Vì Sao Những Người Tu Hành Thường Hay Bị Bệnh Nặng?

Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bệnh nặng trước khi ra đi? Xem trong sử ta thấy chư vị cao tăng đều gặp tai nạn, bệnh nặng. Lục tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại ngài, sau khi … đọc tiếp ➝ Vì Sao Những Người Tu Hành Thường Hay Bị Bệnh Nặng?