Đòn Tâm Lý Ma Lanh “Dụ” Người Bệnh Niệm Phật

Tôi xin kể ra đây một ví dụ khác khá hay, cũng trong tháng 8/2005, trước chuyện chị Gái cỡ một tuần, tôi ra Long Khánh thăm người em gái. Nhà em gái tôi có mở cửa mỗi đêm cho một ít đồng tu trong làng tới niệm Phật. Có một chị trong nhóm cộng … đọc tiếp ➝ Đòn Tâm Lý Ma Lanh “Dụ” Người Bệnh Niệm Phật