Niệm Phật 1 Tháng Được Phật A Di Đà Báo Trước Ngày Vãng Sanh

Hôm nay ngày mồng 8 tháng 11 năm Tân mão (02 tháng 12/2011), kỷ niệm giáp năm ngày Phật tử Minh Thuận Vãng sanh. Được sự đồng ý của gia đình Phật tử Minh Thuận, tôi (lương y Phan Văn Sang) xin kể lại kỳ tích vãng sanh của Phật tử Minh Thuận. Phật tử … đọc tiếp ➝ Niệm Phật 1 Tháng Được Phật A Di Đà Báo Trước Ngày Vãng Sanh