Tờ Di Chúc Của Một Người Cha

Cha tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo xứ Bình Định, tuổi thơ của cha tôi rất khổ cực với ruộng lúa nương rau, lớn lên lập gia đình cùng mẹ, cha lại càng cực khổ hơn khi sinh ra 1 đàn con, trong thời 1962 – 1975, Chiến tranh ác … đọc tiếp ➝ Tờ Di Chúc Của Một Người Cha