Quá Bận Rộn Không Có Thời Gian Niệm Phật

Phần nhiều người đời hay viện mấy lý do như quá bận rộn, không có thời gian để cự tuyệt pháp đại tiện nghi vạn kiếp khó được gặp gỡ này, thật đáng tiếc quá! Có thật sự bận rộn hay chăng? Tôi chẳng thấy vậy. Niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều làm … đọc tiếp ➝ Quá Bận Rộn Không Có Thời Gian Niệm Phật