Bị Chồng Ngăn Cản Tu Hành Bắt Giết Heo Mỗi Ngày Vợ Vẫn Âm Thầm Niệm Phật Biết Trước Ngày Vãng Sanh [Video]

Phim dựa trên một câu chuyện có thật. Vợ chồng Thái Thiên Quý lấy nhau đã lâu nhưng không có con cái. Liên Hương có duyên gặp được vị phu nhân tốt lành ăn chay niệm Phật, bà đã chỉ bảo cho Liên Hương cách đến được với Phật không phải bằng sự giàu nghèo … đọc tiếp ➝ Bị Chồng Ngăn Cản Tu Hành Bắt Giết Heo Mỗi Ngày Vợ Vẫn Âm Thầm Niệm Phật Biết Trước Ngày Vãng Sanh [Video]