Vì Sao Ở Ác Gặp Lành Ở Hiền Gặp Dữ? [Video]

Ông bà ta thường dạy “ở hiền gặp lành”, câu nói này mang đậm triết lý nhân quả của Phật giáo.Tuy nhiên trên thực tế một số người làm các loại hình nghề nghiệp xấu ác, phạm luật pháp nhưng đời sống luôn may mắn; ngược lại không ít người nỗ lực làm thiện, biết … đọc tiếp ➝ Vì Sao Ở Ác Gặp Lành Ở Hiền Gặp Dữ? [Video]