Người Học Phật Có Nên Chọn Ngày Tốt Và Xem Phong Thủy?

Thường có rất nhiều người chọn ngày tốt, giờ tốt. Khai trương thì xem ngày tốt, giờ tốt, kết hôn thì chọn ngày tốt, giờ tốt, lại có người sinh đẻ cũng chọn ngày tốt, giờ tốt, không biết họ uống nước, tiểu tiện có cần chọn ngày tốt, giờ tốt không? Người có biện … đọc tiếp ➝ Người Học Phật Có Nên Chọn Ngày Tốt Và Xem Phong Thủy?