Hào Quang Tỏa Sáng Khi Niệm Phật

Có 2 vị Lạt-Ma là Ajo và Reto cùng theo học 1 thầy. Reto là 1 học giả tinh thông Kinh điển, có thể giảng giải, trích dẫn hầu như tất cả sách vở 1 cách dễ dàng, trong khi Ajo chỉ chuyên tâm Lễ Bái và Thiền Định. Lạt Ma Reto ghi danh vào … đọc tiếp ➝ Hào Quang Tỏa Sáng Khi Niệm Phật