Trăm Duyên Chẳng Quản Buông Xả Niệm Phật 2 Năm Sau Vãng Sanh

Bà lão Bách Bất Quản đời Thanh không rõ họ tên, người Hàng Châu; từng đến hỏi HòaThượng Ðạo Nguyên ở Hiếu Từ Am rằng: – Tu pháp môn gì thì trong một đời quyết sẽ thoát khỏi biển khổ? Hòa Thượng dạy: – Không gì bằng niệm Phật! Nhưng niệm Phật chẳng khó, niệm … đọc tiếp ➝ Trăm Duyên Chẳng Quản Buông Xả Niệm Phật 2 Năm Sau Vãng Sanh