Hãy Tu Mau Kẻo Không Kịp

Thế giới chúng ta đang sống đây, Đức Phật gọi là Thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà này đầy dẫy những nguy hiểm và bất an. Con người SINH ra rồi nhận lấy bao nhiêu là nỗi khổ của cuộc đời, người giàu cũng khổ, người nghèo lại càng khổ hơn… Thời gian … đọc tiếp ➝ Hãy Tu Mau Kẻo Không Kịp