Ăn Chay + Niệm Phật = Hết Bệnh

Trước đó tôi là một Giám đốc, do nhu cầu quan hệ, tôi đã nhận rất nhiều, trong một tuần có thể 2-3 lần nhậu, có những lúc tôi phải ăn nhậu ” tiếp khách” từ 9 giờ sáng cho đến 10 – 11 giờ đêm. Sức của tôi có thể dung chứa đến 1 … đọc tiếp ➝ Ăn Chay + Niệm Phật = Hết Bệnh