Buôn Bán Động Vật Khiến Gia Đình Luôn Xào Xáo

“Vợ chồng là Duyên – có thiện duyên, có ác duyên – không Duyên sẽ không đến Con cái là Nợ – có đòi nợ, có trả nợ – không Nợ sẽ không tìm!” Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, hướng về Hòa Thượng Diệu … đọc tiếp ➝ Buôn Bán Động Vật Khiến Gia Đình Luôn Xào Xáo