Nên Ăn Chay Hay Không Ăn Chay?

Thuở ban sơ khi Phật còn tại thế, Ngài chủ trương con người nên ăn chay chứ không bắt buộc người ta phải ăn chay. Vì sao? Bởi có số người rất thích mùi vị thơm ngon, nếu Ngài kiên quyết bắt họ phải ăn chay thì e là họ sẽ không dám xuất gia. … đọc tiếp ➝ Nên Ăn Chay Hay Không Ăn Chay?