Thờ Phật Tại Nhà Cần Phải Biết Những Điều Kiêng Kị‏

Tục lệ tín ngưỡng của dân gian thường có rất nhiều điều kiêng kị, nhưng đó không phải là tín ngưỡng Phật giáo chân chính mà chỉ là những điều kiêng kị bị ngộ nhận là của Phật giáo. Ví dụ như những cây hương thừa trong bát hương nếu hàng ngày không thu gọn … đọc tiếp ➝ Thờ Phật Tại Nhà Cần Phải Biết Những Điều Kiêng Kị‏