Lợi Ích Lớn Là Tiêu Nghiệp Tự Thân Và Giúp Cha Mẹ Siêu SinhCố Thuận Chi là một nhân sĩ đức độ, ăn chay trường. Một hôm nọ, ông nằm ngủ thì ngủ luôn bảy ngày đêm, làm cho gia đình vô cùng lo âu sợ hãi.

Sau khi tỉnh giấc, ông kể lại mọi việc cho người khác nghe:

– Quả thật là một chuyến hành trình đầy ý nghĩa với tôi. Tự nhiên ta đang ngủ thì có người đến rủ tôi đi. Và rồi chúng tôi đi đến một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Tại đó có rất nhiều người đến nghe kinh. Giảng đường phía trước thì giảng về kinh Kim Cang, còn giảng đường phía sau giảng về kinh Báo Ân. đọc tiếp ➝

Hành Giả Niệm Phật Phải Cắt Đứt Tình Chấp Mới Mong Vãng Sanh

Hành Giả Niệm Phật Phải Cắt Đứt Tình Chấp Mới Mong Vãng SanhCâu Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị tình chấp cắt đứt, chẳng thể thường niệm chẳng dứt. Đối với người khác chúng ta đương nhiên là có tình chấp, đối với sự, đối với vật, chúng ta cũng có tình chấp. Hành Sách đại sư dạy:

“Nếu như sự nghiệp Sa Bà vẫn còn vương vấn, một nóng mười lạnh, tâm chẳng chuyên dốc, lúc gặp ngũ dục bèn như keo, như sơn, khi gặp phải nghịch cảnh sẽ kết oán nuôi hận, mà muốn lúc mạng chung đức Phật đến tiếp dẫn, ắt chẳng thể được cứu! Há chẳng phải là chuyện khó ư?

Xét theo đó, pháp môn Tịnh Độ là thuốc đọc tiếp ➝