Văn Phát Nguyện Sám Hối [Audio]

Tại sao phải hành sám hối? Tôi nhận thức rằng muốn nghĩ đến vãng sanh Tịnh Độ cần phải sám hối trước, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chỉ có sám hối nghiệp chướng của mình thề không tái tạo, mới được vãng sanh. Tại sao không thoát ra … đọc tiếp ➝ Văn Phát Nguyện Sám Hối [Audio]