Thần Tài Là Ai Và Người Học Phật Có Nên Thờ Thần Tài Không? [Video]

Có nhiều Phật tử quy y mà không quan tâm ghi nhớ những lời quý thầy giảng dạy trong khi làm lễ quy y. Khi quy y, quý thầy y theo Kinh có nêu ra và chỉ dạy rất rõ: Trong Tam quy y, quy y đầu tiên là quy y Phật. Quy y Phật, … đọc tiếp ➝ Thần Tài Là Ai Và Người Học Phật Có Nên Thờ Thần Tài Không? [Video]